Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZERB HADERŐK BOSZNIAI HADMŰVELETEI 1992

 

 
 
 
 

 

1992

 

 

 
 

Una 92

 

 
A muszlim katonai tevékenységre válaszul , a helyi szerb területvédelmi erők megerősítő boszniai szerb köztársaság hadserege (Vojska Republika Srpska-VRS), JNA boszniai szerb utód hadereje , katonai offenzívába kezd „Una 92” elnevezéssel . A művelet során a VRS 2. hadtest (2KK) ,a horvátországi szerb krajinai köztársaság hadseregének (SVK) 15. Lika hadosztályának tüzérsége támogatásával elfoglalja a Grabez platót , Grabez-i laktanyát, és északra megszállja a területet az Una folyóig ,ahol vonalait a folyó jobb partszakaszán végig megerősíti. Ezzel a Grmec hegység ,Grabez platóját ellenőrizték a szerbek, de az 5.ARBiH védelmi vonalát nem tudták áttörni az Una bal partszakaszán és Bihac körül. 
 
 
Kelet és Közép-Hercegovina és Dél-Dalmácia elfoglalása
 
 
LINK: Dél-Dalmácia hadszíntér
Közép-Kelet Hercegovina hadszíntér 
(feltöltés alatt)
 
 

Koridor

 

 
Helyszín: Bosanska Posavina
 
Végrehajtási időszak 1992.június-július
Részt vevő erők :szerb erők ,Vojska Republike Srpske –védelem muszlim területvédelmi erők TO-BiH és haderő ARBiH, horvát erők HOS, HVO ,Hrvatska Vojska.
 
Szerb erők hadműveleti parancsnoka: general Momir Talić Jačina
  
 
„Operacija Koridor” (Folyosó) a szerb erők célja 1992.nyarán ,hogy Bosanska Posavina területén a szerb szárazföldi erők nyugati és keleti szárnya összekapcsolódva ,egy kialakított biztonsági zónán át egymással műveleti kapcsolatban álljon.
 
 
1992.nyara. a szövetséges ARBiH muszlim egységei készek voltak segítséget adni és vegyes HVO és ARBiH csapatokkal együtt fellépni a Horvátország Hadsereg védelmi céljainak megvalósítása érdekében a Bosanska Posavina régióban. A horvát katonai vezetés, Martin Špegelj vezette szárnya világosan látta a boszniai szerbek köztársasága "Srpska Republika" és JNA irányította offenzíva lényegét, mely Bosanska Posavina teljes megszállására ,majd onnan Horvátország ellen indított támadásra irányult. Ennek érdekében a horvát katonai vezetés a B. Posavina-i „tampon zónába” vezényelt több mint tizenöt HV brigádot  a nyolc HVO brigád támogatására  a HV erőiből. Elsőként négy brigádot 108.,139., 157. brigádok a 3. gárdista brigád erőiből három zászlóalj, tüzérségi és néhány tankos egységet. A résztvevő katonai erők létszáma 600 –tól 1200 –ig terjedt.. További brigádok 111. riječka, 105. bjelovarska, 2. gárdista brigádból egy zászlóalj ( 150 ) vezénylésével 400 fővel erősítették még meg a B. Posavina régióban lévő védelmi erőket, készülve a szerb offenzívára..
 
1992. május elején nyugati részen B. Posavina-ban ,szinte az összes közlekedési utat ellenőrizték, alkalmanként lőtték a boszniai szerb erők/Republika Srpska Vojska/ .A poszavinai folyosó kapocs volt a kelet-poszavinai Brcko és Bijeljina (Drina menti részek) Szerbiából érkezett JNA erőkkel. Elengedhetetlen volt a biztonsági folyó megtartása, kiszélesítése a szerbeknek a nyugat –poszavinai részek JNA támogatása végett.
A szárazföldi szerb erők közti közlekedési kapcsolat Banjaluka - Doboj - Tuzla – Bijeljina vonalon ezen folyosónak volt köszönhető.
 
Közben 1992.áprilisában az SFRJ megszünt, helyét a Szövetségi Jugoszláv Köztársaság vette át Szerbia és Crna Gora tagállamokkal. Az SRJ megalakulásával megszűnt a JNA és helyét a SRJ hadserege a VSRJ vette át. Ezen erő viszont májusban tekintettel a Boszniában kialakult háborús helyzetre és nemzetközi nyomásra májusban kivonja erői Horvátország és BiH területéről.  A VSRJ a boszniai haderőit elvileg , névlegesen kivonja Bosznia és Hercegovina területéről, gyakorlatilag viszont ezen, a korábban JNA 2. katonai körzethez tartozó erő közül a 4.hadtest, 5.hadtest erőt  beintegrálja a boszniai szerbek védelmére létrejött Vojska Republika Srpska (VRS) hadseregébe, a 9.hadtest és 10. hadtest erőit pedig a VRS erőibe és a horvátországi szerbek hadseregébe a VRSK erőibe.
 
kapcsolódó link: Boszniai Szerb Haderő
 
 
 
1992. június közepe.
 
General Momir Talić vezette 1.krajiška hadtest VRS 1.taktikai csoport parancsnoka potpukovnik Novica Simića az 1. páncélos brigád erőinek utasítást adott ,hogy június 28-ig Szerbiához induljanak meg keresztül Trebava-n.
 
Pored Talića volt a fő szervezője a "Koridor" műveletnek ,melyet továbbiakban ( Prvog krajiška korpusa) Boško Kelečević generális, speciális erők MUP-a RSK general Borivoje
Akció "Koridor" 1992.június 14-én kezdték meg. A szerbek a 16. krajiška motorizovana brigada(gépesítet brigád) VRS, tankos szakasz Doboj, erői délről kezdték meg B.Posavina-i műveletüket Derventa ellen.
A harcok június 24 voltak a legintenzívebbek ,akkor erős tüzérségi előkészület kezdődött a front egészén , az ARBiH hibás következtetési sajnos oda vezettek , hogy a szerb erők elfoglalták Tuzla-t. Az Armija BiH áttörésének megakadályozása érdekében a szerb 16 brigád/ 5 gépesített és 11.gyalogoskönnyű egységek/ erői mozgósították .
 
A horvát hadsereg gépesített erői: 1 ZNG ( Zagreb), 2 és 108. ZNG ( Slavonski Brod), 3 ZNG ( Osijek) és 153. ZNG ( Velika Gorica) valamint a könnyű gyalogos HVO brigádok 101. HVO Bosanski Brod, 102. Odžak, 103. Derventa, 104. Bosanski Šamac - Domaljevac, 105. Modriča, 107. Gradačac, 110. Usora, 111. Žepče, valamint a Armije RBiH, 207. Tešnja, 201. Maglaj , 109. Gračanica egységei védelmi vonalain felkészültek a szerb erők támadására .
1992. június 26. hajnalban szerb nyugat -poszavinai 1. KK ( Prvi Krajiški Korpus) és Kelet –Bosznia /Istočnobosanska hadtest VRS erői találkoztak Kornica Čardak körzetében, Modriča és Bosanski Šamac között, az összekapcsolt nyugati-keleti irányú Republika Srpska szerb folyosó vonalán.
 
Júliusban a szerbek elfoglalták Derventa (július 7.), Modriča (július10.) Odžak (július13.) városokat. A Horvát Hadsereg és szövetséges ABiH végső összeomlására Posavina-ban 1992. október 6-án került sor, amikor a szerbek elfoglalták Bosanski Brod-ot.
Ezzel tulajdonképpen lezárult a szerb "Koridor"művelet ,mely során 293 szerb katona meghalt, 1.129 a VRS speciális rendőri/ MUP-a Republika Srpska Krajina egységeiből könnyebb és súlyosabb sérüléseket szenvedett..
 
1992.03.03.-1992.10.07. Bosanska Posavina
 
A horvát oldalról március 03. és október 06. közti időszakban az alábbi erőket irányította a horvát katonai vezetés Bosanska Posavina védelmére:
 
Helyi horvát –muszlim erők:
 
Hrvatsko Vijeće Obrane - HVO: (TO BiH, HOS)
 101.brigád (br) Bosanski Brod
 102.br. Odžak
 103.br. Derventa
 104.br. Bosanski Šamac
 105.br. Modriča
 106.br. Orašje
 107.br. Gradačac
 108.br. Brčko
 109.br. Doboj (Derventa-Kotorsko)
 Samostalna bojna (önálló zászlóalj,egység)-Koraće
 Samostalna satnija (önálló század)-Sijekovac
 Samostalna satnija -Plehan
 HOS (Imotski, Čapljina …)
 
A Horvát Hadsereg HV, OZ Osijek parancsnoksága alá tartozó taktikai csoportok (TG) és harcoló csoportok (BG):
 
 3.brigád (br). "A" Osijek-Slavonski Brod
 106.br. Osijek
 107.br. Valpovo
 108.br. SIavonski Brod
 109.br. Vinkovci
 121.br. Nova Gradiška
 122.br. Đakovo
 123.br. Požega
 124.br. (204.) Vukovar
 127.br. Virovitica
 130.br. Osijek
 131.br. Županja
 132.br."A" Našice
 135.br. Osijek, B.Manastir
 136.br. Slatina
 139.br Slavonski Brod
 157.br. Slavonski Brod
 204.br. Vukovar
 2.MAD ( Vegyes Tüzér Divízió) Osijek
 3.MAD Osijek
 37.inž.pont.b. ( műszaki-pontonos egység) Slavonski Brod
 63. LARD (Könnyű Tüzér-Rakétás Divízió) Osijek, SIavonski Brod
 65. LARD Osijek, SIavonski Brod
 19. MPOAD (Vegyes Páncélos elleni Tüzér Divízió) Virovitica
 D/B Slavonski Brod
 ORRF Slavonski Brod
 Uskočka század Osijek
 301. LoB (könnyű páncélos egység) Slavonski Brod, Osijek
 302. LoB Slavonski Brod, Osijek
 
A Horvát Hadsereg HV, más Operatív Zónához (OZ) tartozó erői TG, BG:
 
2.br. "A" Zagreb, Karlovac
 99. br. Peščenica, Zagreb
 102.br. Novi Zagreb, Zagreb
 103.br. Krapina
 104.br. Varaždin
 105.br. Bjelovar
 111.br. Rijeka
 137.br. Duga Resa
 145.br. Dubrava, Zagreb
 150.br. Črnomerec, Zagreb
 153.br. Velika Gorica
 Samostalna satnija Čakovec
 120. br. Sisak
 2.gárdista brigád „”dandár”” (gbr)
 
 
 
 

A szerb VRS erők „Koridor „hadműveletben részt vevő erői Bosanska                      Posavina elfoglalására.

 
 
Szerb erők „Koridor - 92.“1992.06.24.-1992.10.07.:
 
Taktikai csoport - TG - 1:
 
1- oklopna brigada-(páncélos-harckocsizó brigád)
 2./16. krajiška mtbr.(gépesített lövész birgád)
 1./6. Sanska br.
 Odred Tolisa-osztag
 Odred Vranjak-osztag
 Laktaška br.
 1/ozrenska br.
 1. sat. MUP Modriča-( Rendőrség -1.század)
 1. egység VP 1.KK1. –Krajina Hadtest –Katonai Rendész (Vojna Policija –VP) egység
 
 TG – 2:
 
 1. egység MUP tzv. RSK (Rendőrség )
 9. egység VP OG Doboj (Operatív Csoport Katonai Rendészet)
 egység „Vukovi s Vučjaka“
 1./dubička brigád
 2.2./1.páncélos brigád
 1./vučjačka brigád
 
 
TG – 3:
 
 Vučjačka brigádból egy egység
 Krnjinska brigád
 Prnjavorska brigád
 Osinjska brigád
 Dubička brigád egy egység
 27.gépeített brigád
2. páncélos brigád egy egység
 Tüzér-ágyus divízió
 Légvédelmi divízió
 Műszaki zászlóalj
 Század irányítás
 Katonai rendész század
 
 TG – 4:
 
 Prijedorska mtbr.(gépesített brigád) két egység
 1/1. páncélos brigád
 6. sanska brigádból két egység
 Kozarska brigád
 1 bojna VP 1.KK-( 1. Krajina Hadtest –Katonai Rendész (Vojna Policija –VP) egység
 
Egyéb támogató és biztosító erők:
 
 16.Krajiška mtbr. (egy egység kivételével "-1")
 Dobojska brigád
 Teslićka brigád
 Ozrenska brigád
 Trebavska brigád
 2. posavska brigád
 1/1. páncélos brigád (OB)
 2. krajiška brigád
 92. vegyes tüzér brigád
 89. rakétás brigád
 1. MAP 122 mm
 1. TAV 130 mm
 
kapcsolódó link:Poszavina 
 
 
 

Akcija Gospojinu

 

 
 

Szerb támadó művelet „Akcija Gospojinu” Stolac körzetében

 

 
1992.augustus 15-én „Nagyboldog Asszony” katolikus egyházi ünnepnapján a szerb VRS hercegovinai erői támadást intéztek a horvát HVO „Knez Domagoj” 1.hercegovacki brigád erői ellen Stolac körzetében, Rotimlja településtől Drenovac településig.
A szerb hercegovina hadtest VRS erői augusztus 15-én jelentős tüzérségi ,légi, és gyalogsági ,gépesítet gyalogsági támadást kezdeményeztek a Délkelet –Dél hercegovina hadszíntér HV/HVO műveleti zónájába . Ezen területet földrajzilag Dubrava tájegységnek hívják.
A szerb művelet a „Gospojinskoj ofenzivi „nevet kapta, mivel a katolikus naptár alapján ezen nap, augusztus 15-e „Nagyboldog Asszony ( Velika Gospa blagdan) „ ünnepe. A horvátok pedig hithű katolikus révén megünnepelték .
A szerbek tekintet nélkül az egyházi ünnepnapra , taktikai szempontok alaján megindították a támadást a gyengén felfegyverzett HVO erők Stolac-i védvonala ellen.
 
1992. április 13-tól június 13-ig a JNA erők kivonták erőiket a Neretva folyó völgy jobb partvidékéről, elhagyva Capljina-i bázisukat. Állásaikat a folyó bal partvonalán erősítették meg.
 
1992. júniusában a Kelet-Hercegovina Mostar járás horvát és szövetséges muszlin /bosnyák erői a „Lipanjska zora” és „Cagalj” hadművelet sikeres végrehatásával felszabadították Mostar várost , a Podvelez ,Velez hegység részeit , Mostarsko polje (mező,medence ) és Dubrava tájegység jelentős részét, egyszóval délkelet hercegovinát. A VRS szerb erők visszaszorultak a Prenj hegységbe , Nevesinj, Dabar , Trebinje /Popovo polje területi részekre .
Az elkövekező időszakba mindkét fél stabilizálta harcvonalait.
 
1992. július 6-n a HVO vezérkari főnöksége ,  Milivoj Petkovic parancsot adott ki a „Capljina R” brigád (R-tartalék) brigád megalakításra. A HVO Capljina parancsnoksága két Capljina-i egységből, két Stolac-i egységből ,egy Neum-i egységből, az önálló Dubrava századból, az önálló Ravno századból létrahozza a Capljina brigádot, később 3. Capljina egység .
 
Az egység nem rendelkezett elegendő haditechnika felszerléssel, és képzet katonai erővel, ezért mielőbbi önkéntes sorozásra volt szükség az állomány feltöltése érdekében.
 
1992. nyarára a Capljina brigád mint 1. „hercegovacka” HVO brigád „ Knez Domagoj „ egység folytatta működését. A brigád „Knez Domagoj ,továbbiakba KD brigád parancsnoka pukovnik Nedjelko Obradovic lett Obradovic korábban a 116. HV egységben volt parancsnok.
A brigád vezérkari stábjában Mirko Pehar , Bozo Knezevic, dr. Nikica Sutalo és más parancsnokok láttak e irányító feladatot.
 
A KD brigád a Capljina városba évő korábbi JNA laktanyába foglalta el bázisát. Az egységet a Délkelet -Hercegovina Operatív Csoport (parancsnok . Drao Poljak) irányítása alá tartozott.
 
1992. augusztusában a KD brigád létszáma elérte a 2501 főt. A létszám ellenére visont problémát jeletett ,hogy kevés vol a fegyverzet és a képzett katona. A katonák 0% még nem vet rést semmilyen harci eseményben, illetve a katonák 30%-nak nem volt fegyverzete.
 
Augusztus elején a KD egységet a Dubrava tájegység védvonalaira vezényelték, ahol Rotimlja és Drenovac falvak közti védvonalat biztosítotték. A brigádból két Capljina-i gyalogos egység a Radimlje folyóvölgytől északra lévő zónát és két Stolac-i gyalogos egység pedig a folyóvölgytől délre eső zónát és Stolac várost
 
A frontvonalat a Dubrava tájegység stratégiai magaslati potjan elhelyezkedő tüzérségi erők, 18. ágyu és aknavetős állása, valamint a gépesített páncélos erők 8. tank és 1. önjáró löveg állása biztosította.
 
 
A folytatólagos harcvonalon északon , a 1.brigád KD brigád védállásival a HVO Kelet-Hecegovina Parancsnokság 3. brigád Mostar (9.egység) állásaival volt szomszédos , mely védvonal Dolovi-tól Mostar-ig húzódott. A KD brigád védállás vonalának déli folytatólagos szomszédja pedig a HVO Nyugat-Hercegovina Parancsnokság alatt álló 4. „Stjepan Radica” brigád Ljubuski egység volt.
A 4.brigád erőit az alábbi egységek alkották: 2. egység Ljubuski, 1. egység Citluk, 1.egység Grude, és az önálló „Bozan „ század alkotta.A KD brigádból ezen védvonalra volt vezényeve a Neum-i egység. Ezen 4.brigád erők alkották a TG-2 ( Taktika csoport -2) műveleti erőket , mely csopor parancsnoka Zeljko Arkap volt.
 
A Knez Domagoj brigád védvonalaival párhúzamosn húzódott a szerb VRS erők Hercegovna hadtestének védvonala . A” Bileca” brigád , Obrad Vucovic parancsnok vezetésvel elenőrizte Popovo polje-től – Stjepan Kriz faluig az arcvonalat. A „ Nevesinja „ brigád , Novica Guslic parancsnok vezetésével ellenőrizte Stjepan Kriz-től – Jablanica-ig az arcvonalat. Tüzérségük a vonalak mgötti magaslatokon (Stjepan Kriz, Kotasnica, Rudnik, Martinovic gomile ) és közelükben lévő telepüéseken helezték el. Ezen tüzéségi állásokból tartották tűz alatt Stolac területét, Capljina területét és a Dubrovnik közeli hegyvidéket , közlekedési útvonalakat.
 
Augusztus 7-8-án a VRS erők tüzérségi támadást intéztek állásaikból Dubrava horvát kontrol alatt lévő területeire, és Capljina városra. A szerb támadások folyamatosak voltak augusztus első felében
 
A VRS katonai vezérkara , felső parancsnoki gárdája elérkezetne látta az időt egy délkelet –hercegovinai offenzíva vérehajtására. Augusztus 4-én Borca településen (északra Gacko településtől) a bosznia szerb politikai vezetés találkozót rendezett a VRS hercegovinai hadtesti parancsnokaival. A találkozó célja volt az offenzíva végrehajtásának megtervezése. Ennek során két támadási irányról folytak a megbeszélések, egyeztetések. Egyik támadási irány az Osojnik –Rijeka (Dubrovnik közeli területek) vonal, a másik a Stolac –Neretva völgy vonal. A mérlegelésnél a szerbek figyelembe vették azt a tényt , hogy a horvát vonalak a Dubrovnik –i hegyvidéki zónában jóval erőssebek voltak , mint a Dubrava –i Stolac térségében. A Horvát Hadsereg jól felfegyverzett egységei és kialakított védvonalai a Dubrovnik hegyvidéki zónában szilárdabbnak és nehezebben leküzdhetőnek tüntek a szerb katona elemzések alapján, mint a gyengén felfegyverzett és képzetlenebb katonákból álló Dubrava-i arcvonalon . Az offenzíva első fázisa a Osojnik –Rijeka vonalon történő támadás
 a második a Dubrava –i Stolac elleni támadás.
 
 
 
A horvát hadsereg és a bosznia horvát hadsereg felderítése tudomást szerzett a szerb offenzíva tervezetéről, melyet augusztus második felére terveznek végrehajtani .A horvátok elemezték a lehetséges támadási követezmnyeket és megerősítették a vonalaikat a gyengébben kiépítet védelmi zónákon.
 
A hercegovina szerb hadtest előkészült a támadásra erőinek összevonásával Stolac térségébe, a horvát Komanje brdo-Barane – Osanjici védvonalon . A Radimlja folyó kanjonba pedig diverzáns egységeket csoportosítottak , ahol a területi adottságok végett a horvát védelmi vonal lazább volt.    
 
Augusztus 14-én a szerb erők tüzérségi támadást intéztek a horvát területek ellen Dubrava zónában , Drenovac, Poplat,Komanje brdo, Gorica, Osanjici, Trijebanj, Jasoc, Kosovac, Aladinici, Crnici, Domanovici, Hodovo, Rotimlja ellen. Továbbá nagy hatótávolságú tüzérséggel támadták Capljina, Tasovcici településeket, és gránátozták aknavetőkkel Stolac várost .
 
A horvát erők TG-2 csoport tüzérsége viszonozta a támadást, és megkezdte a szerb tüzér állások és vonalak lövetését , Ravnica, Mrceva dola /Hrgud, Dola Brstanika, Stjepan Kriz, Kotasnica területén.A támadás három órán át tartott.
A horvátok gyalogsági erők védvonalara irányításval erősítették állásikat, készülve a szerb gyalogsági támadásra.
 
 
Augusztus 15. 03.00 órakor a VRS Hercegovina Hadtest megindította „Gospojinska offenziva” hadműveletet . A Dubrovnik hegyvonulaton a szerb erők megndultak gyalogságukkal a Osojnik falu elen. A falu és az ott lévő magaslat (Osojnik) stratégiai pont volt, mert birtoklása révén ellenőrizhető, belátható volt a Dubrovnik-i tengerparti zóna .
 
Osojnik-ot a HV ,Horvát Hadsereg 113. „Sibenik” százada ellenőizte. Az erőteljes szerb támadás véget a horvátok kivonták az egységet a támadási zónából, majd bevonva az 1. „Tigrovi”gárdista brigád egységeit elentámadást intéztek a szerb gyalogság ellen. A harcokban a horvátok megőriték a magaslat ,Osojnik kontrolját és a szerb erők visszavonulásra kényszerültek.
 
A másik támadási vonalon (Dubrava-Stolac) a VRS erők a kora reggeli órákban folyamatosan támadtak gyalogságukkal Ravnica, Zegulje, Bitunje, Mrceva dola, Stjepan Kriz, Bancica irányából. Elsőnek tüzérségi ,harckocsizó és aknavetős támadást hatottak vére a HVO TG-2 horvát erők 1.,2. Stolac-i egységeinek Barane-Osanjici-Komanje brdo vonalára, Drenovac-tól délre. A TG-2 HVO erők 1. hercegovina brigád tüzérsége viszonozta a támadást. Egész nap tartott a tüzérségi harc. A VRS tüzérsége támadta Stolac, Jasoc, Trijebanj, Masline, ,Hodovo településeket és kilőtte két nagyhatótávolság rakétát Capljina városra.
A TG-2 erők „Bic Bozji” becenevű VBR (mobil katyúsa rakéta vető) rakétavetője nagy hasznot jelentett a horvátoknaka a tüzérségi ellentámadásban.
 
A szerb tüzérségnek sikerül kilőnie az egyik HV aknavetős állást, fedezéket , ahol két 82mm-es vető megrongálódott , egy horvát katona életét vesztette és kettő pedig megsebesült.
 
A kora reggeli órákban 05.30 órakor a szerb oldalról, Ravnica felől (411m. magaslat) egy kétszáz fős szerb gyalogság kezdte meg a támadást a horvát vonalak ellen Komanje brdo falunál.
A HVO aknavetősei Stolac-ból 82mm-es és 120mm-es aknavetőkkel támadást intéztek Ravnica 411m. magaslati pontjára ,hogy a szerb támadást megtörjék. Komanje brdo falunál a szerb erők és horvát vedők közt gyalogsági harc alault ki. Ennek során két horvát katona életét vesztette. 10.00 órára a horvátoknak sikerült visszaverni a szerb támadást és stabilizálni védvonalaikat.
 
06.00 órakor a szerbek Ljubinja irányából is gyalogsági támadást hajtottak végre a horvát vonalak elen, Basilije-Krizevac brd- Njivice vonalon, valamint Barane –Osanjici vonalon. 
A horvátok 08.30 órára visszaverték a szerb támadást és stabilizálták vonalaikat
 
A VRS erők a délután folyamán újjabb gyalogsági támadást hajtotak végre Ennek során 17.00 órakor a Rotimlje-Drenovac vonalon támadtak (Rotimlje, Hodovo ,Barane, Komanje brdo, Poplat). Tüzérséggel lőtték Stolac várost , majd 17.30 órakor harci relülőgéppel intéztek támadást, kazettás bombák ledobásával , Dolumi,Crnici-Greda települések ellen. A szerb tüzéségi és légi támadást gyalogsági művelet követe ,mely során támadást intéztek a horvát vonalak ellen , Rotimlja, Hodovo, Barane ,Stolac, Komanje brdo, Poplat területén.
 
Rotimlja (Rajiceca kuca) területén a szerbek áttörték a horvát védvonalat. A horvátok kivonták egységüket a faluból . A szerb gyalogság egységei birtokba vették a települést ,ahol nem sokáig tatózkodhatak, mert a HVO egységei ellenámadást indítottak a falu visszavételére. 
A horvát ellentámadás sikeres volt, a szerbek elhagyták Rotimlja falut, a horvátok ismét kontrol alá vonták.
 
Időközben 17.30 órakor ,a szerb erők páncélosokkal a Bregava kanyonon átvezető közúton támadást intéztek Stolac ellen, Do irányából .A szerb páncélosok Stolac elővárosát , Todorovici –t támadták. A horvát erők „Stolac” 1. egysége és a HVO tüzérsége ellentámadást intézett ,mey során egy szeb tankot kilőttek.
 
Ezalatt a Basilije,Polat,Osanjici, Komanje brdo szektorban a szerbeknek nem sikerült áttörni a horvát védvonalat. A szerbek a súlyos harcokban jelentős veszteséget szenvedtek , Zegulja településnél pedig egy újabb szerb tank rongálódott meg.
 
A szerb katonai vezetés számára világossá vállt ,hogy az offenzíva folytatása nem vezethet eredményre, így 23.00 órákor a művelet végrehajtást beszünteték.
 
A harcokban a HVO Knez Domagoj brigádjából hárma életüket veszteték, heten pedig megsebesültek. A Stolac-i egységből kilenc katona sebesült meg .
A szerb oldalon történt veszteségről ellentmondásos nyilatkozatok kerültek elő, ezek alapján a Knez Domagoj brigád jelentése 11 szeb halottról és egy megsemmísült tankról ír, ugyanakkor a HVO Stolac „Glavni stozer” (vezérkari) parancsnokságán B Pavlovic úgy nyilatkozott hogy 50 szerb katona vesztette életét és megsemmísült két szerb tank, egyik Stolac-nál a másik Zegulja-Bitunja településeknél, valamint kilőttek egy szerb aknavető állást a Kotasnica magaslaton és kilőttek egy szerb páncélozott szállító járművet (transzportert) Stjepan Kriz-nél.     
 
Augusztus 20-án Osanjica területén a horvát egységek elfogtak egy szerb katonát. A VRS tüzérségi támadást intézet Stolac, Capljina, Mostar városok ellen ,valamint ,Popovo polje , Dubrava, Dubrovnik-i tengerpart ,Zupa települései ellen.A támadás során Komanje brdo faluban egy horvát katona életét vesztette.
A HVO tüzérsége visszonozta a támadást , mely során ágyukka lőték a szerb állásokat Ravnica, Podbrda, Zegulja településeken.
(forrás: Hrvatski Vojnik Magazin)
 

A mappában található képek előnézete HADMŰVELETEK


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.