Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT HADERŐK BOSZNIAI HADMŰVELETEI 1995

 

Hadművelet „ Skok-1” 

Végrehajtási időszak:1995.április 07-14. 

Délnyugat BiH HRHB Dinári zónája.. 

Akció célja: Elfoglalni a stratégiailag kedvező állásokat a Dinárokban Crvena Greda és Zeleno Brdo, területén –kontrolásása   s. Uništa és s. Cetina szerb állásoknak és megakadályozni annak lehetőségét ,hogy a szerbek s. Uništa. Irányából ellentámadást intézzenek a horvátok ellen. A horvátok első vonalaikat közel 15.km. szélességbe és 5.km. mélységbe tolták előre a művelet során. Felszabadított terület: 75 km2.A horvátok ellenőrzés alá vonták a Veliki Bat 1854m. magaslatot Uništa mögötti területen. Részt vevő horvát erők: Horvát Hadsereg (HV)-7. gárdista brigád (gbr) és 126.honvéd ezred ( dp ). Művelet vezető parancsnokok: Ante Gotovina és Ljubo Ćesić.A műveletben két horvát katona halt meg , a 14.TRD egységből és a 7. gárdista brigádból.

1995.03.15-én a HV 7.gbr. elfoglalja állásait az OG Livno műveleti zónában a 4.gbr-tól.A 7.gbr. a brigád szintű parancsnokságát a Livno mező Dinári vonulatok nyugati oldalában lévő Sajkovic településen alakította ki. A 7. gbr. műveleti határait jobb szárnyon a  Livno mező, bal szárnyon a Dinári (Troglav )vonulat szegélyezte. Jobb szárnyon a Livno mező közepén húzódott a műveleti határ: Veliki Zdralova mocsár -Luzevine/Zdralovac-Vucijak 707m./Zdralovac- Mali Zdralova mocsár-Debeli lug- Bogdaski lug 707m.  Ezen szárnyvonalon a 7.gbr. műveleti része határos volt a szomszédos 2. gbr. HVO műveleti zónájával .Bal szárnyon a 7. gbr. műveleti határa a Dinári vonulat hegyvidékes területén húzódott :Duvjakusa 1708m.-1742m. Ledena kosa -1671m. Velika Ledena vonalon. Ezen szárnyvonal a 7.gbr. műveleti része határos volt a HV 126. dp. egység műveleti zónájával.

A szerb vonalakkal szemben a 7. gbr. védvonalai a jobb szárnyvonaltól a bal szárnyvonalig a Livno mező (Bresk-Zdralovac-Ninkovici falu) Dinárok vonulat (Ninkovici-Paroljcica szurdok-1226m. Crni bunar- Bunarska greda- Duler-1576m. Kurljaj- 1441m. V Jancak –M.Jancak-1469m Klekovi bunar-1581m.Poljanice- Bunjevacka poljana- Budim-Jankova brdo 1760m.-Male Poljanice- 1453m.Srt- 1912m.V.Troglav- 1742m.Ledena kosa- Jancija glava 1532m. ) részein húzódtak. 

A 7. gbr. három gyalogos ezrede /egysége (pb) kihelyezett zászlóalj szintű parancsnokságait az alábbi helyeken hozták létre, 1.pb –Covici falu , 2.pb-Gnjat -3.pb. Velike poljanice . További tűztámogató tüzérségi erők alakítottak ki bázisokat :

 tüzér –rakétás divízió(TRD) Golisanovici falunál (G.Kazanci)

páncélelhárító-rakétás divízió (PORD) D.Kazanci falunál

Páncélos Egység(OKB) pedig Przine falunál alakította ki bázisát.

 

A szerb erők védvonalai  a Livno mező ,Crni Lug területén (Babici falu /Jaruga-Brijeg falu) a Dinárokban pedig a Ravna glavica szurdok- Jasikovac –Crnoluski bat magaslat- Bunjevacko brdo magaslat-1551m.Duboki dolac- Zeleno brdo magaslat -1735m. Pecinski vrh.-Jancija glava 1557m. –Veliki bat 1854m.- Janciji vrh magaslat  -1627m.Okrugla glavica- 1752m.Sljeme- 1546m. Orlovac- Marasovac- 1521m.Cakolica- 1579m. V. Glavica -1574m. Corin- 1669m. Jancarska glava- Cemerovac- Torlakova glava- V. Duvjakusa 1708m.- Bracevo Dolac vonalán húzódott.

 

 

A továbbiakban a OG Livno zónában a 7.gbr. felkészül a Skok-1 akció végrehajtására.

1995.04.06. a műveletben részt vevő 7.gbr. és 126.dp.elfoglalja állásait az akció megkezdéséhez. A fő támadó irányon a 7.gbr. 2 gyalogos egysége (pb) , a segéd irányon pedig a 3.pb helyezkedett el. A 1.pb. aktív védelmet látott el.

 

A műveletet 1995.04.07-én kezdték meg a 7. gbr. erői. A 7.gbr. 2.pb. első fázisban elfoglalta a :1713m.Skrapin vrh-1727m.Zeleno brdo-1696m.Trt -1627m.Okrugla glavica-1677m.Gola glavica-Stirovac- Brakovica dolac- 1633m. Presedla –Vrhovi   vonalat, majd második fázisban a 1849m.Bunjevacko brdo-1789m. Marino brdo- 1854m. Veliki bat-1790m.Janciji vrh-1794m.Lisanski vrh-1762m.Slime-1765m. vonalat a Dinárokban. Április 7-re ezen vonalon erősítették meg a horvát erők védvonalaikat.

 

A támadó erőket a 7.gbr. 14. TRD tüzér és rakétás divíziója támogatta , Velika Poljanica –i állásukból.

 

A művelet 1995.04.13-án és 14-én folytatódott, mely során a a 7.gbr. egységei Crvena greda felé támadták a szerb erőket. A 7.gbr. 3.pb. egysége 14-én elfoglalta Jakelica dolac-1576m. Orlovaca- 1521m. Cakolica- Modrica dolac- 1574m. Corin kamen -1572m.Vukoslavci –Cemerovac-1572m. Mikurilja vonalat, 20 négyzetkilométernyi területet ,melynek kontrolját 1995.05.04-én adta át a 126.dp. egységnek.

 

Miközben a fenti vonalat ellenőrzés alá vonta a 7.gbr. 3.pb. egysége ,addig az 1.pb. egysége elfoglalta Crni bunar- Ninkovici-Rosici vonalat, melyet később átadott védelemre a 2.pb.egységnek. 1995.05.05-én szerb támadás érte a Crni bunar-nál lévő 1.pb. egységet ,mely során három horvát katona életét vesztette. A 2.pb. egységből egy katona vesztette életét a V.Poljanica-át ért szerb tüzérségi támadásban.

 

A műveletben részt vevő 126.dp. egységei Maglaj magaslati vonalról indítottak támadást Velika Duvjakusa-Torlakove glave- Klek-Glavica Jancija glava irányon.

 

1995.05.18-án a 7.gbr. kivonják a zónából és helyét a 4. gbr. foglalta el. 

Hadművelet „Skok-2”

 Végrehajtásának dátuma 1995.06. 04-11.Terület : Délnyugat BiH HRHB Livno mező és Dinári zóna.Operáció célja: szétzúzni az szerb vonalakat Bosansko Grahovo irányába és tüzérségi ellenőrzés alá vonni Bosansko Grahovo és Glamoc körzetét. A Horvát Hadsereg közel 30.km. szélességben és 14.km. mélységbe nyomult előre a művelet során. Felszabadított terület OG Dinara : 450 KM2.Elfoglalta a szerb állásokat Crni Lug körzetében , a Šator hegységben , és ellenőrizte a Staretina hegységről a Glamoč – B. Grahovo közlekedési útvonalat, valamint a Dinárokból a horvátországi Vrlika és Cetina folyóvölgyet.

Részt vevő horvát alakulatok: 4. gárdista brigád HV, 3/126. honvéd ezred, 1. HGZ, 3. gárdista brigád HVO, SP MUP HR HB. 264.felderítő-diverzáns század (IDS), 1/ 1.gbr.HV.

1995.május 18-án a 4.gbr. HV átveszi a védvonalak ellenőrzését a 7.gbr. HV egységeitől a Dinárok ,melyet az áprilisi Skok-1 művelet során megszereztek a 7.gbr. erői. 

Szerb erők a horvátok Skok -1 hadművelete után konszolidálták véd vonalaikat a Staretina hegyvonulat :Pitoma kosa-Vaganj dol- Taljanov vrh- Prezida – Javorje- Livno mező : Zadraga falu – Dukici falu- Ivetici falu- Jaruga- Babici falu- Brijeg falu – Dinári vonulat: Grkovacki bat –Mali Bat- Jancak (Unista falu) –M. Kurozeb- Barisica vrh- Crna greda- Crvena greda vonalon. A Boszniai és Hercegovina területén lévő 2.Krajina Hadtest VRS az 5. gyalogos brigáddal (pbr) a Staretina vonulatot biztosította, a 9. könnyű gyalogos brigáddal(lpbr)/Petrovac , pedig a Sator hegységet és a Gornje Peulje (Livno mező és Grahovo közti átjáró ) területét valamint a Dinárok boszniai zónáját ( Grkovacki bat- Veliki Cilj- Mali Cilj –Spikina glava ) .

A horvátországi Dinári területen már a horvátországi szerb erők VRSK 7. Dalmát Hadtest 1.lpbr erői és az OG Dinara csoport biztosította 300-400 fővel a Mali Bat- Antica glava vonalon .Tüzérségi erőket TRS Bosansko Grahovo területén a a horvátországi Kijevo területén állomásoztatták a szerbek . 

A szerb erők birtokolták a stratégiailag fontos Sator hegység magaslatát, ahol tüzérségi erőt állomásoztattak és tartották kontrol alatt a horvát védvonalat.

A Skok-2 hadművelethez a horvát parancsnokság csoportosította a végrehajtó erőket. Az erőket három műveleti támadó zónába helyezték el a támadási irányoknak megfelelően.  

Egyik irány képezte a Ninkovici –Crni Lug –Donje Peulje , ezen vonalon a HV 4.gbr. erői sorakoztak fel. Műveleti szektor támadó arcvonala a Livno mező: Jaruga- Ninkovici –Dinári hegység :Bunjevacko brdo- Marino brdo- Veliki Bat- Lizanjski vrh vonal képezte. A szektor jobb szárnyvonala a HVO 3.gbr. a HR HB rendőri speciális egysége SP MUP, és a HV részéről 1. HGZ ,1.gbr. 1.egysége hadműveleti szektorával volt szomszédos a Livno mező :Jaruga – Gredina 704m.- Rasce- Kula vonalon. A 4. gbr. Jobb Dinárokban húzódó műveleti határa a HV 126.dp. erőinek szektorával volt határos a Lizanjski vrh- Prezida vrh- Piscanski vrh vonalon. A HV 4. gbr. központi brigád parancsnoksága ZPM Sajkovic faluban volt, az egysége kihelyezett parancsnokságot IZM alakított ki a Dinárok vonulat Trt magaslat közeli Brezovac tájrészen . A logisztikai bázisát pedig Odjeljak –nál telepítette le. A logisztikában a horvát hadsereg légiereje HRZ helikopteres egysége segített be MI-8 helikoptereivel.   

Tüzérségi támogató erőket a Livno mező és Dinárok vonulat találkozásánál lévő településrészeken helyezték el, Slavinjac falu- G. Kazanci falu - Pakica –Gola kosa zónában. Rakétás támogató egységet Sormazi falunál helyezték ki. Aknavetős állásokat a Dinárokban Razvala tájegységnél (két aknavető állás- egyik a Veliki Bat közelében másik pedig Bunjevacko brdo közelében. ) telepítettek ki. 

A 4. gbr. műveleti célját képezte a stratégiai magaslatok megszerzése, Crnoluski bat, Kukovi (Ostri vrh) . 

További támadási vonalat képezett a Bastasi- Nuglasice vonal a Staretina hegyvonulat mentén . Ezen vonalon a HVO egységei 3.gbr. ,a HR HB rendőri speciális egysége SP MUP, és a HV részéről 1. HGZ ,1.gbr. 1.egysége sorakozott fel. A műveleti szektor támadó arcvonalát képezte a Staretina hegységben :Crnomarkovici falu –Javorje- Prezida vrh vonal. A műveleti szektor jobb szárnyvonalának határa a szerb erők Staretina hegységben lévő védvonalával volt párhuzamos, bal szárnyon pedig a 4.gbr. HV műveleti szektorának jobb határával. A szektor HVO erőinek főparancsnoksága Vrbica faluban volt. Kihelyezett parancsnokságot IZM alakított ki Segrti falunál. 

A zóna műveleti erői támogató tüzérséget Vujacici – Ramici – Bogdase települések területén telepítették le. 

További irányt képezett a Dinárokban ,Crna greda ,Crvene grede szerb vonalai elleni támadási szektor. Ezen a vonalon a HV 126.dp. erői sorakoztak fel. A műveleti szektor támadó arcvonalát képezte a Dinárokban : Lizanjski vrh- Slime(Sljeme)- Orlovaca vrh- Cakolica vrh- V. Glavica vrh- Corin vrh- Janjacka glavica –Cemerovac- V. Duvjakusa vrh. vonal. A műveleti szektor jobb szárnyvonalának határa a 4. gbr. HV bal szárnyvonala képezte, a műveleti szektor bal szárnyvonalát pedig V. Duvjakusa- Jancija glava vonal alkotta. A 126. dp. ZPM a Maglaj magaslaton volt kitelepülve , IZM kihelyezett műveleti parancsnokságot pedig Mala poljanica tájegységben hoztak létre. Aknavetős állásokat Budim, Stirovac területén helyezték ki. 

A műveletet támogató tüzérség (tüzér-rakétás század ) TRS parancsnokságait (ZP) Veliki Troglav , Bobici falu (Gubin) , Velike Poljanice tájegység, Kolac tájegység területén telepítették le.   

1995. június 4-én a horvát tüzérség a kora reggeli órákban támadást intézett a szerb vonalak ellen. A tüzérségi támadást követte a gépesített gyalogos erők művelete. 

A HV 4.gbr. erői : 1. egység , felderítő század , gépesített egység hat tankkal és két BVP –páncélozott harci járművel a tüzérségi támogatás mellett hajnalban támadást intézett a szerb vonalak Mali Bat, Spikina glava, Vranjin vrh ellen. A támadást tovább folytatták Mali és Veliki Cilj , Naplavce, Kukove magaslatok ellen. 12.00 órára teljesítették aznapi feladataikat. Első napján a támadásnak a 4. gbr. Elérte a Bakinovac- Slime- Lisanjski vrh- Jancija vrh- Veliki bat –Mali Bat- 1578m. –Mali Cilj- Naplavce- Ostri vrh- Kukovi- 1029m.- Ninici- Ilijetnovici –mali Orlovac vonalat. A 3/ 126. honvédő ezred (dp) a Dinár vonulat Crveni greda irányába intézett sikeres műveletet. 

A 1. egység által elfoglalt magaslatokról biztosíthatók a 4.gbr. 2. egységének támadó műveletét 1995.június 5-én , Crni Lug birtokba vételéért.

Ennek során a 2. egység megerősítve páncélos-gépesített egységgel (OMB) 5-én 07.00 órára elfoglalta Vranice, Crni Lug, Gornje Ivetice, Jaruga településeket. Ezalatt a HVO szektorában a HVO egységek megerősítve a 4.gbr. harckocsizó szakaszával Grkovci felé támadott. Június 5-én a 4.gbr-ből egy fő életét vesztette és tizennyolc gárdista megsebesült, továbbá két tank megrongálódott. 

Miután a 4. gbr. elfoglalta a stratégiailag fontos magaslati pontokat Kukovi hegyrészen, az 1. egység páncélos-elleni könnyű gépesített ütegével (POLK) Maljutka rakétákkal megsemmisítettek egy szerb katonai muníciót szállító tehergépkocsit, egy tankot és egy tehergépkocsit, mellyel „haubica” ágyút vontattak. 

A szerb erők körében pánik tört ki és megkezdték a visszavonulást , mely során jelentős számú haditechnikai eszközt hagytak hátra állásaikban, többek közt Majstorovici-nél több tehergépkocsit, hat „Haubica” 105mm-es ágyút. 

A horvátok konszolidálták megszerzett vonalaikat, és felkészültek a másnapi támadásra Raznjevica glava- Runjevica- Pavlovica- Manita draga felé. Crni Lug és G. Peulje között a szerb erők jelentős számú aknamezőt helyeztek el , ami késleltette a horvát előre nyomulást. A horvát műszakisták feladata volt utat nyitni a szerb aknamezőn. 

Június 6-án a HVO 3.gbr. ,a HR HB rendőri speciális egysége SP MUP, és a HV részéről 1. HGZ ,1.gbr. 1.egysége támadást intézett a Sator hegység és Glamoc irányába. Az 1 HGZ és a 264. IDS (izvidničko - diverzantska satnija) a Šator hegység irányába intézett további támadást , a 3. gbr HVO pedig a Staretina hegyvonulat felé.

Az OG Livno parancsnoksága új erőket is küldött a Sator hegy elfoglalására. Az elkövetkező napon a 1. HGZ és a 264. izvidničko - diverzantska satnija elfoglalta a Mali Šator magaslatot . 

Június 9-én a fenti erők fokozatosan vonják ellenőrzés alá a Sator hegységet ,miközben a szerb erők 13.15 órakor „Orkan” rakétával támadást intéztek Raznjevica glava –nál lévő horvát állás ellen. 

Június 10-én a Sator hegység a horvátok birtokolják.Az 1. HGZ, 1. bojna 1 gbr. HV és a speciális rendőri erők ( specijalna policija MUP-a )HR Herceg Bosna elfoglalták a Veliki Šator magaslatot . Megkezdik a védvonalak konszolidálását. 

A horvát műveleti erőket segítette a horvát hadsereg pilóta nélküli repülői .Ennek ellenére a 4.gbr. támadó műveleteiben öt fő vesztette életét .. 

A horvát erők június 12-én megerősítették az új vonalaikat : Lisanjski vrh-Lisanjska vrata-Vjetrena vrata- Vjetreno brdo- Jancija galav- Klanacka vrata- Veliki Bat- Mali Bat- Spikina glava- mali Cilj- Naplavci- 1607m.- Manita draga- Pavlovica- Raznjevica glava- Susanj ( vonalat átvette a HV 7.gbr. ) , Borik-Kantarija- Mali Sator –Runjevac (vonalat átvette a TG-1 –taktikai csoport ) . 

Hadművelet „ Ljeto95”

 

Végrehajtásának dátuma:1995.07.25-30.

Végrehajtási zóna: Livanjsko -Grahovsko-Glamocko polje/

Délnyugat BiH.

 Operáció célja: elvonni a VRS szerb erőket az általuk indított Bihac elleni hadműveletből , ezzel megállítani a szerb offenzívát Bihac ellen, továbbá felszabadítani Bosansko Grahovo és Glamoč városokat, előkészíteni Knin felszabadítását és biztosítani az Oluja hadművelet végrehajtását az Észak-Dalmacia és Lika zónában. 

Felszabadított terület a hadművelet során: 1300 km2.

 Részt vevő alakulatok a Horvát Hadsereg és a HRHB HVO részéről:

 

 4.gárdista brigád „Pauci”(Split)HV, 7. gárdista brigád „Puma”(Zp.Varazdin)HV, 114. br. (Split)HV, 2.egység /9. gbr.”Vukovi (Zp.Gospic)HV, 1. HGZ, 81. brigád HV, 3. egység /1. gárdista brigád HVO , speciális erők MUP HR HB.

 

A szerb haderő a délnyugat BiH –i zónában a Vojska Republika Srpska 2.Krajinski Korpus haderővel működött, műveleti kapcsolatban állva a horvátországi Vojska Republika Srpska Krajina 7.Dalmatinski Korpus (Knin) haderejével. A frontzónában a szerbek a Dinárokban az OG Dinara operatív taktikai egységeivel tartotta állásaikat , B.Grahovo-nál az 9. sz. könnyű gyalogos brigád, Glamoč -nál az 1. és 5.sz.gyalogos brigád a Slovinj-Cincar-Kupresko polje térségében a 7. mtbr. gépesíttet lövész egység állomásozott. 

Szerb erők a Délnyugat BiH zónában (Livanjsko polje)a horvátok által 1994. decemberében végrehajtott „Zima” operáció után arra kényszerültek ,hogy felhagyott állásaikat újakra váltsák. 

A Kupresko polje zónában a horvátok még 1994. őszén visszafoglalták Kupres várost és környékét .A szerb motorizált 7.mtbr. brigádjai Rasticevo,Novo Selo, Semenovci,Bajramovci , Demirovac (1765.m.) magaslat, Vitorog(1906.m.) magaslat Skadimovac hegyhát,Slovinj/Kujaca(1834.m.) magaslat térségében állomásoztatják erőiket. 

A horvátok ellenőrizték Kupres-t a Malovan környékét , a Jaram(1658.m.),Kurljaj(1579.m.) magaslatokat, Osjecenica hegyhátat,Cincar hegység /Cincar(2005.m.)magaslatát, a Glamocko polje déli csücskében lévő ,Bukvensko medence dél-délnyugati szegélyvonalát Dragnjic településtől Gradina (1306m.)magaslatig. A fenti műveleti zónát a Livno-i főparancsnokság Zp. Suica parancsnokság irányítása alatt álló 1.gépeített gárdista brigád (Bruno Busica) Tomislavgrad egységei ellenőrizték, Livno-i helyi erőkkel (Livanjska brigada). 

A szerb 2KK. a Glamočko polje déli és nyugati részét a Glamoč városban és Halapic térségében állomásozó 5.lpbr. könnyű gyalogos egységeivel ellenőrizte. Állomáshelyeit a Koriina hágó(1113.m.) ,Velika Golija hegység keleti oldala, Mala Golija hegység (1580.m. és 1556.m. magaslatok) keleti oldala, Staretina hegyvonulat (Vrhovi 1633.m., Bundina kosa 1675.m. magaslatok) , a Sator hegység keleti oldala (Popovici település) északi oldala ( Rore hágó 1283.m., 1726.m. magaslat) a nyugati oldala ( Crnac és D. Peulje települések ) , Horvátorsz.-BiH határa Dinárok ( Dinara 1830.m.magaslat, Unista település és környéke, horvátországi zóna /7.Dalm.Korp. területén ,Cetina település és környéke, Mala Lupoglav (1031.m.) ,Bravcev Dolac település és környéke,Dabar település ,Perucko tározó tó. 

A horvát hadsereg HV a BiH HRHB erőivel HVO együtt állomásoztak a Livanjsko polje OG Livno, OG Rujani műveleti zónáiban.

A HV Sinj –i 126. dom.puk. egységei ellenőrizték a Dinárokat Maglaj(1475.m.),Veliki Troglav (1912.m.), Antica glava(1539.m.) ,Janciji vrh (1790.m.) magaslatait. A HV. 7. gárdista brigádja a polje észak-nyugati részénél a Dinárok /Bunjevacko brdo(1849.m.) ,Gnjat tájegység területét ellenőrizték a Livno-B.Grahovo főutat. Támogató erőt jelentett a HV. 5. gbr. Crni Lug településnél állomásozó erői. A főúttól keletre eső területeket a Sator hegység keleti oldalánál a Nuglasica településnél lévő HV.9.gbr. 2.szakasza és a 114.br.és 4. gárdista brigád Split erői ellenőrizték . A Sator hegyet a 1.HGZ , a 3/1.gbr. ,81.gb., SP-MUP HRHB erői ellenőrizték ,egész a Staretina hegyvonulat Bastasi és Bogdase települések feletti nyugati oldalát. A Staretina déli végét a 3.gbr. HVO erői ellenőrizték a Mala Golija hegységig ,ahonnan a HVO. 2.gbr.műveleti zónája következett a M. Golija /Javorova kosa (1639.m.) vonulata. A zóna egész a Velika Golija hegyvonulatig tartott .A HVO Livno-i erők 60.brigádok ,Livanjska brigada ….. erői a 1.gbr. ellenőrizték a V. Golija vonulatot /Veliki vrh(1890.m.) és a Livno- Glamoč főutat. 

Hadművelet végrehajtásáról: az akciót két főbb támadási irányvonalon indították meg a horvátok: 

1.: -Gnjat -Crni Lug - B. Grahovo (4.és 7. gárdista brigádok HV, 114. brigád HV és 2.egység /9. gárdista brigád HV). Az egységek felszabadították Grkovac, Gornji és Donji Peulje Crnomarkovići, Zadruga, Čitluk ,Nuglašić településeket , valamint a Šator hegységet ,ahonnan ellenőrizhették a Knin-Bosansko Grahovo-Drvar közti közúti kapcsolatot. 

2: Šator hegység - Glamoč (1. HGZ, 81. brigád HV, 3.egység /1. gárdista brigád, HVO , speciális egység MUP HR HB). 

1.fázisban végrehajtott műveletek.

 A Crni Lug –Grahovo vonalon július 25-én a 7. gbr HV ,114. brigád HV százada megkezdte a műveletet. A 7. gbr. áttörte a szerb vonalakat, a 114.br. viszont a jobb szárnyom megakadta és nem tudta áttörni a szerb védelmet. Ennek megoldása képen, a 114.br. megerősítették a 2.bojna 9. gárdista brigáddal HV, mely áttörte másnap a szerb védvonalat, és elfoglalta a Nos szerb támaszpontot, majd csatlakozott a 7. gbr-hoz..

Július 27. a 7.gbr. folytatta a támadást Bosansko Grahovo irányába, a jobb szárnyon a 4.gbr. vonták be.

Július 28. a 7. gbr HV , 4. gbr HV elérte Bosansko Grahovo várost. A horvát erők a város ellenőrzését követően elfoglalták a Derala hágót , ezzel ellenőrizték a Knin-Drvar főútat. A hágóról kontrolálhatták a horvátországi Strmica határ települést , valamint Crvena zemlja tájegységet, mely Knin-től 10.km-re volt. A 126.dp.HV a Dinár hegységben lévő állásaikból blokkolták és figyelték a horvátországi krajinai szerv erők hadmozgását , főleg Unista -Cetina vonalon. Figyelve egy esetleges szerb ellentámadásra ,mely Knin-Cetina-Unista vonalon érkezhetett volna. 

A Šator hegy- Glamoč vonalon július 27-én indult meg a horvát támadás ,mely során a 1. HGZ, 81. gardijska bojna, 3. bojna 1.gbr HVO és speciális rendőri erők (specijalna policija MUP-a) HR Herceg Bosne intéztek sikeres támadást a szerb védvonalakra.. A szerbek jól megerősített végvonalat építettek ki a Staretina hegységben, északnyugatra Glamoč-tól.

Július 25-én a 81. gardijska bojna áttörte a szerb védvonalat . A műveletben részt vevő más egységek ;1. HGZ 60. gdb.HVO, 22. DO HVO,3/1.gbr.HVO folyamatosan támadták a Staretina hegységben lévő szerb állásokat. 26-án a 81.gb. megkezdte a támadó manővereket Glamoč irányába. A 81. gardijska bojna a támadást a  Glamoč - Bosansko Grahovo főútvonalra koncentrálta , mely főút keresztül szelte a Glamoč mezőt (Glamočko polje). A HVO 3. bojne 1. gárdista brigádja más HVO egységekkel együttesen támadta a Koričina hágót , mely Glamoč mező „déli kapuja” . A HVO .2.gbr. erői a M. Golija vonalban támadást intéztek a vonulat keleti oldalára ,onnan pedig Glamoč és környékére,elérve a fenti város és Livno-ót összekötő főutat.

A HVO 3.gbr. erői a Staretina-i állásaikból megtámadták a szerb erőket Halapic környékén. Itt csatlakoztak a Šator hegységből támadást intéző 1.HGZ. ,81.gb., 1/3.gbr. ,22.DO HVO, 60.dp. ,Sp-Mup HRHB erőivel, akik támadást intéztek a szerb vonalakra a Staretina hegységben ,majd egész Popovici, Vaganj, Medena Selista, Glavice településeknél elérve a Glamoč-Mliniste hágó főutat és a Glamoč-Rore hágó mellékutat. A 2.gbr.HVO a Glamoč –tól nyugatra eső Poljanski vrh magaslatot elfoglalták.

A HVO . 1.gbr. egységei a Kupresko polje-i ( Malovan ) állásaikból Zlosela ,Crni vrh(1512.m.) , Skadimovac tájegységnél lévő szerb 7.mtbr. erői támadták meg.Osjecenica hegyhát és Cincar hegységben lévő vonalaikról megtámadták a Slovinj vonulat /Kujaca (1834.m.) ,Sajkica vrh (1743.m.) magaslatait és a hegység oldalában lévő szerb állásokat. A Livno-i helyi erőkkel pedig a Koricina hágóra , és a V. Golija keleti oldalára mértek támadást. 

Július 27-én a szerbek egész nap védekeztek , aknamezőket és akadályokat építetek ki .

Július 28-án a 81.gb. Ćoslija falut elérte, mely előtelepülése Glamoč- nak. . A 1. HGZ a manőverben részt vevő további HVO erőkkel (60. gardijska diverzantska bojna, 22. diverzantski odred , 3. bojna 1. gbr ) szétzúzta a szerb védelmi állásokat a Staretina hegységben ,és teljesen ellenőrzés alá vonta . Továbbá elfoglalták a Korčina hágót és a Kujača hegyet . 

Második fázis.

 A támadás első fázisának sikeres végrehajtása után a három nap alatt a horvát erők 7.gbr.,4.gbr.,114.br.2/9.gbr. erői elérték B. Grahovo-t, és a várost július 28-án felszabadították. A város környékén közel 300 km2 vontak ellenőrzésük alá. Megkezdték a Derala hágó ellenőrzésére irányuló műveleteket előkészítve a 4.és 7.gbr. HV erőinek az elkövetkező Oluja95 hadműveletben végrehajtandó támadási vonalának biztosítására. 

Négy nap alatt a Šator - Glamoč vonalon és a Golija hegységből támadó HV és HVO erők elérték Glamoč várost ,melyet július 29-én felszabadítottak. 

A horvátok megkezdték a felkészülést a felszabadított területeken a következő nagy hadműveletre (Oluja95) ,mely az elkövetkező napokban indult meg Horvátország területén. 

A szerb vonalak kitolódtak a Ljeto95 után , Vitorog hegység /Vitorog(1906.m.), Pribelja település ,Paripovac hegység ,Gradina (főút Glamoč -Mliniste hágó),Hotkovci település, Korita tájegység ( Rore – Glamoč mellékút), Unac folyó ,Jadovnik hegység,Grahovo polje /Peci település,Ujilica hegység ,Zaseok település Horvátorsz.-BiH határa (Strmica –Derela hágó főút) ,horvátországi területen :Strmica település, Dinárok /Pljesivica (1148.m.),badanj tájegység , Dinara (1830.m. )magaslat ,Unista település , Barisica vrh.(732.m.) magaslat ,M.Lupoglav magaslat,Bravcev Dolac, Laktac települések, Perucko tó. 

Hadművelet „ Maestral „

 Végrehajtási időszak:1995.09.08-15. "Maestral"

 Végrehajtási zóna:Délnyugat BiH. Livansko-Glamocko csatatér

 Operáció célja:A szerb erők visszaszorítása Grahovo, Glamoč , Kupres térségéből . Felszabadítani Šipovo, Jajce, Drvar városokat és környéküket. További stratégiai együttműködés és koordináció a Armija BiH hadseregével, lehetőséget teremteni Petrovac, Ključ , Mrkonjić Grad elfoglalására az 5. ABiH hadtestnek és a Sanski Most ,Kotor Varoš felé előre törni  a 7. ABiH hadtestnek. 

Felszabadított terület : 2 500 km.2. –felszabadítanak három nagyvárost Šipovo, Jajce és Drvar. 

Részt vevő horvát alakulatok:     4. és 7. gárdista brigádok HV, 1. HGZ, 1./2. és 3. gárdista brigádok  HVO, 60 gdb HVO , 22. diverzáns egység HVO és speciális MUP erők HRHB.

Művelet irányító parancsnokok: Ante Gotovina, Ivan Korade a HV részéről, Anton Luburic HVO részéről. 

 A boszniai szerb hadsereg „Vojska Srpska Republika BiH” :1.Krajina hadtest és 2.Krajina hadtest és önkéntes miliciják, Ratko Mladić, Momir Talić, Grujo Borić vezetésével.

 Veszteség:

Horvát hadsereg: 55 katona meghalt 67 súlyosan sebesült, 110 könnyebben sebesült

Bosznia szerb hadsereg ( VRS) : nincs adat 

Hadművelet: 

A hadműveleti terület három főbb operatív csoport részre osztották fel. OG Sjever(észak), OG Jug (Dél), OG Zapad (Nyugat). Legnehezebb támadási vonal a Šipovo és Jajca iránya. 

A tüzérségi vezető parancsnoka Brigadir Marko Rajcic volt. A hadművelet főparancsnoka pedig general- pukovnik Ante Gotovina. Végrehajtó parancsnokság ZP.Split –kihelyezett parancsnokság IZM Knin. 

Tüzérségi támadás a műveleti zónája

 Operatív csoport kihelyezett parancsnokságai:

IZM OG Sjever –pk.Vrbas

IZM OG Jug –pk. Bosansko Grahovo

IZM OG Zapad-pk. Gornji Srb (Horvátország)

 A hadművelet első fázisa:

 1995.szeptember 08. a 4. és 7. gárdista brigádok  Glamoč és Kupres irányából támadást intéznek a Vitorog hegységben lévő szerb vonalak ellen. A Vitorog 1906m. magaslatáról kontrolálható az egész Kupres és Glamoč medence, mező „polje” , egészen Šipovo ,Jajce és Mrkonjić Grad-ig .

 

Közben a Ripac-Bosanska Krupa-Una folyó jobb partvonala frontvonalról a „Maestral” hadművelttel koordinálva ,  a „Sana 95” átfogó művelettel a ABiH 5. Bihac-i hadteste, Dudakovic főparancsnok irányításával megkezdte a támadást a Grmec északi oldalában . A szerb VRSK erőit kitolták az említett Vrtoce település-Krnjeusa település ,Grmec hegység déli részére, és megindultak Sanski Most irányába Grmec hegységből- Lusci Palanka –Kamengrad irányába.Az Armija BiH 5. hadteste megindult a Grmec hegység- Petrovac és Bosanska Krupa irányokba.

 Az ABiH 7. hadteste a horvát „Maestral” műveleti zóna jobb oldalszárnyán támogatta a horvát erőket . A támadást a Kupreska Vrata – Prusac település-Vrbas folyó bal partszakasz (Uskoplje tájegység) egész Bugojno-ig -Novi Travnik vonalon a Komar- Radalj hegységen -Lasva és Rika folyók forrásvidéke-Dnolucka hegység területein hajtották végre.A 7. hadtest támadást intézett Donji Vakuf ellen. Az ARBiH erői más frontvonalakon is támadásba lendültek a VRS szerb erők ellen, Vozuća , Banovići-Zavidovići , és az Ozren hegységben, ezzel lekötve a VRS erőket.

 A HV. 4. és 7. gárdista brigád (gbr) , 1. HGZ teszteli a szerb vonalakat és felszabadítják Pribelj települést. Szeptember 09-én a 7. gbr. eléri Mliništa hágó környékét , a 4. gbr pedig a Jastrebnjak hegységet vonja ellenőrzés alá., 1. HGZ a Vitorog hegységet szabadítja fel. Szeptember 10-én a 2. gbr HVO felszabadítja Demirovac térségét.Az első fázis három napig tartott ,mely során 675 km.2. területet szabadítanak fel a horvátok 45 km széles vonalon ,15 km mélységben

 A hadművelet második fázisa:

 1995. szeptember 11-én rendeződnek a támadó erők. A támadó erőkből a 7.gbr. HV egy egysége Halapići településen maradt Glamoč váronál. A 4.gbr. HV egy egysége pedig  Knin városban.

 Szeptember 12-én a HV és HVO megindul Šipovo és Jajce felé. A 1., 2. gbr HVO, 81. gb, SP MUP HR HB, 60. dgb, 22. do megindítják egységeiket. Az 1. gbr. HVO elfoglalta Sipovo-t, a 60. gdb. Pedig támadást intézett Trnovo és Majdan településk irányába. A HV 1. HGZ (hrvatski gardijski zdrug) egysége felszabadította Čitluk és Gornji Volari településeket, a 2.gbr.HVO, 22.DO ( diverzantski odred) és a speciális rendőri erők MUP-a Hrvatske Republike Herceg Bosne felszabadították Ljuša és  Kasumi településeket ,a 3.gbr. HVO pedig Gornja Baraća települést.

Szeptember 12-én a 4. gbr. HV Šipovo várost a 7. gbr. HV pedig teljes Mliništa hágót vonja ellenőrzés alá, ezzel kontrolálva a Glamoč - Mrkonjić Grad közti közúti kapcsolatot.

 

 

A hadművelet harmadik fázisa:

 Megkezdődik Titov Drvar támadása. A várost a HV 7. gbr.  szeptember 13-14-én felszabadítják.

A HV 4. gbr. Felszabadítja Jajce város és környékét. A 7. ARBiH erői pedig elfoglalják Donji Vakuf és környékét. Szeptember 15-én csatlakoznak a 112., 113. br, 7. gbr, 15., 142. i 134. dp, OG Zapad erői a , 126. , 6. dp, 141. br, 2/7. gbr OG Jug erővel.

A horvát HV és HVO erőit jobb szárnyon a műveleti területtel egy vonalon a ABiH 7. hadtest ,bal szárnyon Bihac-i részen a ABiH 5. hadteste támogatta.

 

A horvátok elfoglalták Jajce, Sipovo, Drvar városokat a szerbek védelmi állásaikat keletről –nyugatra Ugar folyó völgy jobb partvonal –Vrbas-Ugar folyók torkolata-Vrbas bal partvonal a torkolattól Barevo településtől- Borci település- Mrkonjic Grad –Lisina hegység északi része (Lisina 1469.m.) ,Crni vrh (1259.m.)-Strbina hágó (935m)—Dimitor hegység . A műveleti zónában a 1. Krajinski korpus VRS Zp.Banja Luka-i egységei voltak .Kljuc város –Bobija hegység- Klekovaca hegység, Bosanski Petrovac város-Osjecenica hegység –Vrtoce település-Krnjeusa település ,Grmec hegység, itt a 2.KK Zp.B.Petrovac haderő állomásozott.

 Hadművelet „Južni potez „

 Hadművelet „: "Južni potez"

 Végrehajtási időszak:1995.október 08-12.

Végrehajtási terület:Délnyugat BiH

 Operáció célja:Az ellenséges szerb VRS erőnek kiszorítása Mrkonjić Grad, Podrašnička Polja és Jajce /HE – Bočac térségéből , a városok elfoglalása .Ellenőrzés alá vonni a Banja Luka - Čađavica - Banja Luka - Mrkonjić Grad - Banja Luka - Jajce - Banja Luka . ABiH útvonalakat. Kontrolálni és együttműködni az ABiH 5. hadtesttel és a 7.ABiH haderőkkel. Elfoglalni a Manjača hegységet.

 A művelet nevének fordítása „Déli vonal,vonás”, felszabadított terület 800 km2.

Részt vevő horvát katonai alakulatok:

 Horvát erők a műveletben :

 Főparancsnokok: general Ante Gotovina, general Rahim Ademi és general Ljubo Ćesić Rojs;

 4. gárdista brigád HV: general Damir Krstičević;

7. gárdista brigád HV: general Ivan Korade;

1. HGZ (Hrvatski gardijski zdrug): general Miljenko Filipović;

1. gárdista brigád HVO: stožerni brigadir Ante Luburić;

2. gárdista brigád HVO: general Stanko Sopta;

3. gárdista brigád HVO: brigadir Ilija Nakić;

speciális MUP erők HRHB : general Zlatan Mijo Jelić;

60. gárdista –deszant egység HVO: pukovnik Davor Dodig;

22. diverzáns egység HVO: pukovnik Predrag Mandić;

126. honvéd ezred HV: pukovnik Ante Podrug;

Felderítő-diverzáns század „Glavnog stožera HV”: satnik Ivica Dekalić;

Operatív Csoport  Kelet „OG Istok”: general Željko Glasnović.

Több mint 7200 katona , és jelentős haditechnika.

 A szerb hadsereg: 1.,2. Krajina hadtestek és 18. hadtest( 4000 katona)

 A hadművelet a „Maestral” folytatásaként indult meg, mely során a bosnyák/muszlin 5.hadtestje a „Sana 95” műveletükkel a horvát operációs zóna bal szárnyán nyomultak előre Sanski Most irányába. A ABiH 7.hadtestje a horvát operációs műveleti zóna jobb szárnyán pedig Kotor Varos célozta meg.

 A horvát erők HV és HVO egységeinek főparancsnoksága a Zp Split Ante Gotovina general-pukovnik főparancsnok irányítása alatt állt. A PZO ,POM.HZS erőket brigadir Ivan Beneta a támadó katonai gépesített és gyalogos alakulatokat pedig general-bojnik Rahim Ademi vezette.

 A horvát műveleti erők kihelyezett parancsnoksága IZM Sipovo OG Istok(keleti operatív csoport) településen volt. A HVO 2.gbr. erői Jajce-nál állomásoztak . Attól nem messze Jezero –ban irányítási pontot hoztak létre a művelethez ,valamint továbbiakat Sipovo-tól nyugatra, Gerzovo település közelében a Sokocnica folyóvölgyben a Sipovo- D. Baraci mellékúton. Továbbá D. Baraci-ban ,mely a Mliniste hágó és Podrašnica közt helyezkedett el.

 A Mliniste hágó közelében a Crna gora hegység déli végében szintén volt egy irányítási pont.

 D.Baraci-ban a a HVO 1.gbr ., 60.gdb.,22.do egységei állomásoztak . A horvát erők elhelyezkedést a 2. számú térképen mellékelem , mint a hadművelet első fázisát.

 1995. október 08-án nem volt különösebb támadási művelet. Másnap 9-én a 7. 4. gbr HV, 1. HGZ, 1., 3. gbr.HVO. 60.gdb ( gardijska diverzantska bojna) és a 22.DO ( diverzantski odred) HVO .  , HV126. dp támadásba lendült és sikeresen foglalta el a meghatározott pontokat. Egész nap tűzérségi harc folyt a két fél közt.

 A sikeres műveletek 10-én tovább folytatódtak. Ezen a napon a horvátok felszabadítják Mrkonjić Grad, Podrašničko Polje, Čađavica és vízierőmű /HE – Bočac településeket és környékét.a 7.gbr. HV elfoglalta a Vrbas –i hidroenergetikai állomást, a 4.gbr. HV a Manjača hegységben kezdte meg műveleteit , az 1. HGZ pedig Čađavica területén a Manjača-i katonai gyakorlóterület irányába. 126. dp a védelmi vonalak stabilizálását kezdte meg a műveleti zóna bal szárnyvonalán .

Október 11-én a megszállt zónákban a 1., 2. i 3. gbr HVO egységei védelmi műveletbe kezdenek .

 

Október 11-én a HV erőit kivonják helyüket a HVO erői foglalják el. A szerbek ellentámadása sikertelen volt, a HVO erői megtartották a hidroelektronikai állomást „HE Bočac” , mely fontos szerepet játszott Banja Luka és egyben Bosanska Krija tájegység településeinek energia ellátásában.

 A Juzni potez megelőzőleg a szerbek 1.KK hadereje egységeit Kluc-Zabljece térségen, Podrašničko Polje / Čađavica- Sitnica-Podbrdo zónában,Dimitor hegység /Dimitor (1483.m.)- Mrkonjić Grad- Trjebovo település/Manjaca hegység –Crna Rijeka / HE Bocac állomásoztak. A művelet után a 17.lpbr/1.KK és 7.mtbr/1.KK erői főtámaszpontként Dobrnja település és környékén ,Banja Luka , és a bosnyák fronton Osmaca hegység déli végén Javorani település környékén és Kotor Varos-ban állomásoztak.

 A ABiH 5. hadtestje a „Sana 95” műveletük keretében elfoglalta Bosanski Petrovac, Sanski Most és Kljuc városát ,ahol a műveleti zónájukban a frontvonal Sanski Most-Sana folyó völgye (bal partszakasz ABiH –jobb VRS 1.KK.). Az 5.ABiH erőinek műveleti területe eddig tartott, innen a horvát műveleti zóna kezdődött .Banjica folyócska völgy – Čađavica (HV-HVO)– Dobrnja (VRS) --Banja Luka összakötő mellékút Batos (890.m) Zmijanje tájegység- Manjaca hegység /Velika Manjaca(1236.m.)-Dobrnja (VRS)és Tijebovo (HV-HVO) települések közti hegyi út- Jajce ---Bočac (HV-HVO) és Banja Luka (VRS) összekötő főút Vrbas folyóvölgy- Cemernica hegység /Goli vis(1339.m.)---VRS .A horvát műveleti zóna eddig tartott ,innen a 1.KK VRS hadereje a 7.ABiH erőkkel állt szemben .

 

 

A horvát és muszlin erők mindössze 23.km-re álltak meg Banja Luka-tól.Kitört a pánik a szerbek körében, hiszen egyértelműnek látszott, hogy elvesztették a háborút, a horvát és muszlin erők el fogják foglalni Banja Luka várost ,az utolsó védőbástyát. A szerbeket végül a nemzetközi nyomásra megkötött béke megállapodás mentette meg.

 

Horvát oldal katonai vesztesége : 42 halott ,162 sebesült.

Szerb oldal vesztesége:350-450 halott és 1000-1200 sebesült, 1500 hadifogságba esett.

 

 

A mappában található képek előnézete HADMŰVELETEK


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.