Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOSZNIAI SZERB HADSEREG -VOJSKA REPUBLIKA SRPSKA 1.RÉSZ

VRS
Vojska Republika Srpska
 


Az 1991. év vége és 1992.év eleje jelentős strukturális változást okozott a Jugoszláv Néphadseregben. A szlovén vereséggel a JNA Szlovéniában lévő haderőit (14. hadtest-Ljubljana, 31.hadtest-Maribor ) kivonja. A 14. hadtest erőinek egy részét Szerbián keresztül Sarajevo és Tuzla városokba (Bosznia) , valamint Podgorica (Montenegro) területére , a 31. hadtest erőit pedig Zagreb-Bihac-Knin vonalon vonja ki, megerősítve a 10. hadtest és 9.hadtest erői. Az 1991. őszi hadjáratok és offenzívák sem érték el végleges céljukat ezért a JNA megkezdte Horvátország területéről kivonni haderői Boszniába, ahol ezen erők csoportosításával és átszervezésével több irányból kívánta Horvátországot lerohanni. 1992.évre a korábbi három katonai körzet (VO):
 

-1.VO –Beograd

-3..VO-Skoplje

-5.VO-Zagreb

- helyett a strukturális haderő reform révén négy katonai körzet (VO):

-1.VO-Beograd

-2.VO-Sarajevo

-3.VO-Nis

-4.VO-Podgorica

alakul meg. A 2. VO a korábbi 1. VO műveleti körzetéből válik ki, míg a 4. VO pedig a korábbi 3. VO-Skoplje műveleti körzetéből. Mivel Makedónia részben függetlenedett ezért a komplett 3. VO áttelepült a szerbiai Nis városba. Az adriai haditengerészeti bázisait és főparancsnokságát (VPO-Split) a JNA komplett átcsoportosította a montenegrói Boka Kotor bázisra, ahol kialakította VPO parancsnokságot a megmaradt haditengerészeti hadiparkból.

A JNA az 5. katonai körzet ( VO )- Zagreb  műveleti haderőit ( 10. hadtest –Zagreb , 13.hadtest- Rijeka , 32.hadtest- Varazdin, ) átcsoportosította Bosznia és Hercegovinába. Ezen erőket az 1992.év februárjában létrejött 2.VO –Sarajevo műveleti erőihez csatolja. A 13.hadtest Rijeka egy részét a 4.VO-Podgorica erőihez csatlakozott és Bileca (Bosznia) városban kialakított parancsnoksággal önálló hadtestként funkcionált, másik része csatlakozik a 10.hadtest Zagreb-ból Bihac (Bosznia) városba áthelyezett hadtesthez.

A korábban haditengerészeti főparancsnokság (VPO) Split erői alkotó 9.hadtest-Knin erőit szintén hozzá csatolják a 2.VO –Sarajevo erőihez.

A 10.hadtest –Zagreb erőit Bihac boszniai városban létrehozott parancsnoksághoz csatolják, a 32. hadtest-Varazdin erőit pedig a 5.hadtest –Banja Luka erőihez. Ezzel a továbbiakban a 2. VO-Sarajevo erőit az 5. hadtest, a 10.hadtest és a  9. hadtest valamint a 4. hadtest-Sarajevo alkotta. 1992. március-áprilisban az 1.VO műveleti erőitől átcsoportosítják a 2. VO erőihez a 17. hadtest-Tuzla és a 4. VO 13. hadtest-Bileca erői. Az 1.VO-ból átcsoportosítják a 4.VO-ba a 37. hadtest-Uzice erői. Ez utóbbi két hadtest a 13. és 37. hadtest 1991. évben részei voltak a JNA Operatív Csoport-2 (OG-2)  Dél-Dalmácia és Kelet –Hercegovina ellenőrzés alá vonására indított támadó erőinek, a 4.VO 2.hadtest-Podgorica és VPO Boka Kotor erőivel.

1992.áprilisában a Bosznia és Hercegovina tagköztársaságban egyre fokozódó háborús veszély miatt taktikai okokból a JNA titkos terv alapján intézkedett a JNA erők Boszniából történő kivonása esetén a tagköztársaságban létrejövő és működő helyi szerb haderő létrehozásáról. A boszniai szerb hadsereg a Vojska Republika Srpska elnevezést kapta, mely erő biztosította a Boszniában létrejövő szerb „miniállam” Republika Srpska politikai szárnyát.

A JNA erők szerkezeti módosítása a boszniai szerb hadsereg (VRS) létrejötte végett a 2. katonai körzet (VO) erőit ( 10.hadtest, 4.hadtest, 5.hadtest)érintette elsősorban, valamint a 4.VO erői közül a már 2. VO-ba átcsoportosított 13.hadtestet és OG-2 Trebinje erőit és az 1.VO-ból a 4.VO-ba áthelyezett 37. hadtestet a már 1.VO-ból a 2.VO-ba átcsoportosított 17. hadtestet .Továbbá a 14. hadtest (korábbi Ljubljana-i hadtest) Sarajevo körzetében állomásozó erőit, valamint a 12. hadtest erőinek egy kisebb részét.

1992..május 10-től a JNA kivonul formálisan BiH területéről .Haditechnikáját és katonai felszerelését viszont a május 12-én megalakult Boszniai szerb Hadsereg (VRS) rendelkezésére bocsátotta. A boszniai szerb ,-Radovan Karadzic vezette- pártot védő szerb helyi önkéntes területvédelmi erőket ,az 1992.04.07-én kikiáltott Boszniai Szerb Köztársaság (Republika Sprska BiH) katonai szárnyát képviselő VRS személyi állományába integrálják be. A VRS 2006. január 1-ig állt fent.1992.06.04. Ratko Mladic „vezérezredes” főparancsnok 02/5-31 és 02/5-22 számú parancsa alapján végrehajtásra kerül a VRS erők területi besorolása, az erők feltöltéséhez szükséges sorozások elrendelése és haditechnikai megörökölt JNA állomány rendszerezése. Az fő erőket hadtestekbe , a hadtesten belüli fő erőket pedig brigádokba csoportosították. A VRS BiH közel  85-90,000 katonából állt ,és további paramilitariáns önkéntes csetnik és egyéb milicista formációk támogatását élvezte. 1992. áprilisára az összlétszám elérte a 150 000-200 000 főt. Haditechnikai park pedig a 800-1000 tankot, 950-1200 páncélozott szállító harci járművet, 1560-4100 tüzérségi eszközt.

Főhadiszállás ,a BiH  ,Han Pijesak részén volt. Főparancsnoka pedig vezérezredes Ratko Mladić volt, helyettese , General Manojlo Milovanović. A VRS több hadtest alkotta, mely BiH tájegységei szerint tevékenykedett.1994.évben a VRS hadereje és vezetése az alábbiak szerint alakult:

Hadra fogható katona létszáma  80-85,000 fő.A főparancsnok és egyben a RS vezére : Radovan Karadic.Katonai Törzs –Han Pijesak(földalatti komplexum) .

Főparancsnok: l Ratko Mladić 

Parancsnok:general Milan Gvero

További parancsnok :  Manojlo Milovanović 

 

1995.évre a VRS hadereje és hadvezetése az alábbiak szerint alakult:

A főparancsnok és egyben a RS vezére : Radovan Karadic

Katonai Törzs –Han Pijesak(földalatti komplexum)

Főparancsnok:  Ratko Mladić

     Parancsnok :  Manojlo Milovanović-

 

 

 Boszniai Szerb Hadsereg  1992-1995

Vojska Republika Srpska

 

 

Központi Erők VRS

 

-parancsnokság Vezérkari Stáb VRS

-fejlesztési központ (Rajko Balac)

-propaganda és információs központ

-parancsnoki irányítási központ

-1.gárdista gépesített brigád (1.gmbr)

-89.rakétás tüzér brigád (rabr)

-1. szerb vegyes brigád (1.smbr)

-1. "tanuló" brigád ("studenka br) -2. szerb vegyes brigád (2.smbr) -3. szerb vegyes brigád (3.smbr) 14.szerb vegyes brigád (14.smbr) -65. védelmi gépesített ezred (65.zmp) -67. ezred parancsnokság (67.pv) -40. műszaki ezred (40.inzp)-feloszlott 1992.júliusban -63. gépjárműves zászlóalj (63.amb) -10. diverzáns egység (10.do) -410. felderítő-hírszerző központ (410.obvc) -14. hátországi bázis (14.pozdb) -27. hátországi bázis-30.hátországi bázis -35.hátországi bázis -katonai rendészet (vp) -katonai egészségügyi központ (santc) -katonai gazdasági ellátó központ -légiforgalmi javító központ-ORAO -javító központ-KOZMOS -Krajina katonai intézmény -hátországi "Vrbas" bázis

 

Légierő és Légvedelem VRS

 

- RV (légierő) és PVO (légvédelem) parancsnokság-Banja Luka

légibázisok-repülőterek:

Mahovljani, Zaluzani, Bratunac, Glamoc-

-92. vegyes repülős brigád

- 155. légvédelmi rakétás brigád (rbr-pvo)

-51. zászlóalj parancsnokság

-172.közép hatótávolságú rakétás ezred ( ssrp)-légvédelem

- 474. könnyű tüzér-rakétás légvédelmi ezred (larp-PVO)-légvédelem

- 474. légi bázis

-76. légi bázis

- 76. légiraj

- 92. könnyű többcélú repülő raj

-légi-roham csapat

 -elektronikus-rádió felderítő szakasz -

- légiügyi szolgálat 

 

1.Krajina Hadtest –Banja Luka

 

1992. májusára a JNA 2.VO –Sarajevo 10.hadtest Bihac egy része és a Banja Luka 5.JNA hadtest mint a Boszniai Szerb Köztársaság új 1. Krajinai hadtest elnevezéssel formálódott át. 1992.évben a korábbi 5. Katonai Körzet 10.hadtest erői beintegrálódnak a JNA 5. hadtest erőibe:

-2.db. páncélos brigád

-3.db.gépesített brigád

-7.db. könnyű gyalogos brigád

-vegyes tüzér ezred,

-vegyes páncél-elhárító tüzér ezred

-könnyű tüzér egység-légvédelem

-műszaki ezred

-50 000 katona, 270 tank, 210 páncélozott szállító jármű ,360 tüzérségi eszköz.

A hadtest parancsnokai: Momir Talic 

 

1. páncélos brigád-parancsnok:  Ratomir Simic

2. páncélos brigád-parancsnok: Milan Skoric

1. páncélelhárítós brigád-parancsnok:  Ratko Bundalo 

16. Krajina gépesített brigád-parancsnok:  Vlado Topic  

43. gépesített brigád-parancsnok:  Radomir Zeljaja 

11. gyalogos brigád-parancsnok: Slobodan Borojevic  

22. gyalogos brigád-parancsnok: Slobodan Zupljanin  

5. Kozara brigád-parancsnok: Dusan Tubin 

2. Krajina brigád-parancsnok: Milorad Savic  

A 1.KK hadtest továbbra is jelen van a STO Nyugat-Szlavóniai harcmezőn, de júniusban az UN határozata értelmében az 1.KK erőit a Száva folyótól délre kivonja Nyugat-Szlavóniából. Június 20-ig az UN átveszi folyamatosan a Nyugat –Szlavón szektort. Az UN szektor határától (Száva folyó )a 1.KK haderőnek a folyótól délre (BiH) ki kell tolnia a tüzérségüket , harckocsikat, aknavetőiket 30.km-re, a légvédelmi PVO erőket, POB erőket 10.km-re , a gyalogos erőket pedig 5.km-re.A kivonást Nyugat-Szlavóniából az 1.KK öt fázisban valósította meg. Elsőként a tüzérséget, harckocsikat, majd gyalogságot, és végül az utolsó fázisban aláaknáznak. A helyben maradható területvédelmi erőket kézi fegyverekkel ellátják. A továbbiakban a Okucani körzetét a szerb területvédelmi milícia mellett az Unprofor erői ellenőrizhették.

Az 1.KK 10.gyalogos/tüzér/rakétás divíziójának (PARTD) aknavetős(MB) , rakétavetős (VBR) harckocsizó erőit ,Jasenovac-ból a Prijedor (BiH) melletti Gomjenica faluba telepíti, a páncélozott harci járműveit , nehéz gépágyúit, légvédelmi erőit (PVO) Bijakovac, Kadin Jelovac, Rakovica falvakba vonja ki. Gyalogos egységet pedig Knezpolje , és Bosansko Dubica településekre vonja.

Az 1.KK ,329. páncélos brigádjának első (1.okbr) egységét Petosevci faluba, 2.okbr.Brdo (Mahovljanska folyó),3.okbr Gudura ( Laktasi falutól délre).A haubica tüzér divíziót a 122. és 134.magaslatokra helyezték el, a PVO –t pedig Nova Topola településnél.Az MB erőket , páncélozott harci járműveket OT-M60 ,BVP-M80 Krajisnik településnél ,hátországi erőket Laktasi,a parancsnokságot Bosanski Aleksandrovac településen helyezték el.

Az 1.KK 16. gyalogos és gépesített brigádjának egységeit (pmtbr),Puraci, Simici (202.m. magaslata),Crkvena településeken vonték öszze.

Az 1.KK 343. gépesítet brigádját (mtbr) Kozarac, G. Puharska ,Prijedor településekre irányították.

Az 5.pbr. erőit Piljagici,Radulji (233.m.magaslat) ,Sutilovici, a 2.pbr. erőit pedig Kuljani (290.m. magaslat),Drakulic településekre irányították. Az 1. vegyes tüzérségi erőt (map) Tutnjevac,Klasnice,Slatina településeken vonták össze.

Az 1. könnyű tüzérségi erőt PVO az 1.map erőinek állásain vonták össze. Az 1.mpoabr erőit Kukulje,Seferovci,Magljani falvaknál vonták össze. A 293. műszaki –tűzszerész erőt Nova Topola , Kozara területén állomásoztatták. A 188. pontom-hídász egységet pedig Troselji településen vonták össze. Az .1.speciális egységet (snb) a „Mladen Stojanovic „ kaszárnyában helyezték el. az 1.KK haderő parancsnoksága a poligon Manjaca katonai bázison székelt.

 

1. Krajiska korpus (1.Krajina hadtest) műveleti határ:  

 

-északi műveleti határ: torkolat Ukrina folyó- Sava folyó- Una folyó-Bosanski Novi

-nyugati műveleti határ : Bosanski Novi- Majdan hegység (627m.magaslat)- Plecine (560m. magaslat)-, Kljuc -, Lisina (1468m. magaslat)- Jezero

-déli műveleti határ: Jezero- Boracka Klisura (268m.magaslat)- Ugar folyó -Koricani (1173m.magaslat)- Vlasic (1920m.magaslat)

-keleti műveleti határ: Vlasic (1920m.magaslat)- Mladikovirje (592m.magaslat)-Teslic, -Stranari- Derventa- Ukrina folyó - Sava folyó torkolat.

 

1. Krajiški Korpus- Banja Luka (korábbi 5.JNA hadtest) erő:

 

1.Krajina hadtest erői a korábbi JNA erőkből :

-41. gyalogos divízió,

-7.gyalogos brigád,

-145.sz.gépesített brigád- 5.Katonai Körzet(Zagreb)/31. hadtest-Maribor

-149.gyalogos brigád- 5.Katonai Körzet (Zagreb)

-417.tűzér regiment-5.Katonai Körzet (Zagreb)/ 31.hadtest-Maribor

-5. légvédelmi regiment- 1.Katonai Körzet -Beograd (1992. évre 2.Katonai Körzet -Sarajevo) / 5. hadtest -Banja Luka

-552. utász regiment-

-egységeket a megalakuló erői között tudhatta.

1. Krajina hadtest-Banja Luka

Főparancsnokság: Banja Luka, kihelyezett parancsnokság:Stari Gradinac később Prinjavor-

-1. Krajina hadtest -Banja Luka'

-1. harcoló és szabotázs egységek-Banja Luka

-1. katona rendészet-zászlóalj-Banja Luka

-önálló"Mesa Selimovic" zászlóalj-beintegrálják később a 27.gépesített brigád (mtbr)-Derventa egységbe

 -1. kommunikációs zászlóalj- Banja Luka 

-1. vegyes anti-tank és tüzér brigád (1.mpoap)- Banja Luka 

-1. vegyes tüzér ezred( 1.map)-Banja Luka 

-1. könnyű légvédelmi tüzér ezred/regiment (1.larp-PZO)- Banja Luka 

-1. műszaki-utász regiment (1.inzp)- Banja Luka 

-1.ponton építő utász zászlóalj (1.pontb)-Banja Luka 

-1. szállító zászlóalj (1.atb)- Banja Luka 

- 1.hátországi bázis zászlóalj (1.pozdb)-Banja Luka

 -1. felderítő -diverzáns egység (1.ido) -"Vukovi sa Vucjaka" roham zászlóalj -1993.évtől beintegrálódnak a 1.Prinjavor könnyű gyalogos brigádba (lpbr), mint önálló egység- 

-zászlóalj vezetési parancsnokság –

 -1. egészségügyi zászlóalj (1.santb)-Banja Luka

 -1.atom-kémiai-biológiai támadás elleni egység (ABHO)

 -1. vegyes páncélosok elleni tüzér brigád (1.mpoabr) -16.Krajina gépesített brigád ("Krajina" mtbr)-  A 16. gyalogos –gépesített brigád:

 

Az egység már 1942-ben megalakult Lamovita faluban Prijedor körzetében. Nevük akkor a második világháború idején Krajinai proletár brigád.1950-ben áthelyezték az egységet Travnik- ba, majd később Banja Luka –ra ,ahol 16. ezred nevet vette fel. 

1985-ben a Jugoszláv Néphadsereg 16.brigádja néven szerveződött a haderőbe. 

1991.június 13-augusztus 15. periódusban a 16.brigádot a mozgósított besorozás során feltöltötték . Parancsnoki helyeit  Mašići, Šimića Han, Berek településeken alakították ki , ahol felkészültek a háborúra. 

1991.szeptember  15. egy része a brigádnak átkel a Száva folyón és Stara –Bosanska Gradiska városban helyezik el a 329. páncélos brigáddal JNA (később 1.páncélos brigád). A 16.brigád első idő harci tevékenységei során elfoglalták  Donji Varoš, Gornji Varoš, Novi Varoš településeket.  

Miután a brigád átkel a Száván elfoglalja  Posovac-Gornji Bogićevci, Nova Varoš-Donji Bogićevci, valamint Gornji Rajčići, Rodžanik, Jazavica, Voćarica, Paklenica, és egy részét Stari Grabovac településnek .  

A Milan Čeleketić parancsnok vezette  16. brigád 65 km2 területet vett ellenőrzés alá a horvátországi Nyugat- Szlavóniában. 

1992.évek elején a brigád egy részét BiH (Bosznia és Hercegovina) területén vetik be. Néhány egységet a Vlašić hegységben folyó harcokban vesz részt. Május végén újra mozgósítást tartottak Manjača területén és 1500 növekedett a létszám. Később a brigád egy része részt vett a horvátországi szerb Republika Srpska Krajina harcmezőin, a többi része a brigádnak a Poszavinában vett részt a Koridor hadműveletben. Június közepén a brigád elfoglalta Doboj –tól Modriča –ig  (Johovac, Galići, Gornja Foča, Karamatići, Lušići településeket és Vukovac, Živkovo Polje egy részét.).

1992.június 26-án a 16.brigád  elfoglalta  Miloševac falut, a brigád 2.egysége  Dmitra Zarića parancsnok vezetésével áttörte a horvát-muszlin erők állásait és összeköttetést létesített ,kapcsolatban lépett a szerb erők Kelet-Boszniai Haderejével. 

A 16.brigád a Poszavina Koridor művelet során 1992.július 3-17.közötti időszakban 13. települést vont ellenőrzése alá (122. km2.) és a horvátországi Nyugat-Szlavónia Száva folyó térségét is ellenőrizték. Miután kivonták őket a Szávától a 16.brigád részt vett Donji Svilaj-Obodni Kanal, Oštra Luka, a Gradačač  területeken a katonai műveletekben, a frontzónában. Milan Čeleketić parancsnok helyét ezredes Novica Simić foglalta el. Nem sokáig vezette a brigádot mert átvezényelték a Kelet-Boszniai Haderők élére. Így a 16.brigád új vezetője  alezredes Vukadin Makagić lett.

1992. augusztus felétől november elejéig a 16.brigád vezetője ezredes Slavka Lisica .Elfoglalták Bosanski  Brod területét és pontosan október 6-án behatoltak a városba, a Száva folyóig.Miután elfoglalták Brod várost a brigád egy része a  Donji Svilaj-Brusnica vonalon lévő állásokba vezényelték. Ezen részen eltöltött frontszolgálat után az egységet az Orašje részére vezényelték az ottani harci zónába. Később december végén a 16-brigád új parancsnokot kapott alezredes Vlada Topića személyében. A  Brčanska-i harcmezőkre vezényelték a brigádot az összekötő folyosó (Kelet-Boszniai Hadtest VRS) . 

1993. elejétől , nyárig a 16.brigád elfoglalt 33km2 területet a Koridor „folyosó” műveleti zónában. Ezt követően a brigád pihenőjének eltöltése után a  Doboj-Teslić harcmezőre vezényelték. 

- 10.gyalogos divízió (10.pd)-1992.évben alakult meg a feloszlott 11.Dubica gyalogos brigád (pbr), a 6. Sanska brigád és a 17. Kljuc könnyű gyalogos brigád (lpbr) erőiből-

-"Doboj" 9.sz.operációs csoport -Doboj ' 

-9. egység vezetési parancsnokság egység- Doboj 

-9.felderító egység ( 9.izvc)-Doboj 

-9.vegyes tüzér ezred (9.map)-Doboj -9.katona rendészet (9.vp)

- Doboj -9.vegyes műszaki-utász ezred –létre jött a műszaki zászlóaljból

- Doboj -30. gyalogsági divízió (30.pd)- Sipovo 

-30.zászlóalj vezetési parancsnokság (30.bv)-Sipovo 

-9.Operatív Csoport (OG) parancsnokság-

 -30.katonai rendész egység- Sipovo 

-30.kommunikációs zászlóalj- Sipovo 

-36.önálló páncélos zászlóalj( 36.sob)- Sipovo 

-1. páncélos brigád (1.okbr)-Banja Luka

-2.páncéos brigád (2.okbr)- Doboj 

-2. Krajina gyalogsági brigád- Banja Luka

 -5. Kozara könnyű gyalogos brigád- Prijedor-Omarska 

-6. Sanske gyalogos brigád-Sanski Most 

-11. Dubica gyalogos brigád- Kozarska Dubica 

-12. Kotorsko könnyű gyalogos brigád- Kotorsko 

-2. Mrkonjic könnyű gyalogos brigád-Mrkonjic Grad

 -19. Krajina könnyű gyalogos brigád- Srbobran (Donji Vakuf)

 -22. Krajina gyalogsági brigád-1992.évben alakul meg a brigád a 122.brigádban, majd 1993. évben az 1. Knezevo könnyű gyalogos brigáddal egészül ki- (Skender Vakuf) 

-122.könnyű gyalogos brigád-1993.évben az 1. Knezevo könnyű gyalogos brigáddal beintegrálódik a 22. gyalogos brigádba- 

-kiképzési/oktatási központ "Manjaca"- 

-27. Derventa gépesített brigád (mtbr)- Derventa 

-31.könnyű gyalogos brigád- Srbobran (Donji Vakuf)

 -43. Prijedor gépesített brigád (mtbr)- Prijedor

-1.Doboj könnyű gyalogos brigád (lpbr)-Doboj 

-1. Osinj könnyű gyalogos brigád -1994.évben beintegrálják a 27.Derventa gépesített brigádjába-

-1.Dubica könnyű gyalogos brigád-Dubica 

-1.Podgrmecka könnyű gyalogos brigád (1992.évben a 2. Krajina hadtest 11.Krajina könnyű gyalogos brigádjába ,majd a 2.Krajina hadtest 11. Kljuc brigádjába integrálódik—

-1. Celinac könnyű gyalogos brigád- Celinac

 -1. Srbac könnyű gyalogos brigád- Srbac 

-1. Gradiska könnyű gyalogos brigád-Gradiska 

-1. Novigrad könnyű gyalogos brigád (lpbr)- Novigrad (Bosanski Novi) 

-1. Banja Luka könnyű gyalogos brigád - Banja Luka

 -2. Banja Luka könnyű gyalogos brigád - Banja Luka

 -3. Banja Luka könnyű gyalogos brigád - Banja Luka 

-4. Banja Luka könnyű gyalogos brigád - Banja Luka 

-1. Kotor Varos könnyű gyalogos brigád - Kotar Varos

-1. Prnjavor könnyű gyalogos brigád (lpbr)- Prnjavor 

-1. Sipovo könnyű gyalogos brigád - Sipovo 

-1. Teslic gyalogos brigád (pbr)- Teslic 

-2. Teslic könnyű gyalogos brigád (lpbr)-1994.évben beintegrálódik a 1.Teslic gyalogos brigádba-Teslic

 -1. Ozren könnyű gyalogos brigád - Bosansko Petrovo Selo 

-2. Ozren könnyű gyalogos brigád - Tumare 

-3. Ozren könnyű gyalogos brigád - Gomja Paklenica 

-4. Ozren könnyű gyalogos brigád – Vozuca

 -l . Trebava gyalogos brigád(pbr)- Modrica

 -1.Krnjin könnyű gyalogos brigád- Krnjin

-1. Vucjak könnyű gyalogos brigád (lpbr) – Modrica

 

-11.Mrkonjic Grad könnyű gyalogos brigád-Mrkonjic Grad

 

 -13. Garava könnyű gyalogos brigád-1992. júliusában a 2. Krajina hadtest 17. Kljuc gyalogos brigádjába integrálják--

 

  

2.Krajina hadtest-Drvar

 

1992.május 10. a 2.VO intézkedett a boszniai szerb haderő (Vojska Republika Srpska-VRS) 2. Krajina hadtest (KK)létrehozásáról. Ennek során a JNA 10. hadtest Bihac és 9. hadtest Knin erőiből megalakul:

 

-3db .gépesített brigád

-5.db könnyű gyalogos brigád

-vegyes tüzér ezred,

-vegyes páncél-elhárító tüzér ezred

-könnyű tüzér egység-légvédelem

-műszaki ezred

 

-15 000 katona, 97 tank, 120 páncélozott szállító jármű ,220 tüzérségi eszköz

 

 Létrejött:

 

Parancsnokság: elsőként Krnjeusa településen, aztán Drvar városban,

-

A hadtestet alkotó, abba integrálódó erők:

 

-TO (területvédelmi önkéntes)brigád Drvar-parancsnokság:Drvar

-TO brigád Bosanski Petrovac-parancsnokság:B.Petrovac

-TO brigád Glamoc-parancsnokság:Glamoc

-TO brigád Kupres-parancsnokság :Kupres

-páncélos –gépesített csoport-Drvar

-vegyes tüzér ezred (map) TO B. Grahovo

-vegyes páncél-elhárító tüzér ezred (mpoap) TO-Kljuc(Laniste)

-könnyű tüzér ezred (lap)-légvédelem (PVO) TO-Glamoc

-műszaki ezred TO-Kljuc (Laniste)

-gépjárműves –szállító csapat –B.Petrovac

-szanitét zászlóalj-B. Petrovac

A 2 KK hadtestet a 10. hadtest és a 9.hadtest 2.VO erőiből töltötték fel, illetve látták el haditechnikai eszközökkel ( a 9. hadtest JNA további erőit a megalakuló horvátországi Szerb Köztársaság Krajina , Észak-Dalmácia ZnSTO -7. hadtest/Knin erőibe integrálják). A 2KK felderítő csoportját a 9.hadtest 11. gépesített brigádjából , a 2KK katonai rendész zászlóalját a 9.hadtest katonai rendészetéből és a 11. gépesített brigádból , a parancsnoki erőt a 9.hadtest 11.gépesített brigádjából, a zászlóalj szintű vezetési parancsnokságot és 70. zászlóaljt a 9.hadtest 11. gépesített brigádjából, a biológiai és vegyi, nukleáris támadást elhárító ABHO szakaszt a 9.hadtest ABHO és 11. gépesített brigád ABHO erőiből, a TO B. Petrovac brigádot a 9.hadtest 180. gépesített brigádból és korábbi To B. Petrovac osztagból, a TO B. Grahovo brigádot a 9.hadtest 11. gépesített brigádból és a TO B. Grahovo osztagból, a TO Glamoc brigádot a 9. hadtest 11. gépesített brigádból és a TO Glamoc osztagból, a TO Kupres brigádot a Sipovo TO és Kupres TO osztagokból, a páncélos-gépesített csoportot a 9. hadtestből, a MAP TO ezredet a 9.hadtest MAP és 11. gépesített brigád tüzér erőiből, a MPOAP TO ezredet a nyugat-boszniai JNA légvédelmi (PVO) erőiből, a LAP PVO TO ezredet a 9.hadtest 271 LAP PVO és 11. gépesített brigádból, a műszaki ezredet TO az 597. műszaki ezredből, szanitét zászlóaljat a 11. gépesített brigádból hozták létre.

 

 

A 2. KK erőiből a Kupres medence elfoglalására irányuló műveletkhez kialakítottak egy operatív csoportot (OG) , OG-11 néven. Ezen csoportba a 2KK erőiből is besosztottak egységeket:

 

-brigád TO Sipovo-Kupres

-13/30 partizán divízió (1KK)

-TO B. Petrovac brigádbólegy zászlóalj

-harckocsizó csapat

-az 5. hadtest-Banja Luka (1KK) 122mm-es „haubica” üteg

 

 

2. Krajiski korpus ( 2.Krajina hadtest) műveleti határ :

 

 

-északi műveleti határ: Bosanski Novi- Una folyó (Bihac-ig)

 

-nyugati műveleti határ: Horvátország államhatára ( akkori Republika Srpska Krajina határa) – Capralizije

 

- déli műveleti határ: Capralizije- Celebici –Korcine (1113m.magaslat)- Gagica grad (1333m.magaslat)- Malovan/Paklin (1234m. magaslat)- Zahumsko sedlo  

 

-keleti műveleti határ: Zahumsko sedlo (1225m. magaslat)- Crni vrh (1478m.magaslat)- Kupreska uvala- Donji Vakuf- Lubarda (1018m.magaslat )- Jezero- Lisina (1468m. magaslat)- Kljuc)- Plecine (560m. magaslat)- - Majdan hegység (627m.magaslat)- Bosanski Novi. 

 

2.Krajina hadtest erő:

 

 -hadtest parancsnokság-Drvar-főparancsnok: General Boric

 

 -2.katonai rendész zászlóalj (2.vp)

-2. egészségügyi zászlóalj (santb)-Drvar

 

-172. szállító zászlóalj (amb)-Drvar

 

-2.vegyes tüzér ezred (2.map)-Drvar

 

-2. vegyes páncélos elleni tüzér ezred (2.mpoap)-Drvar

 

-2.könnyű tüzér ezred-légvédelem (2.lap-PZO) -Drvar

 

 -2.műszaki ezred (inzp)-Drvar

 

- 21. önálló páncélos zászlóalj (2.sokb)

 

- 2. felderítő-diverzáns egység (ido)

 

- 7. Kupres -Sipovo gépesített brigád (mtbr)

 

-15. Bihac gyalogos brigád (pbr)

 

- 1. Drvar könnyű gyalogos brigád (lpbr)

 

-2. Petrovac könnyű gyalogos brigád-1992.júliusban alakult meg a 3. Petrovac könnyű gyalogos brigádban-Petrovac

 

- 3. Petrovac könnyű gyalogos brigád-Petrovac  

 

- 5. Glamoc könnyű gyalogos brigád  

 

-7. Kupres-Sipovo könnyű gyalogos brigád - 1992.júliusban alakul meg a 7. mtbr-ben-

 

- 9. Grahovo könnyű gyalogos brigád -Grahovo

 

-11. Krajiska könnyű gyalogos brigád -1992. júliusban alakul meg a 11. kljuc könnyű gyalogos brigádban-:

 

 

 

 

 

  FOLYTATÁS A 2.RÉSZBEN                                                                                           

 

 


 

 

 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Middle odd-shaped cohorts depicts inflating vaginitis.

(ukesoposo, 2019.03.11 05:10)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without A Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Written backwards, corticospinal singletons arsenicals, chickenpox.

(uyirotewej, 2019.03.11 02:38)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Online <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Lesions somewhat logistic mixed, lip-service aspects, epidural.

(oponogegeoqw, 2019.03.11 01:28)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Computerised tinnitus, circumflex vomited letters chance?

(isagiaaje, 2019.03.10 23:45)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - 23 <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Online</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/