Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOSZNIAI HADSZINTEREK-Sarajevo-Vrhbosna 3.rész (Bjelasnica-Visocica-Treskavica-Jahorina-Igman hegyvidéki harctér)

 

Ljeto92 művelet

 

 

A cél ,a Sarajevo-t körülvevő VRS(szerb haderő BiH) gyűrűjét áttörni , és összekapcsolódni más ARBiH egységekkel a várost átkaroló szerb zóna mögötti területeken. A műveletet a tervezője és parancsnoka Sefer Halilović magas rangú tiszt,a katonai vezérkar tagja irányította, Mustafa Hajrulahović-Talijan egységparancsnokkal.

 A kitörési hadműveletet 1992 . június 08.05.00-kor kezdték meg az ARBiH egységei.

 

Támadási irányvonal a Žuč terület volt ,ahol a fontosabb domínativ magaslatok, pontok elleni támadással ( Orlić, Kobilja Glava , Poljine, Kromolj , Orlovac, Gazin Han , Obhodža, Vidikovac (Trebević) , Vraca) indítottak. Az ABiH, Kromolj, Trebević, Vraca, Žuč részeken áttörte a VRS szerb vonalait.

 

Egy másik irányon végrehajtott támadás során az ARBiH egységei felszabadították az Orlić magaslatot a Žuč oldalban. Az akcióval az ottani szerb egységek közti összeköttetést megzavarták és szétverték.

 

 Ugyanekkor az ARBiH egységei súlyos és kemény harcot vívtak a VRS erőivel a Sarajevo északi részén lévő oldalakon, Poljine térségében. Ez a terület azért is volt fontos ,mert a várost a szerbek ezen oldalban lévő tüzérségi állásaikból ,támaszpontjukról tartották terror alatt. Az ARBiH alakulatai véres és nehézkes támadást követően a szerv rohamvonalakat áttörték és 1.5 km. Mélyen nyomultak előre . A csatában közel 200 bosnyák-muszlim harcos halt meg.

 

A harcok végezetül sikertelenül fejeződtek be a Poljane részeken , a szerbek maradtak állásaikban ,ellenőrizve a területet. Az ARBiH egységei súlyos veszteségek mellett visszavonultak . 

 

 

Vidikovac-Trebevic 1992.06.08.

 

Csata Vidikovac 1165m magaslatért.

 

1992.júniusában a Sarajevo-i zöldsapkások "Zelenih beretki" muszlim egység és a város Stari Grad kerületi MUP rendőri muszlin erői feladatul kapták az 1165m. Vidikovac magaslat elfoglalását. 

 

Céljuk volt az ott lévő szerb erők megsemmisítése, gyors és határozott katonai akció végrehajtásával. A muszlim alakulatok rosszul, gyengén felfegyverzett katonái, jórészük katonai előképzettség hiányába önként jelentkeztek a feladatra ,melynek sikeres végrehajtásában nemzeti öntudatok ,és hősiességük ösztönözte őket, a jól felfegyverzett szerb hadsereggel és önkéntes félkatonai alakulataival szemben.

 

A műveletet a "Zelenih beretki" egységek katonai vezérkari stábja vezette .Fő támadási irány : Colina kapa - Opservatorija (obszervatórium épülete)– egykori olimpiai „bob” pálya - Vidikovac, segéd támadási vonal: Dolovi, „Vakufsko imanje”, Kosmatica, Pitina stijena, objektum Kula grad.

 

A feladat világos és érthető volt a csapatok számára ,de tudták, hogy a műveleti területen a szerbek jól megerősített állásai húzódtak. A támadást megelőzőleg a muszlinok előkészítették az akciót. Megfelelő erőket , és haditechnikát vontak be a titkos műveletbe.

 

Június 8-án kora reggeli órákban a hajnali időpont előtt ,  "Zelenih beretki" és „MUP-a Stari Grad” erők az erdős területen elhelyezkedtek a támadáshoz. Az egységek egy része a Colina kapa magaslaton ,a másik részét pedig a Gaj részen lévő iskolánál foglalt állást.

 

A muszlim főirányon támadó erők harc nélkül érték el az „Opservatorija” épületét, a segéderők pedig már a „Pitina stijena „ területét. Az erők várakoztak a jelre ,mely a támadás megindítását jelentette.

 

 A muszlim támadó fő erők áttörték a szerb védelmet a bob pályánál ,melyen áthaladva folytatták támadásukat . A harci morál a legmagasabb volt, mely hajtotta a muszlimokat a további támadó feladatok végrehajtására. Miladin Alija muszlim katona páncéltörő gránátjával semmisítette meg a szerb erődöket és bunkereket, ezzel megnyitva a további utat a gyalogos egységek előtt A szerbek jelentős veszteséget szenvedtek a muszlimok gyors támadása alatt. Véres csata folyt , erős szerb ellenállással. A harc hevében lángra lobbantak az erdős bozótos területek is. A muszlim erők parancsnoka Sulejman Zolj súlyos sebesülést szenvedett ,melybe a kórházi ellátást követően belehalt. A muszlim erők Vidikovac-i harcát nem törte le a szomorú hír , Muhidina Dino Magoda parancsnok tovább motiválta a katonákat az előre töréshez.

 

Folytatódott a véres harc, az automata gépfegyverek, gránátvetők, tromblomok hangjai ropogtak fel ,miközben a muszlin erők a szerb bunkereket, fedezékeket támadták megállíthatatlan.

 

Végre kitűzhették a muszlim erők zászlajukat a Vidikovac-ra.Az esti órákig tartó véres küzdelem végén 23 „Zöld Sapkás „ és MUP Stari Grad muszlim harcos vesztette életét.

 

A muszlim erők sikeres akciója lehetővé tette , hogy a többi muszlim egységek ,könnyebben és szabadabban mozoghassanak a Zuc fennsíkon.       

 

Igman –Bjelasnica –Treskavica-Visocica hegység

 

Az Igman hegység Sarajevo várostól délkeleti irányba húzódik terül el. A hegység északkelet - délnyugat irányú vonulata a Sarajevo – Konjic országos főút és a Sarajevo –Trnovo országos főút között található. Délről a Bjelasnica hegység és a Visocica zárja le. A térséget a muszlim hadsereg 1. és 6. hadtest erői ellenőrizték. Sarajevo-ban és külvárosaiban , az Igman és a Bjelasnica hegységet 1. hadtest ellenőrizte . A műveleti határt a Bjelasnica hegységet keleten határoló Treskavica hegység Dokin toranj hegycsúcs és Lovnica hegyhát közti vonal képezte az 1 hadtest és a Visocica ,Prenj hegységet ellenőrző 6. hadtest közt.   A muszlim/bosnyák és boszniai szerb erők közti hadi tevékenység során, Sarajevo nagyobb részének ellenőrzése mellett , az Igman hegy ellenőrzése is a muszlim erők kezén maradt. Az Igman volt a egyetlen „kijárat” a Sarajevo-i muszlimok részére , melyen keresztül bejuthatott a városba az utánpótlás , elsősorban katonai eszközök , gyógyszerek, élelmiszer.... Ezzel a szerbek is tisztában voltak és tudták, hogy addig ,amíg teljesen körbe nem zárják „ hermetikusan „ Sarajevo-t, addig a város bevétele csak ábránd marad.

 

 

 

 

A Vojska Republika Srpska (VRS) boszniai szerb erők „Lukavac 93” offenzívája Sarajevo teljes körbezárására.

 

  A VRS offenzíva fő célja volt, hogy Sarajevo-t „gyűrűbe” zárják , ezzel teljesen elszigeteljék a várost védő bosnyák/muszlim erőket . A VRS erők keletről a Bosna folyó mentén , északról Vogosca - Mrkovici-Faletici-Hresa vonalon , nyugaton Brus- Trebevic hegy ,délen Lukavica- G. Kotorac- Krupa erős félgyűrűt húztak a város köré. Az állásokból folyamatos presszió, tűz alatt tartva a várost védő muszlim erőket. Az ARBiH 1.hadtest erői tekintettel a közép-boszniai horvát-muszlim harcokra a fenti régióba vonta össze , valamint a Sarajevo-i körzetbe. Az Igman és Bjelasnica, Visocica hegységekben meginduló szerb művelet végett az 1.hadtest ARBiH erőket csoportosított a fenti hegységekben lévő zónájába , a 6. Konjic-i ARBiH hadtest egységeivel megtámogatva. Céljuk volt megtartani Trnovo-t és a folyosót Gorazde és Igman közt. A védelmi műveletben az OG Igman ( Operatív Csoport ) parancsnoka Zaim Imamovic vette át az irányítást . A muszlim erők , 1.hadtest (prancsnok: Asim Dzambasovic)  /101.brigád, 81.brigád, Focanska zászlóalj, Visegradska brigád , 6.hadtest (parancsnok: Salko Gusic ) ,Zulfikar egység, Muderisa egység …… felkészültek a szerb offenzívára. 

A repteret az UN erők ellenőrizték, de egy a reptér alatt húzódó alagúton keresztül a Sarajevo-i muszlin erők kapcsolatban álltak a szerb félgyűrűn kívül lévő Hrasnica-i ,Igman hegységet védő muszlim erőkkel.

A VRS a teljes körbevétel érdekében fontos stratégiai célpontnak tartotta az Igman hegy bevételét. Az Igman hegy birtoklásával bezárult volna a szerb gyűrű Sarajevo körül.

 1993. júniusában a VRS erők general Stanislav Galic művelet irányító parancsnok vetetésével megkezdték egy nagyszabású támadó hadművelet előkészületeit. Az offenzíva elsődleges célja a Trnovo-i muszlim védelmi erők megsemmisítése, a település elfoglalása. Ezzel leválasztották a Gorazde –i muszlim védelmi erők területi kapcsolódását a  Bjelasnica és Igman hegységben lévő muszlim erőktől. További támadási cél a  Bjelasnica és ez követően az Igman hegyek elfoglalása.

A VRS műveleti törzse június 10-től megkezdte az offenzívába résztvevő páncélos –gépesített és gyalogsági katonai erők összevonását. Júliusban pedig megindították a műveletet. 1993.július 9-án a szerb erők elfoglalták Grabek , Rogoj , és Delijas településeket , majd két nap múlva július 11-én Trnovo –t. Július 13-án a Zulfikar muszlim egység támadást intézett Dejcici felé. Július 14-én a VRS erők harckocsikkal és páncélozott transzporter harci járművekkel támadást intézett a muszlim erők ellen Proskok-nál. július 15-én a szerb tüzérség rakéta vetőkkel (VBR) támadást intéz, Golo brdo, Proskok, Siljak területekre. A tüzérségi támadás folytatódik 16-án az Igman és Bjelasnica hegység platója ellen.A VRS erők Mocevica felől támadtak Presjenica és tovább Proskok irányába. A VRS tüzérség támadta Ostojici , Dejcici településeket.  A szerb diverzáns erők a tüzérségi támadást követően folyamatosan szivárogtak be a muszlim területekre. A VRS 17-én megtámadta Ljuta térségét. A muszlim erők elhagyták Trnovo környéki (Kijevo, Trnovo, Slavjevici, Govedovici) vonalaikat és új védelmi vonalat alakítottak ki Dujmovici-Dejcici- Umcani vonalon , a Hojta- Proskok magaslatokon , a  Bjelasnica hegység mélységében . A muszlim erők Hojta 1672 m.– Siljak 1689 m. – Proskok 1273 m. stratégiailag fontos magaslatokon létrehozott védelmi állásokból ellenőrizték a Bjelasnica hegység védelmét . A VRS erők támadást intéztek a Trnovo várostól délre lévő Rogoj hágót védő 82. "fočanska brigada” muszlim egység ellen. A szerbek a hágót elfoglalták. Július 18-án a szerb erők támadták Golo brdo, Proskok, Siljak területét. A VRS deszant erői helikopterekkel a Treskavica hegység területére nyomultak ,ahol a Dokinj toranj magaslatot ellenőrzés alatt tartották. A VRS erők gránát támadást intéztek Sabica ,Rakitnica, Brda, Lukavac, Tusila ellen.

A muszlim védvonalak nem bizonyultak elég hatékonynak a Dujmovici-Dejcici- Umcani vonalon a szerb támadás ellen. A VRS erői az elkövetkező tíz napban körbezárták Hojta és Proskok –ot. A muszlim erők egységeiket kivonták védelmi állásaikból Igman hegységbe.

A VRS ez idő alatt Bojnik-Reljevo-Vogosca vonalról támadást intéztek a Sarajevo-t védő muszlin erők ellen a Zuč hegyháton , valamint helikopter deszant támadást indítottak a Bjelasnica 2067 m. magaslat ellen. A deszant akció sikeresen végződött és a szerbek ezzel ellenőrzés alá vonták a hegység stratégiailag fontos magaslatát. További magaslatokat vontak még ellenőrzés alá ; Javorak 1681 m., Siljak 1689 m.

A harcok folytatódtak július végén. Július 23-án ,24-én,25-én harcok folytak Ljuta térségében, Golo brdo-nál, Rakitnica, Sabica területén, Bijela lijeska területén .

 A muszlim katonai törzs a szerb offenzíva előretörésének megállítására Konjic, Zenica és Sarajevo városokból megerősítő , úgynevezett manőverező erőket csoportosított át az Igman hegységet védő erők megerősítésére. Megkezdődött az Igman hegység platójának támadása a szerb erők részéről. Ezzel elérhetővé vált Sarajevo „hermetikus” elszigetelése. 

A muszlim vezetés tekintettel a helyzetre , és félve attól ,hogy elveszíthetik az Igman hegység feletti kontrolt, Alija Izetbegovic bosnyák/muszlim elnök vezetésével az ENSZ-hez fordult segítségért. 1993.08.03-án az elnök megbeszéléseket folytatott annak érdekében, hogy az ENSZ, Unprofor, NATO gyakoroljon nyomást a szerbekre ,hogy kivonják erőiket az Igman platóról , és a Bjelasnica hegységből. A nemzetközi erők nyomására augusztus 13-án megszületett a tűzszüneti megállapodás az ARBiH és VRS erők közt, melynek értelmében a szerb erőket a nemzetközi békefenntartó erők arra kötelezték, hogy vonják ki erőket az Igman platóról , és a Bjelasnica hegységből, ahol egyfajta demilitarizált zónát (DMZ) „tamponzónát” hoznak létre,nemzetközi erők által ellenőrizve. A VRS erők augusztus 15-től megkezdték az erőik kivonását az Igman platóról , és a Bjelasnica hegységből Trnovo térségébe.

 

 

 

A VRS erők azonban részleges vonták ki erőiket ,mivel a Sarajevo-Trnovo-Rogoj hágó birtoklása stratégiai szempontból elengedhetetlen volt. A VRS erők megtartották a Ogoreli kuk magaslatot, platót, és az ott lévő objektumot ,ahol tüzérségi erőket helyeztek el.

 

Az ARBiH gyengén , rosszul felszerelt erőknek sikerült bevenni a Jabuka 1489 m. magaslatot és az ott lévő objektumot. Ezzel ellenőrizték a Ljuta – Sinanovići – Umoljani vonalat , Ljuta ,Rakitnica, Sabići, Lukavac településeket.

 

 

FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZBEN

 

A mappában található képek előnézete Bosznia és Hercegovina szemléltető térképek


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.