Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOSZNIAI HADSZINTEREK-Posavina 3.rész (poszavinai városok -kronológia)

 

Brčko

 

A szerbek Bosanska Posavina –i térhódító katonai műveletei 1992-tő 1995-ig tartott. Ennek során a térség , mint a nagyszerb /pánszláv tervek megvalósítási célja ,igen nagy hangsúlyt és fontos taktikai célt jelentett nekik. Bosanska Posavina megszállása és birtoklása érdekében a szerb JNA és később VRS több támadási irányvonalat tervezett meg a térség elfoglalására, egyik volt az észak-dél , a másik a kelet-nyugat támadási irányvonal. A csak „folyosóként” emlegetettet Posavina-át ,Brčko- Orašje-Bosanski Samac-Bosanski Brod irányon, mint kelet-nyugati vonal és Doboj-Modriča –Gradačac és Doboj –Derventa ,mint észak-déli vonalon kezdte meg a JNA megszállni. A szerbek rögtön az első időszakban megszállták Jenjic, Vidovice és Kopanice falvakat , egész a Száva folyóig. A második időszaka a szerb agressziónak 1992. május 1-én kezdődött el ,mikor a szerb erők keleti irányból megtámadták Brčko járást. Opcina Brčko közel 87 627 polgárnak volt az otthona, Bosanska Posavina keleti szegélyén. A járás egyfajta ajtaja volt Posavina-nak ,mely fontos stratégiai pontot jelentett.

Posavina-i korridor volt az összekötő folyosó a Szerb anyaállam , kelet-boszniai Drina menti szerb erők és a nyugat - boszniai Banja Luka parancsnokság szerb erőivel és a horvátországi szerb megszálló csapatokkal.

A JNA ezért igyekezett minél hamarabb megszállni Brčko várost és járást. Ehhez nélkülözhetetlen volt a helyi szerbek segítsége. A járás lakói közül mindössze 18 128 volt szerb .Sokkal nagyobb volt a horvátok , 22 252, és a muszlinok ,38 617 száma, és elenyésző a más nemzetiségieké , 8 630.

 

A járáshoz tartozó települések 1991-ben az alábbiak szerint oszlottak meg ,nemzetiségek szerint.

 

Helység:

Bijela                                    

             összes lakos:2539

              horvát: 1729

              muszlimán:5

              szerb:730

              egyéb:75

Boce:

       1.253

       1.242

           -

            -

       11

 

Boderiste:

965

952

1

2

10

 

Donji Rahic:

364

269

6

79

10

 

 

 

Donji Zovik:

481

465

-

-

16

 

Dubrave:

1.338

1.310

1

18

9

 

Dubravice Donje:

396

368

1

-

27

 

Gorice:

1.097

894

1

174

28

 

Gornji Zovik:

1.569

1.454

-

9

106

 

Krepsic:

1.156

721

-

383

52

 

Linista:

656

648

1

-

7

 

 

Markovic Polje:

470

362

-

88

20

 

Skakava Donja:

2.272

2.175

2

40

55

 

Skakava Gornja:

1.737

1.581

3

142

11

 

Strepci:

861

804

5

25

27

 

Ulice:

1.266

1.108

1

136

21

 

Ulovic:

912

606

200

73

33

 

Vitanovici Donji:

419

324

5

82

8

 

 

Vitanovici Gornji:

286

158

1

98

29

 

Vucilovac:

700

-

1

673

26

 

 

 

 

Vuksic Donji:

644

633

1

3

7

 

Vuksic Gornji:

821

805

-

1

15

 

Összesen: 22.202

horvát:18.608

muszlin:235

szerb:2.756

egyéb:603

 

Brcko járásban és a városban a fellépő szerb politikai agresszió , az álltaluk hirdetett pánszláv ideológia a háború kirobbanásának előjeleként mutatkozott. A szerb politikai „etnikai tisztogatás „ elkezdődött. Céljuk volt a járásból elüldözni a nem szerb lakosságot, mely a szellemi nyomást követően fokozatosan fizikai valóságában is megmutatkozott.

A feszültség egyre nőtt, sorozatos támadások érték a nem szerb ,elsősorban horvát és muszlim lakosságot ,és kulturális javakat.

 

A JNA saját Brčko-i laktanyájában már előkészületeket folytatott a hadműveleti beavatkozásra. Krepsic és Pelagicevu faluban parancsnoki irányítási helyet alakított ki a 17. számú Tuzla-i JNA hadtest /Sedamnaesta Tuzlanska Korpusa/

Brčko járástól keletre eső területeken Bijeljina járásban , a Drina mentén a szerb erők ,JNA és a különböző félkatonai csetnik csapatok ( Arkanék, Seseljék ,Beli Orlovi –fehér sasok és mások)már végrehajtották a terület megszállását és a térség "etnikai tisztogatását". Az ellenőrzésük alatt álló területekről megindíthatták Brčko járás elleni offenzívájukat.

A JNA Brcko-i laktanyájába még az agresszió előtt megérkeztek szerb kapetan Dragan parancsnok félkatonai milicíái.

 

1992. április 30-án a kapetan Dragan vezette nacionalista diverzánsok a kora reggeli órákban megszállják és elfoglalják a Brčko-i Száva hídat, mely a folyó túloldalán elterülő horvátországi Gunja városába vezetett. Ezzel ellenőrzés alatt tartották a hídon történő szabad mozgást .

 

1992. május 1-én ,másnap a JNA és felfegyverzett paramilitariáns szerb csapatok megszállják Brčko-t és elfoglalják a stratégiailag fontos helyeket.

A horvát és muszlim lakosság az agresszió elől a környező településekre menekült , Palanka, Brka, Rahic, Zovik ,stb…. Sajnos sok horvát és muszlim nem hagyta el időben a várost így ott maradtak .Ki voltak téve mindenféle szerb agressziónak, elzárva a külvilágtól a szerb szabadcsapatok kénye kedvére.

------------  

1992. május 2. a megszállás másnapján elkezdődtek Brcko-ban a szerb szabadcsapatok etnikai tisztogatásai.Az etnikai tisztogatásokkal kapcsolatban a ICTY -hágai nemzetközi bíróság háborús bűnöket vizsgáló intézménye vizsgálódik-A szerb önálló szabadcsapatok kíméletlenül léptek fel a nem szerb lakosok ellen. Néhány nap alatt a város különböző pontjairól elhurcolt több száz nem szerb lakossal végeztek. A kivégzéseket a Zgrada SUP, hotel “Posavina”, Trgovacki centar épületeiben hajtották végre illetve a Brka folyócska mentén a vizsgálatok alapján. Sokakat saját házukból rángatta ki az utcákra és a házaik udvarára ,ahol lelőtték őket. Jelentős részüket pedig szerb koncentrációs munkatáborokba ,hadifogoly táborokba deportálták.

Ilyen tábor volt a Brčko-i Luka .A folyóparti öböl (Luka) hangárjaiba több horvát és muszlim személyt kivégeztek, egyes számadatok alapján közel 3000 embert. A halottakat elégették vagy a Száva folyóba dobták. Többüket kamionokkal közeli fehérje feldolgozó üzem gazdasági disznófarmjaira szállították ,ahol szörnyű tettként az elhunytak testét feldolgozták állateledelnek ,vagy tömegsírba dobálták.

A “Partizan” sportklub udvarán és más helyen a városban a megszállás első napján megkezdték a horvát és muszlimok likvidálását, mely folyamatossá vált.

Egy részét –közel ezer embert- a letartóztatott nem szerb civileknek elhurcolták Brčko-ból a „logor Batkovic” táborba, ahol folytatódtak a kínzások és gyilkosságok .

 

Szörnyű borzalmakon mentek keresztül a Brčko-ban elfogott és ott tartott horvát és muszlim asszonyok és fiatal lányok. A csetnik kínzás és terror árnyékába , az állandó rettegés és félelem közepette kellett kiszolgálniuk a csetnikeket kényük kedvük szerint. A szexuális erőszak , aberrációk örök nyomot hagyott azokban a nőkben ,akik ezt túlélték.

 

A szerbek a városban a Vestfalija kávéház néven elhíresült bordélyban elégítették ki vágyaikat a nem szerb fogoly nőkön. A nők közül többen haltak bele a csetnik perverzió különböző erőszakába. Ezen bűnök feledhetetlenek és bűnhődniük kell a bűnösöknek.A háborús bűnöket viszgáló nemzetközi bírósás alapján a szörnyű tettek felelősei, a hírhedt "csetnik hordák" , azok vezetői .

.

 

 

 ---------- 

  

 Brčko a háború végéig a szerbek ellenőrizték mint a korridor legszűkebb átjáróját. Északról a horvátországi területeken lévő Horvát Hadsereg ,délről a Gradačac –Gračanica zónát ellenőrző muszlim hadsereg ABIH fogta közre.

 

Modriča

 

1990. novemberében megalakult és megszerveződött a HDZ / Hrvatska demokratska zajednica Modriča járásban.

 

1991.végén /1992.elején

 

A JNA aktívan támadta  Modriča járást ,mivel rajta keresztül jutottak el haderői Bosanski Brod –ba. Bosanski Brod felé intézett támadást két főbb irányvonalon kívánta végrehajtani a JNA.Az egyik a 17. hadtest Pelagiceva bázisról (járás Gradacac), Pelagicevo - Obudovac - Gornja Slatina – Miloševac írányvonalon , a másik pedig 17. hadtest Podnovlja bázisról (járás Doboj), Dugo Polje – Botajica a Bosna folyó bal parti vonalán , valamint a folyó jobb parti vonalán Vranjak- Koprivna – Osijecani irányba

.

Már 1991.végén JNA –hoz csatlakoztak különböző szerb nacionalista brigádok Modriča járásban. A felfegyverzett önkéntes szerb egységek irányítását a JNA vezérkari tisztjei tartották kézben. Modriča járásban a JNA védelmi szárnya alatt sorra alakultak meg a szerb lázadó egységek és különböző csoportok. Ilyen szerb önkéntes egységek voltak Skugric, Vranjak, Koprivna, Miloševac és Modriča településeken .A Modriča -i és Miloševac-i egységek közös zászlóaljat alkottak.

 

Miloševac-ban 1992. elején a JNA összevonta helyi páncélos ,páncélozott ,rakétavetős egységeit és a Niški speciálisokat.

 

1992.április 9-én a horvát vezetés /Krizni štab opcina Modriča / megszervezte saját katonai szárnyát a HVO-on belül a 105. Modričaka Brigada HVO egységét.

 

1992.április 11. JNA és csetnik egységek Gavro Drinic(JNA) parancsnoklata alatt

Fegyveres akció során teljese megszállták Modriča -t. Elfoglalták a fontos objektumokat , és elűzték a nem szerb lakosokat.

 

1992.május

1992.május 3.

Szerbek öt órán át tartó támadást intéztek Modriča járásban. A tüzérségi lövetés a horvát és muszlim lakosú településekre irányult. Miloševac –i szerb egységek tüzérségi támadást intéztek Garevac falura ,ahol horvátok laktak. 5.30 órakor szerbek megtámadták Rijecani Donji horvát falut Rijecani Gornji és Skugrica Gornja irányából. Szerb egységek megszállták Dobrinja és Rijecani Donji.

 

1992.május 5. Szerb erők egyesítik egységeiket Miloševac-on és támadást intéztek Kladari Gornji ,horvát falu ellen.

1992.május 8-ra a horvátok elfoglalták Modriča és Odzak városokat Basarac horvát parancsnok irányítása alatt. A horvátok sajnos a felkészületlen helyi erőkkel együtt nem tudták megtartani állásaikat és jelentős veszteségeket szenvedtek. Rövid idő alatt a szerbek visszafoglaltál a városokat.

 

1992.május 10.A szerbek megszállták Kornica (járás Bosanski Šamac) falut,

 

Modrica járásban a JNA tzv." Valjevski " hadtest erőibe szerveződnek a „Beli Orlovi” (Fehér Sasok-Szerbiából) és helyi szerb lázadó erők Bosanski Šamac és Modriča járásból. A szerb erők 08.00 órakor gyalogos és tüzérségi támadást intéztek Gornji Kladari, Donji Kladari  és Garevac horvát falvak ellen.

 

1992.június 27-28.

A szerb erők a helyi horvát lakosokat Garevac, Kladari Donji - Gornji , Cardak településekről elkergették, száműzték Odžak irányába, aztán át a Száván Horvátországba.. Szerb erők megszállták a Modriča -i járás ,a Bosna jobb partszakaszát. A 105. brigád HVO egységei védelmi vonalukat a Bosna folyó bal partszakaszán Pecnik, Jakeš és Modrički Lug településeknél hozták létre.

 

 

1992.július 9.

A sikeres tüzérségi támadást követően a szerbek átvették a hatalmat a Modriča -i járásban.

 

 

 

Odžak

 

1990. évek.

 

A több párti választások során Odžak körzetében és maga a városban főlényesen nyert a Horvát Demokrata Közösség pártja ( Hrvatska Demokratska Zajednica), háttérbe szorítva a kisebb szerb nemzeti pártokat .

 

1991.évek.

 

1991.év második felében a JNA felfegyverezte és kiképezte a helyi szerb önkéntesekből álló tartalékos területvédelmi egységeket. Négy ilyen főbb egység alakult meg , Donja Dubica, Novi Grad, Gornja Svilaja és Jošavica településeken, mely falvakat szerbek laktak.  

1992. évek.

 

Az év elején a JNA és az irányítása alatt álló szerb önkéntes egységek (dobrovoljacki odred-DO) – közös szervezeti átalakításon ment végbe és a DO egységeknek megkezdődött a hadrendi képzése és besorolása a JNA hadseregébe. Odžak járásban a szerb erők a szerbek által lakott zónákat vették birtokukba Donja Dubica, Novi Grad, Gornja és Donja Svilaja települések körzetében, melyek fontos stratégiai pontot jelentettek a JNA számára.

 

1992.február.

 

A szerb pártok a SDS vezetésével megkezdték Posavina –i területeken a saját szerb járásaik megalakítását , mely a JNA alatti DO egységeivel ellenőrizte a szerb területek rendjét és megkezdték az etnikai tisztogatásokat. Több poszavinai város szerb területi járássá való átalakítását kezdték meg , a szerb mintára hagyatkozva: 'Srpskoj opštini Šamac', 'Srpskoj opštini Modrica', 'Srpskoj opštini Brod'.

 

1992.február 5-6.

 

A JNA egyik diverzáns egysége Kadar településen ( Odžak és Bosanski Šamac közt)felrobbantotta az Odžak –i rendőrállomás vezetőjének házát, aki természetesen horvát nemzetiségű volt. Néhány nap múltán a diverzáns egység Odžak városban több épületet és a köztük a benzinkutat aláaknázták. Ezen szerb diverzáns egység jelentős káoszt okozott tevékenységével.

1992. március 1.A helyi szerb SDS a JNA beavatkozását sürgette , melyet céljaik elérésére kívántak felhasználni, hogy megszállják Posavina-át. .

 

1992.márciusa.

 

A JNA diverzáns egysége felrobbantotta a Horvát Kulturális Központ "Napredak" épületét Odžak-ban . A robbanásban meghalt egy horvát férfi és többen megsérültek.

 

 

 

1992.április 19.

 

A katolikus ünnep , húsvét kezdetével a szerbek megkezdték Odžak járásban a fegyveres ellenállást ,támadást, mely során rakétatámadást intéztek Kruškova Polja (Bosanski Šamac járás) ellen. Az Odžak járásban a horvát és muszlim bosnyákok ,helyi területvédelmi erők megalakításával megkezdték a járás nem szerb falvainak védelmének kialakítását. A szerbek saját faluikat körbezárva védték és onnan rendszeresen támadták a horvát településeket, gránáttámadást intéztek Posavska Mahala, Vrbovac, Donji Svilaj és Odžak, valamint a Horvátország területén lévő Jaruga és Sikirevci ellen.

 

1992.április23.

 

A helyi szerb DO erők Bosanski Miloševci (Modriča járás ) faluból ,13.30 órakor 32.db. rakétát lőttek ki Odžak járás horvát településeire. Jelentős anyagi kár és személyi sérülést okoztak a támadás során .A JNA légiereje ezek után nyolc nehézbombát (krmac) dobtak a horvát területekre ,és továbbiakban föld-föld „Luna”rakétákkal a JNA tüzérsége is tűz alá vette a horvátokat.

 

1992.május 8.

A továbbiakban a szerb erők csapatokat vontak össze Novi Grad és Donja Dubica településeknél   kb. 600 főt. A felfegyverzett szer csapatok megkezdték Odžak-ban a törvénytelenségeik végrehajtását, letartóztatások .Odžak járás Krízis Törzse ezen történések végett a Nemzetközi Vöröskereszthez fordultak.

 

A Nemzetközi Vöröskereszt Banja Luka-i és Tuzla-i szervezete május 14-én látogatást tesz a háborús zónában .1992. május 21-től 25.26.27-én a horvátországi Osijek-ben székelő szervezet tesz látogatást . Szerbek Novi Grad és Donja Dubica településeknél fegyveres gyalogsági harcot folytattak a horvátok ellen.

 

1992.május 11.

 "Srpske opštine Bosanski Brod" elnöksége ( Brodska Polja) tovább sürgeti a helyi szerb falvak DO erőinek erősebb mértékű JNA támogatását. A szabadcsapatok Gornja Svilaja településen létrehozott vezetési pontjukról irányították a helyi DO csapataikat.

 

1992. május 12.

A szerbek megszállták D.Dubica és N. Grad településeket. Az Odžack járás Krizis Törzse , a horvát önkéntes erőknek megérkezett haditechnikai ellátmány, kézifegyverek és lőszer ,kézi rakétavetők, aknavetők könnyű és nehéz fegyverek, követően létrehozta a helyi 102. HVO brigádját, mely egység felszabadította Gnionica, Jošavica és Gornji Svilaj településeket.

 

1992. május 27.Az Osijek –i székhelyű Nemzetközi Vöröskereszt szervezete látogatást tesz Odžak-ban , a helyi kórházban .Megszervezik a segélyszállítmányok eljuttatásának megkezdését.

 

1992.május 30.

Nemzetközi humanitárius segély érkezett a kórházaknak .A Modriča –i Jakeš és Garevca településekre ahol 340 beteg volt Jakeš-ben és 430 Garevca-ban. Megkezdődött a helyzetre való tekintettel a betegek evakuációja. Az első napokban közel 200 beteget szállítottak a 100 körül a Tuzla-i kórházba és Horvátországba. Tizenöt beteget a Ljeskovica településen helyeztek el.

Odžak várost egész nap tűz alatt tartotta a szerb katonaság, mely során több gránátot lőttek ki a városra és a környező horvát és muszlim lakosú településekre

 

1992. június 27.

A 102. brigád HVO. Légvédelmi egysége „strijela „típusú rakétával megsemmisítettek egy "MIG 21" JNA harci gépet.

 

1992. július kezdete.

A szerb erők folyamatosan támadták Odžak járás horvát és muszlim falvait és magát a várost is. Egész napos gránáttámadás és légitámadást a keleti csoport szerb erőinek parancsnoka Novica Simic irányította , későbbi generálisa a VRS-nek. A déli csoportot a "Kninska korpusa" egységeinek parancsnoka Milan Martic vezette. A délnyugati csoport „2 krajiška korpusa"vezetője general Momir Talic vezette.A 11. Dubica-i és 16. Krajiška gépesített brigád (Banja Luka) tartoztak még az irányítása alá.

 

1992. július 13.

Odžak város civil lakosságának evakuációja még július 8-9. közt megtörtént, a lakosságot Horvátországba menekítették át . A HVO egységei felhagyták a járásban lévő védelmi állásaikat.

 

1992.07.16.

Gornji Svilaj településéhez érkezett   Banja Luka-ból a szerb erők 16. "krajiška" brigádja .Megkezdték a támadást mely során nem kímélték a katolikus templomot és egyéb civil épületet.

 

1992.08.31- 09.01. közti időszakban végrehajtott szerb erős támadás során a HVO egységei és a harcokat átélő civil lakosság még ottmaradt része, (horvátok és muzulmánok) elhagyták Odžak járást .A járást megszállják a szerb erők , a JNA és a helyi szabadcsapatok.

 

1993.májusában a szerbek által megszállt Odžaki járásban megalakul a helyi szerb járás vezetése és irányító testülete.

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Bosznia és Hercegovina szemléltető térképek


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.