Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOSZNIAI HADSZINTEREK-Posavina 2.rész (poszavinai városok -kronológia)

 

Posavina

(Poszavina)

 

 

Posavina (Poszavina) tájegység,mely a horvát anyaállam területén /Slavonski Brod, Županja / ugyanúgy elterült ,mint Bosznia északi részén /Bosanski Brod, Derventa, Modriča , Odžak , Šamac, Orašje , Brčko/ járásokban . A horvátországi területeken a horvát hadsereg erős védelmi vonalat hozott létre , mely az Osijek –i operatív zónához és parancsnokság alá tartozott. Kihelyezett parancsnokság volt Dakovo városban és a OG Istocna-Posavina (operatív csoport Kelet-Poszavina) irányítási pont Slavonski Brod-ban. A boszniai Posavina horvátok lakta városai és falvai ,az ott megalakult HVO  és HOS ,területvédelmi erők egyfajta tamponzónaként ,műveleti területet hoztak létre .Parancsnoki irányító helyet Orašje városban hozták létre. A kezdeti nehézségek ,súlyos vereség és véres csaták árán , sikerült fenntartani a háború végéig a észak-boszniai Posavina tamponzónát .Sajnos a helyi katonai hiányosságok miatt , kiépítetlen védelmi vonalak , felkészületlen rosszul felszerelt helyi erők miatt a kezdeti sikerek után a szerbek gyors ütemben visszafoglalták a horvátok és bosnyákok által ellenőrzés alá vont területeket. A HVO egységei mellett a helyi muszlim bosnyák lakosság is felvette a harcot saját területvédelmi TO. egységeivel. Az 1993-as horvát-muszlim háború, inkább közép-boszniai régióban és a Neretva völgyében dúlt, Posavina-i térségben nem , bár ellentétek megvoltak két boszniai katonai szárny között, főleg a horvát HOS és a muszlim PL (Patrióta Liga ) területvédelmi erői közt.

.

1992.nyarán Bosanska Posavina-ban nyolc helyi HVO brigád és 15 . HV brigád tevékenykedett . A HV 108.brigád,139.brigád, 157.brigád , 3. gárdista brigád „Kuna” egységeiből összeállítottak egy –két egységet, megerősítve tüzérségi és néhány tankos egységgel. Összességében körülbelül 600 - 1200 katona. A HV.111.riječka(Rijeka-i), és 105. bjelovarska (Bjelovar-i), valamint a  2. gárdista brigád „Gromovi” egységeiből egy századot alkalmaztak közel 150 katonával ,összességében kb.400 harcos a három erőből.

 

A HVO 101. B. Brod, 102. Odžak, 103. Derventa, 104. Šamac - Domaljevac, 105. Modriča, 107. Gradačac, 110. Usora, 111. Žepa, és három muszlim egység 207. Tešanj, 201. Maglaj , 109. Gračanica helyi erői ,önkénteseikkel szervezték meg Posavina védelmét.

A szerb vezetésnek elengedhetetlen stratégiai célpont volt Bosanska Posavina elfoglalása és ellenőrzése. Ennek érdekében a térségben jelentős erőket vontak össze és nagy hangsúlyt fektettek rá. Bosanska Posavina egyfajta folyosó „korridor” volt ,mely keleti bejáratától –Brčo járás – Orašje, B. Šamac , Gradacac, Modriča,Doboj, Odžak járásokon keresztül a nyugati bejáratig , Derventa,B.Brod járásig tartott. A szerb erők kelet-boszniai –Bijeljina ,Zvornik, Majevica hegység, Drina mente,- erőik kötötte össze a nyugat-boszniai szerb erőkkel- Banja Luka, Prijedor, Bosanska Gradiška, B. Dubica- és délnyugati erőkkel- SanskiMost, B. Petrovac, Drvar ,B.Grahovo, Ključ, Glamoč, Šipovo -. Ugyanakkor kapocs volt a Horvátországok megszállva tartó Krajina-i szerb erőkkel is, és a Szerb anyaállammal. Tehát a korridor mindenkép meg kellett maradjon ,tekintettel a szerb katonai összekötetési vonalra, ezért a szerbek mindent elkövettek ennek érdekében.

Bosanska Posiva-nát a JNA egyaránt támadta nyugati és keleti irányból, valamint délről.    

 

Horvátországi Poszavina.

 

Slavonski Brod

 

Slavonski Brod a Száva folyó bal partszakaszán terült el, a folyó jobb partszakaszán pedig a boszniai Bosanski Brod . A két testvérvárost a folyón átívelő híd tartotta kapcsolatban. Fontos stratégiai pont volt, hiszen miután a szerbek sikeresen elfoglalták B. Brod egy részét , fenn állt a veszély a szerbek továbbnyomulására ,betörésére Horvátországba ezen irányból.

 

A harcok kirobbanásakor 1991. 06.28-án megalakult a 108. Slavonski Brod –i brigád.A szerveződés négy helyen történt meg ,a város közeli Podorkavlja /950 katona/, Sibinj /740 katona/, Nova Gradiška /300 katona/, Pozega /250 katona/ településeken. Kezdetben gyalogsági könnyű fegyverekkel ,majd később egyre több komolyabb hadianyaghoz jutottak, jórészt szerbektől zsákmányolt anyagból.

A későbbiekben a 108.brigád 4. egységéhez került néhány katona a 121. Nova Gradiška-i és a 123.Pozega-i brigádokból .

1991. végére megalakultak Slavonski Brod-ban a 139. brigád, és 1992. januártól a 157. brigád, 2. tüzérségi-rakétás divíziója . Megalakult a légvédelmi 301. LOB , majd 1991.szeptemberében 16-17-én a 37. utász (inzenjerijska bojna) egység. A későbbi mobilizáció során a S. Brod-i alakulatokból sokan átkerültek a 5.. számú gárdista brigádba (Sokolovi). A Brod-i alakulatokból többen részt vettek a Nova Gradiška-Okučani frontvonalakon lévő harcokban. A Brod-i erők közel 7500 fős személyi állományából 149-en elestek , 763-an megsebesültek.

 

A háború kezdetekor Brod-i járás védelmében 11 helyen közel 12 000 felfegyverzett ember vett részt. A védelem során 652 horvát katona esett el Brodska-posavska županja járásban. A civil lakosság közül közel 182. személyt öltek meg a szerb gránátok ebből 28. gyermek volt.

 

Slavonski Brod földrajzi fekvése ,közelsége a boszniai szerb erők vonalaihoz és állásaihoz, valamint a stratégiai fontossága miatt a szerbek nehéz fegyverzettel és légierővel rendszeresen támadta a várost és környékét. 1992.03.25-től 1992.10.07-ig közel 130 nehéz bombát dobtak szerb harci gépek a városra, föld –föld „Luna „rakétát , tízezernyi tüzérségi lövedék ,rakéta, gránát hullott Slavonski Brod-ra, nem kímélve a polgári, kulturális, egyházi,   infrastrukturális magán és középületeket. A városi kórház is a szerbek célpontja lett .

 

1992. május első tíz napjában szerb harci repülőgépek 65. alkalommal támadták a várost , kb. 100 harci géppel(MÍG-21.ORAO,MÍG-29,Galeb….).ledobtak 70 db. 250 kilogrammos bombát, kilőttek 60 „Munja „típusú rakétát 24. „Mawerick” típusú bombát.

A vad támadásban a város lakó közül 30-an meghaltak, 226-an megsebesültek. A horvát hadsereg légvédelmi erőinek néhány könnyű légvédelmi üteggel, kézi „lanser” rakétákkal, géppuskákkal sikerült három szerb MÍG-29-es vadászgépet lelőni, és egy harci „Gazela” típ. Helikoptert megsemmisíteni két másik harci repülőgépet megrongálni.

 

A harcok során a városból a civilek egy része elmenekült ,főleg a gyermekeket evakuálták, a békésebb horvát tengerparti Isztriába és külföldre.

 

 

 

 

Županja

 

Županja –i horvát vonal kb. 89.km. hosszan terült el a Száva mentén, 15.km-re a szerb vonalaktól .Lipovac-tól Deletovac-ig.A Száva túloldalán a már boszniai poszavinai Orašje városa volt. Županja területén a szerb agresszió kezdetén önkéntesekből szerveződött Nemzeti ellenállás (Narodna Zastite) . A környéket helyi horvát MUP rendőri erők felügyelték, majd a Nemzeti Gárda (ZNG) és az abból 1991.október 25-én megalakult HV 131. brigádja és 83. Županja-i önálló gárdista egysége. A katonaság kiépítette védelmi vonalait, és Drenovci térségében aknazárat létesítettek. A Županja-i erők koordinációs kapcsolatban álltak a Vinkovci és környékét védő erőkkel, 5.gbr. és 3.gbr.”A” főerőkkel .

 

A zóna védelmi erői nagy fontossággal bírtak a Horvát hadsereg vezetése számára, hiszen a szerb agresszió Tuzla felől érkező erővel szeretet volna délről betörni Horvátországba. Županja védelmi zóna erői együtt működtek a boszniai Poszavina „tamponzónájában „ lévő HVO egységeivel.

 

 

Županja elég közel feküdt földrajzilag a boszniai szerb vonalakhoz, így a szerbek boszniai állásaikból rendszeres tüzérségi tűz alatt tarthatták. Legveszélyesebb a helyzet 1992. április és 1995. augusztus 12. közt volt, mely elég széles periódust jelentett. Ez az állandó veszély a város és környékének civil lakosságát jócskán megviselte. A fenti időszakban közel 45 000 gránát és rakéta hullott a városra, mely során jelentős anyagi károk keletkeztek polgári ,kulturális, infrastrukturális objektumokba. Közel 58-an vesztették életüket és 122-en sebesültek meg a várost ért szerb tüzérségi és légi támadások során.

 

Boszniai Poszavina .

 

Derventa

 

Derventa-ban alakult meg három „modricsai századból” a 103.”derventska” brigád. Egészen 1992. június végéig Derventa - Modriča körzetében voltak, majd onnan Orašje - Domaljevac vonalra kerültek 1996.áprilisig. Jure Racic volt a parancsnok 524. katonának, akik közül közel 38. meghalt és 128 megsebesült.

 

1991.

 

Nyugat Bosanska Posavina fontos tamponzónát jelentett Horvátországnak, de elég puskaporos zónának számított. Már 1991-ben készültek a "Okomitog Odsjecanja" hadműveletre  Bosanski Brod - Derventa vonalon az un. dél-észak irányon. A JNA elég nagymennyiségű katona és haditechnika birtokában volt ezen a részen, ahol 1991-ben a Tuzla-i 17. hadtest működött. Parancsnoki állomást Podnovlje faluban hoztak létre, mely stratégiailag fontos helyen volt. Innen ellenőriztek négy járást: Bosanski Brod, Derventa, Doboj, Modriča. A falun keresztül vezetett a fontos Bosanski Šamac - Modriča - Doboj - Sarajevo, és a Bosanski Brod - Derventa - Modriča, és Doboj - Modriča - Tuzla közlekedési útvonal

 

Podnovlja bázishoz tartozott több nagy laktanya ( Derventa, Doboj Tuzla). A JNA ezen parancsnoki vezetési hely (ZPM) , titkos taktikai csoport parancsnoka százados Stublincevic volt.

 

1992.

 

Februárban szerbek a Doboj járásban lévő Dragalovci faluban végrehajtott akciója során több helyi horvát életét vesztette.Válaszul a szerb akcióra március 25.-én  a horvátok Johovac falunál a JNA Kladara körzetében Doboj - Derventa közvetlen közelében lövészárkokat és fedezékeket készítenek és beássák magukat nehézfegyverekkel. A JNA harci repülőgépeket küld a területek fölé és megindítja tankjait és más harci járműveit Derventa járásnak. Május elsején szerb támadás érte a Makljenovac ( Doboj község) falut.

Május 3.-4.-én elkezdődött Doboj szerb agressziója a JNA felfegyverezte a szerb lázadókat ,majd együtt JNA gyalogság, szerb önkéntesek, a radikális szerb vezetőkkel  D. Ljubicic, G. Radojcic, S. Karagic (Karaga) megszállják Lipca faluban állomásozó szerbek, akikhez csatlakozott a JNA "4. juli" laktanyákból. A JNA, és a radikális szerb vezér  S. Karagic vajda  ultimátumot intézett a horvát-muszlim erőkhöz Orašje, Miljkovaca, Caršije, Krcevina - miszerint 16.00 óráig tegyék le a fegyvert. Az ultimátum végett folyamatosan hagyták el a területet a civil lakosok, gyerekek, nők Tešnja falu irányába. A férfiak jó része otthon maradt a védelem végett. Az ultimátumnak nem tettek eleget és annak lejártával a szerbek állásaikból gránáttűz alá vették a horvát-muszlim önkénteseket. Uralica - Tešnja részeken a horvát - muszlim erők megerősítették a védelmi vonalat.

Doboj körül 10.00 óra körül a Jugoszláv zászló alatt tevékenykedő tankok, új ultimátumot intéztek 14,00 óráig. 13,30 - kor elkezdődött a szerb támadás, mely során a helyi szerb rádióállomás bejelentette "Grad je osloboden od ustaša". - "A város felszabadult az usztasáktól."

A szerbek tüzérségi tűz alá vették Johovac - ot. A falu kevésszámú védője sikertelenül vette fel a harcot a szerbek elfoglalták a falut..

 

Május 4. A szerbek aláaknázták a Doboj-i muszlim dzsámit az óvárosban(Gradina) és kitűzték a szerb négy ciril betűs zászlajukat. Radió Doboj csetnik dalokat sugárzott miközben a szerb radikálisok propagálták, hogy Doboj Szerbia és Jugoszlávia része. A városban élő nem szerbek veszélybe kerültek ,az üldöztetések elkezdődtek. 13.00 óra körül a szerbek megtámadták Šušnjara-át ,Doboj elővárosi részét.

 

Május 10. Grapska és Šušnjari lángokban állt. Asszonyok, gyerekek, öregek menekültek a szerb fegyverek nem kímélték őket sem. Többen az erdőkbe kerestek menedéket és Gracanici járás felé menekültek. Többen viszont fogságba estek akiket a szerb Kostajnica (Doboj járás) ,majd később Svijetlica - ára szállítottak el. A szerb lakosú falvakból (Kostajnica, Civcije, Kladare ....) folyamatosan támadták Grapska és Susnjari-t.

 

Június 6

Szerb erők JNA három új haderővel egészült ki (Banja Luka-i hadtest, Kninski hadtest, Tuzlanski hadtest) 8000 katona, ezen haderőkkel kiegészülve szervezték a műveleteket Bosanska Posavina - ban. Először Doboj környéke, majd sorra Foca, Veliki Prnjavor, Johovac, Vranduk, Komarica, Bukovac, Derventa, Velika Socanica, Modran, Cer és Plehan következett .

 

Június 8.

Johovca és Foca településeket szerbek megtámadják a JNA légierejének segítségével. A cél áttörni a Posavina folyosót.

 

Június 17.

A szerbek elfoglalják Cer és Komarice falukat.

 

Június 18..

Ševarlija település szerb gyalogos erői által történő megszállása során több helyi nem szerb életét veszti . A szerb katonák több nem szerb lakóházat (70 db.) felgyújtanak. Húszonhét nem szerb helybélit  a szerb katonák foglyul ejtettek és elszállítottak.

 

Június 20.

Dobojban 30.000 fős szerb erő csoportosult, megerősítve Milan Martic erőivel Knin-ből és Veljko Milankovic erőivel Vukovi/ Vucjak. Nagyszabású műveletbe kezdtek, melynek célja B.Posavina teljes megszállása.

 

Június vége.

Szerbek támadták Foca, Johovca, Komarice, Vranduka és Bukovca településeket. A horvátokat száműzték ,kirabolták és megsemmisítették házaikat. Ez a módszer egyébként mindenhol megvalósult, ahol a szerb önálló szabadcsapatok megjelentek.

 

Július 6.

Szerbek nagyerőkkel támadták Johovca - át, ahol gyengén felfegyverzett és kisszámú horvát védők voltak. Ebben az akcióban a szerbek a falu ellen 32 tankkal támadtak.

 

1993.

január.

 Doboj körzetben a szerbek megkezdték (Prnjavor Veliki, Johovac, Foca, Vranduk, Komarica ,Kotorsko) lövetését.

 

 

Orašje

 

A szerbek hercegovinai akciójával, mely során 1991. október. 2. - án megtámadták a horvát Ravno települést elkezdődött a háború BiH-ban. A kezdeteket további harci cselekmények követtek, a helyzet egyre csak súlyosbodott, míg végül Bosznia egészére kiterjedt a háború.

1992. tavaszán Bosznia poszavinai részét sem kerülték el a harcok.

 

A poszavinai horvátok és muzulmán bosnyákok önvédelemi harcba kényszerültek a térséget megszálló szerb katonai túlerővel szemben. A szerb haderők, JNA és más formációk haditechnikai és képzetségi előnyüket kihasználva megkezdték poszavinai települések megszállását, melyet néhány hónap alatt végre is hajtottak. A szerb hadigépezet nem kímélte a horvát és muzulmán lakta településeket.  A szerb paramilitariáns erők a nem szerb épületeket, kulturális emlékeket stb. mindent leromboltak, ami útjukba került. Így végezte az Orašje-i Száva folyó hídja is 1991.09.23. -án, mely a horvátok lakta boszniai Poszavina régiót a horvát anyaállammal összekötötte.

 

Egyértelművé vált 1991. év végére a katonai helyzet, mely tükrözte a szerb nagyhatalmi törekvéseket. A horvátok és muszlimok folyamatosan kezdték meg a felkészülést a háborúra, és hozták létre fegyveres parancsnokságaikat, katonai egységeiket.1992. tavaszán létrejöttek az első harci zónák, frontvonalak, és első horvát és muszlim védelmi katonai formációk.

 

Több kisebb önkéntes katonai horvát és bosnyák muszlim – horvát vegyes alakulatokból megformálódott a 106. HVO brigád, mely négy nagyobb egységből állt össze. A brigádot jórészt könnyű gyalogság alkotta , páncélelhárító fegyverekkel kiegészülve. Ezen egység kezdte meg

 

Orašje és körzetének védelmét a szerb agresszióval szemben.

A szerb katonai agresszió Orašje járásban 1992. április 29. - én kezdődött el. Ekkor szerb ágyuk lőtték a horvát Vidovice települést. Két nap után a tüzérségi támadást gyalogos offenzíva követett, mely során közel hatszáz szerb önkéntes, az Arkan és Seselj féle paramilitariáns szabadcsapatokból 1992. május. 1. - én megtámadta a Vidovica-i horvát védelmi vonalakat.

A szerb gyalogos erők néhány tankkal voltak megerősítve mikor megindították Vidovica megszállását.

 

A szerb szabadcsapatokkal szemben, melyek JNA haditechnikai támogatását élvezte , a horvát védelmi erők elég rosszul voltak felfegyverezve. Május 2. - án a horvát védők „összeszedik magukat” és megerősítik állásaikat a falu körül és Orašje járásban, majd kiverik a szerb önkénteseket Vidovica - ból.

A horvátok nem tartották sokáig a falut és környékét ,már május 4-én a szerb területvédők erősítést kaptak a szerb hadseregtől Brčko-ból.Ismér megindították a támadást Vidovica ellen a szerbek. Ennek során kevés számú horvát védő újra elhagyja a falut és tartalék állásaikba vonulnak. Az események április 29-től május 4-ig tartottak.

 

Ennek során meghalt közel 40 horvát védő és többen könnyű és súlyos sérüléseket szenvedtek.

A szerbek soraiból 50-en haltak meg és sokan megsebesültek, megsemmisült és megrongálódott néhány szerb harckocsi. A szerbek a hadműveletük végeztével bevonulhattak Vidovica, Kopanica és Jenjić falvakba ,ahol a szerb szabadcsapatok akciója során több nem szerb életét veszti.

 

Május 4-től a horvát védelmi vonalakon a 106. brigád megszervezet és megerősítette a védelmi vonalaikat , lövészárkaikat ,és kiszélesítik a frontszakaszt 27-30 km hosszúságban Oštra Luka-tól - Bok- Matići- Kostrač- Donja Mahala – Orašje vonalon.

A védelmi erők brigádjai kiegészültek emberanyaggal és megerősödve ,feltöltve 100%-kon voltak, nőt a harci kedv az elszántság és javul a morál.

 

Május 19-én a szerbek ismét gyalogos támadást kezdtek ,mely lövészárok harchoz vezetet és diverzáns akciókat eredményezett. Ezen periódusban a szerbek haditechnikai arzenáljukból rakétákat(Luna és Volkov) , különböző kaliberű tüzérségi lövegeket, , és a légierő bombáit (krmač-„malac”) vetettek be.

 

A támadásban megsemmisült és megrongálódott a járásban számos üzem, iskola, kulturális és polgári épület. Legnagyobb kár a védelmi vonalakat érte Oštra Luka- Bok –Matići- Orašje/központja/. Több ezer szerb gránát hullott a hátországi területekre is ,ahol a legnagyobb szenvedést a civil polgároknak okozott.

 

Május 19-én a szerbek bevetettek mindent haditechnikát annak érdekében ,hogy megszállják az járást.. Legnagyobb hevességgel Oštra Luka- Galići részén folyt a támadás. Több tank néhány ezer katona a horvát védők erős és heves ellenállásába ütközött. A harc heves és erős tűzpárbajt eredményezett, mely során a szerbek a védelmi vonalon néhányszor áttörtek, de a védők ezen támadásokat visszaverték és visszajutottak vonalaikra.

 

A sikertelen támadás a szerbeknek katasztrofális eredményt hozott. Több száz katonát vesztettek és haditechnikai eszközt .Több harckocsijuk megsemmisült és jelentős számú katona megsebesült. Az offenzívát mint „bojna Galicima” néven emlegették a későbbiekben.

A horvát védők soraiban is voltak veszteségek és sebesültek ,de csak néhányan.

 

A későbbiekben sem hagyott alább a szerb támadás ,mely gránátozás formájában hajtottak végre. A szerbek több százezernyi gránátmennyiséggel rendelkeztek ,melyet civil és katonai célpontok ellen használtak fel. Ez 1992.október 23-ig tartott, mikor is a 106. brigád HVO –IV. hadtest-részeként totális támadása során megsemmisítette az szerbeket és felszabadították Vidovica falu , majd 25-én Kopanica falut. A szerbek ismét katasztrofális veszteségeket szenvedtek.

Bosanski Šamac járásban a 106.brigád a 104. brigád támogatását élvezte ,mikor felszabadították Grebnica, Bazik és Domaljevac falvakat..

 

A HVO Bosanska Posavina-ban elég haderőnemet tudott kiállítani Derventa, Bosanski Brod, Modriča ,Odžak járás védelmére.1992.év végére az alábbi egységek szerveződtek a horvát vonalakon, 101. brigád HVO Bosanski Brod, 102. brigád HVO Odžak, 103. brigád HVO Derventa i 105. brigád HVO Modriča ,melyeket az szabad Orašje-i járásba használtak fel.. Ezen egységek nagy segítséget jelentettek az Orašje járás védelmében ,mind katonáik létszámában ,mind haditechnikában. Saját területek esetleges felszabadítása érdekében így egyfolytában készenlétben álltak.

 

1994. évekre ezen Posavina-i egységeket megreformálták és megalakították a egységeket magába foglaló. IV.Gárdista Brigádot HVO „Sinovi Posavine”(Posavina Fiai) néven.

Továbbá voltak harcosok ,akik megalakították a 6.sz. brigád HVO Bosanska Posavina egységet ,mely a későbbi katonai védelmi és támadó hadműveleteknél fontos szerepet játszott. A 6. brigád HVO Bosanska Posavina később átalakult 3. számú honvédő századdá.

 

Orašje környékére jelentős horvát erő koncentrálódott , mind emberanyagilag és mind technikailag. Várakoztak a „zöld fény” elindítására ,mely a Bosanska Posavina szerbek által megszállt területinek felszabadítására irányult volna. A katonai „ tömörülés” nem váratott sokáig magára , 1995. május elején a Bjesak ,majd augusztusban a Oluja hadműveletek során nélkülözhetetlen volt az Orašje környéki horvát tüzérség alkalmazása. A „Posavina-i folyosó” ellenőrzése elengedhetetlen volt a hadműveletek végrehajtásához. Ezt a feladatot a Bosanska Posavina-i HVO erők jól tejesítették. A boszniai szerbek-kiegészülve a „Bjesak” horvát művelet miatt horvátországi Okučani zónát elhagyó szerbekkel- az „Osveta” akció keretén belül intéztek erőteljes támadást a Posavina folyosót „felügyelő „ HVO erők ellen, elsősorban Orašje környékén. A szerbek bevetettek nehéz tüzérséget és speciális alakulatokat .A szerb hadművelet május 05-én kezdődött el és csúfos sikertelenségbe torkollott. Bár a horvát részen is jelentős volt a sebesültek száma, mindezt felülmúlta a szerbek oldalán keletkezett emberi veszteség száma. A harcok végét a Dayton-i egyezmény aláírása jelentette a térségben.

 

Gradačac

 

1991.

 

A Jugoszláv Néphadsereg JNA hadműveleti célja Bosanske Posavine ( Brčko, Bosanski Šamac, Gradačac, Modriča, Odžak , Orašje járások ) teljes megszállása . Ennek érdekében 1991-ben a JNA Tuzla-i 17. korpus/hadtestje mint Bosanska Posavina-i főerő megkezdte a térségben hadmozgásait. Főparancsnokságukat Pelagiceva helyezték ki, ahol a vezetést potpukovnik Stevan Nikolic” Kriger” vette át.

Gradačac bevétele nélkülözhetetlen volt a szerbeknek , hiszen Modriča és Brčko közti fő közlekedési útvonal részét képezte. A szerb összesereglett egységek , egyesített –„bosanskoposavinska korpusa” –haderőként kezdték meg a térségben lévő horvát/muszlim falvak támadását, és az ott azokat védő HVO egységek elleni harcot. A szerb megszállók minden haderőmet felhasználtak a gyengén felfegyverzett HVO egységekkel szemben és nem kímélték a civileket, civil objektumokat.

 

1992.

 

április.

A horvátok lakta területeken Tramošnica, Turica , Slatina  a helyi horvátok és muzulmán-bosnyákok HVO 107-es brigádja áll szemben a JNA és szerb lázadó erőkkel..

 

1992.május 01.

Szerb katonák Pelagiceva faluban letartóztattak különösebb indok nélkül kb. 50 horvát civilt ,férfiakat ,nőket , gyerekeket.

 

1992.május 09.

A szerbek tüzérségi támadást indítottak Krecana , Skugrica falvakból ,állásaikból a horvát és muszlim lakta Gradačac és környékére..

 

1992.június 17.

Szerb erők gyalogos és tüzérségi támadás során megpróbálták bevenni Hrgovi Donji horvát falut. A támadásban három horvát meghalt és hét megsebesült. A horvát helyi erők ellenálltak a szerb támadásnak és meghiúsították azt.

 

1992.június 18.

Pelagicevo faluba nagyszámú szerb fegyveres egységek érkeztek meg . Az 1.KK( Prva krajiška (ex. Banja Luka-i hadtest) , az 5. Kozarce-i (kozaracka brigada Prijedora), a Knin-i szerb egységek, aztán Novisad, Valjevo-ból további erők ( 30 tankkal), Sember , Tuzla-i erők JNA érkeztek a bázisra. Ezen a napon szerbek támadták Gradačac környéki , Blaževca, Turica, Donje és Gornje Tramošnice, Orlova Polja , Njivaka falvakat, ahol nagyszámban éltek horvátok.

 

1992.június 30.

Szerb erők sikertelenül próbálták újra bevenni Hrgovi Donji. A szerb akcióban két HVO-s katona esik áldozatul.

 

1992.június és július

A Szerbiából és Pelagicevo, Skugrica, Krecane szerb településekről érkező erők tüzérségi támadást intéztek a horvátok és muszlimok lakta Donje - Gornje Lednice falvakra.

 

1992.július 06.

A Pelagicevo, Kladuše ,Porebrice falvakból érkező szerb erők szinte minden fegyvernemmel megkezdték Turic település támadását.1992.08.16-tól a HVO 107. brigádból közel harmincan vesztették életüket a harcok során. Augusztus 16-án a szerbek elfoglalták Turic-ot.

 

1992.július 11.

A megszálló szerb erők hosszantartó harcok során elfoglalták Slatina falut, ahol a nem szerb lakosok házait felgyújtották le lerombolták.

 

1992.július 27.

A szerbek elfoglalták Donje - Gornje Lednice falvakat.Az akcióban horvátés muszlim lakosok vesztik életüket.

 

1992.augusztus 15.

A szerb erők elhelyezkedtek a Gornja - Donja Tramošnica faluban .

 

1992.szeptember 07.

A szerb erők megkezdték Gradačac és környékének támadását. Közel 400 gránátot („haubica” löveg , tank és aknavető), kazettás repülőgépről ledobott bombákat szórtak a városra .Továbbá gyalogos szerb erők megtámadták a város körüli Mionica, Nuskica, Sibovac helységeket. A támadó szerbek nem kímélték a civil objektumokat (kórház, pékség, vallási és társadalmi ,kulturális épületeket, lakóházakat....).

 

 

 

Bosanski Šamac

 

1990.november

 

Az 1990-es évek során a körzetben megalakulnak a pártok ,köztük a horvát HDZ. A helyi választások során 21 képviselő mandátumot szerzett a horvát HDZ, a többi szerb párt 17db SDS, 6db SDP-a, 3db  SRS,a muszlimok 2db SDA ,1db Liberálisok/ Liberalna stranka. Elnöknek választották   Mato Nujić (HDZ), helyettese dr. Blagoje Simić (SDS), az végrehajtó tanács elnöke Mirko Jovanović (SDS), helyettese Izet Izetbegović (SDA) lett.

1991.ősz

A JNA létrehozta saját parancsnokságát Obudovac faluban. A parancsnok Milan Subotina volt. A parancsnokság koordinálta a tevékenykedő szerb erőket Orašje járásban.

Šamac  járásban –a többi Posavina-i járáshoz hasonlóan- sorra alakultak meg a szerb nemzetiségű nacionalista önkéntesekből verbuválódott paramilitariáns egységek, melyek a JNA révén felfegyverkeztek. Megszerveződött négy nagyobb önkéntes erő” dobrovoljačka odreda”, akik a JNA irányítása alá tartoztak. Ezen félkatonai egységek parancsnokságaikat a jórészt szerbek lakta   Batkusa és Obudovac , Crkvina, Bosanski Šamac hozták létre.

1991.november

November végére a JNA felrobbantott különböző stratégiailag fontos objektumot .1991.november 29-től 1992. április 1-ig Bosanski Šamac  járásban végrehajtott szerb 23.diverzáns akciók során , mely városban és annak környékén hajtottak végre, leromboltak több áramszolgáltatást biztosító felső vezeték oszlopot, megrongálták a 'Hrana-produkt' atom óvóhelyet , a Száva folyó hídját, Bosanski Šamac  – Sarajevo vasútvonalat, nem szerb magán és középületeket.

 A JNA katonai rendészete a járásban ellenőrzés alá vonta a közlekedési útvonalakat és ellenőrző pontot állított fel Tisina, Obudovac, Gornja Slatina és Gornja Crkvina településeken. A falvakban a szerb lázadó egységek szabadon jártak keltek és társultak az ellenőrző egységekhez. A JNA erői a településeken megkezdték a tüzérségi állások kiépítését a megérkező JNA erők számára. Kruskovo Polje és Obudovac falvakba megérkeztek a JNA harckocsizó egységei.

1991.december

SDS Bosanski Šamac   kikiáltja a járás szerb önállóságát  'Srpska opstina  Šamac '.

1992.február közepe.

A JNA két osztaga Crkvina faluból, együtt a szerb paramilitariáns csapatokkal a Bosanski Šamac  - Modriča – Sarajevo főútvonalon , Pisarima (Bosanski Šamac járás )falunál elfoglalja és ellenőrzés alá vonja a közlekedést és törvénytelenül útdíjat szednek be.  

1992.április 8.

A „Vlada Bosne i Hercegovine” törvényhozás  elnöksége ,a szerb agresszió ellen megszervezte a territoriális védelmi erőket. Így Bosanski Samac-ban is megalakult a „Zapovjednistvo Teritorijalne obrane općine Bosanski Šamac” .

 

 

 

 

1992.április 13.

A szerb SDS párt elnöke / Bosanski Šamac járás/, dr. Blagoje Simić az általa és pártja által kikiáltott a 'Srpske opstine Samac'" területéről megkezdte a helyi horvát és muzulmán lakosok elkergetését . 'Srpske opstine Samac' sorolta a járás szinte összes települését kivéve Prud, Bazik, Domaljevac ,Grebnice falvakat . Körülbelül 11.000 horvát és muzulmán hagyta el a szerb zónát.

 

1992.április 14.

Két transzportnyi JNA helikopterekkel szállított harminc fős paramilitariáns csoport érkezett   Batkusa településre , akik Seselj szerb radikális nacionalista vajda egységeit "Seseljevaca" becenevükön” Sivi Vukovi” képviselték. Április 17-én részt vettek Bosanski Šamac  megszállásában.

1992.április 15.

A helyi horvát/muzulmán védelmi erők „Predsjednistva Vlade Bosne i Hercegovine” „Teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine”, „zapovjednistvo Teritorijalne obrane Bosanski Šamac”  , Marko Bosinović vezetésével megkezdte a helyi önkéntesekből álló védelmi erők létrehozását a járás horvát/muzulmán lakta településein és a Bosanski Šamac  –ban.

 

1992.április 16-17.

A szerb erők megkezdték Bosanski Šamac  elfoglalására irányuló támadásukat. A támadásban részt vettek a szerbek milicíái Obudovac-ból, a szerb területvédelmi erők a szerb falvakból, 4. taktikai önkéntes egység Sime Zarića vezetésével,több radikális egység "Ljubisa" ,”Seseljevaca( Sivi Vukovi)”,speciális egységek Szerbiából SUP-a.  A városba bevonuló szerb erők megkezdték a nem szerb civilek letartóztatását. Bosanski Šamac  teljes megszállása 10,30 órakor befejeződött 17-én.

 

1992.április 19.

A JNA és felfegyverzett szerbek elkezdték a horvátok lakta Bazik települést lőni VBR(katyusavető) –kel ,közel 64 rakétát lőnek a falura.

1992.április 19. Húsvét

A szerb erők miután elfoglalták Bosanski Šamac -ot , megkezdték a járás megszállást ,mely során támadást intéztek a horvát települések és területek ellen. Ennek során   Gornji - Donji Hasić, Tišina, Novo Sela, Grebnice lővetését ,támadását. Nagyszámú helyi polgár kezdte meg otthonaik elhagyását ,mely során oszlopban hagyták el a falvaikat és haladtak Novo Selo és Domaljevac közti útvonalon. A szerbek gránátozásai nem voltak tekintettel ezen polgári menekülő lakosokra sem, így a támadásban sok civil megsérült és meghalt.. A szerbek intenzíven támadták rakétákkal Grebnice, Bazik ,Domaljevac horvát településeket . A JNA harckocsik  Bosanski Samac - Orašje közti úton lendültek támadásba ,és gránátjaikkal gyorsan rombolták égették fel a horvát házakat Grebnica, Odmut térségében . A szerbek megszállták Novo Selo –t ahol a szerb akcióban horvát civilek vesztették életüket, és néhányan szerb fogságba estek. Hasonló történt Tišina faluban is.

 A helyi horvát védelmi erők a Grebnice - Donja Slatina vonalon sikeresen kiépítették védelmi állásaikat .

 

1992.április 26.

A szerb erők Donji Hasić falu elleni akciójában hotvát civilek vesztették életüket.

 

1992.május 1.

Szerb katonák Obudovac-ban letartóztattak kb. 150 horvát civilt, férfiakat ,nőket ,gyerekeket, akiket a helyi pravoszláv templomba zártak.

1992.május 06.

Egész este 6-ról 7-re virradóra Crkvina-i szerb táborba , a szerb katonák a letartóztatott horvátokat és muzulmánokat beszállították.  

1992.május 10.

Szerb katonák akciójában Kornica faluban tíz helyi horvát lakos életét vesztette.

1992.május 14.

A” Posavska Cobra” elnevezésű   104. brigád HVO diverzánsai bejutottak a szerbek által megszállt Odžak és Bosanski Šamac  városokba ,ahonnan kimenekítetek 300 civil horvátot.

 

1992.július

A hónap közepe táján a szerbek elfoglalták Prud falut.

 

1992.augusztus 19.

A104. brigád HVO egységei kiheverték a lesúlytó szerb támadás sorozatokat a négy hónap során . Védelmi vonalukon Lijeskovac- Grebnice megtámadták a szerbeket . A horvát támadásban 32. szerb katona meghalt és 60 eltűnt.

 

A szerbek a Posavina-i harcok során felhasználta összes fegyvernemét . Közben meghalt Milos Bogdanović szerb parancsnok, aki korábban megtervezte és megszervezte Posavina megszállását. Helyére Stjepan - Stevan Stević lépett Gornja Slatina-ból (járás Bosanski Samac). 

1992.augusztus 22.

Lijeskovac- Grebnice falunál a csatatéren jelentős számban esett el szerb katona ,mely a harcoló alakulatok teljes cseréléséhez vezetett.

 

1992.ősz /tél során Zasavica falu területére a muzulmán hadsereg Armija BiH elől Kakanj és Zavidovića részekről érkező szerbeket telepítenek be.

 

1993.január 09.

 HVO egységei ellentámadást intéztek Brvnika falu és térsége ellen , ahol a szerb tüzérség egysége állomásozott .Ebből a faluból korában és a kiújult a harcok elől elmenekült helyi lakosok Orašje és Bosanski Šamac  járásban kerestek menedéket maguknak.

 

1995.május 5.

Pontosan 6.15 órakor a szerbek megkezdték az "Osveta" elnevezésű akciót , mely során a HVO ellenőrzése alatt lévő területeket támadták meg Bosanski Šamac  és Orašje zónában. Az első részében az offenzívának május 14-él zárult . A szerbek súlyos veszteségeket szenvedtek ,úgy a katonáik körében ,mind a haditechnikában.

Bosanski Brod

1990.november
Bosanski Brod –ban megszerveződött a „ Hrvatska demokratska zajednica HDZ” párt ,mely az ott és a város környékén elő horvát nemzetiségűek érdekeit képviselte.

1991.
A JNA új bázist létesítettek Podnovlje (járás/opcina Doboj) faluban, mely stratégiai elhelyezkedése végett részesítettek előnye a szerb erők.

Bosanska Posavina területén a helyi szerbek a JNA segítsége és támogatása révén megalakították saját önvédelmi, területvédelmi egységeiket az un. "srpske Teritorijalne odbrane(TO)".Céljuk a nagyszerb célok elérése ,megvalósítása.

 Bosanski Brod környékén a „TO”szerb erők Liješce faluban alakították ki parancsnoki helyüket. Az egységeket szétszórták a környéken és településekre bontva alparancsnokságokat létesítettek .Ilyen volt a Vinska faluban , Brusnica faluban lévő egységek ,valamint a Klakar faluban állomásozó egységek, továbbá a Brodska Polja faluban lévő egységek ,és  Vrela falu egységei , Liješca falu egységei.

1991.szeptember 01.
"Tuzlanska" hadtest JNA diverzáns egységei lehetetlenné tették a közlekedést a Bosanski és Slavonski Brod közti Száva folyó hídján.

1991.09.15.
Speciális katonai rendész egységek „ Vojne policije JNA „érkeztek a JNA Derventa-i laktanyájába Niš-ből (Szerbia). Magas rangú katonai vezetők a JNA Derventa Branko Ratice laktanyában parancsot adtak a Bosanski -Slavonski Brod közti híd lövetésére ,aknavetőkből és gyalogos erők fegyverzetéből.

1991.október
A szerb parancsnoki stáb (Zapovjednik Štaba TO opcine Bosanski Brod )D. Dragosavljevic S.Marjanovica, Z. Žerica , M. Sremca megalakították a "Bosanskobrodski bataljon/ zászlóalj” egységét 134 felfegyverzett taggal.

1991.november 12.Megalakult a HDZ Bosanska Posavina egyesülete.Felhívták a figyelmet a kirobbanó háború veszélyeire ,mely térségben élő horvát közösséget veszélyeztette. Céljuk az összefogás és politikailag fellépni a horvát szuverenitás és függetlenség védelme érdekében.

1991.december 21.A Tuzla-i JNA haderő Kostreše és Barica településekre irányítja egységeit , a fő erőket pedig Zborište faluba.

1991.december 25.(Karácsony)

A katolikus ünnepen , a JNA demonstratívan mozgatta erőit a falvak közt .

1991.vége / 1992.eleje
 Liješca, Poloja és Brodskog Polja falvakból a szerb JNA és a helyi szerbek egész napos gránáttűz alá vették a horvátországi Slavonski Brod városát.

1992.január 16.Egésznapos fegyveres provokációba kezdette a JNA és a helyi felfegyverzett szerb egységek, Bosanski Brod és környékén. A városban a horvátok létrehozott krízis stábja megkezdi a város védelmét megszervezni.

Sor kerül az első komoly horvát ellenállásra , Korace faluban ,ahol a helyi önkéntesek és a MUP biztosította állásait a benzin kút és vízmű környékén. A JNA Tuzla-i erői rövid idő alatt elfoglalták a benzinkutat , majd egy katonai járművel  érkező JNA alakulat hat katonája megszállta a vízművet. Kitört a fegyveres harc a horvát és szerb egységek közt..

1992.február 23.
A Szerb Demokrata Párt ( opcine Bosanski Brod ) Miroslava Radovanovica vezetésével kijelentették ,hogy Bosanski Brod - Brodsko Polje területe szerb fennhatóságú járás.

1992.február.Bosanski Brod körzetében a szerb anyaállamból különböző paramilitariáns egységek érkeztek, a helyi szerb egységek támogatására, köztük "Srbijanska dobrovoljacka garda", "Šešeljevci" és "Beli orlovi" önkéntesei. Önálló parancsnokságuk Vinska településen hozták létre. . Ezen támogató félkatonai erők a környéken egyeduralkodóként önálló , és szabadkézzel rendelkező tevékenységük során megkezdték a nem szerb lakosok terrorizálását. Fejükön a vörös barett sapkát viselték, és gépjárműveiken Beograd-i rendszámtábla volt. Megkezdték a helyi önkéntes szerbek katonai kiképzését és mobilizációját.

1992.március 03.JNA támogatása alatt a helyi szerbek barikádokat állítva ,létrehozták ellenőrző pontjaikat . Egyik ilyen volt a Liješce faluban a szemafornál létrehozott állás. Innen az esti órákban ezen a napon rakétákkal és gránátokkal (VBR,aknavetők) támadást intéztek Liješce horvátok lakta részére. A támadásban rést vette a JNA és különböző szerb paramilitariáns egységek Bosanski Brod járásból. A horvát krízis stáb Bosanski Brod-ban önkéntesekből megalakította a 101. „bosanskobrodska” brigád HVO egységét.

1992.március 04.
Hajnal négy órakor a JNA és a szerb TO(területvédelmi önkéntes erők)aknavetők támogatása alatt ,gyalogos támadást intéztek Brodska Polja felé.Az akcióban a szerbek több tucatnyi aknavető gránátot lőttek ki a horvátokra . Erős fegyveres összecsapásra került sor B.Brod-ban ,a Száva hídjánál, ahol a horvát rendőrállomást érte támadás.

A városban hat városlakó megsebesül, az anyagi kár jelentős a polgári és más épületekben ,objektumokban. A szerbek a támadást 09.00 körül beszűntették.


1992.március 05.
A városi tanács épületét és környékét szerb orvlövészek vették tűz alá a megszállt Brodska Polja területéről ,amit a "Bosanskobrodskog srpskog bataljona" szerb erők ellenőriztek.

1992.március 06.
Mindenütt szerb ellenőrzési pontok álltak a fő közlekedési utakon , Derventa és Odžak felé. A B.Brod-i Száva folyó hídját megnyitották a gyalogosforgalom előtt ,ahol közel 1500 ,jórészt nőkből és gyermekekből álló helyi lakos kelt át a hídon Slavonski Brod-ba.

1992.március 14-15.
Saját állásaikból szerb rezervisták ,három csoportja behatolt B. Brod városba ,ahol aknákat helyeztek el.  

1992.március 21.
 JNA páncélos egysége Vranja-ból (Szerbia) megérkezett 11. tankkal a műveleti zónába ,mint támogató egység. Liješce és Vinska településen foglalták el állásaikat. Onnan lőtték a járás azon zónáját ,mely még nem állt szerb ellenőrzés alatt.

1992.március 25.
A szerb erők "Beli orlova" egységei , Donja Vrela faluban letartóztattak két helyi horvát lakost, akiket később elszállítottak Liješce településre .


1992.március 26.

Bosanski Brod-ban súlyosbodik a helyzet, már sem víz sem áramszolgáltatás nem volt. Újabb 1000 fős ,nőkből, gyerekekből és öregekből álló csoport menekült át a horvátországi Slavonski Brod-ba.A B. Brod-i Krízis stáb általános mozgósítást ad ki ,mely minden 18 és 50 év közti férfira érvényes.

Generális Milutin Kukanjac JNA (Bosznia és hercegovina / BiH) erőinek főparancsnoka a BiH elnökségi ülésén kijelentette, hogy kivonja a JNA Bosanski Brod-ból, ha a horvát erők beszüntetik harci tevékenységüket.

1992.március 18.
Szerb egységek katona akciója során  Donja Vrela faluban kilenc horvát lakos veszti életét ,akik házát lerombolták és felgyújtották.


Március vége

A szerbek a megszállt területükön Brdska Polja és Liješce támadást intéznek Bosanski Brod ellen.

1992.április 03.
A késődélutáni órákban a JNA és fegyveres szerb önkéntes alakulatok Kostreš és Barica falvakból támadást intéznek Korace, Novo Selo, Gornja Mocila horvát falvak ellen. A harcok késő estig tartottak, a horvátok ellenálltak és visszaverték a szerb támadást.


1992.április 06.
A Tuzla-i JNA erők és szerb területvédelmi miliciák Zborište településről tüzérségi támadást intéztek a horvát Korace , Novo Selo ellen. A szerbek kilőttek közel 500 gránátot, 24 rakétát különböző VBR vetőkből. A tüzérségi támadást gyalogos támadás követte , a szerbek megtámadták a horvát Korace falut Gornja Barica és Kostreš felől. A támadást a helyi horvátok visszaverték és ellentámadást intéztek a szerbek ellen, Koraca felől visszaszorították a szerbeket a Ukrina folyócskán túlra.

1992.április 16.
A szerb erők Gornje Kolibe település elleni akciójuk során 11 horvát és muszlim lakos életét vesztette.

 1992.május
A szerb paramilitariáns "Beli orlovi" egységei elfogtak B.Brod járás területén és letartóztattak helyi lakosú horvátokat .


1992.május 12.
A szerbek Donja Vrela településen végrehajtott akciójában 10 horvát civil életét vesztette.

1992.június
A Bosanski Brod járási Krízis stáb új név alatt kezdi meg ,folytatja védelmi tevékenységét :Hrvatska Vijeca Obrana (HVO).

Hónap közepére a HVO 101. „bosanskobrodske” brigádja több helyen a járásban felszabadított és visszafoglalt területeket a szerbektől.

1992.ősz
október 06.

 17.00 körüli időben a szerb erők három hónap után szétzúzták és megtörték a HVO horvát erők Bosanski Brod-i védelmét, megkezdték a város megszállását. A JNA és szerb paramilitariáns erők közel 48.000 katonája, több száz tankja és más harci járművei több ezer tűzérségi hadieszközzel és légierő támogatásával megszállták és elfoglalták Bosanski Brod városát. Bosanski Brod és Slavonski Brod közti Száva folyó hídját lerombolták.

A szerbek nagyárat fizettek az offenzíva és az eddigi megszálló műveleteikért, 6000- 8000 jórészt szerbiai és crnagorai sorállományú katonát ,160 tankot, 30 transzporter –páncélozott szállító járművet, több ezer különböző ágyút, „haubica”-át, aknavetőt, 21 harci repülőgépet.

 

A mappában található képek előnézete Bosznia és Hercegovina szemléltető térképek


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Some writing symptoms; pickled high-flow gluten contact.

(uxouhoj, 2019.06.26 01:16)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> knf.zlvm.wolfline2.eoldal.hu.lyf.mw http://mewkid.net/buy-prednisone/

High atheroma visiting technological progressive.

(ifobebimemos, 2019.06.25 23:15)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone No Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Online</a> tqu.ewry.wolfline2.eoldal.hu.txp.gz http://mewkid.net/buy-prednisone/