Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOSZNIAI HADSZINTEREK- Bosanska Krajina - Bihac-i enkláve -KRONOLÓGIA 1994

 

 

1994.

 

1994.január közepe., az 5.ARBiH sikeresen visszafoglalja Skokovi települést .

 

1994.február 6-15. A  szerb erők nagyszabású offenzívába kezdenek és a Grabez platón a VRS erői a Vršak – Hasin vrh – Barakovac – Grabež vonalon támadják az 5. ARBiH állásait. A szerb tüzérségi és gyalogos támadás során az 5.ARBiH erői kivonta egységeit Hasin vrh körzetéből. Ezzel a szerbek (VRS) a magaslatról ellenőrizte a Bihać – Cazin útvonalat , és az Una folyó teljes jobb partvonalát. A súlyos harcok mindkét fél részéről komoly veszteségekkel járt.

 

A szerbek 2. „Krajinai Hadtest” tüzérségi támogató egységeik Bosanska Krupa várostól délre Ostroznica ,Pucenik , a Grmec hegyei közt Veliki és Mali Radic településeken, Bihac-tól délre ,Ripac , Racic, és Gorjevac településtől délre a Ripac- Vrtoce település közti országút mentén helyezték el. Feladatuk volt támogatni a gyalogos támadó erőket .

 

Grmusa településtől délre a 2.KK. VRS 11. könnyű gyalogos brigádja (Krupa), 3. könnyű gyalogos brigádja (Petrovac), 1/1. könnyű gyalogos brigádja (Bosanski Novi)  egységei helyezkedtek el.

A 11. könnyű gyalogos brigád (Krupa) két fő irányon támadta a muszlinokat ,  Grmusa-Brkici (Srbljani) , Grmusa –Kurtovici (Srbljani) .A 3. Petrovac brigád Uzelcava glava magaslat és Kamenicki vrh. magaslat közti vonalról támadta a Jezero településen lévő muszlin erőket.

 

Február 7-én Krmacki vrh. Magaslat ,Podovi körzetéből a szerbek , 1.könnyű gyalogos brigád (Drvar),9.könnyű gyalogos brigád (Grahovo), 17.könnyű gyalogos brigád (Kljuc) támadást intéz a muszlin erők 503., 504. brigádjai ellen , melyek a Hasin vrh. Magaslat körzetében állomásoztak. A muszlinok az Alibegovica kosa tájrész , 553m. és Vrsak 552m. magaslataira húzódnak vissza  február 8-án. A1.könnyű gyalogos brigád (Drvar),9.könnyű gyalogos brigád (Grahovo), 17.könnyű gyalogos brigád (Kljuc) tovább támadott előre az Una felé, jobb szárnyán követve a Petrovac –i brigád bal szárnyát, és bal szárnyon a követve a 15. könnyű gyalogos brigád (Bihac) egység bal szárnyát. A Dvar-i, Grahovo-i ,Kljuc-i egységek négy főbb támadási irányon támadtak. Egyik volt a jobb szárnyon a Jezerska glava (Srbljanska glava) 595m. magaslat felé, másik fő irány Alibegovica kosa tájrészen át a Spahica glava 497m. magaslata. Fenti részeket február 15-re elérték.

 

Spahica glava területén a szerbeket a Spahici településen lévő muszlin erők két oldalról támadták , a szerbek Zecica 463m. magaslatra vonultak vissza, majd onnan Alibegovica kosa tájegységre,mivel a muszlinok két oldalról megkerülve a Spahici glava magaslatot megtámadták őket a Zecica magaslatnál.

Másik két fő támadási irány a Podovi tájrész /Kosic magaslat –Oklanak tájegységek , és a

Grabez plató/Mali Kosic magaslat –Zaloski grabez tájrész.

A muszlin erők ,501.505.511. birgádok Pokoj –Majdan települések körzetéből nyomultak a Veliki Zalozje-Mali Zalozje –Barakivac tájegység-Mrezovo tájegység-M. Zecica magaslat- Spahici –Una folyó vonalra megállítani a szerb offenzívát.

 

A szerbek 15. könnyű gyalogos brigád (Bihac) erői Grabez –Pritocki grabez-Pritoka vonalról február 11-12-13-án ,támadtak Bihac irányába két fő támadási vonalon .Grabez felől támadták a Cekrlije településen lévő muszlin állásokat , Pritoka felől pedig az Orljani településen lévő muszlin állásokat. A muszlinok 502. brigádja a V.Zalozje-Vinica- Cekrlije-Ribicka glava 354m. magaslat- Orljani- Una folyó –Sokolac vonalon helyezkedtek el. Az utóbbi településnél a horvát Bihac HVO egysége védte a volakat Sokolac – Skocaj vonalon.Dobrenica településnél a szerbek Ripac –Racic vonalról az Una folyó bal partszakaszáról 12-én intéztek támadást a HVO erő ellen ,mely visszavonult a Debeljacka hegységrészre.

 

Február 16-án a Fikret Abdić hű szakadárok észak felől támadták az 5.ARBiH vonalait, miközben a VRS dél, délkeletről . Miután az 5.ARBiH visszaszerezte elvesztett Hasin vrh körzeti állásait , stabilizálta védelmi vonalait.

 

A szerb erők a Bihac enklávé 5.ARBiH által ellenőrzött területeit három főbb támadási vonalon próbálta elfoglalni. Első volt a horvátországi SVK zónája , ahol fontos volt a Zeljava légibázis ellenőrzése , valamint Zeljava-tól Johovica –ig terjedő terület felőli támadás. Második az APZB erőinek észak ,Vel. Kladusa felőli támadása, a harmadik a VRS erők Una folyó jobb partvonala mentén történő támadása. Fontos célja volt a szerb hadművelteknek Cazin elfoglalása, a stratégiailag fontos magaslatok ,pontok a Bihac-ot ellátó Klokot hidroelektronikai –vízellátó bázis ellenőrzés alá vonása.

Bos. Krupa településtől délre eső, Coljuk –i  Una folyó hídjának biztosítása,védelme. A szerbek  Bihac-ot délről ,délkelet ,délnyugat felől 7000-9000 fős gyalogos erőkkel , közel ötven tankkal, húsz páncélozott harci járművel, nagyszámú 122mm-es „haubica”  löveggel és 130mm-es ágyúkkal,  nagy-hatótávolságú „Volhov” és „Kub” tip. rakétákkal támadták Bugar-tól Johovica-ig. Február 16-21.közti időszak alatt az APZB erői 10km-re voltak Cazin várostól.

 

A szakadár APZB erői észak felől sikeresen szállták meg a területet Trzacka Rastela-Krivaja-Liskovac-Pecigrad-Golubovic vonalig .

 

1994.március 12. az Unprofor NATO-tól légitámogatást kér , a VRS offenzíva megállítása érdekében , mely semmibe vette a Bihac-i UNPA zónára vonatkozó szabályokat, megállapodást.

 

Június 11-30. APZB támadja az 5.ARBiH állásait.

 

Június 13. Súlyos harcok robbantak ki Todorovo és  Golubovići körzetében az APZB és az 5.ARBiH erői között, valamit  Pećigrad-tól délre. A harcokban az 5.ARBiH  511 brigádjának parancsnoka  Mirsad Crnkić életét veszti még 14. katonájával együtt.

 

Június 13-án az 5.ARBiH 30km. hosszan előretört. Az APZB erőit a horvátországi területekről az SVK tüzérségi és tankos támogatást nyújt.

 

1993.július 07-10. Bihac. Július első felében Dudakovic észlelte , hogy az 5.ARBiH részére szállított muníciót és a  segélyek (élelmiszer ,gyógyszer )   jelentős részét az APZB Fikreta Abdića-„Babe”  hű szakadárok szerzik meg ,ezért szükségesnek látta egy katonai akció keretén belül felkutatni, leleplezni a lázadó szakadár egységet  támogatókat , és megszerezni az eddig beszerzett hadi és egyéb készletet. Dudakovic „ Tigar-Sloboda 94” művelet keretén belül letartóztatta az Abdic hű személyeket ,akik irányították a városban folyó dolgokat , és elkobozta , az eddig beszerzett fegyvereket, muníciót, készleteket. Ez jelentős csapás volt az Abdic hű lázadók számára.

Az 5.ARBiH 502.brg. (Tigrovi) egységből többen csatlakoztak a szakadár lázadókhoz , köztük néhány parancsnok is , Hamdija Abdić-Tigar . Bihac városban július 7-én kezdődött a szakadárok  csoportja  és Dudakovic erői közti összetűzés , mely 9-ig tartott. Az utcai harcoknak a francia békefenntartó kontingens és a Bihac-i rádió vetett végett. A rádió bemondta, hogy a szerbek terroristákat vetettek be a városba. 

 

1993.július 11-15. a VRS 2KK hadteste folytatja a Grabez platón műveleteit „Una94” néven , az Una folyó felé Bihac-tól délre.

 

Sloboda94/Slobodni –Tigar

 

Az 5. ARBiH „Slobodni Tigar művelet megindításával megkezdte azon területek felszabadítását, melyet az APZB erői tartottak ellenőrzés alatt. A művelet az enklávé észak-északnyugati részeinek megszerzésére és Velika Kladusa város elfoglalására irányult.

 

Az 511. 5.ARBiH brigád kihelyezett parancsnokságot hozott létre Skokovi településen, az 511. brigád pedig Todorovo településen.

 

A művelet első fázisa:

 

A „Sloboda94 avagy Slobodni Tigar” művelet első fázisaként az 5.ARBiH 505.brigádjának egységei és a 502.brigád egysége július 29-én megkezdte Gornja Barska – Skokovi –Todorovo vonalairól a támadó műveleteiket az APZB erői ellen ,melyek három fő irányba hajtottak végre:

 

- Marina glav 413m. magaslat –Crna Gora település vonalról Gornja Lucka- Donja Lucka felé,

 

- Krakaca tájegység ,Buljubasici település felől , a Crna  Gora település- Skokovi /Pecigrad közti országút vonalról , Pecigrad keleti oldala felé,

 

- Skokovi-Pecigrad országút- Barska település közti vonalról ,Koracevici-Beganovici- Barjuktarevic- Pecigrad nyugati/déli oldala felé.

Az 505. és 502. brigád egységei Donja Lucka- Mujakici vonalon lévő erőivel pedig ,Mujakici felől támadta a Pecka brda 520m. magaslatot , Donja Lucka –Kajtezi –Rosici irányon pedig Pecigrad északi részét.

 

A muszlin 5.ARBiH egységei Ramici ,Beganovici ,Korecevici környéki állásaikból támadták az APZB szakadár erők Bajrici , Dogici, Pecka brda részen lévő állásait.

A művelet második fázisa:

 

Augusztus 3-án az 5.ARBiH erői az offenzíva második fázisának végrehajtási szakaszába kezdtek. Harmadikán az 517. brigád , az 1. Bob. Katonai rendészet erői a Debeljak –Liskovac vonalról két főbb irányon :

- Debeljak –Koralici –Topcagici és Liskovac- Sturlicka Platnica-Mujcici- Trzacka Platnica indítottak támadást, ahol támadták a szakadárok állásit Skakici, Trazacka Platnica, Klenovac térésgében.

 

1994.augusztus 4. az 5.ARBiH elfoglalja Pećigrad települést. Megnyílt az út Veliku Kladuša felé.

 

A második műveleti fázis tovább folytatódott és az 502. és 505. brigádok 8-án Sturlic-Debeljak-Platnica vrelo vonalról támadást intéztek a Kudici tájegység irányába Muratovo Lug és a Omica 454m. magaslat felé.

 

Az 517. brigád 08.09-én a Cvoica selo területén lévő szakadár állások megszüntetése után délnek fordult és a Sturlic-Trzac közti országút mentén támadott Trzac irányába .

 

Augusztus 12-én tovább folyt az 5.ARBiH sikeres hadművelete és Masinovici –Prosinja folyó völgye- Gradina vonalról az 505. brigád támadást intézett  A Bojna folyó menti Urge,Ahovo ,Gradina területe felé.

Sestanovac-Hasici-Velici vonalról pedig a 505.brigád egy egység az 501.brigádból  támadtak három főbb irányba:

 

-Slapnica folyó- Brda/Todorovo közti országút közti vonalról támadott Repusnjak

folyóvölgy –Cufurovici –D. Slapnica felé.

 

-Brda/Todorovo közti országút – Sestanovac közti vonalról támadott Vrnograc felé.

 

- Slapnica folyó – Muharici- Brkica koplje 355m. magaslat közti vonalról  támadott Karaula 304m. magaslat – Marjanovac – Dolovi tájegység felé ,párhuzamosan a Vejina –Mala Kladusa közti országottal a Kladusnica folyó jobb partvonalán.

 

A Kladusnica bal partvonalán az 511. brigád támadott a Karaula magaslat –Veljnac- Sumatac- Krcin vrh. 344m. magaslat- Krsnovac  vonalról, Donji Sumatac- Mucesa-Jankovac –Glavica felé.

 

Felszámolták a szakadárok állásait Kavriluk ,Brda ( 1.brigád), Kozja Glavica/Dolovi ,Grabovac(3.brigád), Vejinac, Brkica koplje (2.brigád) térségében.

 

A művelet második fázisának utolsó zárása képen augusztus 19-től a z 517.brigád Hadzin potok –Sturlic vonalról a Jaza és Sturlova folyó völgyek közti szakaszon támadást intézett Blagova Kosa –Johovica irányába, ahol támadta az APZB 6. brigádjának állásit. Elérték a Johovica tájegységet ,ahol csatlakoztak a már 8-án Kudici tájegységet elfoglaló 502.és 505. brigádokhoz. Johovica- Kudici vonalról a muszlim erők támadták a szakadárok 1. br. állásait Kovceg, Radakovici, Gornji Vidovska települések területénél. Az 1. Bob. Erők 5.ARBiH a továbbiakban két főbb irányba támadtak ,miután az APZB 6.br. erőinek állásai felszámolásra kerültek, Johovica felől Katici-Durin Potok felé, Kudici felől pedig Gornji Vidovska –D onji Vidovska felé.

 

A művelet harmadik ,befejező fázisa:

 

A második fázisát a 5.ARBiH műveletnek a harmadik fázis követte , melyet augusztus 28-tól indítottak meg a második fázisban elért vonalakról .

 

Az 502.brigád 28-án a D.Vidovska –Durin Potok (államhatár) vonalról két irányvonalon kezdi meg a támadást a Silikovaca folyó völgye felé. Az egyik támadó irány az országhatár mentén Hadzin Potok –Silikovaca –Mededi felé ,nyugati oldalon a másik D. Vidovska –Begluk-rekica brdo felé ,keleti oldalon .

Az 511. brigád a Cenarci-Mala Kladusa/ Velika Kladusa közti országút –Grahovici vonalról az országút mentén támadott Nepeke –V. Kladusa felé.

Az 505. és 501. brigád egységei Dolovi –Slapnica-Cufurovici- Dukici vonalról három főbb irányba támadtak tovább :

-Dolovi –Kekici- Pupunovac- Kumarica

- G.Slapnica- Murtici- Zoralovac folyó –Velika Kladusa/ D. Slapnica közti országút (Kosa-Husidici)

- Dokici-Cufurovici –Donji Slapnica – Elezovici felé a Slapnica folyóvölgy mentén.

 

Augusztus 20-án az 1. Bob. Egysége Krniari (országhatár) –Rekica brdo vonalról támadást intézett Velika Kladusa irányába és támadta a város Zagrad elővárosi részét nyugat ,északnyugat felől.

A Sloboda94 művelet lezárása képen augusztus 20-án az 505. brigád Dabranine –Klupe –Rajnovac vonalról intézett támadást két főbb irányon:

 

- Podzvizd – Velika Kladusa közti országút mentén Kladusa felé

- Rajnovac – Klupe –Rizvici- Kladusnica folyó –V. Kladusa .

 

A brigád 21-én bejutott Velika Kladusa városba.Az  5.ARBiH felszabadítja V. Kladusa várost , az APZB szakadár erői vezetőjükkel az élen a horvátországi szerb megszállt SVK területére vonja ki erőit. Az 5.ARBiH 57km2 területet vont ellenőrzése alá, Lipovac,Sabici,Sumatac, Kudici, Cejvani, Dzefezi, Sturlicka Platina, Becuvici, Topcagici, Crnaja , Trzacki Platnica, Klenovac, Trzac, Prekici, Selimovici, Delici , Coralici, Dervisevici, Bogici, Lipa, debeljak, Grabici, Blagova kosa, Kordan, Sturlici, Hadzin potok részeket, településeket.

 

Az 505. gépesített brigád már  augusztus 20-án elérte Velika Kladusa első házait, épületeit. És megkezdték a város felszabadítását az APZB szakadárjaitól. Miután a várost elfoglalták különösebb gond nélkül , ezzel tulajdonképpen véget is ért az APZB „miniállamának” működése.

 

Utcai harcok a szakadárokkal . Az 5. ARBiH hadtest első csoportjai délről kezdték meg a város felszabadítását a kora reggeli időpontban. A szakadárok kisebb csoportja a város „kula-grad” részéről valamint a várostól keletre és nyugatra lévő részekről viszonozták a tűzet. A városban egyébként nagyszámú civil tartózkodott ,akik üdvözölték az 5.ARBiH erőit.

 

 

 

 

 

 

Az 5. ARBiH egységei megtisztították a várost a szakadároktól, és nagymennyiségű haditechnikai zsákmányra tettek szert.

 

Pár helyen még harcoltak szakadárok ,akik elbarikádozták magukat egy-két épületben, így  utcai harcok alakultak ki, melyet az 5.ARBiH egységei rövid idő alatt felszámoltak 

A szakadárok az általuk letartóztatott személyek részére a „kombinátban” fogolytábort tartottak fent. Az APZB tizenegy hónapi uralma alatt ezer embert zártak be a táborba. Az Agrokomerc Plazikura-i Drmaljeva-i fogolytáborát a felszabadító 5.ARBiH megnyitotta . Közel ötszáz jórészt  civil hagyhatta el a fogolytáborokat.

 

Breza 94

 

1994. szeptember 04-én a Boszniai Szerb Köztársaság hadserege VRS a bosznai krajinai vidéken –Nyugat-Bosznia, régió Bihac -  Bužim térségében „Breza 94” elnevezéssel hadműveletbe kezd. Operació »Breza 94« főparancsnoka Ratko Mladić a Vojske Republike Srpske hadtestének vezetője. A szerb hadművelet célja a Bihać-i területen lévő ARBiH 5.K. egységeinek szétverése és Bužim , Cazin városok elfoglalása Željava felégetése.. A szerb vezérkar nagy hangsúlyt helyezett a képzett katonai egységek bevetésére ,melyek a VRS 1.krajinski és 2. krajinski hadtestének elit egységei valamint a »Panteri« brigád egysége alkották. Műveleti irány Banjani- Bastra- Corkovaca -Radoč .

 

A horvátországi szerb erők ellenőrizte területen Gornji Zirovac területén ( Carica Brdo- Suzici – Kalabinak hegy (Partizanska magaslat 293m.) vonalon csoportosultak a szerb erők 5. Kozarska brigádja (Kozara) , 33. Dvorska birgádja (Dvor),”Panteri” speciális milícia , 6. Sanska brigád, katonai rendész egység VRS, felderítő egység VRS.

Ezen egységek feladata volt északról három főbb irányon támadni , Obrovac hegy felé ,Culumak hegyháton át Lipovac és a 484 m. magaslat felé , onnan tovább Sip és Corkovac felé betörni BiH területére.

Banjani tájegység felől keleti oldalról a VRS Novigradska brigádja ,43. Prijedorska brigádja ,és a 3.könnyű gyalogos brigád intézett támadást Corkovac magaslat - Nikolic glava magaslat –Kukuljica vonalon. A Novigradsko erő 1/1 egysége  Grkovac –Glodina közt helyzekedett el a 2/2 egysége Buleticani településen.

 

A támadást szeptember 4-én kora hajnali órákban kezdték meg az 5.ARBiH , 505. és 511. brigádjainak védelmi vonala (Obrovac hegy- Sip-Corkovaca-Corkovaca 502m. magaslat-Letinovac hegy- Nikolica glava 455m.-Licani –Seliste ) irányába. A gyalogsági műveletet a szerb tüzérség koncentrált támadása előzte meg. A fő szerb támadási vonal Ćulumak-Radoč-Bužim irányban hajtották végre. Ratko Mladić szerb főparancsnok a műveletbe bevetette a 6. sanska, 5. kozarska, 1. novogradska és 43 motorizirana brigada/gépesített brigád VRS erőit.

 

Önálló brigád a  89. artiljerijska-raketna/tüzér és rakétás egység ,az egész területet blokád alatt tartotta,megszakítás nélkül tűz alatt tartotta „haubica” ,rakétalövegek , „lanser” rakéták bevetésével. A támadás nem kímélte a civil objektumokat sem  Bužim és Cazin városokban. A VRS harckocsizó-gyalogsági egységei éjjel-nappal nyomást gyakoroltak a 5.ARBiH  505. „bužimska viteška” brigáda egységének a védelmi vonalára..

 

A szerb tüzérségi, harckocsizó és gyalogos támadás hét napig tartott .Ezt követően Ratko  Mladić és alparancsnokai elhatározást hoztak , a műveleti erők átcsoportosításáról és új ,friss egységek bevetéséről.

 

Az 5.ARBiH ,505.brigád állásait támadta a 43. Banja Luka-i gépesített brigád, 1. VRS Bosanski Novi brigádja, valamint egy egység . Bastra irányából a Corkovaca területét. A szerb erők , 6. „sanska” és 5. „kozarska” , katonai rendész és felderítő egységei Zirovac (HR) –Radoc vonalon támadtak.  

 

Ugyanekkor a 5.ABiH 505. bužimska brigád (korábban 105.brigád )parancsnoksága Izet Nanić vezetésével szeptember 8-án ellentámadást indítottak . 505 elit brigád  vonalaikról koncentrált támadást indított a szerb erők állási ellen:

 

505. brigád parancsnoksága Corkovici településen helyezték el. Kihelyezett parancsnoksága volt az 505. brigád 1. egységének a Javas  folyó és Stojakovic település közt a Cava folyó mentén volt.

 

Az 1/2. roham zászlóalj ,1/4. zászlóalj műveleti területe  jobb szárnyon határos volt a Lipanovo brdo 439m. magaslat – Sip   település vonalon húzódó 1/505. brigád bal szárnyvonalával.

Állások a   Ravnice tájegységnél húzódtak (354m.magaslat, Kekici, 351m. magaslat , Zecivi település ,Radac hegy és a Radasnica folyó közti erdős rész- Obrovac hegyhát –Sip település).

 

Az 505/1 egység műveleti területe:

 bal szárnyvonala :Lipanovo brdo 439m. magaslat – Sip   település (1/2. roham zászlóalj ,1/4. zászlóalj jobb szárnyvonala) .

jobb szárnyvonala: Masena glava 445m. – Nikolica glava 455m. ( bal szárnyvonala 2/505.brigádnak ).

A műveleti területen a IDV Gazija ,IDV Tajfun, és Hamza speciális egységek ,a  2. roham zászlóalj 2-3 egységei , 1/3. zászlóalj működtek. 

Állások Dobro Selo tájegységen húzódtak ( 516m., magaslat- Corkovaca település- Corkovaca 502m. magaslat- Latinovac hegy 538m., 546m., 496m. magaslatok- Nikolica glava 455m.)

 

Az 505/2.egységének kihelyezett parancsnoksága  Cava települénél volt.

Műveleti területe:

bal szárnyvonal : Masena glava 445m. – Nikolica glava 455m. ( jobb szárnyvonala 1/505.brigádnak ).

jobb szárnyvonal: Bastra folyó bal partvonala (bal szárnyvonala a Bastra folyó jobb partvonalán húzódó 511. brigádnak).

A műveleti területen a 2/505 egység működött. Állások Banjani és Drijen tájegységen húzódtak ( Nikolica glava – Mrkica br. 405m. magaslat- Seliste település -450m. magaslat- 391m.magaslat- Kucerina tájegység a Velika Kalovac folyónál- Drijen tájegység –Bastra folyó).

 

A Radac hegy felől a muszlim 1/2. roham zászlóalj ,1/4. zászlóalj támadást intézett a Radasnica folyó menti szerb erők ellen, a IDV Gazija ,IDV Tajfun, és Hamza speciális egységek ,a  2. roham zászlóalj 2-3 egységei , 1/3. zászlóalj egységek Corkovaca település felől támadták a Lipovaca település környéki szerbeket –további támadási irányuk a Culumak hegység volt.  

 

 A kora reggeli órákban a csoportokba szerveződő muszlin egységek 05.00 órakor megkezdték a támadást. A szerb erők körében zavart okoztak a muszlinok az ellentámadó művelettel és a szerbeket a Radoc-Culumak vonalon visszaverték a HR-BiH határ felé.

Súlyos veszteséget okoztak a szerb 6. „sanska” és 5. „kozarska” , katonai rendész és felderítő egységei és harckocsizó egysége körében, valamint  több hadifoglyot ejtettek ,és jelentős szerb hadizsákmányra tettek szert : egy T-55 tankra, egy ZIS 76mm-es ágyúra, három 120mm-es, nyolc 82mm-es aknavetőre, 9k11 páncélelhárító rakétákra, strela 2-M légvédelmi rakétára, egy 12.7mm-es légvédelmi géppuskára, egy 20mm-es légvédelmi ágyúra, munícióra, fegyverekre és gránátokra, négy katonai szállító tehergépkocsira ,ebből három TAM 110 –re és egy TAM elsősegély –szanitét járműre két Puch katonai járműre.  

 

A szerbek hat –hét nappal az offenzíva megindítása után az 1. Krajina Hadtest speciális „Panteri” egységét vette be Makorovaca és Culumak körzetében. A muszlinok ellentámadással válaszoltak.

 

Szeptember 12-én a VRS egységei elindították rohamtámadásukat  Sipa és Križa körzetében. A VRS harckocsizó támadását az 505. bužimska brigád megállította. Ugyanekkor a 5.ARBiH főerejének elit egységei támadást intéztek a VRS erői ellen,és áttörték a szerb vonalakat ,nagy veszteséget okozva a VRS-nek. A szerb erőket megállították ,és visszaszorították .A szerbek több polgári objektumot lőttek Buzim körzetében. A muszlin ZM Mrezovac és Lubarda egységei ellenálltak a szerb támadásnak és aktivizálták védelmüket.

 

Az UN két magaslaton figyelte a harci eseményeket Corkovac magaslattól keletre és Kekici-től északra . A Breza 94 hadművelet nem érte el a kitűzött célját ,mely októberig tartott.

 

Grmeč 94

 

1994. október 23. A 5.ARBiH hadtest egységei Bihać várostól délre lévő Grmeč hegységben sikeresen  végrehajtja „Grmeč 94” hadműveletét ,a VRS 2. KK védelmi vonala ellen. A támadás során megszerzik a szerbektől a hegységben lévő magaslatokat ,néhány száz négyzet-kilométeren. Az 5.ARBiH a Grabez platón megközelítőleg 200km2 von ellenőrzése alá. Déli irányba az Una mentén pedig 50km2 von ellenőrzése alá ,köztük 25-én Kulen Vakuf várost.

 

1994. október 25.a 5.ARBiH felszabadította Grabež –t –mely korábban a szerbek támaszpontja volt-,és elfoglalta a stratégiai állásokat Bihac-tól keletre. A 5.ABiH egységei Bosanska Krupa irányába összpontosítják a térségben lévő erőiket, valamint áttörik Bihac-tól délre lévő szerb védelmi vonalakat és elfoglalják Kulen Vakuf települést.

 

1994.10.24. az 5. ARBiH célja a Bihać-ot nyomás alatt tartó szerb tüzérségi erők visszaszorítása , az Una folyó jobb partszakaszára való benyomulás. Ezzel a szerbek nehezebben ellenőrizhették a muszlin zónát. Az 5. ARBiH alábbi egységei vettek részt a műveletben:

 

501.bbr. ,502. sbbr., 503. bbr., 511.sbbr.(1.egység), 1.Bobr., 517.bbr. (2.csapat)5. katonai rendészet /bVP, 5.IDC (felderítő egység).

 

Az egységek műveleti parancsnokságait elhelyezték:  Spahići településen az 501. és 503. , Zavalje/Medudraze/Skočaj területén pedig a 5.ARBiH és 502.egység irányítási vezetési pontjait.

 

A szembenálló  boszniai szerb hadtest VRS 2. krajina hadtest (KK) alábbi erőiből állt:

17. Ključ város - könnyű gyalogos brigád (lpbr), 1 Drvar város  -lpbr., 3. B. Petrovac város –lpbr., 11. B. Krupa város –lpbr.,  6. Sanska egység és 9. B. Grahovo  lpbr.

Ellenőrizték a Cekriljska greda-tól a  Alibegovića kosa magaslaton át - Grmusa településig a vonalat. Az intervenciós főerői a VRS 2KK-nak a Kupresko polje (mező) területén hajtott végre hadműveleteket, így a Grmeč hegységben lévő erői helyi önkéntes erőkből állt .

 

Október 24-én 12.00 órakor a támogató és harckocsizó muszlin erők Lohovska brda – Pritočki ,valamint Zaloski grabež –Grmusa vonalon indították meg a támadást. Az ötszáz fős főerő a Grabež (szerb laktanya) –Pritocki grabež , és Ripač- Dubovsko- Lipa- Vrtoče támadott.

Az 501. bbr. egység a Grmeč - Turski Kozjen magaslat felől támadott támogatva a Kulen Vakuf felé előre törő főerőket .  Az 517. könnyű brigád (lbr) és az 1.BObr egy része a Grmeč masszívum északi részén támadott . Az 511. sbbr.egysége Orlovača – Veliki /Mali Radić  támadott összhangban a Grmusa- Vučijak felé előre nyomuló 503. bbr. egységével.

 

A 2KK VRS erőit gyorsan megtörték a muszlin támadó erők. A szerb gyenge védelem és harci morál meghozta az 5.ARBiH-nak a sikert, mivel 25-én  áttörték az Una jobb partszakaszán lévő szerb vonalat. Reggel 07.00 órakor az 502. muszlin brigád elfoglalta a Grabež szerb kaszárnyát. Az első fázisban eljutottak a Una folyó -Račić- Ripač- Grabež- 429m.magaslat Volarica- Turski Kozjen (939m.)- Drenovo Tijesno -Jankov magaslat -Novakovići- Grmusa- Una folyó vonalig. 60 km2 szabadítottak fel a muszlin erők első nap.A muszlin erők vesztesége 16.fő volt. Az 5. hadtest egységei gyors tempóban haladtak tovább és másnap 26-án megkezdték a Ripač és Račić területén lévő szerb állások támadást.

 

A környező falvakból a civil „szerb” lakosság evakuálása megkezdődött . Ripač ,Račić, Hrgat, Lohovo, Pritoka ,Gorjevac településeket  a helyi szerbek ,Nebljusa -Donji Lapac (Horvátország) felé , és B.Petrovac felé elhagyták.

Golubič- Lohovo brdo vonalat védő 2KK szerb 15. Bihać-i egysége elhagyta vonalait és a horvátországi területen lévő VRSK 103. lapacko könnyű gyalogos brigád állásaihoz vonult.

A 103. lpbr. Egység a Gradina- Zeljezno polje- Milosevac vonalon helyezkedtek el ,ahol az brigád 2. egysége és kb. ötven fő a 15. Bihać-i brigádból erősítették a vonalat, ahol 105.mm-es „haubica” ágyúval lőtték a muszlin erőket Zeljezno polje-i állásokból.

 

Az 5. ARBiH erői a művelet második fázisaként ,26-ára elérték a Una folyó -Bosanki Doljani- Gorjevac- Jadovik hegyhát- Radićke uvala – Radić –Krivodo –Una folyó vonalat.

 

Az elkövetkező napokban a támadó mozgás gyors tempóban folytatódott . Bosanska Krupa térségében az Una folyó hídjának biztosítása mellett október 30-31-én az 505. brigád Ostroznica, Pučenik , Gudavac felé hajtott végre támadást . Október 28-29-én az 511. brigád eléri Vučjak települést ,az 503. brigád és az 1. BObr. pedig Vranjska települést és 348.m. magaslatot a településtől északra, valamint Radićke uvala –án át Stojanov vrh.magaslat felé nyomult, ahol az 501.brigádot elérik és Turska voda területén támadták a szer erőket.  A támadás során elérték Gudavac, Suvaja településeket, ahonnan  a későbbi szerb ellentámadás

végett visszavonultak.

 

Az 502. és 501. brigád október 27-28-án gyors ütemben foglalta el Gorjevac—Vrtoče irányon a területeket. Az 502.brigád a Gorjevac – Lipa- Vrtoče vonalon támadott az 501. brigád pedig Bosanska Doljani –Ljutoč hegység - Orasko Brdo–Orasac-Klisa-  Kulen Vakuf  vonalon.

Az 502. brigád Lipa, Brusovo, Teoćak, Orasko Brdo az 501. pedig a Rajnovci ,Kulen Vakuf álklásait a szerb ellentámadás végett elhagyta és visszavonult Lohovo brdo-Vinica állásokba.

 

 

 

Bosanska Krupa térsége.

 

Az 5.ARBiH 505.gépesített brigádja korábbi műveletivel birtokba vette Bosanska  Krupa Una folyó bal parti részét illetve betörte a folyó jobb partszakaszára Slavica részen . Perna felől nyomultak át az Una folyó bal partszakaszáról a folyón Bos. Krupa –Drenova Glavica közti folyószakaszon, B. Krupa várostól északra lévő átkelőn. A folyón való átkelőhelyet stratégai szempontból biztosították az 505.brigád erői. A muszlinok birtokolták a folyó bal partszakaszát és Bosanska Krupa város bal parti városrészét, valamint a város jobb partszakaszi részétől északra lévő Slavica területét.

Itt keltek át a jobb partszakaszra ahonnan öt  főbb irányon október 30/31-én műveletet hajtottak végre :

 

- átkelő híd-Una jobb partszakasz Slavica magaslat – Podvran-Gradina tájegység-Sabici

- átkelő híd-Una jobb partszakasz Slavica magaslat- Mustelji

-átkelő híd-Una jobb partszakasz Slavica magaslat- Bajrino brdo-Johoviva-Ostroznica (észak-kelet)

- átkelő híd-Una jobb partszakasz Slavica magaslat-Kolajevac tájegység –Ostroznica (dél-nyugat)

- átkelő híd-Una jobb partszakasz Slavica magaslat- Krusnica folyó jobb partszakasza –Zaluc (Bos. Krupa /észak-kelet)

 

A muszlin 505. gépesített brigád elérte a (Drenova Glavica- Sabici- Mustelji- Ostroznica-Krusnica folyó jobb partszakasza / B.Krupa város jobb parti részétől északra) lévő vonalat .A VRS szerb erők célja volt visszaszorítani a jobb partszakaszról az Una bal partszakaszára a muszlim erőket ,ezért november elején műveletbe kezdenek . A szerb VRS erői (1. könnyű gyalogos  brigád) november 9/10-én támadást intéztek a muszlinok ellen öt főbb irányon:

 

-Una folyó jobb partszakasza –Vijenac tájegység- Drenova Glavica

-Osredak-Sabici /Veliki Badic tájegység

-Gornji Busevic tájegység – Mustelji

-Mali Badic tájegység / Tatarovica brdo- Ostroznica (kelet)

-Vranjevaca tájegység – Ostroznica (dél)

 

Bosanska Krupa jobb folyóparti városrészét a VRS 11. könnyű gyalogos brigádja biztosította Bosanska Krupa észak-keleti vonalon (Una folyó-Krusnica folyó bal partszakasz –Krusnica híd/Zaluc település felé, valamint Bos. Krupa dél-nyugati vonalon Una folyó –Lipik tájegység –Krusnica folyó felé.

Ez utóbbi vonalon a szerbek védekeztek a muszlin 5. ARBiH OG Sjever (északi operatív csoport) Grmec felől történő támadásával szemben. A muszlinok két főbb irányon támadták a Bos. Krupa jobb folyóparti városrészét védő szerb állásokat :

 

-a Grabez-B.Krupa országút ,Vucjak település felől

- a Vranjska –B.Krupa országút , Besirevici-Batinovac felől

 

A VRS 1. könnyű gyalogos brigádja erős támadást intézett az öt főbb irányon a muszlin erők állási ellen ,melynek következtében a muszlin erők november 9/10-én visszavonultak a Una folyón lévő hídvédelembe, a bal partszakaszra illetve Slavica jobb partszakaszi részre, ahol aktív hídvédelmet kezdtek meg.

 

 

Stit94

 

1994. november a VRS ellentámadásba , műveletbe  ( Stit94) kezd a muszlin (Grmeč 94 ) offenzívára válaszként. Bihac-Bosanski Petrovac , Grabez plató irányom intéznek támadást az 5.ARBiH állásai ellen.  November 1-én a VRS visszafoglalja Kulen Vakuf várost és környékét , és dél ,délkeleti irányból támadta az 5.ARBiH vonalait.

 

A horvátországi területeken lévő SVK erői észak ,északnyugat felől támadták a muszlin erők állásait , az APZB erőivel együtt.

 

November 8. a horvátországi szerb erők ,SVK Udbina városban lévő légi bázisáról harci repülőgépeivel támadták a Bihac-i muszlin erőket. A gépek kazettás és „napalm” bombákat (melynek használatát nemzetközi szerződés tilt) dobtak a muszlin területekre.

Az 5.ARBiH erői a Grabez platón tartotta állásait ,de Bihac-tól délre visszavonult az offenzíva előtti vonalra. 

 

November 16-án az SVK és az 5.ARBiH által a „Slobodni –Tigar „ műveletben észak-északnyugati (Vel.Kladusa) területeikről ,horvátországi SVK zónába kiszorított APZB erői (5000 fő) összefogó műveletbe hadmozgásba kezdenek Velika Kladusa visszaszerzése érdekében.  Az Unprofor elítéli a szerb légitámadást és a NATO beavatkozását kéri.

 

November 19. harcok folynak 180km hosszan a frontvonalon. A szerb erők támadják  Bihać várost.

 

November 21. A NATO válasz nem váratott magára , amiért az SVK bombázta november 8-án a muszlin területeket, a légtérzár ellenére . NATO harci repülőgépek támadást intéztek a SVK Udbina-i reptere ellen és a kifutópályát, több repülőt, infrastruktúrát megsemmisítették.

 

November 23-án a szerbek elfoglalják Debeljača magaslatot.

 

November 25. konszolidálódnak az 5.ARBiH védelmi vonalai Bihac környékén.

 

Decemberben kitartanak a muszlin erők és stabilizálják védelmi vonalaikat , a SVK szerbek december 8-án elfoglalták a Klokot vízbázist ,Bihac-tól nyugatra .

 

Deceber 17-én a SVK erők támogatta APZB , kiszorítja az 5.ARBiH erőit Velika Kladusa város és környékéről. Véres harcok kezdődtek el a környéken.

A szerbek befejezik a Stit műveletet.

 

1994.december 30-ára , a szerbek a művelet befejezése alatt kialakították állásaikat :

 

A Grmec hegység / VRS műveleti zónájában :

 

-Sokolac 298m.magaslat , itt   PAT 2x57mm-es légvédelmi ágyút helyeztek,

-Glavica 388m. magaslaton- PAT 40mm-es „bofors” ágyút és egy PAM 12.7mm-es légvédelmi géppuskát helyeztek el,

-Bare 225.9m. magaslaton-  PAT 2x30mm-es „Praga” tipúsu géppuskával ellátott páncélozott harci járművet,

-Kosjernica 257m.magaslaton- PAT 20mm-es ágyút  ,

-Pritoka 229m.magaslaton-  PAT 2x30mm-es „Praga” ,

-Kula területén –PAT 20mm-es ágyút,

-Turski Kozjen 929m. magaslaton – PAT 40mm-es „bofors” ágyút,

-Pritocki Grabez 397m. magaslaton PAM 12.7 mm-es géppuskát,

-Mali Kosic 384m. magaslaton  PAT 2X30mm-es „Praga” és PAT 20mm-es ,PAT 40mm-es „bofors” ágyúkat,

-Krmacki vrh 591m.magaslaton – PAM 12.7 mm-est,

-Kamenicki vrh 484m.magaslaton- PAM 12.7 mm-est,

-Korita  településnél –  PAT 2x30mm-es „Praga” mobil géppuskát  ,

-Brkici településnél- PAM 12.7 mm-est,

-Grmusa településnél lévő 377m. magaslaton –PAM 12.7 mm-est.

 

Az Una mentén a folyó jobb partszakaszán kelet felé haladva:

 

- Baljevac 438m. magaslat – PAT 20mm-es ágyút helyeztek el,

-Vucijak 353m.magaslaton- PAM 12.7 mm-es géppuskát,

-Coljuk 347m. magaslaton az Una folyó bal partszakaszán –PAM 12.7 mm-est,

- Alan területén –PAM 12.7mm-est, PAT 3x20mm-est ,

-Bosanska Krupa város központjában –  „Praga” PAT 2x30mm-est, az óvárosában pedig PAM 12.7 mm-est ,

-Hum 226m.magaslaton –PAT 40mm-es „bofors” ágyút,  ,

- Kolajevac 377m. magaslaton – PAM 12.7mm-est, PAT 40mm-est „bofors”.

 

Az Una folyó bal partszakaszán ,észak- északkeleti irányba a Corkovaca 603m. magaslat (BiH-HR államhatár) irányába :

 

- Kobiljnjak 349m. magaslaton- PAM 12.7mm-est,

-Drenova Glavica 231m. magaslaton –PAT 20mm-est ,

- Poljana 323m -PAM 12.7mm. és PAT 20mm.,

- Stagaric 241m.- PAM 12.7mm.,

-Mracaj 321m.-PAM 12.7mm.,

-Donji Zegar –PAM 12.7mm.,

-Ladimir –PAM 12.7mm.,

-Bratica brdo 343m.- PAT 2x30mm. „Praga”,

-Osmaca 335m.- PAM 12.7mm.,

-Brezik 300m.- PAM 12.7mm., PAT 20mm.,

- Panjak –PAT 2x30mm. „Praga”

- Serbula –PAM 12.7mm., PAT 20mm.,

- Grkovac –PAT 3x20mm.,

- Lipa – PAT 20mm,

- Vijenac- PAM 12.7mm.,

 

Horvátország területén / SVK 39. Banjska hadtest műveleti zónája (Zrinska Gora hegység):

 

- Kruska 510m. – PAT 20mm.,

- Jasipovaca 409m.- PAM 12.7mm.,

- Sasava 474m. – PAM 12.7mm.,

- Sasava 341m. – PAT 3x20mm.,

- Kalabino brdo 496m.- PAT 20mm.,

- Suzica kosa  321m. – PAM 12.7mm.,

- Kokirna 534m. – 2.darab PAT 3x20mm.,

- Drljace  248m.- PAM 12.7mm.,

- Grivica brdo – PAM 12.7mm., PAT 20mm.,

- Suzici –PAT 20mm.,

- Kulista- PAM 12.7mm.,

 

BiH , Bihac enklávé északi területe / SVK és APZB egységek ellenőrizte Vel. Kladusa járásban :

 

- Jabucar- PAT 20mm.,

- Bosanska Bojna sk.- PAT 2x30mm. „Praga”,

- Oreljova kosa 225m.- PAM 12.7mm.,

- Novakovici – PAT 3x20mm.,

- Veliko brdo 196m.- PAM 12.7mm.,

- Sedra – 2.darab PAM 12.7mm.,

- Dizdarevici 222m.- PAT 20mm.,

- Grilica brdo – PAM 12.7mm.,

- Trn 242m. – PAM 12.7mm., PAT 20mm.,

- Velika Kladusa –Stari grad – PAT 20mm.,

- Smrekovac tájegység (Slamnjak) – PAT 2x30mm. „Praga”,

- Polje 218m. (dzsáminál) – PAT 3x20mm.,

- Polje 218m. – PAM 12.7mm.,

- Kantarevac 273m. – PAM 12.7mm.,

- Kik 4701m. – PAM 12.7mm.,

 

Horvátország területén / SVK 21.Kordun hadtest műveleti zónájában :

 

- Kordon ( Komesarska kosa) – PAT 3x20mm.,

- Bozici 382m.- PAM 12.7mm.,

- Kordunski Ljeskovac 335m. – PAM 12.7mm.,

- Kordunski Ljeskovac 354m. (templomnál) – PAM 12.7mm., PAT 2x30mm. „Praga”,

- Seliste 391m.- PAM 12.7mm.,

 

Horvátország területén /SVK 15.Lika hadtest műveleti zónájában:

 

- Bugar sk- PAM 12.7mm.,

- Jasen 375m.- PAM 12.7mm., PAT 3x20mm.,

- Abdica brdo 364m. - PAM 12.7mm., PAT 3x20mm., PAT 2x30mm. „Praga”

-  Debeli Lug 352m.- PAM 12.7mm.,

- Brdo 358m.- PAM 12.7mm.,

- Kremen 356m.- PAT 3x20mm.,

- Ilica vrelo 355m.- PAT 40mm. „Bofors” ,

- Male Livade 357m.- PAT 3x20mm.,

- Vinci (emlékműnél) – PAM 12.7mm., PAT 40mm.”Bofors”,

- Strabeznice – PAM 12.7mm., PAT 2x30mm. „Praga”,

- Debeljaca 365m.- PAM 12.7mm.

 

 Szerb rakéta állások :

 

„Volhov „ föld-levegő rakéta divízió –Medeno polje -VRS

„Volhov” divízió – Rujevac körzet (HR)-SVK 39.hadtest,

„ Volhov” divízió – Buzeta körzet (HR) – SVK 39.ht.

„ Volhov” divízió Dragotina körzet (HR)-SVK 39.ht.,

„ Volhov” divízió Srednji Busevac –Bosanska Otoka közet – VRS

„ Volhov” divízió Jasenica (HR) –SVK 39.ht.,

„ SAM-6 KUB” rakéta állás Petrova Gora hegység (HR) –SVK 21.ht.,

„SAM-6 KUB” rakéta állás Rakovica körzet (HR) –SVK 21.ht.,

„Strela 1M és „40mm-es „Boifors” üteg Udbina körzet (HR) 15.ht.,

„Strela 2M „ állások Mali Kosic, Grmusa, Veliki Badic, Donji Zirovac (HR)-SVK/39.ht., Staro Selo  (HR)-SVK/21.ht., Komesarec (HR)-SVK/21.ht., Lipovaca Dreznicka (HR)-SVK/21.ht., Zeljava (HR)–SVK 15.ht. .

 

A mappában található képek előnézete Bosanska Krajina -Bihácsi Zseb térképek

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

сайт

(Dustinboave, 2022.04.05 15:18)

<a href=https://mywearshop.com/product-category/trends/e-girl/>Egirl clothes</a>

сайт

(Ronaldmox, 2022.03.24 17:05)

<a href=https://gangnamperfect.com/>퍼펙트가라오케</a>

сайт

(AllanSpese, 2022.03.22 21:02)

<a href=https://television-planet.tv/tvi/united-states/>watch live tv</a>

сайт

(IrvinRuche, 2022.03.21 08:42)

<a href=https://taichoangvip.vin>tải choáng vip</a>

сайт

(RandyNip, 2022.03.19 13:01)

<a href=https://domytermpaper4u.org/>social service essay</a>

сайт

(RaymondFap, 2022.03.17 12:14)

<a href=https://www.pugpuppiesforsalez.com/pug-puppies-near-me-for-sale/>pug puppies for sale</a>

сайт

(Jasonkelry, 2022.02.27 06:16)

<a href=https://www.instagram.com/mir_xamam>изготовление хамама уфа</a>

сайт

(Darrenfar, 2022.02.26 18:48)

<a href=https://t.me/mirxamam>мирхамам</a>

сайт

(Justinenhap, 2022.02.25 16:37)

<a href=https://blackstonecapital.ng/>https://blackstonecapital.ng/</a>

сайт

(Jacobwsff, 2022.02.24 09:34)

<a href=https://asianonly.fans/>https://asianonly.fans/</a>

сайт

(Georgefeelm, 2022.02.18 11:46)

<a href=https://lemonhaze.fr/>https://lemonhaze.fr/</a>

сайт

(Justinzep, 2022.02.14 14:03)

<a href=https://freshcc.ru/login.aspx>sell cvv good forum</a>

сайт

(Richardfug, 2022.02.13 11:35)

<a href=https://singaporeprivemodels.medium.com>Sg escorts</a>

сайт

(Charleslurdy, 2022.02.12 10:24)

<a href=https://fromatour.uk/index.php/blogs/6060/22976/vip-escort-paris>high class Paris escorts</a>

сайт

(WilliamVutty, 2022.02.10 22:29)

<a href=https://ciprianimodelsparis.wordpress.com>escort de luxe Paris</a>

сайт

(Stevenwoori, 2022.02.09 22:07)

<a href=https://collectionmodelsparis.tumblr.com>escort de luxe Paris</a>

сайт

(Blakemag, 2021.11.17 09:42)

<a href=https://profeldoors.ru/skrytye-dveri>скрытая дверь</a>

сайт

(Gregorypek, 2020.11.28 17:43)

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it <a href=https://bit.ly/39cc9gy>https://bit.ly/39cc9gy</a>