Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOSZNIAI HADSZINTEREK- Bosanska Krajina - Bihac-i enkláve -KRONOLÓGIA 1991-1992

 

                                                                           Kronológia

1992.

1992. márciusa a BiH polgárok 64% százaléka dönt a referendum elfogadásáról, mely az önálló , független BiH Köztársaság mellett dönt. Az elkövetkező hat hónapban BiH , Szlovénia, Horvátország mindent elkövet a kiválás , az önállóság megvalósítása végett. Ez kezdete volt a szerb agresszió kirobbanásának.

BiH területén elő szerbeket Radovan Karadzic vezette szerb nacionalista párt fogta össze , mely politikai szárnya mellett megalakította a helyi szerbek önkéntes területvédelmi erőit. Később mint a VRS (Boszniai szerb Hadsereg) személyi állományát alkotó erőt.  Radovan Karadzič élvezhette a Beograd-i politikai és katonai támogatást .

1992.áprilistól júliusig a szerbek megszállják Prijedor, Sanski Most, Ključ városokat és környékét ,ahol etnikai tisztogatásba fognak a nemszerb lakosság körében. Sorra nyílnak meg a szerb fogolytáborok ( Omarska, Keraterm, Tomasica, Trnopolje,Manjača ……) ahova jelentős számú ,350 000 nemszerb ,főleg muszlin lakost hurcolnak el Bosanska Krajina részekről. A bosnyák muszlin régiós védelmi parancsnoksága RgSTO 1992.áprilisára kialakította a Bihac enklávé területén területvédelmi TO egységeit.

 

 Bihac régió:

 Bihac provincia :

 RgŠTO Bihac – parancsnok: Hajrudin Osmanagic

 TO Bihac – parancsnok: Ramiz Drekovic

 Cazin provincia :

 TO Cazin – parancsnok: Senad Murvic

 Velika Kladusa provincia :

 TO Velika Kladusa – parancsnok: Izet Latic

 Bosanska Krupa provincia :

 TO Bosanska Krupa – parancsnok: Hasim Djulic

 Buzim provincia :

 TO Buzim – parancsnok: Izet Hamic

.

 

1992.április 02. szerbek Bosanska Krupa város megszállására készülnek. A helyi muszlin önkéntesek felkészültek a fegyveres összecsapásokra.

 

1992. április 21. A szerb paramilitariáns erők megkezdték Bosanska Krupa Una folyó menti város megszállását. A várost muszlin erők védték ,Cazin, Bihać , Velika Kladuša városokhoz hasonlóan.

 

1992.április 23-án a szerbek megszállják Bos. Krupa várost .

1992.májustól a muszlin BiH Köztársaság védelme érdekében megalakulnak a helyi területvédelmi (TO) fegyveres egységek, így a Bihac-i muszlin enklávéban is , az 1.Bihac-i Krajina Brigád /pk: Butkovic Sakib TO Bihac, TO Velika Kladuša/ parancsnok . Behric Sulejman. , TO Kladuša  –grad /parancsnok(pk) :Bajro Pajazetovic, TO Vrnograc /pk: Dukic Hasan, TO Mala Kladuša /pk: Memic Hasan, TO Buzim/pk: Kulauzovic Fuad, TO Bos.Otoka-Jezerski/pk: Kahric Mustafa, TO Bosanska Krupa/pk: Palic Dervis, TO Pecigrad/pk: Osmancevic Murat, TO Trzac/pk:Becirevic Hazim, TO Ostrezac /pk: Pandzic Kasim, TO Cazin-grad/pk: Dizdarevic Munir, TO Coralici/pk: Mizic Muhamed ,TO Bihac-grad/ pk: Salkic Ahmet, valamint 1992.május 29-én a Bihac és környéki horvát lakosok által megalakított a Bihac-i parancsnokság alá tartozó HVO egység/ pk. Tomislav Dretar  . A HVO egységet az . „Ante Vlasic” zászlóalj, 2.zászlóalj, 3.önálló század, 6.önálló szakasz és milicija alkotta. Védelmi körzetük a Zavalj- Visovrani vonal volt ,támadási irány pedig Lick Petrovo Selo – D. Lapac vonal.

 

 1992.május 10-én a JNA formálisan kivonul Boszniából, és megalakítja haditechnikájából a Boszniai Szerb Hadsereget (Vojska Republika Srpska „VRS”) ,melynek vezetője Ratko Mladic egykori JNA generális. A JNA a továbbiakban „Savezna Jugoslavija Republika „ (Szerbia,Montenegro) hadseregeként funkcionált.

A VRS beintegrálja magába a boszniai szerb önkéntes területvédelmi erőket , és a szerbiai önkéntes egységeket. A szerbek a korábbi JNA laktanyákból és objektumokból szert tesznek haditechnikára, így jóval jobban fel voltak szerelkezve ,mint a muszlin területvédelmi önkéntesek. 


1992.május 22. Republika BiH politikai muszlinvezetése dönt az önálló ,szuverén Boszniáról. Ezzel egyértelműen kifejezték „Jugoszláviából” való kilépésüket. A szerbek az agresszió mellett döntöttek, és megkezdték Bosznia megszállását.

A JNA szerb hadsereg gránát támadást intézett a muszlin erők ellenőrzése alatt lévő Bihac város ellen.

1992.május 25-én  Sefer Halilović –ot nevezik ki a „ Armije RBiH „ vezető parancsnokának.

A Bosanska Krajina-i ,Hambarina faluban a szerb paramilitariáns erők több mint ezer muszlin civilt meggyilkoltak.

1992.06.05. a Buzim város környéki muszlin területvédelmi erők Radoc(Radac)  /Ravnice –Sip vonalon katonai akciót hajt végre „Kontejner” névvel a horvátországi SVK Bánság hadteste ellen . A muszlin diverzánsellenes szakasza (Hamza) a Dobro Selo- Banjani-Bastra vonalat biztosították . Osmaca-tól Corkovaca –ig 5.km. mélységbe foglaltak el területeket ,magaslatokat  a Corkovaca hegységben.

 

1992.06.12. A szerb paramilitariáns erők támadást intéznek Bihac ellen.

 

1992.június

12. A „Vrscanska odreda” TO Vrsta muszlin egység Adil Besic parancsnok vezetésével 10.00 órától támadást intéz a Bugar területén lévő szerb állások ellen. A támadás 13.30-ig tartott.

A fő erők támadási iránya: Rastovaca- Spomenik 371m. magaslaton lévő emlékmű, Cirina kuca –Gradina település, a segéderők a Cavnik –Kantar –Cerkezovac vonalon támadtak. Jobb szárnyon a Cazin TO muszlin erői támadtak Lubanovo brdo-Debela glava- Korana folyó , bal szárnyon pedig a Prnjavor (államhatár) körzetében lévő erők tartották állásaikat .

 

A muszlin erők gyorsan kiszorították a szerbek a 371m. magaslatig a Bugar területről. A muszlin aknavetős szakasz a Velika Gata és Donja Gata közti Selista tájegységről,120mm-es aknavető állásból ,kilenc darab 120mm-es aknavetővel támadták a szerbeket .Mizret Zolic –Atan parancsnok  irányítása alatt a muszlin aknavetősök tűz alá vették a szerb állásokat. Több szerb meghalt , muszlin részről egy katona veszette életét a TO Vrsta egységből . A szerbek megkezdték a Bugar tájegység elhagyását a Korana folyó (államhatár) irányába.

 

 

 

 

Jobb szárnyon Lubanovo brdo-Debela glava- Korana folyó a TO Cazin erők lendültek támadásba , de heves szerb ellenállásba ütköztek a Korana folyónál. A szerbek traktorokra szerelt aknavetőkből és PAM géppuskákból vették tűz alá a muszlin egységeket.

A horvátországi Korenica –i szerbek híradásai arról számoltak be ,hogy 4000 fős muszlin haderő támadta meg Bugar tájegységet, valójában 500-600 fős muszlin területvédelmi egységek hajtották végre a Bugar tájegység ellenőrzésére irányuló művelet.

 

1992.június 18. megkezdődött a Cazin városhoz közeli katonai reptér Čoralići védelme és rendezése a muszinok részéről, mivel az elkövetkező időszakban ezen reptéren szálltak le azon repülőgépek ,melyek segélyt, fegyvert, haditechnikát szállítottak az elszigetelt muszlin Bihac-i enklávé területére. Más kapcsolat nem volt csak légi, mivel a szerbek teljesen körbezárták az enklávét ,így ellenőrizve a közutakat és vasútvonalat. Jelentős segélyszállítmány és muníció érkezett a horvát területekről Horvátországból, ahonnan a repülőgépekkel át kellett szállni a horvátországi szerbek „SVK”  légvédelmi tűzvonalán.

 

A reptér

1300 méter hosszú és 30 méter széles pályaszakaszból állt, melyet a muszlinok légvédelmi fegyverzettel védtek. A Bihac.i enklávé muszlin hadseregének nagyon fontos volt a légihíd fenntartása .

 

1992. júniusban általános mozgósítást rendelnek el a muszlin katonai vezetők Bihac –i enklávéban. A TO Bos. Krupa muszlin egység Perna-Bos. Krupa- Vranjska vonalon hajtott végre hadmozgást ,szemben a Bihac. Veliki Radic- Bos. Krupa vonalon elhelyezkedő szerb területvédelmisekkel.

 

TO Cazin muszlin területvédelmi erők ,két gyalogos egységgel Ostrozac-Sabljani-Jezero vonalon mozgatták egységüket , Jezerska Glava-Grabez-Ripac támadó irányon.

 

TO Vel.Kladusa muszlin erők két gyalogos egységgel hadmozgását a Velika Kladusa – Sturlic-Gata-Bugar-Izacic- M. Skocaj- Melinovac  vonalra koncentrálta.

Támadási irányvonaluk a Trzacki Rastel –Bugar vonal volt.

 

TO Buzim területvédelmi muszlin erők Culumak- Radac-Corkovaca vonalat ellenőrizték. Fontos szerep jutott nekik a horvátországi Bánság felől támadó SVK erők támadásainak lokalizálásában.

 

A szerb területvédelmisek Ivanjska-Bratica brdo-Strabeznica vonalon támadják az Una folyó menti Bosanska Otoka települést. 

 

 A Bihac környéki muszlin egységeknek sikerült megtartani  Golubic , Cekrlije településeket.

 

Bihac enklávé és elsősorban a Bihac város körüli védelmi gyűrűt június és augusztus időszakban a muszlin erők stabilizálták , mely során manőverező brigádokkal ,egységekkel sikerült a szerb hadi technikai főlény fölé kerekedni.

 

1992. július 9-én megalakul az 1. Bihac-i gyalogos brigád (pbr) ,mely később mint az 501.brigád (slavna brdska brigada) ,valamint a 2. muszlimán –horvát gyalogos brigád később ,mint 502. brigád (viteska brdska brigada).


A muszlin BiH hadsereg (ARBiH ) főparancsnoki stábja 1992. július 29-től megalakítja az  Unsko-Sanska Operativna Grupa (USOG) operatív csoportot a katonai védelem érdekében Bihac enklávé területén.

Néhány nap elteltével augusztus 4-én megalakul a légierejük Bihac-i csoportja .Megkezdődnek a kiképzések a katonai személyi harcoló állomány részére.

 

1992. 08.14-én a TO Buzim területén a helyi területvédelmi erőkből megalakul a 105. Buzimska Udarna Krajiska Brigada ( BUKBr) ,később ,mint 505.brigád.

 

Plamen92.

 

A muszlin erők USOG irányítása alatt szeptemberben végrehajtják a „Plamen92” műveletet.

 

 

1992.09.17-18. az Una bal partszakaszáról Podgomila (Una jobb partvonala) és Grmusa (Una bal partvonala) közti szakaszon a muszlin erők ,111-es gyalogos könnyű brigád behatol a folyó jobb partszakaszára és támadja a Veliki Radic környéki szerb állásokat valamint Grmusa területét.

Ostrozac a muszlin könnyű gyalogos csapat (1cpbr) Srbljani területén behatol a folyó jobb partszakaszára és a település felől támadja a szerb állásokat Brkici településnél.A szerbek Brkici és Kmenski vrh magaslatról Krlica vrh magaslat irányába vonulnak vissza a Grmec hegyég Velika Kosa területére.

 

A Spahici településen székelő 1.bpbr. muszlin gyalogos brigád Spahici és Jezero  település közti vonalon támadást intéz  a szerbek ellen Zalozje és Grabez közti főút szakaszának irányába . A szerbek elhagyták állásaikat      Spahici-től délre a hegyekben és visszavonultak a Krlica vrh magaslat irányába a Grmec hegységbe.

Velika Zalozje területén tartották a szerbek állásaikat. Bihac várostól nyugatra a muszlin 2.bmhpbr. erők  Cerklije ,Orljani településnél állták a Pritoka-i szerbek támadását. Bihac-tól délre a muszlin katona csoportok   ,Sokolac és Zegar településeknél tüzérségi állásokat működtettek. A 2/2.bmhpbr.a Debeljaca hegytömbről támadást intéztek Dobrenica irányába . Gradina térésgében lévő szerb egységek Lohovo ,Draga ,Idole települések az Una folyóhoz vonultak vissza. Ripac településen a szerb tűzérség müködött , hasonlóan Gorjevac és Dubovsko települések közti területen  ,illetve Dubovsko , és Veliki Radic körzetében. A szerb tüzérség 120. és 82mm-es aknavetőkkel támogatta gyalogos erőit.

 

Az USOG elsődleges feladatnak tűzte ki a Una folyó –Krivodol- Veliki Radic- Drenovo Tjesno-Grabez – Pritoka- Ripac- Una folyó –Lohovo vonalig kitolni az ellenőrzést.

 

Történések:

 

1992.10.07-én a 105.BUKBr. az „Oganj” elnevezésű akciójukban a Corkovaca hegységben 50km-es területet vontak ellenőrzés alá a horvát-boszniai államhatár mentén Culumak-tól Corkovaca –ig, Suha Meda –tól 10 km. mélységben.

 

1992. október 18. megalakult a Bihac enklávét koordináló katonai haderő ,az 5. ARBiH , Ramiz Drekovic parancsnok és helyettese ,Atif Dudakovic vezetésével. Atif Dudakovic az 502. brigád parancsnoka.

ARBiH muszlin főparancsnoki stábja 1992.10.21-én dönt , és az USOG helyét az 5.ARBiH ,mint irányító katonai haderő veszi át a Bihac enklavé területén.

Gorica03

 

1992. november 11-25. A „Gorica03” művelet néven a 5.ARBiH tovább folytatja a Grmec hegységben műveleteit.

 

 

Az 1.cpbr. muszlin egység Ostrazac (Una bal partszakasz) és Srbljani (Una jobb partszakasz ) erői a Grmusa- Srbljani –Jezero vonalról két főbb irányon ( Dubrava felé és Grmusa településtől délnyugatra lévő szerb állások felé)  támadást intéztek a szerbek Jerkovica glava magaslat (441m.) – Dubrava területek közti szerb védelmi terület ellen. A szerbek visszavonulnak vonalaikról.

 

A muszlin c/1.cpbr. egysége 11-én megindul Jezero irányából és  a Krlica vrh. magaslaton át ,12-én elérik a Grabez platón lévő Drenovo Tjesno településrészt, ahol a szerb erőket délre tolják,majd a muszlin egység visszavonul Drenovi T. településrésztől északra  a Krlica vrh. magaslat irányába ,mivel a szerbek ellentámadást kezdenek, Veliki Radic település és Radicka uvala tájegység felől.  Ezt követően a muszlin egység Krlica vrh-tól nyugatra támadást intéznek a Grabez plató irányába a Bihac-Grabez településrész közti főútig, amit 21-én elérnek ,de visszavonulnak a kiindulási pontra.

 

A muszlin 1.bpbr. erők a Zalozje település és a Krlica vrh. magaslattól északnyugatra lévő 625m. magaslati ponttól húzódó vonalról ,három főbb állásról támadást intéz a Grabez plató Velike Zalozje településen lévő körkörös védelembe lévő szerb erők ellen ,12-én.

 

Bihac –Vinica jobb szárnyvonal és Pritoka –Pritoki Grabez bal szárnyvonal közti műveleti vonalról az 1. VK pbr. ,1.Od. TO., 2.bmhpbr.három főbb támadási irányon (Pritoki grabez, Grabez plató, V. Zalozje település irányába).Fenti erőket bal szárnyvonalon Baksais –Alibegovica vonalon az Od. SO egység támogatja V. Zalozje elleni támadásban.

 

Pokoj településnél az Una jobb partszakaszán, az 1. bpbr parancsnoksága működött.

 

A szerb erők Turski Kozjen és Ripac-Bihac országút (Pritoka településrész közti vonalon három főbb irányon támogatta a Pritoka grabez –i állásait .

 

November 11-25.között a muszlim 1.bpbr. gyalogos erők 1/1.bpbr. egysége védelmi vonalat alakított ki Golubic –Sokolac közti mellékút mentén. 

 

A muszlin katonai tevékenységre válaszul , a helyi szerb területvédelmi erők megerősítő boszniai szerb köztársaság hadserege (Vojska Republika Srpska-VRS), JNA boszniai szerb utód hadereje , katonai offenzívába kezd „Una 92” elnevezéssel . A művelet során a VRS 2. hadtest (2KK) ,a horvátországi szerb krajinai köztársaság hadseregének (SVK) 15. Lika hadosztályának tüzérsége támogatásával elfoglalja a Grabez platót , Grabez-i laktanyát, és északra megszállja a területet az Una folyóig ,ahol vonalait a folyó jobb partszakaszán végig megerősíti. Ezzel a Grmec hegység ,Grabez platóját ellenőrizték a szerbek, de az 5.ARBiH védelmi vonalát nem tudták áttörni az Una bal partszakaszán és Bihac körül.

 

 

 
 

A mappában található képek előnézete Bosanska Krajina -Bihácsi Zseb térképek

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

help on essay

(Pennymapn, 2022.11.29 01:42)

narrative essay writing help
<a href=https://buytopessays.com>college entrance essay writing service</a>
essay about military service

definition essay help

(Nanicemapn, 2022.11.26 07:13)

which essay writing service is the best
<a href=https://buyacademicessay.com>college admission essay editing services</a>
essay homework help

custom college essay

(Charitamapn, 2022.11.24 21:53)

live essay help
<a href=https://bestsessays.org>i need help writing a essay</a>
help writing college essay

easy essay help

(Ashlenmapn, 2022.11.23 14:12)

college admission essay writing service
<a href=https://bestessaysden.com>famous essay writers</a>
college application essay writers

need help writing an essay

(Merolamapn, 2022.11.22 05:17)

essay checking service
<a href=https://bestessayreviews.net>essay writer service</a>
best essay cheap

custom essays writing

(Martymapn, 2022.11.20 21:29)

cheap custom essay
<a href=https://besteasyessays.org>can you write my essay</a>
i need help with my essay

us essay writing services

(Dorolisamapn, 2022.11.19 14:34)

custome essay
<a href=https://bestcampusessays.com>college application essay service</a>
essays on community service

help to write an essay

(Eastermapn, 2022.10.13 17:42)

customized essay
<a href=https://writemyessaycheap24h.com>essay writing services recommendations</a>
website for essay writing

essay checking service

(Vivienemapn, 2022.10.12 02:40)

essay writers for pay
<a href=https://ukessayservice.net>Who wants to write my essay</a>
top custom essay services

business school essay writing service

(Ginniemapn, 2022.10.09 20:20)

good essay writing service
<a href=https://lawessayhelpinlondon.com>essay help</a>
help me write a compare and contrast essay

write my essay services

(Cthrinemapn, 2022.10.04 08:27)

legitimate essay writing service
<a href=https://howtobuyanessay.com>help writing college application essay</a>
buy essay papers online

analysis essay help

(Leilahmapn, 2022.10.03 10:33)

essay help forum
<a href=https://geniusessaywriters.net>custom essay service toronto</a>
custom writing essays services

help writing college essays

(Twylamapn, 2022.10.02 13:48)

custom essays usa
<a href=https://firstessayservice.net>essay assignment help</a>
reflective essay help

best rated essay writing service

(Dronamapn, 2022.10.01 18:18)

essay writing service canada
<a href=https://customs-essays-writing.org>custom essay papers</a>
academic essay writing service

essay writing homework help

(Charomapn, 2022.09.30 23:40)

best paper writing site
<a href=https://customessaywwriting.com>best essay website</a>
who can i pay to write my essay

help with writing college application essay

(Rhiamonmapn, 2022.09.30 04:48)

easy essay help
<a href=https://customessays-writing.org>buy essay papers cheap</a>
how to be a good essay writer

i need help with my college essay

(Antoniemapn, 2022.09.29 09:10)

help write my essay
<a href=https://customcollegeessays.net>help essay 123</a>
help with essays

write my essay canada

(Tammiemapn, 2022.09.28 13:13)

help with writing an essay
<a href=https://cheapessaywritingservice1.com>cheapest essay writing service</a>
service learning reflection essay

urgent essay help

(Pennymapn, 2022.09.27 17:24)

custom essay writing canada
<a href=https://buytopessays.com>custom essay meister review</a>
essay homework help online

essay writer reddit

(Chelsaemapn, 2022.09.26 22:14)

cheap essay online
<a href=https://buy-eessay-online.com>essays to buy</a>
academic essay writing services