Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOSZNIAI HADSZINTEREK- Bosanska Krajina - Bihac-i enkláve -1995 Sana hadművelet ARBiH

 

 - Sana 95 -

 

A boszniai szerb erők VRS Cazinska krajina –ban.

 

A muszlin hadvezetés számára a „Sana 95” hadművelet szükségességét erősítette , hogy a boszniai szerb hadsereg (VRS) ,a Cazinska krajina elfoglalására készült. Az offenzívát meg is kezdték. Miután a Horvát Hadsereg az „Oluja”  hadművelet során –együttműködve  az 5.ARBiH hadtesttel felszabadította Horvátországot a” tzv Srpska Krajina” megszállása alól, illetve Cazinska krajina, (Velika Kladusa járás) területét , a VRSK maradék egységei a Bosanska krajina területén lévő VRS erőket erősítette.

.

Drvar városból a VRS 1. könnyű gyalogos brigádja  ellenőrizte a Gorjevac -  Bihac - Bosanski Petrovac - Katinovac ( 513.m.) - Hrgar - Prijekovac - Kraljusa - Srednjak - Turski Kozjen (939.m.) – Bubaljka irány vonalakat ,körülbelül 800. szerb katonával. A gyalogos erők mellett Hrgar körzetében tartózkodott még a VRS harckocsizó szakasza , valamint Jadovik körzetében a tüzérségük aknavetős szakasza 110mm-es vetőkkel, valamint 155mm-es haubica és 130mm-es.  ágyukkal. A 15. könnyű gyalogos brigád (Bihac),  Veliki Ljutoc körzetében helyezkedett el.

 

 

A VRS 2. Krajina hadtest (parancsnoksága Kamengrad körzetében/Sanski Most) erői ,vegyes tüzér egység  ellenőrizte  Gorjevca körzetét ,a 17.sz. könnyű gyalogos brigád (Kljuc ), a Bubaljka - Tintorina - Korita - Drenovac - Mala Glavica - Garevice - Gmajne - Bujadara – Vucjak vonalat.  Fontos volt biztosítaniuk  a  kommunikációt a Bosanski Petrovac - Kljuc főútvonalon. Mindezeket  közel 700 szerb katona látta el. Szerb egységek állomásoztak a Bihac- B. Petrovac főút mentén :Vrtoce , Busilje ,Bjela, Medeno polje , Suvaja, Petrovo polje , B. Petrovac , Bara területén.

 

Podobljaj körzetében volt a VRS harckocsizó szakasza , valamint tüzérségük két aknavetős szakasza , 150mm. aknavetőkkel , Cava és Dzaministe körzetében, Vranjska körzetében pedig 76mm-es „ZIS” ágyús szakasz , Gudavac körzetében „ haubica” üteg 105mm-esekkel. A 11.könnyű gyalogos brigád (Bosanska Krupa) ellenőrizte a  Debeli Oklinak - Bosanska Krupa - Kutanja - Glavica - Drenova Glavica - Manda - Bratica Brdo vonalat, közel 1100 katonával , támogató erőként egy szakasz harckocsizó egységgel, valamint a tüzérségük „ haubica „155mm-es ütegével  Prohorac körzetében (415.m. ) és egy 110mm-es aknavetős szakasszal  Sabici faluban.

 

A VRS parancsnoksága elrendelte ,hogy közel 1800 katona a Bratica Brdo - Blatna - Zarkovac - Donji Rakani - Rudice - Bosanski Novi vonalat vonja ellenőrzés alá. Ezt a zónát ,az 1. könnyű gyalogos brigád (Novi Grad) Bosansko Novi és emellett egy harckocsizó szakasz , a tüzérség „haubica” 155mm ütege ,  76mm ágyús ütege és hét zászlóalj vegyes aknavetős 81 és 110mm-es ütege kontrolálta. A főerők  Bosanski Petrovac – Bihac vonalon csoportosultak, a támogató erők  Bosanska Krupa körzetében  (jobb partszakasz Una folyó). További egység a 1.KK –ból ,-1. könnyű gyalogos brigád- ellenőrizte mélységében a szerb zónát, az 5/43. gépesített brigád (Prijedor) és 3.könnyű gyalogos brigád (Bos. Petrovac) erőivel.

 

 

Muszlin erők ARBiH   felkészült a  hadműveletre.

 

A muszlin 5. ARBiH (Bihac) hadtest egységei ,katonái, gépesített páncélos egysége, tüzérsége 3-4.db. harci repülőgépe készen álltak a szerb offenzívára. Tekintettel arra, hogy Horvátország szinte teljes egésze a Horvát Hadsereg ellenőrizte, így a 5.ARBiH kevesebb erővel kellett koncentrálnia a Horvátországgal szomszédos területeinek ellenőrzésére. Haderejének legjavát  az Una folyó völgye ,Otoka-Bos. Krupa- Grmec hegység – Ripac-Una folyó vonalra koncentrálta. Reális volt annak a lehetősége ,hogy az 5. ARBiH hadműveletet indítson a VRS erői ellen és veszteségeket okozzon mind a személyi állományában , mind a haditechnikai parkjában. Továbbá felszabadítsa és elfoglalja dominanciával bíró pontokat , magaslatokat és kiszorítsa a szerbeket  Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Kljuc , Sanski Most városokból.

 

A muszlin erők hadműveletét az 5. ARBiH parancsnoka  Atif Dudakovic irányította, aki parancsot adott az előkészületre.

Első műveleti fázisként jelölte meg a  szerb erők bekerítését ,megsemmisítését a támadási irányon és operatív taktikai állásokon , Bosanski Novi - Bosanska Krupa -  Vrtoce vonalon , valamint felszabadítani és ellenőrzés alá vonni a közúti és vasúti kommunikációt  Sunja - Bosanski Novi - Bosanska Krupa - Bihac - Kulen Vakuf vonalon .

Az elsődleges hadműveleti feladatok sikeres végrehajtásával olyan pozícióba kerülhettek a muszlin erők, mely lehetőséget biztosít a fő hadművelet megindítására.

 

A Horvát Hadsereg HV  támogatást ígért az előkészületi művelethez , mely során tüzérségi tűzzel biztosította a ARBiH egységeit, horvátországi tűzállásaikból támadhatták a szerb állásokat. A HV és HVO erői ,1995.09.08-án megkezdték a  "Maestral" hadműveletet , melyet 15-én befejeztek. A horvátok 2 500 km.2.felszabadítanak, közte  három nagyvárost Šipovo, Jajce és Drvar településeket. A művelettel lehetőséget teremtettek a muszlin hadműveletre.

 

Az 5.ARBiH parancsnoka general Atif Dudakovic ,a hadtest fő erőit három fő irányon történő támadásra koncentrálta : a  Ripac - Kulen Vakuf - Vrtoce, Ripac - Krnjeusa és Radic - Donja Suhaja - Jesenica támadási vonalra összpontosította .

A támogató Taktikai Csoportot ( TG”Sjever") pedig a Otoka - Arapusa és  Otoka - Novska Rujista -  Rudice támadási vonalra irányította. A cél a kedvező operatív taktikai állások megszerzése , a szerb erők megsemmisítése, a közúti és vasúti vonalak elfoglalása és biztosítása a fő és támogató erők támadási vonalán.

 

A sikeres művelethez rendelkezésre álltak megfelelő haditechnikai eszközök , továbbá felkészült egészségügyi ,kórházi szolgálat állt rendelkezésre. A Sana hadművelet végrehajtására minden intézkedést végrehajtottak, hírszerzési biztonsági ellenőrzések, felderítés, maximális figyelmet fordítottak a műveleti erők előálcázására, a manőverező erők biztosítására, a mélységi harc megtervezésére, a harcoló erők erkölcsi , morális felkészülésére, az ellenséges politikai propaganda megakadályozására, egységes politikai és vallási támogatás és civil támogatás kialakítására a kölcsönös tájékoztatás, és együttműködés ,koordinációs tevékenység  céljából.

Nagy figyelmet fordítottak a katonai erők fizikai és lelki felkészítésére, a logisztikai egységek együttműködésére, rendszeres találkozókat alkalmaztak a katonák közt.

          

 

Az „Oluja” hadművelet  utáni időszakban a frontvonal a horvát –boszniai államhatár -Racic/ Veliki Ljutoc magaslat-Ripac/Gorjevac- Turski Kozjen- Grabez/Drenovo Tijesno –Veliki Radic –Krivodol- Una folyó – horvát-boszniai államhatár mentén húzódott .A meghatározottak alapján a 5. hadtest egységeinek elsődleges  feladata volt kiverni a szerbeket a Veliki Ljutoc (941.m.) - Suhi Vrh ( 910.m.) - Crni Vrh ( 856.m.) - Jedovik - Pjevica Palez (1049.m.) - Ostrelj ( 937.m.) -  Mali Radic falu (353.m.) - Debeli Oklinak vonalon. További fázisként a következő mélységi vonal megszerzése Kulen Vakuf - falu Vrtoce - Cucevo Brdo (1091.m.) - Lisicijak - Vranovaca (795.m.) - Kukavica (743.m.) falu Risovac - Suhajsko medugorje - Stojanov Vrh (743.m.) - (811.m.) - Gradina (741.m.) - Zloimenjak ( 503.m.) Mosura - Podobalj (318.m.) – Una folyó.

A rendőri erők és maradék katonai egységek a BiH és Horvátország államhatár biztosításával és ellenőrzésével zárta a művelet harmadik fázisát.

 

Műveleti erők 5.ARBiH.

A hadműveletben az 5. ARBiH hadtestén belül az alábbi egységek vettek részt: 505. „viteska brdska” brigádok, 510. „oslobodilacka” brigádok, 517. „oslobodilacka” brg., 501. „slavna brdska” brg.,  ,5. katonai rendészet (VP) zászlóalj, 502. brigád, 506. brigád , OG "Sjever" /505. „viteska brdska” (másik csoportja) és 511.” slavna brdska” brigádok, 503. „slavna brdska” brigádok, és rendőri MUP erők . Tüzérségi támogató erők  haubica 105 mm üteg (tűzállás  Podgreda), ágyús üteg  130 mm (tűzállás Osredak), „ haubica” 155 mm. üteg (tűzállás Potkraj), könnyű rakétás lanser 107.mm. és nagy hatótávolságú rakétás üteg (tűzállás Donje Lohovo).. Az 510. „oslobodilacka” brigádok előkészítették a következő támadó feladat végrehajtását  Bosanski Petrovac – Kljuc irányvonalon.

 

 Az 505 brigád.

 A tüzérségi erők egyik tűzcsoportjának kihelyezett parancsnoksága ( IZM)  Mala Kosica településen volt.

Támogatták az 505.” viteska „brigádot (Bužim város),mely feladata  támadást intézni  Krnjeusa - Bosanski Petrovac - Drvar irányvonalon együttműködve a  517. „oslobodilacka” , 501 . „ slavna brdska „ (Bihac) brigádokkal.

 

 Az 503 brigád.

 A tüzérség másik tűzcsoportjának kihelyezett parancsnoksága IZM volt  Pasica Brda –nál .

Támogatták az 503. „slavna brdska” (Cazin) brigádot ,mely  feladata elérni a  Skrbin Vrh ( 893.m.) - Ostrelj (937.m.)vonalat ,majd támadást intézni Turska voda irányába és kiszorítani a szerbeket a Obljaj (533.m.) - Zloimenjak ( 503.m.) - (811.m.) - Stojanov Vrh ( 743.m.) vonalról és támadást intézni  a Suvaja -  Jasenica - Bosanska Krupa vonalon .

 

Az 510 brigád.

További tüzérségi tűzcsoport kihelyezett parancsnokság volt ,páncéltörő  76 mm –es agyúkkal  IZM Velika Glava körzetében .Támogatták az 510. „oslobodilacka2 brigádot ,mely feladata támadást intézni a Begova Glava (358.m.) - Veliki Ljutoc (941.m.) magaslatok - Dubovsko -  Vrtoce - Bosanski Petrovac települések ellen.

 

Az 517 brigád.

További tűzcsoport kihelyezett parancsnokság volt IZM Begova Glava –nál B-1-es agyus üteggel. Támogatták az 517. „oslobodilacka” brigádot ,mely feladata  támadást intézni a Budin do - Hrgar - Masinova dolina - Risovac vonalon és kiszorítani  a szerbeket a Krnjeus - Kukavica (743.m.) - Macija greda (1014.m.) vonalra. Ezen erőt támogatta még  továbbá a IZM Pasica brda tüzérségi tűzcsoport .

Az 5.hadtest katonai rendészete /VP.

 

A hadtest 5. katonai rendész (Vojna Policija „VP”) zászlóalj harci feladata volt- a fő erők jobb szárnyán - ,együtt működve az 510. brigáddal , Doljani -  Basaca -  Orasac - Kulen Vakuf vonalon támadást intézni. A zászlóalj egyik egységének feladata , felszabadítani Kulen Vakuf várost,majd végrehajtani  a védelmi vonal biztosítását  Kulen Vakuf - Veliki Stijenjani -  Mali Stijenjani -  Bjelaj vonalon , ahol a összekapcsolódhatnak az 510. „oslobodilacka” brigáddal.

Egy szakasznak  a VP zászlóaljból támogatni kellett a 511. „slavna brdska „brigádot. További szakasznak  pedig ellenőrzés alá kellett vonnia az Una folyó hídját (Ripac). Azon csak a a szanitét ,egészségügyi szolgálatnak  valamint a Bihac irányából érkező harci feladatot ellátó egységeknek engedélyezték a hídon való átkelést.

 

Taktikai vagy Operatív Csoport /TG-OG”Sjever (észak)”.

 

A OG "Sjever" 511. „slavna brdska” brigád egysége Otoka körzetében elérte az Una folyót, ott biztosították a híd védelmét ,. További feladatuk volt  Veliki Radic -  Arapusa vonal támadása . Ennek sikeres elérése után pedig  támadást intézni a szerb vonalak ellen   Mracaj (435.m.) - Kolista (470.m.) - Metla (475.m.) - Celino Brdo - Kupres - Padanova glava (363.m.)vonalon . A taktikai csoport kihelyezett parancsnoksága IZM  Perni-nél  (416m.) volt, a harci tevékenységet a 505. „viteska brdska” és 503. brigáddal együtt kellett végrehajtaniuk.

 

Miután a főerők végrehajtják feladatukat és átkelnek a biztosított Otoka –i Una folyó hídján ,az  505. „viteska brdska”  másik csoportja ( egyik csoport Ripac-Gorjevac- Vrtoce vonalon támadt) brigádok támadás kell  intézniük a  Busevic -  Matavazi és Busevic -  Rasce vonalon . További feladatuk volt elfoglalni  Novska ,Rujista ,Padenova Glava (311.m.) elfoglalása és kiverni a szerbeke a  Padanova Glava (363.m.) - Padenova Glava (311.m.)magaslatok  -  Rudice falu vonalon.

 

 Az 511. brigád  másik taktikai csoportjának IZM kihelyezett parancsnoksága Osmaci településen alakították ki. A Taktikai Csoport "Sjever" 5. hadtest tiszti karának parancsnoka, brigadir Mirsad Selmanovic volt. Ezen taktikai csoportot a hadtest tüzérsége „haubica” 155.mm-es lövegekkel támogatta ,illetve könnyű „lanser” rakétákkal 177 (TF - 8) 4.db.biztosította.

 

A brigádok ,egységek támogatására a az 5.hadtest vegyes –tüzér ezrede nyújtott tüzérségi támogatást , önállóan végrehajtva feladatait az ellenséges ,szerb célpontok , célpont csoportok ellen. Néhány egység fel volt szerelve páncélelhárító fegyverekkel, tűzcsoportjaikkal a 100mm-es T-15 páncéltörő ágyúval, könnyű 177mm-es TF-8. „lanser” rakétákkal , egy szakasz 76mm. , 90mm-es lövegekkel támadták az ellenséges csoportokat.

Az 5. hadtest vegyes tüzér ezred feladata volt semlegesíteni az ellenséges helikopter deszant végrehajtását, az 5. hadtest , könnyű vegyes tüzér –rakétás divízió pedig a szerb védelmet vonta tüzérségi támadás alá.

 

A hadművelet eseményei.

 

Miután megtörtént a SANA 95 hadművelet sikeres előkészületi hadműveletei  , elérkezett az idő a művelet teljes végrehajtására.

 

1995. 09. 13-án 06.00-kor kezdődött el a offenzíva . Már 06.30-kor áttörték a szerb védelmi vonalakat ,néhány helyen az 5. hadtest egységei és elfoglalták a  Sekulica Brdo magaslatot. Az 505. „viteska brdska” brigád frontális támadást intézett Grabez- Turski Kozjen- Hrgar vonalon . Támadó irányuk Radicka uvala , Trovrh (1209m.) magaslat .

 

Az  501. „slavna brdska” brigádok a bal szárnyvonalon támadott Jadovik hegytömb irányába , Masinova dolina és Alijbegov vrh(magaslat) felé. Az 501. „slavna brdska” brigádok a harci feladatuk végrehajtása során jelentős veszteséget mértek a VRS erőire mind katonáik és mind haditechnikai felszerelésükre, mikor támadó vonalukon a Grmec hegységben , (Turski Kozjen - Radicka uvala) előre nyomultak.  A jobb szárnyon a szerbek hevesen tartották állásaikat ,de miután a muszlin diverzánsokat bevetette a 5.hadtest ,sikerült megtörni a támadás jobb szárnyán a szerb ellenállást. Végrehajtották a muszlin egységek a közúti kommunikáció blokkolását ,elszigetelve egymástól a VRS harci egységeit , mely után a muszlinok támadást intéztek ellenük. A támadás során néhány szerb katonát likvidáltak , többet elfogtak és megsemmisítettek néhány tehergépkocsit a muszlinok. Az 501.br. Jadovik hegytömb – Hrgar-Gorjevac- Dubovsko –Kucista irányon támadott tovább Vrtoce felé.

 

A muszlin egységek elfoglalták a Cilj magaslatot (485.m.) annak feltételeként ,hogy az 5.hadtestből bevezetésre kerüljön  másik egység .Az 5. hadtest erői 11.00 óráig  elfoglalták a bal szárnyvonalon lévő Grad magaslatot és felszámolta a szerb erőket  Jadovik hegytömb  ( 917.m.)magaslata felé. 19.00 után az 505. viteska brigád kihelyezett parancsnokság hozott létre IZM  Gorjevac településen: Az egység a művelet után kontaktusba került ,elérte a 5.ARBiH katonai rendész zászlóalját az „AVNOJ” autóúton.                                     

Fontos harci feladatot jelentett a Orljani körzetében lévő VRS laktanyában állomásozó páncélos –gépesített egység megtámadása ,mely a kaszárnya Orljani -  Dubovsko -  Vrtoce vonalat ellenőrizte.

A támadó feladatot a 505.”vitezka brdska” brigád 3.zászlóalj 2. egysége hajtotta végre. Az 5. hadtest vegyes könnyű rakétás –tüzér divíziója légvédelmi biztosítást adott ,illetve föld-levegő rakétákkal megsemmisítette a szerb célpontokat.

 

Az 5.hadtest utász-műszakista (INZ) zászlóalj megtisztította a terepet ,utat  Grmusa - Bosanska Krupa, aztán  Ripac - Bosanski Petrovac vonalon ,valamint Bosanska Otoka körzetben , ahol a muszlin egységek átkelhettek Bos.Krupa-Otoka mentén az Una bal partszakaszáról a jobb oldalira a városban lévő hídon keresztül. 

 

Az 5. ARBiH parancsnoksága nagy súlyt fektetett a páncélosok elleni harcra és melyet a Gorjevac -  Ripac, Masinova dolina - Hrgar, Radicka uvala - Vrsenjak,  Mala és  Velika Radica körzete vonalon folytattak. A brigádokban négy fős könnyű fegyverekkel felszerelt és két M-57 vagy RPG ( hat gránáttal) vállról indítható rakétavetőkkel ellátott szolgálati csoportok formálódtak. A 5. hadtest légi ereje megsemmisítette a szerb tüzérségi állásokat , páncélos ,gépesített egységeket nagy hangsúlyt fektetve a Bosanski Petrovac - Bihac és Prijedor - Bosanska Krupa valamint Cazin vonalra

 

Szeptember 14-én a  505. „viteska” brigád ,megerősítve az 517. „oslobodilacka” brigáddal és az 501. „slavna brodska” brigáddal áttörte a szerb védelmi vonalat és Masinova dolina - Trovrh (1209m.) magaslat vonalon előrenyomult Krnjeusa - Bosanski Petrovac - Drvar irányon.

Az 510. „oslobodilacki” brigád a Begova Glava 358m. - Veliki Ljutoc 941m. - Dubovsko - Vrtoce - Bosanski Petrovac irányon támadott és elfoglalta  Hrgar - Masinova dolina - Risovac , Krnjeusa - Kukavica 743m. - Macija Greda 1014m. vonalat,ahol Krnjeusa településnél  találkoznia kellett 15-én a Masinova dolina felől támadó  517.brigáddal.

                                       

09.45 órakor a 5. hadtest egységei a tüzérségi támadást intéztek a szerb tűzpontok ellen Golo Brdo körzetében.

Az 5.ARBiH katonai rendész egysége (Vojna Policija „VP”) ,miután elfoglalta Veliki Ljutoc magaslatot, Medugorje települést , Dubovsko települést , az 510. brigáddal támadást intézett Doljani - Basaca - Orasac - Kulen Vakuf vonalon és a Vrtoce –Vaganac-Busije-Bjelajsko polje(mező).Miután felszabadították Kulen Vakuf települést ,támadást intéztek Velika Stijenjana és Mala Stijenjana és Bjela települések ellen és elfoglalták azokat.

Az 506.br. egysége támogatta az 510.br. előrenyomulását Vrtoce -M.Selista –Krnjeusa vonalon . M. Selista településig nyomultak , majd Medeno polje felé támadtak ,Bos. Petrovac irányába.  

Az 503.brigád Radic-Vranjska vonalon támadta Gudavac településnél lévő szerb állásokat . Elfoglalták a Skrbin Vrh 893m. - Ostrelj 937m. vonalat ,majd Turka voda irányába elfoglalták  Obljaj  533m. - Zloimenjak 503m./ 811m. - Stojanov Vrh 743m. vonalat és folytatták tovább a támadást  Suvaja – Jasenica felé, igyekeztek körbezárni  Bosanska Krupa települést.

Szeptember 14-én 18,00 óra utáni időszakban az 505. „viteska brdska” és 506. „oslobodilacka” brigádok felszabadították Vrtoce települést. Ezt követően előkészültek Bosansko Petrovac irányába végrehajtandó támadásra. Állásaikat az esti órákban foglalták el keresztül Medeno polje mezőn .

 

Szeptember 15-én az 517.br. eléri Krnjeusa települést ,a hol csatlakozik az 510.br-hor és együtt támadnak Brestovac-Vodenica-Suvaja-Rasinovac –Bos.Petrovac vonalon.

 

  1995.09.15-én  az 505. brigádok egy óra tíz   perc alatt elérték Bosansko Petrovac várost, amit az  505.” viteska brdska „brigád felszabadított és a környékét megtisztították.

A VRS szerb egységek elhagyták a várost a védelemre maradt erőket a muszlinok likvidálták, foglyul ejtették . A szerbek jelentős mennyiségű muníciót, fegyvert , haditechnikai anyagot, tüzérségi fegyvert felgyújtottak, megsemmisítettek a városban.

             

A város támadásában részt vett az 502.br. 5.VP. és 506.brigád. .Három főbb irányból támadták a várost : Skakavac- Suvi vrh (1231m)- Vaganac hágó 825m. , Medeno polje- Revenik- Petrovo polje, Osjecenica hegység felől- Kolonic-Petrovo polje.

Az 506.br. Smoljana település felől támadta a Grmec hegységben ( Bobija hegyrész) lévő szerb erőket ,Lusci Palanka felé.

A város elfoglalása után a 5. katonai rendész erők (VP) Bos. Petrovac –Drvar főútat ellenőrizték. Drvar várost a HVO erői támadták.

 

1995.szeptember 16. Az elért gyors és eredményes sikerek végett a művelet főparancsnoka  general Atif Dudakovic forszírozta a művelet eddigi ütemében történő előrenyomulást Kljuc felé.A gépesítet muszlin megkezdték Kljuc lövetését. A muszlin erők   510. „oslobodilacka” brigádja Amir Avdic parancsnok vezetésével ,biztosította a  Begova Glava - Veliki Ljutoc - Dubovsko - Vrtoce - Bosanski Petrovac vonalat  ..Az 502.br. pedig elhagyva Bos. Petrovac települést Bravsko polje (mező) Bravsko ,Klenovac települések felé nyomult. Az 517.br. a Crni vrh 1605m.magaslat (Grmec)  felől támadott Sanica település irányába, a Sanica folyóvölgyben lévő szerb erőket. Az 510. (Begova Glava-Veliki Ljutoc- Dubovsko- Vrtoce-B.Petrovac vonalon ) és 501. brigádok , 5.VP ,Kljuc felé vették az irányt. A Lanisa ,Velagici, Pudin Han körzetben lezajló súlyos harcok után  , 21.00 körüli időben az 510. ,501. brigádok és az 5.VP megérkeztek Kljuc -hoz, és bevonultak a városba. Még ezen a napon az 510. br. és 5.VP egységei megindultak  Kljuc-Ramici –Krasul vonalon a Sana folyó völgyének irányába, ahol támadást intéztek a Vrhpolje ,Donji és Gornji Kamicak ,Tomina térségében lévő VRS erők ellen.

 

1995.szeptember 17.

 

A Kljuc felszabadítása után az „OG Jug” Déli Taktikai Csoport folytatja műveleteit Sanski Most város felé. Az „OG Jug” bal szárnyon ,Obrovac- Tomina- Sana folyó- Kijevska folyó torkolat- Celic kosa hegyrész vonalán határos volt a „OG Centar” jobb szárny vonalával. Az elkövetkező nap kora reggelén Kljuc felől északra megindult az 510. brigád folytatta a támadást Sanski Most irányába. Donji Ramici településen szétzúzták a VRS szerb erők Zvornik brigád egységét .

 

Miután felszabadították Vrhpolje területét összecsaptak a szerbekkel Krasulja körzetében. Vrhpolje tiszta muszlin település volt, amit a szerbek leromboltak, mikor megszállták 1992-ben. Több mint 700 lakóházat gyújtottak fel, lerombolták a helyi dzsámi épületét , és az összes helyi muszlint elüldözték.

Mielőtt a muszlin egységek megérkeztek volna Vrhoplje –hoz a szerbeknek sikerült felrobbantani  a település és Tomilja közti Sana folyó hídját ,ami lelassította a muszlin egységeket a továbbhaladásban. A szerbek Sanski Most –nál rendezték egységeket és a védelmi állásokat alakítottak ki. 

 

Az 502. brigád Kljuc-tól északra Velagici-Kopljenica-Biljani-Sanica vonalon támadta a Sanica völgyében marad VRS erőket, támogatva a 517.br. ,akik 16-tól támadták a folyóvölgyben lévő szerb maradék erőket.

 

Szeptember 17-én támadásba lendültek a Grmec-Bos. Krupa-Otoka vonalon harcoló 505.,503.,511. brigádok. Ezen erők alkották az Északi Taktikai Csoportot. A „OG Sjever” műveleti vonalának jobb szárnyvonala Prijedor város -Usorci településtől követte a Sana folyó szakaszát Sanski Most városig , onnan Demisevci-Husumovci-G.Dabar-Grdanovci-Jelasinovci vonalon folytatódott határosan a „OG Central” taktikai csoport műveleti zónájának bal szárnyvonalával.

Az „OG Sjever „ bal szárnyvonala az Una folyó alkotta egészen Bosanski Novi városig. A műveleti terület végrehajtási határa Bosanski Novi- Prijedor közti főútvonalig terjedt a Sana folyóvölgyig ,mely párhuzamos volt a főúttal. Taktikai csoport (Takticka grupa ) Észak (Sjever), az  511. „slavna brdska” és az  505. „viteska” brigádok ,együttműködve az  503. „slavna brdska” brigáddal, a segéd támadási irányon miután átkeltek az Una folyón Otoka településnél, és megerősítették a hídfőállást , biztosították az Una folyó hídon a közlekedést.

 

Az 505.brigád Turska voda-Stojanov vrh (magaslat) – Tipsov vrh 1135m. (magaslat) vonalról intéztek támadást két főbb irányon: Turska voda/Stojanov vrh- D.Suvaja- Vojevac-Jasenica irányon , az utóbbi településen lévő szerb erők ellen, valamint másik irányon:  Tipsov vrh 1135m. (magaslat)- Risovac hágó 632m. és település ellen.

 

Az 503. brigád (TG ARGON) Radicka uvala-D.Suvaja- Bosanska Krupa vonalról intéztek támadást két főbb irányon: D.Suvaja- Zalin /Muslimanska Jasenica, Bosanska Krupa- Petrovici .

 

Az 511.brigád a Bos. Krupa-Otoka vonalról három főbb irányba támadott: Srednji  Busevic-Matavezi , Drenova- Gornji Busevic , Bos.Krupa-  Arapusa. Mracaj (tt - 435) - Kolista (tt - 470) - Metla (tt - 475)- Celino Brdo - Kupres - Padenova Glava (tt - 363) – Rudice vonalat.

 

Az 5.ARBiH sikeresen végrehajtotta a harci feladatokat, élérték az (Kulen Vakuf) Una folyótól ,a Veliki és Mali Stijenjak - falu Bjelaj - falu Bjelajski Vaganjac - Kamenito polje - Vrscic (701.m.) - falu Gornja és Donja Vodenica - falu Vranovina - Kacarev Vrh ( 750.m.) - Curguzovac (901.m.) - Jelovac (733.m.) - Osrelj (811.m.) - Mackov Vrh (581.m.) - falu Benakovac - falu Potkalinje - Metla ( 475.m.) - Cujino Brdo - Padanova Glava ( 363.m.) - falu Novska Rujiska - falu Treca Cadavica - falu Rudice vonalat  ,elérve a Bosanski Novi körzetében lévő Una folyót.

 

A „OG Sjever „ erőinek sikeres előrenyomulása folytatódott . Az 503.brigád két főbb irányon nyomult előre: Petrovici- Dubovik- Majdanska hegység , ahol a VRS Modra településen állomásoztatott erőket., másik támadási irány pedig a Zalin-Potkalinje – Bajica br.(magaslat) –Skucani-Vakuf .

 

Az 505.brigád szintén három főbb irányba folytatta támadását, melynek célja Lusci Palanka településen lévő szerb erők megsemmisítése: Jasenica – Benakovac/Podkalinje- Glavce-503m. hágó- Lusci Palanka , Risovac- Jelovac- Majkici- L.Palanka, és Javornjaca hegytömb-Bjelajske uvale- Prastali-L.Palanka.

Az 511. brigád , a továbbiakban a Arapusa- Gornji Busevci –Srednji Busevic vonalról két főbb irányba támadott : Arapusa –Dubovik-Johovica, S. Busevic -Rujiska .

 

Az idő egyre csak közeledett ahhoz,hogy a muszlin erők felszabadítsák Kljuc körzetét (Sana folyó jobb partszakaszát ) és Sanski Most várost.  Közép- Boszniából Drvar városon át az 5.ARBiH támogatást kapott a 7.ARBiH hadtesttől , a 17. „vitezka krajiska” brigád , 7. gépesített erőinek egyik egysége , valamint a 717. „viteska „ gépesített brigádja személyében. Az 5. és 7. hadtestek legendás parancsnokai közti kapcsolat - generala Atif Dudakovic(5.hts.) és Mehmed Alagic (7.hts.).- nagyban hozzájárult a katonai sikerekhez. A ARBiH 5. hadtest és 7. hadtest közti műveleti határt egyébként a Sana folyó alkotta .

 

1995.szeptember 19. A 7. ARBiH főparancsnoka  general Alagic kiadta az utasítást a Bosansko Petrovac felé történő menetre a 17. Viteska krajiska brigád törzsének ,melyet major Sakib Foric vezetett. 125.motorizált hadi járművel alkotta menetoszlop megindult Travnik – Novi Travnik – Bugojno – Kupres – Livno – Bosansko Grahovo – Bosanski Petrovac irányvonalon. Az oszlop Kupres és Drvar településeken keresztül szeptember 20-án 23.00-kor érkezett meg Bosanski Petrovac –ba. A 17.vkbr.egysége már  szeptember 17-én ellenőrzés alá vonta a Sana folyó jobb partszakaszán lévő  Crni vrh magaslatot , Crljeni települést. Állásaiktól délre a D. Ratkovo körzetében az 5.ARBiH ,hadtest 501. brigádja állomásozott, Sitnica ,Cikelj, Cadavica körzetében pedig a 7.ARBiH gépesített egysége.

 

A 17.”vkbr” brigád parancsnoki irányító helyét Gornji Bravsko teleülésnél helyezték el, a brigád 1. zászlóalját Donji Bravsko településen , a 2. és 3. zászlóaljakat pedig Klenovac körzetében , a 4. zászlóalj Velagici településen.

 

1995. szeptember 21. Az „OG Sjever” 511. brigádja S. Busevic felől támadást intéz Bos. Novi felé. Két irányon támadnak , Matavezi -Rudine és Rudine- Cadavica –Suhaca .

 

1995. szeptember 22. Az „OG Sjever” 511.brigád Johovica és Rujiska felől támadást intéztek , Johovica-Antonica br. 456m. magaslat, Rujiska –G. Agici vonalon.

 

 

1995. Szeptember 23-án hajnal 04.00órakor a 17. „viteska krajiska” brigád 4.zászlóalja tüzérségi támogatás mellett megkezdte a támadást a szerb egységek ellen,melyet már szeptember 14-16. időszakban kiszorítottak Kljuc városból és Cadavica , Cikelj ,Sitnica körzetébe vonultak.  06.00 órakor az 1. és 2. zászlóaljak tüzérségi támogatás mellett megkezdte a támadást. A parancsnoki kar kihelyezett parancsnokságot ,vezetési pontot létesített Djukici faluban. A muszlin erők tüzérségi előkészítő támadással kezdték meg a műveletet ,miközben a gyalogos egység  Potok – Grbavi Brijeg – Cikelj – Mackica brdo (781m.) – Guslovi – Strozaj – Sitnica vonalon indult meg.. A 2. zászlóalj 13.15-kor 120mm-es aknavetővel megkezdte lőni a szerbek kommunikációs közlekedési útvonalát .

 A muszlin tüzérségi támadás jelentős károkat és veszteséget okozott a szerb egységek soraiban. A 17. „Viteska krajiska” brigád sikeresen kiszorította a szerbeket  Tanasica és Buslova településekről.

 

Az 501 brigád Mracaj és Medalja körzetében támadta a szerbeket ,akik kivonták egységeiket és harckocsizó erőt a  tüzérségi támogatása közben. 

 

1995. szeptember 24. Crljene támadása. A 5.ABIH 501. brigádja és a 7.ABiH 17. „Viteska krajiska „ brigád négy zászlóalja 24-én 05.00- kor támadást intézett Crljene településen lévő szerb erők ellen. A szerbek a támadás során súlyos veszteséget szenvedtek és jelentős haditechnikai parkjuk is megsemmisült. A települést a muszlin erők felszabadították. Az 5. ARBiH hadtest 510.br. és a 7. ARBiH 717. gépesítet egysége Crni vrh magaslat –D. Sokolovo- V. Divic 1013m. vonalról támadást intézett a VRS erői ellen a Hazici és Pavici közti magaslat (897m.) és Hadzici –Kozes közti magaslat felé, majd onnan visszatértek támadó állásaikba.  

 

A 7. hadtest tiszti karából a hadtest részéről a műveletekben részt vevő erőinek koordinátora, parancsnoka  brigadir (ezredes) Fikret Cuskic  volt. Feladata volt a Sana95 hadműveletben részt vevő 7. hadtest erőit irányító operatív műveleti csoport előkészítése ,megalakítása.

 

1995.szeptember25. Az 5.ARBiH a Celic kosa hegyrész északi oldalában Pljecine 560m. hágótól- Korjenovo településig elfoglalják állásaikat.

 

A  17. „Viteska krajiska” brigád 25-én csatlakozik a 501.”Slavna” és a 510.”Udarna” brigádhoz.

 

1995. szeptember 26. Ezen egységek 26-án Sitnica és Cadavica térségében várakozott, hogy meginduljon Sitnica-780m. magaslat- Metla 963m. magaslat vonalon. Cuskic vezette egység 27-én ,09.40 órakor előrenyomult Cikelj (Kikelj) felől , a Crni vrh 1048m. magaslat irányába.

Kljuc felszabadítása és a Cadavica – Mrkonjic Grad közti útvonal elfoglalása tovább motiválta a muszlin haderő állományának harci kedvét, morálját. Megkezdték a felderítő műveleti mozgást ,Sanski Most felé.

 

1995.szeptember 27.Az „OG Sjever” 511. brigádja Rudine és Suhaca területéről visszavonulnak S. Busica területére , valamint a Antonica br. 456m. magaslat, G. Agici területéről Rujiska és Johovica területére, majd onnan G.Busica- Arapusa- Dubovik vonalra.

 

Szeptember végére a muszlin hadműveleti vonal Rudine –Una folyó jobb partszakasz –Ivanjska –S.Busica- Arapusa- Dubovik- Hasani -Duge Njive- Antonica br. 456m. magaslat- Majdanska hegység- Vakuf- - Lusci Palanka-Plecine hágó 560m.- Celic kosa hegy- D. Sanica- Sana folyó – Crni vrh magaslat –Crljeni- Cadavica vonalon húzódott.

 

A szerbek az tűzvonal túl oldalán rendezte erőit , az ellentámadás megindítása céljából. Céljuk Kljuc visszaszerzése és kiszorítani a muszlin erőket Bosanski Petrovac felé. Megkezdték egységeinek előkészítését a támadó feladat végrehajtására.

 

A gyors és dinamikus támadás bizonyos szinten lefárasztotta ,illetve megterhelte a muszlin erőket .

 

1995.október 1. A VRS erői Tramosnja felől támadást intéztek a Vrhpolje (Sana folyó ) településnél lévő ARBiH erők ellen, ahonnan a muszlin erők D. Sanica felé vonultak vissza.

 

1995.október 2. A muszlin rendőri erőket MUP „Lasva „ és „Bosna „ egységei  elhelyezkednek D.Sanica körzetében.

 

A muszlin erők katonáinál problémát jelenttet az állandó harci készenlét, és egyfolytában folyó harci tevékenység , mely során az állások ,vonalak megtartása volt a fő cél, és nem újabb támadások végrehajtása. Ez fáradalmat okozott a katonák körében . A Fikret Cuskic vezette katonai operatív csoport értékelte a helyzetet . A 7.ARBiH /17. „vkb” brigád , 7.”bosnjacka”  zászlóalj az 5.ARBiH/ 501.,510. brigádjait, akiknek  viszonylag rövid idő alatt sikerült felszabadítani Kljuc és környékét  , összevonta a város védelmére.

 

A Fikret Cuskic ezredes vezette opartív csoport egységek sikeresen végrehajtották a hadműveleti irányokba történő harci feladatok végrehajtását. A 7. hadtest erői előkészületi tevékenységüket megkezdték a meglévő vonalaik megerősítésére , védelmére.

Mehmed Alagic tábornok a 7. hadtest főparancsnoka az egész 77. Divíziót Bosanska krajina zónába vezényelte, a Sana 95 hadművelet végső fázisának végrehajtására. A 308. brigád szintén parancsot kapott az előkészületre . Alagic kapcsolatba lépett Rasim Delica generálissal ,a központi parancsnokság  ARBiH parancsnokával és kérte további hadtestek erőinek Bosanska Krajina-ba  való útba indítását. Bosanska Krajina területére egymás után érkeztek más hadtestekből (1.,2.,3.,4. hadtestek) egységek ,valamint  a „Crni Labudovi „ ( Fekete Hattyúk) egysége ,mely közvetlen a központi vezérkar irányítása alatt állt.

 

A legnagyobb lefedettségű hadműveleti zónával a 7. ARBiH hadtest bírt. A 7. ARBiH hadtest  bal műveleti határvonalat a  Sana folyó képezte a hadtest jobb műveleti vonalát pedig a Vlasica hegységnél folyó Jasenica folyó képezte.

 

Szerb ellentámadás .

 

A „Sana95” hadművelet végső fázisának előkészületében Alagic tábornok egy volt azok közül ,akik koordinálta a hadműveletet  a Horvát Hadsereggel (HV) és a  ,boszniai horvát katonai erőkkel (HVO). Alagic miután tárgyalt az 5. hadtest főparancsnokával Dudakovic tábornokkal, megkereste a ARBiH parancsnokát Rasim Delic tábornokot, akinek engedélyét kérte erőinek , a 7. hadtest egységeinek  Bosanska Krajina-ba való maradását, ahol Kljuc védelmére irányítsa egységeit. Alagic tábornok döntött erőinek Kljuc védelmében való bevetéséről, miután a Kljuc - Mrkonjic Grad irányon kialakult nehéz helyzetről beszámolt Ramiz Drekovic tábornoknak.

 

Alagic tábornok meglátogatta Kljuc –nál saját katonáit..  A harci helyzet  rendkívül nehéz volt a műveletek ezen részében. A szerbek az ellentámadásra készültek , és összevonták erőiknek egy részét ,tekintettel arra ,hogy a Kljuc környéki muszlin erők a Cadavica – Banja Luka összekötő közútnál voltak, mindössze alig 40-50km-re  Banja Luka-tól. 

A szerb erők céljukat , Kljuc visszafoglalását ,nem titkolták. Sőt azt nyilvánosságra hozták, és propagálták, megpróbálva ezzel demoralizálni a muszlin erőket ,akik a város és környékét védték, valamint saját szerb csapataiknak lendületet, harci kedvet csinálni ,  egyfajta pszichológiai - propagandahatásképpen. A muszlin védelmi erőkön, tekintettel az állandó készenlétre , kezdett eluralkodni a fáradság, mely a támadó műveletekben nagy nehézséget jelentett. A helyzet súlyosságánál fogva Alagic tábornok erőivel rögtön Kljuc városba érkezett , ahol tájékozódott a helyzetről és kialakította Operatív Csoport kihelyezett parancsnokságát (IZM, vagy  IKM) . Mérlegelnie kellett közben azt a dilemmát , hogy a kihelyezett parancsnokságot kivonja a városból ,vagy maradjon a helyi védelmi erőkkel együtt és védjék meg a szerb betörés ellen Kljuc várost. Alagic döntött a kihelyezett parancsnokságot kivonja Kljuc-ból.

 

Kljuc védelme.

 

A drámai helyzet közepette Alagic tábornok kiadta parancsát, Kjuc várost meg kell védeni ,minden körülmény közt. Alagic egyeztetett tapasztalt parancsnokaival és előkészítették a 7. hadtest összevont erőinek ,egységeinek további feladatait  a város védelmébe, illetve a szerbek elleni ellentámadás végrehajtására. A cél a szerb erőkben történő jelentős veszteség okozása, a muszlin erők dinamikus előretörése , a tovább támadási irányok előkészületére történő előfeltétel megteremtéseként.

 

 

A Kljuc – Sitnica útvonal ellenőrzését a 17. „Viteska Krajina” brigád hajtotta végre.Jobb hadműveleti vonalon szomszédságukban a 770.brigád foglalt pozíciót, bal hadműveleti vonalon pedig a 77. divízió és a 707.brigád. A 77. div. És a 707.brg-től balra lévő hadműveleti vonalon a 717.brigád, és a 708.brigád helyezkedett el Pudin Han – Krasulje irányba, tőlük balra lévő Sanica vonalon pedig a 17. „krajiska” brigád az 5.hadtest 510. „udarna brdska” brigádjával. Alagic tábornok egész éjszakán át másnap kora reggelig megbeszéléseket folytatott néhány parancsnokkal ,egységeiből, és szemrevételezte a Kljuc városnál lévő Sana folyóhídjánál lévő  helyzetet , mint fő stratégiai pontot. A híd a folyó jobb partszakaszát – szerb támadó műveleti irány- kötötte össze a bal partszakaszon lévő városközponttal , a híd jelentette a városközpontba való bejutást , így katonai szempontból nagyon fontos volt. A muszlin harcosok küzdve a fáradsággal védték a hídfő környéki állásaikat a szerb támadással szemben.

 

A helyzet rendkívül nehéz volt. Alagic tábornok úgy döntött ,hogy meg kell kezdeni az előkészületet a híd felrobbantására . Ezzel megakadályozható az támadó szerb erőknek a hídon való bejutása a városba. Nagyon fontos döntés előtt állt Alagic ,mivel a híd felrobbantásával a jobb partszakaszi erőiket vissza kellett vonni a  bal partvonali állásokba, ezzel feladva a jobb partszakaszt, ahova a szerbek előrenyomulhattak.

 

Reggelre a Sana folyó bal partvonalán a muszlinok az összes állásaikat megerősítették és konszolidálták vonalaikat, és sikerült visszaverni a szerb támadást.

Alagic tábornok ezen a napon az erők bal szárnyvonalán az 510. „oslobodilacka” brigádot kivonta Pudin Han –Ramica Kamen –Krasulje körzetből. A szerb erők behatoltak Ramica Kamen felé. A helyzet drámai volt. Alagic tábornok felvette a kapcsolatot a 7. hadtest 7. zászlóaljának parancsnokával , mely egységből ötven katonát átirányítottak a szerb áttörés megállítására , a  Pudin Han - Ramic Kamen irányvonalra. Az egységnek sikerült megállítani a szerb támadást, és megakadályozni ,hogy a szerb erők áttörjenek .

 

A muszlin erők másik támadási zónájában sikerült megállítaniuk a szerb támadást, és ellentámadást intéztek és stabilizálták védelmi vonalaikat. .

 

Az 1995. 09.18. – 10.10. időszak  alatt a szerbek minden erejüket bevetették , hogy megállítsák a muszlin erők tovább nyomulását. A szerbek látták, hogy nincs más kiút, hiszen Banja Luka városuktól 40-50km-re lévő frontvonalat meg kellett tartaniuk és ellentámadással próbálkozni.

 

1995.október 08-án a HV és HVO erők folytatják a korábbi „Maestral” offenzíva során  végrehajtott hadművelet. „Juzni potez” elnevezéssel új hadjáratba kezdenek, mely október 12-ig tart. A horvátok a művelet során sikeresen kiszorították a szerb VRS erőit 800 km2 –ről ,   Mrkonjić Grad, Podrašnička Polja és Jajce /HE – Bočac térségéből  .Ellenőrzés alá vonni a Banja Luka - Čađavica - Banja Luka - Mrkonjić Grad - Banja Luka - Jajce - Banja Luka vonalat .A horvát offenzíva ismét lehetőség ,támogatást nyújtott a ARBiH 5. és 7. hadtest erőinek a „Sana” hadművelet folytatásához, mely során fontos stratégiai cél volt Sanski Most város és körzetének elfoglalása.

 

A muszlin erők megkezdték műveleti mozgásukat Sanski Most és körzetének felszabadítására. Az „OG Centar” műveleti zónában október 9-10-én az 5. hadtest 502. brigádja , az 1. gárdista egysége és 510. brigádja támadásba lendül ,mely során Banjci – Smajino Brdo – Donji Dabar – Sanski Most vonalon elfoglalják a fontosabb stratégiai pontokat ,helyeket.

 

Október 9-én az 502. brigád és a katonai rendész egység 22.30 körüli időben átkelnek a Sana folyó hídján és behatoltak Sanski Most város központig.

A várost három főbb irányból támadták Caplje –Kuhari vonalon , Trnova- Pobrezje vonalon és D. Dabar felől. Október 9-10. Utcai harcok zajlottak a városban ,mely 10-ig tartott.

 

Október 10-én a 501.,503., brigádok „Lasta”MUP speciális rendőr egysége, a Horvát Hadsereg egy harckocsizó brigádja benyomultak a városba . A szerbek aláaknázták a Sana hidat a városba , de felrobbantani már nem volt lehetőségük. Az 503.brigád felkészült a további támadásra Prijedor felé, míg a 501.brigád Banja Luka felé. Az 505. brigád és 5.hadtest főerői felkészültek Suhaca felé történő támadásra Kamengrad –Husimovci felől

 

Október 11-re a muszlin erők Sanski Most várost teljesen ellenőrzés alá vonják az erővonalaikat kitolják Tramosnja-körzete-Skrljevita- Trnova körzet vonalig.

 

Október 11-én az 505. és 506.brigádok az „OG Sjever” műveleti zónában a Kamengrad-Grdanovci vonalról Husomovci-Brdani irányon támadást intéztek , amit 13-án tovább folytattak Stari Majdan és Stari Rijeka (Majdan hegység) irányába.

 

A harci erővonalat a muszlinok Rudine –Una folyó jobb partszakasz –Ivanjska –S.Busica- Arapusa- Dubovik- Hasani -Duge Njive- Antonica br. 456m. magaslat- Majdanska hegység- Modra –Podvidaca- Stara Rijeka – Brisevo-Ostra Luka-Sana folyó-  Lugovi-Gornje Selo-  Tramosnja – Sana folyóvölgy   – Crni vrh magaslat –Crljeni- Cadavica vonalra kitolják.

 

 A VRS szerb erők maradék hadseregüket Banja Luka, Prijedor , Bosanski Novi , Bos. Grad, Bos. Kostajnica védelmére csoportosították.

 

Október 13-án a 5.hadtest erői benyomulnak Stari Majdan területére, az 503. brigád  egész napos harcokban elfoglalja Stari Rijeka települést. Felkészültek a   Ljubila felé történő további támadásra ,mely Prijedor város közelében volt.

 

Október 14-én a muszlin erők elfoglalják Brisevo települést és gránáttámadást intéznek a 6. km-re , szerb kézen lévő Ljubila település ellen. A szerbek erőiket Miska Glava településen vonják össze.

 

A tűzszüneti megállapodás.

 

Október 15-én a szerbek és muszlinok –horvátok tűzszüneti megállapodást kötnek nemzetközi nyomásra. A Sana 95, és Juzni Potez hadművelettel a muszlinok és horvátok elérték a Dayton-i egyezményben előirt etnikai határvonalat. További előrenyomulásukat nem folytathatták  Banja Luka , Prijedor , Bosanski Novi. Bosanska Kostajnica, Bosanska Gradiska  elfoglalására , mely a szerbek teljes vereségét jelentette volna , tekintettel a nemzetközi presszióra .

 

A muszlin ARBiH erők a Sana 95 hadművelet során négy nagyvárost , 1100 falvat , 2920km2. szabadítottak fel, vontak ellenőrzésük alá. Megrongáltak, megsemmisítetek 17. szerb tankot, 46. páncélozott harci járművet , 79. légvédelmi ágyút, 20. „haubica” tüzérségi löveget, és 205. aknavetőt.

 

A mappában található képek előnézete HADMŰVELETEK


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.