Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOSNYÁK/MUSZLIM HADERŐK BOSZNIAI HADMŰVELETEI 1994

 

 

 

Proljeće 94

 

( Közép-Bosznia ,Ozren hegység)

 

 
A helyszín a Gracanica – Lukavac-Banovici- Vozuca -Zavidovici- Maglaj - Doboj városok közt elterülő Ozren hegység. A hegység területi elhelyezkedést illetően egy éket képezett három nagyobb folyó , keleten a Spreca és nyugaton a Krivaja és Bosna folyók közt elterülve. . Fontos stratégiai helyet jelentett a VRS boszniai szerb hadsereg számára, ugyanakkor az ARBiH számára is, hiszen ez utóbbi haderő 2. és 3. hadtesteinek műveleti határát képezte.
A VRS erők Doboj város birtoklásával biztosított az Ozren hegységben lévő erőinek logisztikai támogatását. főbb magaslati pontokat már 1992-ben elfoglalták Doboj-tól Vozuca-ig. A VRS úgynevezett „Ozren ék vagy zseb” műveleti területét két oldalról fogta közre az ARBiH 2. és 3. hadteste.
Nyugaton a 2.hadtest 7. Dél/ OG „Jug” erői ( 203.brigád és 201.hegyivadász brigád erői ) Tesanj –Maglaj vonalon , a Zavidovici –Vozuca vonalon pedig a 3.hadtest Bosna OG erőinek 318. és 309. hegyivadász brigádok ARBiH erői néztek farkasszemet a VRS Bosna és Krivaj folyók menti erőivel. Keleten a Lukavica- Gracanica- Lukavac –Tuzla vonalon a 2.hadtest 2.OG erőinek egységei ( 109.,111.,117. hegyivadász brigádok) délen pedig a Banovici- Vozuca vonalon a 2.hadtest 6.OG erői ( 119.hegyivadász brigád)   álltak szemben a Spreca folyó menti és a Vijenac magaslat Vozuca vonalon lévő szerb erőkkel. 
Az ARBiH katona vezetése elérkezettnek látta az időt ,hogy támadó műveletet hajtson végre az Ozren hegységben lévő szerb erők ellen, Vozuca térségében. A művelet a „Proljeće 94” kódnevet kapta.
 Végrehajtás időszaka: 1994.június –július
 

 

A hadművelet célja :

 

Felszabadítani és ellenőrzés alá vonni az Ozren hegység déli területén lévő Vozuca települést és környékét, biztosítani a területi összeköttetést ,közlekedést Tuzla- Zenica útvonalon.
 
 

Résztvevő erők : 

  Az ARiH erők részéről az alábbi egységek vettek részt a műveletben.:

 

Operatív csoport /OG "Bosna" 3.hadtest:
5000 fő
318. Zavidovicka brigád (műveleti szektorhatárok biztosítása)
309. Kakanjska brigád. (műveleti szektorhatárok biztosítása)
Támadó végrehajtó erők részéről:
 7000 fő :
El Mudzahid egység
7. Muslimanska brigád (br.)
303. brdska br.
311. könnyű br.
314. brdska br.
320. könnyű br.
330. könnyű br.
3. IDG/felderítő –diverzáns zászlóalj
120. felszabadító brigád /oslob. brigada "Crni labudovi"
A 2. hadtest - 6.Operatív Csoport / OG "Istok:
5000 fő:
119. Banovicka brdska br.
117. brdska br.
Összavont megerősítő erők :
6000 fő
212. oslob. br.
251. oslob. br.
211. oslob. br.
210. brdske br.
három egység a Tuzlansko brigádból.
 

 

Szerb erők , Ozren védelmi zónája – VRS:

 

Taktikai Csoport /TG 6 :
1. Ozrenska laka p. br.
2. Ozrenska laka p. br.
3. Ozrenska laka p. br.
4. Ozrenska laka p. br.
1. Vucijak laka p. br.
További erők az Operatív Csoportból /OG "Doboj" :
2. páncélos brigád (obr )
1. vegyes tüzér regiment (mar)
 
 

 

 

 

A hadművelet:

 

 
Az ARBiH erők fő támadási irányvonalukat a VRS erők 1. Vucijak ,  4. Ozren brigád állásaira koncentrálták , ahol megközelítőleg 2500 szerb foglalt pozíciót.
Fontos előkészületi időszak volt a művelet végrehajtása előtt az április-májusi időszak, mikor az ARBiH erők elfoglalták a szerb erők Vijenac brdo (619-700m) magaslati pozícióját ,állásait. Ezen támadó műveletben a bosnyák/muszlim erők jelentős hadizsákmányra tettek szert: 2.db. T-34 harckocsi, 4.db. 82.mm-es aknavető, 4.db. 120mm-es aknavető , 4.db. 76mm-es ZIS ágyú, 2.db. 40mm-es bofors ágyú , 4.db. BsT, és PAT (páncélosok elleni ágyú) 20/1mm-es, 12.7 mm-es Browing géppuskák, páncéltörő gyalogsági fegyver és muníció , híradástechnikai eszközök ,rádió . Továbbá fogságba esett kb. 70 VRS katona , életét vesztette a harcokban 21 VS katona.
Vijenac elfoglalásában az ARBiH erők 212. brigádjának 2.,4.,6., egységei mellett a 117. brdske brigád egy vegyes egysége, a 119. muslimanska brigád és a „Zivnicka osa” egysége vettek részt. A magaslat stratégiai elhelyezkedése mindkét fél számára fontos volt, hiszen a terület birtoklásával ellenőrizhető volt a Banovici- Lukavac - Zavidovici, és  Zivinice- Tuzla fő közlekedési útvonalak.
Az akciót a muszlim erők május 11-én reggel öt óra tíz perckor kezdték meg. Az erőket Senad Alibasic parancsnok és Sefik Hamustagic (Kuvajt) vezette a harcba. A magaslatot több mint húsz perces harc során foglalták el a muszlim erők. 
Vijenac elfoglalásával megnyílt az út egy újabb támadó területszerző művelet sikeres végrehajtására. 1994. június 18-án a 2.és 3.ARBiH hadtest erői megközelítőleg 10 km-es sávban, ékben Vozuća irányában megkezdték a Proljece akció realizálását. A muszlim erők kezdeti támadása meglepte a szerb erőket ,így az ARBiH egységek aránylag gyorsan áttörték a szerb VS erők véd állásait. Az elkövetkező hét napban a muszlim erők jó ütemben haladhattak tovább . Június 26-ra a muszlimok 2.és 3. hadtestei már csak 3. km-re voltak egymástól . A VRS erők 3.Ozren brigádját, mely Vozuća körül állomásoztak annak a veszélynek voltak kitéve, hogy teljesen elszigetelődnek a többi VRS egységektől. A 3. Ozren VRS brigád felismervén a helyzet súlyosságát ,elfoglalva a Lisna brdo magaslati pontot biztosította az északkeleti szárnyvonalon a muszlim erők területi térnyerésének megállítását.
Június 28-án a VRS erők megerősített elit egységeivel ( 1.KK /Krajina hadtest, IBK„Panteri”speciális egység , 1 zászlóalj katonai rendészet , 9. felderítő-diverzáns csoport ) közel 2750 fős katonával ellentámadást intéztek az ARBiH műveleti erői ellen. A VRS az ellentámadást főleg a muszlim erők 3.hadtest erői ellen koncentrálta, mely azt eredményezte ,hogy a muszlim hadművelet megtorpant és az erős szerb tüzérségi támadás végett kénytelenek voltak a kiindulási műveleti alap pozíciókba visszavonulni. Az ARBiH 3.hadtest erői jelentős veszteségeket szenvedtek.   
Az eredménytelen ARBiH hadművelet viszont rámutatott ara, hogy az erős jól felszerelt VRS erőkkel szemben a muszlim erők sikeres akciókat tudnak kezdeményezni. Annak ellenére ,hogy nem járt sikerrel az ARBiH „Proljece 94” hadművelet ,mégis jó tapasztalatokat, taktikai elgondolásokat sajátítottak el, és megmutatta, hogy a felderítő-diverzáns erők hatékonysága , bevetése nagyon fontos . Ezen erők áttörve ,meglepve a szerb védelmet , rövid idő alatt semlegesítették a szerb egységeket.
Másrészt,a hadművelet rámutatott arra, hogy a VRS erőknek mik az erősségeik és a gyengeségeik. A művelet a szerb erőkben az első fázisban pánikot , fegyelmezetlenséget eredményezetett , mely a rossz szervezettségnek , parancsnoki irányításnak volt köszönhető. szerb erők gyorsan kivonták egységeiket . Viszont az ellentámadás során a szerb erők már jól szervezett , elit egységeket és jól koncentrált tüzérséget vetettek be, mely a muszlin erőket visszavonulásra kényszerítette.
A 2.hadtest ARBiH erői továbbra is ellenőrzés alatt tartották Vijenac területét. 
 
 
 

 

 

 

Slobodni-Tigar

 

  

(Nyugat-Bosznia ,Bihać-Cazin-Velika Kladusa)

 

 
A muszlim-bosnyák erők ARBiH 5. hadteste (5. ARBiH)  „Slobodni Tigar művelet megindításával megkezdte azon területek felszabadítását, melyet az APZB (Fikret Abdic vezette szakadár szerb barát erők-Nyugat –Boszniai Autonóm Erők) erői tartottak ellenőrzés alatt. A művelet az enklávé észak-északnyugati részeinek megszerzésére és Velika Kladusa város elfoglalására irányult.
 
Az 5. ARBiH 511. brigád kihelyezett parancsnokságot hozott létre Skokovi településen,  Todorovo településen.
 
A művelet első fázisa:
 
A „Sloboda 94 avagy Slobodni Tigar” művelet első fázisaként az 5.ARBiH 505.brigádjának egységei és a 502.brigád egysége 1994. július 29-én megkezdte Gornja Barska – Skokovi –Todorovo vonalairól a támadó műveleteiket az APZB erői ellen ,melyek három fő irányba hajtottak végre:
 
- Marina glav 413m. magaslat –Crna Gora település vonalról Gornja Lucka- Donja Lucka felé,
 
- Krakaca tájegység ,Buljubasici település felől , a Crna Gora település- Skokovi /Pecigrad közti országút vonalról , Pecigrad keleti oldala felé,
 
- Skokovi-Pecigrad országút- Barska település közti vonalról ,Koracevici-Beganovici- Barjuktarevic- Pecigrad nyugati/déli oldala felé.
 
Az 505. és 502. brigád egységei Donja Lucka- Mujakici vonalon lévő erőivel pedig ,Mujakici felől támadta a Pecka brda 520m. magaslatot , Donja Lucka –Kajtezi –Rosici irányon pedig Pecigrad északi részét.
 
A muszlim 5.ARBiH egységei Ramici ,Beganovici ,Korecevici környéki állásaikból támadták az APZB szakadár erők Bajrici , Dogici, Pecka brda részen lévő állásait.
 
A művelet második fázisa:
 
Augusztus 3-án az 5.ARBiH erői az offenzíva második fázisának végrehajtási szakaszába kezdtek. Harmadikán az 517. brigád , az 1. Bob. Katonai rendészet erői a Debeljak –Liskovac vonalról két főbb irányon :
- Debeljak –Koralici –Topcagici és Liskovac- Sturlicka Platnica-Mujcici- Trzacka Platnica indítottak támadást, ahol támadták a szakadárok állásit Skakici, Trazacka Platnica, Klenovac térségében.
 
1994.augusztus 4. az 5.ARBiH elfoglalja Pećigrad települést. Megnyílt az út Velika Kladuša felé.
 
A második műveleti fázis tovább folytatódott és az 502. és 505. brigádok 8-án Sturlic-Debeljak-Platnica vrelo vonalról támadást intéztek a Kudici tájegység irányába Muratovo Lug és a Omica 454m. magaslat felé.
 
Az 517. brigád 08.09-én a Cvoica selo területén lévő szakadár állások megszüntetése után délnek fordult és a Sturlic-Trzac közti országút mentén támadott Trzac irányába .
 
Augusztus 12-én tovább folyt az 5.ARBiH sikeres hadművelete és Masinovici –Prosinja folyó völgye- Gradina vonalról az 505. brigád támadást intézett A Bojna folyó menti Urge,Ahovo ,Gradina területe felé.
Sestanovac-Hasici-Velici vonalról pedig a 505.brigád egy egység az 501.brigádból támadtak három főbb irányba:
 
-Slapnica folyó- Brda/Todorovo közti országút közti vonalról támadott Repusnjak
folyóvölgy –Cufurovici –D. Slapnica felé.
 
-Brda/Todorovo közti országút – Sestanovac közti vonalról támadott Vrnograc felé.
 
- Slapnica folyó – Muharici- Brkica koplje 355m. magaslat közti vonalról támadott Karaula 304m. magaslat – Marjanovac – Dolovi tájegység felé ,párhuzamosan a Vejina –Mala Kladusa közti országúttal a Kladusnica folyó jobb partvonalán.
 
A Kladusnica bal partvonalán az 511. brigád támadott a Karaula magaslat –Veljnac- Sumatac- Krcin vrh. 344m. magaslat- Krsnovac vonalról, Donji Sumatac- Mucesa-Jankovac –Glavica felé.Felszámolták a szakadárok állásait Kavriluk ,Brda ( 1.brigád), Kozja Glavica/Dolovi ,Grabovac(3.brigád), Vejinac, Brkica koplje (2.brigád) térségében.
 
A művelet második fázisának utolsó zárása képpen augusztus 19-től az 517.brigád Hadzin potok –Sturlic vonalról a Jaza és Sturlova folyó völgyek közti szakaszon támadást intézett Blagova Kosa –Johovica irányába, ahol támadta az APZB 6. brigádjának állásit. Elérték a Johovica tájegységet ,ahol csatlakoztak a már 8-án Kudici tájegységet elfoglaló 502.és 505. brigádokhoz. Johovica- Kudici vonalról a muszlin erők támadták a szakadárok 1. br. állásait Kovceg, Radakovici, Gornji Vidovska települések területénél. Az 1. Bob. Erők 5.ARBiH a továbbiakban két főbb irányba támadtak ,miután az APZB 6.br. erőinek állásai felszámolásra kerültek, Johovica felől Katici-Durin Potok felé, Kudici felől pedig Gornji Vidovska –Donji Vidovska felé.
 
A művelet harmadik ,befejező fázisa:
 
A második fázisát a 5.ARBiH műveletnek a harmadik fázis követte , melyet augusztus 28-tól indítottak meg a második fázisban elért vonalakról .
 
Az 502.brigád 28-án a D.Vidovska –Durin Potok (államhatár) vonalról két irányvonalon kezdi meg a támadást a Silikovaca folyó völgye felé. Az egyik támadó irány az országhatár mentén Hadzin Potok –Silikovaca –Mededi felé ,nyugati oldalon a másik D. Vidovska –Begluk-Rekica brdo felé ,keleti oldalon .
Az 511. brigád a Cenarci-Mala Kladusa/ Velika Kladusa közti országút –Grahovici vonalról az országút mentén támadott Nepeke –V. Kladusa felé.
Az 505. és 501. brigád egységei Dolovi –Slapnica-Cufurovici- Dukici vonalról három főbb irányba támadtak tovább :
 
-Dolovi –Kekici- Pupunovac- Kumarica
 
- G.Slapnica- Murtici- Zoralovac folyó –Velika Kladusa/ D. Slapnica közti országút (Kosa-Husidici)
 
- Dokici-Cufurovici –Donji Slapnica – Elezovici felé a Slapnica folyóvölgy mentén.
 
Augusztus 20-án az 1. Bob. Egysége Krniari (országhatár) –Rekica brdo vonalról támadást intézett Velika Kladusa irányába és támadta a város Zagrad elővárosi részét nyugat ,északnyugat felől.
A Sloboda94 művelet lezárása képen augusztus 20-án az 505. brigád Dabranine –Klupe –Rajnovac vonalról intézett támadást két főbb irányon:
 
- Podzvizd – Velika Kladusa közti országút mentén Kladusa felé
 
- Rajnovac – Klupe –Rizvici- Kladusnica folyó –V. Kladusa .
 
A brigád 21-én bejutott Velika Kladusa városba. Az 5.ARBiH felszabadítja V. Kladusa várost , az APZB szakadár erői vezetőjükkel az élen a horvátországi szerb megszállt SVK területére vonja ki erőit. Az 5.ARBiH 57km2 területet vont ellenőrzése alá, Lipovac,Sabici,Sumatac, Kudici, Cejvani, Dzefezi, Sturlicka Platina, Becuvici, Topcagici, Crnaja , Trzacki Platnica, Klenovac, Trzac, Prekici, Selimovici, Delici , Coralici, Dervisevici, Bogici, Lipa, debeljak, Grabici, Blagova kosa, Kordan, Sturlici, Hadzin potok részeket, településeket.
 
Az 505. gépesített brigád már augusztus 20-án elérte Velika kladusa első házait, épületeit. És megkezdték a város felszabadítását az APZB szakadárjaitól. Miután a várost elfoglalták különösebb gond nélkül , ezzel tulajdonképpen véget is ért az APZB „miniállamának” működése.
 
Utcai harcok a szakadárokkal . Az 5. ARBiH hadtest első csoportjai délről kezdték meg a város felszabadítását a kora reggeli időpontban. A szakadárok kisebb csoportja a város „kula-grad” részéről valamint a várostól keletre és nyugatra lévő részekről viszonozták a tűzet. A városban egyébként nagyszámú civil tartózkodott ,akik üdvözölték az 5.ARBiH erőit.
Az 5. ARBiH egységei megtisztították a várost a szakadároktól, és nagymennyiségű haditechnikai zsákmányra tettek szert.
 
Pár helyen még harcoltak szakadárok ,akik elbarikádozták magukat egy-két épületben, így utcai harcok alakultak ki, melyet az 5.ARBiH egységei rövid idő alatt felszámoltak 
A szakadárok az általuk letartóztatott személyek részére a „kombinátban” fogolytábort tartottak fent. A kazamatákkal ellátott farmon a szakadárok több foglyot is kivégeztek. Az APZB tizenegy hónapi uralma alatt ezer embert zártak be a táborba.
Az „Agrokomerc „ –Fikret Abdic szakadár muszlim parancsnok (APZB) cége -Plazikura-i Drmaljeva-i fogolytáborát a felszabadító 5.ARBiH megnyitotta . Közel ötszáz jórészt civil hagyhatta el a fogolytáborokat.
 
 

 

 

 

Jesen 94

 

  
( Hercegovina , Mostar-Konjic)

 

 
1994. ősze, Hercegovina . Az 1993-ban kirobban közép-boszniai és hercegovinai horvát –muszlim háborúnak 1994. tavaszán véget vetett a két fél közti békekötés, és a továbbiakban megkötött katonai együttműködési megállapodás. A két nemzet közti harcok egyik központjának számított Hercegovina ,a Neretva folyó völgye , Mostar-Jablanica város körzetei és a környező hegységek.
 
A békekötés után stabilizálódtak a horvát- muszlim frontvonalak. A muszlim/bosnyák hadsereg ,Armija BiH 4. számú hadteste , mint hercegovinai erők ellenőrzése alá vonta a Neretva folyó bal partszakasza Konjic- Jablanica –Mostar- Blagaj vonal és a Podvelez-Prenj hegység nyugati zóna közti területet. A muszlim haderő (ARBiH) az általuk ellenőrzött terület délkeleti-keleti- északkeleti ( Podvelez- Prenj hegység) arcvonalára összpontosított, mivel azon a részen a szerb hercegovinai hadtest erői állomásoztak. Az északnyugat- nyugat-délnyugat (Neretva völgy) arcvonalra nem kellett nagy hangsúlyt fektetni, mivel ott a hercegovinai horvát erők vonalai húzódtak, ahol tekintettel a békekötésre megszűntek a harci tevékenységek..
 
A 4.(Mostar) és 6. (Konjic) ARBiH hadtest a Konjic –Jablanica- Mostar vonala:
 
-Jablanica-Neretva folyó bal partszakasza -Suhi Do falu -Gradina –Zalik településrész – Mostar (keleti városrész-Neretva folyó jobb partszakasza / nyugati városrész „korzó”-Donja Mahala) – Neretva bal partszakasza/E73 főút – reptér északkeleti zónája- Rudine- Podrum- Bisce polje- Blagaj település ( délnyugati zóna: Kosor település /Glavica 70m.- Malo polje /Gorica )-Hum457m. (délnyugati zóna: Malo polje /Kriz- 338m. magaslat -413.magaslat) vonalon a boszniai horvát hadsereg Hrvatska Vijeca Obrana HVO erővonalával.
 
A HVO védvonala:
 
Neretva folyó jobb partszakasza –Mostar (nyugati városrész)- Hum magaslat –Rodoc településrész- Neretva híd- folyó bal partszakasza/ reptér nyugati zónája – Ortijes település- Laksevina település- Buna-97m. magaslat /Petak- 40m. magaslat /Bunica- 171m.magaslat /Kicin- Brijeg falu–Parila/Parilica falu- Dolina falu-Rudina tájegységgel volt határos.
 
A 4. és 6. ARBiH hadtest Mostar- Blagaj- Podvelez-Prenj –Konjic-Bjelasnica/Treskavica vonala:
 
A Hum magaslat (keleti zóna: G. Vranjevici település- Colici falu – Kukrici falu -Donji Vranjevici település) –Blagaj település (keleti zóna: Osljak –Orlovaca- Marici település)- Podvelez tájegység és a Prenj (Rovnica-557m. magaslat- Grede- Komic 539m. magaslat- 472m. magaslat- Velika kota –Vucin glav- Lipova glav – Kruskova Ljut -Veliki Prenj-Veliko brdo-Bjelasnica-Ljubina- Turija) –Konjic – Bijela Polje településrész- Mladeskovici település – Vrabac hágó (Konjic-Borci közút) - Neretva folyó völgye mentén /Hum –Razici- Ljubuca falu–innen a Bjelasnica és Treskavica hegységben a Ljuta folyó mentén jobb partszakaszon egészen a 1776m. Puzim magaslat -1492m. Jabuka - vonalon pedig a Vojska Republika Srpska Hercegovina hadtest erővonalával. Jabuka magaslattól már az ARBiH 1. Sarajevo-i hadtestének műveleti zónája kezdődött .
 
A 4.ARBiH és VRS közti front aktív volt ,hiszen az 1992-ben Neretva völgyéből, Mostar városból a Lipanjska Zora művelet során ki lettek szorítva a szerb erők, akik stabil védelmi vonalat alakítottak ki . A VRS Nevesinje városban lévő hátországi katonai bázisról irányították a és kontrolálták a frontvonalon lévő egységeiket.
 
A VRS vonala:
 
A 4. ARBiH állásaival szemben a VRS délről észak felé haladva Donje brdo/Kamena- 684m. magaslat –Gnjilo brdo 694m.- Osljak 649m.-Cobanovo polje- Zubici- 655m. magaslat- Draznjaca – Jelovci település-G.Gnojnice településrész- Merdzan glav magaslat- Krikani településrész-Sveta gora magaslat- 851m.magaslat-Dobre településrész- Sipova-Ratina Gomula-Boracka draga-Boransnica 1886m. –Kiser 1188m.- Gudac- Sirbegovac-Borci-V.Ostra 1052m.-Tranjina 1016m.-Neretva folyó völgye menté /Purin kuk 681m.-Kasici falu –Ribari falu- Razici falu- Rajac falu- Susjecno falu- Gapici falu- a további front már a Bjelasnica és Treskavica hegységben folytatódott a Ljuta folyó völgye mentén / Brda – Ljuta településrész a folyóvölgy mentén –Javor 1471m.magaslat- Ogottleji kuk- Klepici falu-Dujmovici falu. Idáig tartott a VRS Hercegovina hadtestének műveleti határa. A szomszédos zóna a VRS Sarajevo-Romanija hadtest műveleti zónája volt.
 
A „Jesen94” 4. és 6. ARBiH hadművelete.
 
A 4. hadtest parancsnoka , egyben a katonai művelet irányítója tábornok Ramiz Drekovic volt. A művelet fontos célja felszabadítani a Podvelez ,Velez hegyvidéki zónát a szerb ellenőrzés alól. 1994. október 18-án Jablanica városban general Drekovic 02-2496 parancsszámon előterjeszti a művelet végrehajtására vonatkozó tervezetet.
 A műveletre előre felkészítették a muszlin erőket , képzés, harci morál, két napi száraz étel és védőital, fegyverzet ,muníció ,elsősegély ,tábori kórház, orvosi személyi állomány és műszerek ,gyógyszerek, vér. 1994. október 20. megindítják a muszlim 4. hadtest erői a „Jesen94 „offenzívát.
 
 
A 4. hadtest hadműveleti zóna északi részén az aktív védelemre berendezkedett muszlim erők megállították a szerbek támadásait a Prenj hegylánc ,Rosce hegységrészében és Bijelo polje részen .A szerb területnyerő offenzívával a muszlimok váratlan támadást intéztek , ás több egységet is „bedobtak „ a szerb vonalak mögé.
 
A muszlim 4.ARBiH hadtest fő csapásiránya a hadműveletei zóna déli részén Blagaj- Kokorina- Nevesinje vonalra irányult, a segéd támadási irányt pedig a Vranjevici- Kamena- Kleptusa vonalra. A hadműveleti zóna északi részén Mostar-tól északra eső Vrapcici településtől déli irányba Podvelez –Kokorima felé,   Konjic-tól délre eső Bijelo Polje tájegységtől pedig Mostar felé irányult, keresztül a Prenj hegyláncon Rujiste- Plocno magaslatokon . A muszlim erők célja szétverni a szerb védelmet , és kiszorítani a szerbe erőket Podvelez körzetéből, valamint Cobanovo polje , Jurjevo polje , Plocno, Rujista területekről.
 
A muszlim erők diverzáns felderítő egységeinek „IDG” feladata volt a szerb tüzérségi állások felszámolása, a célzónában. Elsődleges feladat volt a Jasena- Kleptusa- Rabina- Ljupcina- Kruglas- 1897m. magaslat-Plocno- Rujiste- Obalj- Plavac vonal elérése, elfoglalása, ahonnan készülhettek a következő támadó műveleti feladatra.
 
 
A szerb hadmozgás.
 
A muszlim művelet alá eső célterületen a szerb erők aktív védelmet működtettek Kalinovik- Bjelimici- Glavaticevo, Nevesinje – Glavaticevo –Borci- Konjic, Nevesinje – Zijemje – Potporim- Bijelo polje irányon, ugyanakkor támadó műveleti tevékenységet folytattak Nevesinje-Mostar irányon . Megszállt területeken Podvelez , Jasena- Kleptusa- Bakracusa- Ljupcina- Kruglas –Velez vonalon deffenzív védelmet működtettek.
 
A művelet elkezdődik.
 
A muszlim műveleti erő, 4. ARBiH hadtest , Esad Humo parancsnok vezette 41. gépesített „slavna” brigádját (Mostar) , a   6. ARBiH hadtest Nezim Halilovic Muderisa vezette 4. könnyű „muslimanska” brigádját (Konjic) , az Esad Ramic vezette 43. „brdska” brigád (Konjic) két csapata , a „MOS” szakasza (muzulmán fegyveres erők) kezdte meg a támadást rohamállásaikból .
 
A déli műveleti zóna. Kosor -Blagaj-Osovaca vonaltól délre eső terület.
 
Támadási  terület, Kokorina tájegység és attól délre eső zóna.
Műveleti erők: 4.hadtest/42.”bbr.” műveleti parancsnokság , SOPN parancsnokság, 6. hadtest/45.”bbr.” egységek.
 
A Podvelez-től Nevesinje felé Jasena településig , Esad Sejtanic vezetésével a 4.hadtest/ 42. „brdska” brigád (bbr) (Blagaj) , Nihad Bojadzic vezetésével pedig a a speciális egység „ Specijalnim odredom za posebne namjene „(SOPN) ,a 6. hadtest /45. bbr ,Hasan Hakalovic vezetésével megkezdték a szerb vonalak elleni műveletet. A műveletet segítette a szerb vonalak mögött tevékenykedő felderítő- diverzáns csoportok tevékenysége.
 
A zónában három harcoló IDG egység megkezdte a szerb vonalak mögötti tüzérségi állások felszámolását. Egy IDG egység támadta a G. Rabinja és D. Rabinja közti szerb Haubica 122mm-es tüzér állást, és 4x33mm-es tüzér állást. Egy másik IDG csoport támadta a G. Rabinja településnél lévő VRS 8. mtbr. Egységének parancsnoki helyét ,állását. A harmadik IDG egység pedig a Dubovica térségében lévő szerb géppuska állást támadta. A fő feladata volt a szerb erők tüzérségének , vezetési pontjainak, szállítási útvonalainak kontrolálása, megsemmisítése.
 
A 4.hadtest/ 42.”bbr” brigád Vranjevici vonalairól támadást intézett, Kobiljaca –Kamena közti szerb állásokra. A szerbek a vonalon aknavető állásokat és Kamena külterületén egy T-55 tankot állomásoztattak. Miután a muszlim egység elfoglalta Kobiljaca –Kamena vonalat ,támadást intéztek Zuberin ,Zulja települések és Kremna tájegység szerb állásaira. Zuberin falunál a szerbek 82mm-es aknavető állása volt. Továbbá a SOPN erők támogatásával D. Vranjevici és G. Vranjevici vonalról támadást intéztek Osljak tájegység , Turjevo polje és Jasenja településen lévő szerb állások ellen. Jasenja körzetében a szerbek aknavetős állása volt. Osljak tájegység Gnjilo brdo magaslatán a szerbek gépuska és aknavető állása volt.
Blagaj vonalról támadó 6.hadtest/ 45.”bbr.” és SOPN egységek , Osjak tájegységről intéztek támadást , az Osjak –i szárnyon Kozjak tájegységen keresztül támadták a Cobanavo polje –i szerb állásokat , ahol Selina térségében aknavetős állások voltak.
 
A 4.ht./42.”bbr.” brigád parancsnoki helyei a Hum magaslaton (457m.) és D. Vranjevici településen volt, a SOPN egységnek a Hum magaslaton volt a műveleti parancsnoksága.
 
 
Első fázisban elérték a Zuberin- Zulja- Jurjevo polje- Cobanovo polje, majd további fázisban a Metris- Kleptusa-Necigrad- Pogledala – Donja Rabina- Gradina- Ljupcina vonalat.
Északi műveleti zóna.
 
 
Északi műveleti zóna. Vrapcici – Dobri vonal és Kosor-Blagaj vonal közti zóna.
 
Támadási terület Velez , Podvelez hegység.
Műveleti erők: 4.ht/41.”bbr.” műveleti parancsnokság ,Katonai Rendész zászlóalj, 6.ht/43.”bbr.” egységei.
 
A 4. muszlimán brigád (Konjic) 1994. szeptemberében sikeresen fejezték be a „Jezero” műveletet , mely során felszabadították és ellenőrzésük alá vonták a Prenj hegységben lévő Bijela és Ljubina részeket . A szerb vonalak mögé került ,Dobrijevac területén a 4. muszlin könnyű brigád (mlbr) ahonnan kombinált támadást intéztek a szerb vonalak ellen, a 1887. Velez magaslaton lévő adótorony felé, ahol a Ratina gomula tájegységnél lévő IDG (felderítő-diverzáns csoport) támogatásával kezdték meg az ottani szerb állások elleni támadást . További támadási irány volt Poljice területe, ahol a szerb aknavető és géppuska állásokra csaptak le , Sipovac területe ahol a szerb harckocsi állásra ( 2.db. T-55) , és Jelovci területe, ahol a szerb Haubica 122mm-es tüzérállásra ,valamint géppuska állásra mértek támadást.
 Közben a védelmi vonalaikról a muszlim erők 4.mlbr. egysége Vrapcici- Dobre- Jelovci vonalon intézett támadást a szerbek állásokra. 
 
A muszlimok 4. hadtest/41 gépesített „slavna” brigádja (mtbr-S) blokkolták a Sveta gora és Merdzan glava magaslatok északi oldalait és megsemmisítették az ott lévő szerb aknavető –megfigyelő állásokat.
Másik egység ,melynek sikerült a szerb vonalak mögé kerülni a 41. mtbr-S brigádjának egyik egysége és két csapat a 6.hadtest/43. „brdska” brigádból (bbr) ,mely Hum 1052m. magaslatnál Dubrovnik , Banjdol körzetében helyezkedett el, és intézett támadást a szerb állásokra Bandjol –Podvelez vonalon, Jelovci felé. Támadást intéztek a frontálisan támadó 43.bbr. támogatásával Draznjaca –nál lévő szerb aknavető és géppuska állásra, valamint parancsnoki irányító helyre. Továbbá Bandjol-nál támadták a szerb Haubica 122m-es és 105mm-es löveg és aknavető állásokat .
A 4.ht/41.mtbr-S és 6.ht/43.bbr feladata volt a Podvelez felszabadítása , a Buska, Rioca, Kruznja, Banjdol és Patkovica részeken lévő szerb állások megsemmisítése. Következő feladat volt a Zubici-Ravnice- Draznjaca – Merdzan glava- Sveta glava vonal elfoglalása, miután a 4. mtbr (gépesített könnyű gyalogos brigád) megkezdte a Velez (adótorony ) /„Repetitor” felszabadítását.
 
Az északi műveleti zóna rohamállásaiból a műveleti erők támadták a szerb arcvonalat .
A Grede- Orlovac vonalról támadó egység a Kozjak tájegységen, Marici falun át támadta a Zubici tájegységen lévő szerb állásokat . A szerbek Zubici –nél aknavetőt és harckocsit állomásoztattak. A Grede –Komic magaslat közti vonalról a muszlim erők Rovnice tájegységen át támadták a Banjdol felé szerb állásokat. Ezen szakaszon a szerbek aknavető állásaik voltak .
 
A 6.ht/43.”bbr.” egysége a 4.ht/41. „mtbr.” brigáddal és katonai rendész zászlóalj katonáival támadta a Podvelez tájegységen húzódó , Sveta gora –Merdzan glav – Dreznjaca- V. Streznjica (Banjdol körzet) szerb állásokat.
 
A 4.ht/41.”mtbr.” műveleti parancsnokságai a Mostar reptér északkeleti területén a Blagaj –Mostar közti közút mentén ,valamint a Podvelez irányába a hegyoldalban helyzeték el.
 
A 6.ht/44.”bbr” két egysége, a 6.ht/45”bbr” két egysége, a Katonai Rendész zászlóalj egy egysége, képezte a művelet tartalék erőit.
 
Az északi és déli műveleti zónában támadó muszlim erők sikeresen elfoglalják a Velez ,Podvelez hegységet és kitolják vonalaikat Velez rádió relé állomás –Sipovac –Donji Rabin- Necigrad- Pogledala-Necigrad- Kleptusa –Metris vonalra.
 
Prenj műveleti muszlim erők.
 
A 49. „bbr” brigád, Ibra Pajevic parancsnok vezetésével, valamint egy csapat a Prozor Önálló Zászlólalj egységből ,Hajdurin Besic vezetésével a Prenj hegylánc belső részein kezdte meg műveleteit. Támadási irányuk a Vrsine- Plavac- Pometnik, Potporim (Potoci-ból a Rujista hegységbe vezető közút) - Planinarski dom- Rujiste, Potporim- Skrbina szurdok - Orlinka irányok voltak. Ugyanakkor a műveleti egységnek feladata volt megakadályozni Bijelo polje részen állomásozó szerb erők ellentámadást intézzenek a Rosce hegy ellen.
 
A 6.ht/44. bbr. Jablanica brigádja ,Enes Kovacevic vezetésével támadást intézett a Mali és Veliki Kamenac magaslatok ellen a Prenj hegyláncon.
 
A „Bosna-4” speciális egység , Semir Drjevic Lovac vezetésével támadást intézett a Malo Plocno és Veliki Plocno hegycsúcsokon, valamint Prijevorac tájegységen lévő szerb vonalakra.
 
A Prenj nyugati oldalánál a Borasnica hegységen és Rakova laza tájegységen lévő szerb állások ellen a Neretva ( Bjelasnica és Prenj hegység közti szakasza) jobb parti mellékfolyója ,a Rakitnica vonalától , a Neretva bal szakaszán lévő Kula tájegység felé a 6.ht/43.”bbr.” brigád (Konjic) támadást intézett. Támogató erők voltak a Prozor –i önálló zászlóalj egysége, a Katonai Rendészet 150 katonája, és a 609. sz. műszaki zászlóalj egy szakasza. A Neretva jobb partszakaszán lévő Glavaticevo településnél lévő 649. „bbr.” , Hamza Ajanovic vezetésével támadást intézett a   Glavaticevo körzetben lévő szerb erők ellen. Feladatuk volt felszabadítani Razici településrészt és Ribari falut és a szerb erőket áttolni a Neretva jobb partszakaszára.
 
 
 

 

 

 

Grmeč 94

 

  

(Nyugat –Bosznia ,Bosanska Krajina,Bihać)

 

 
1994. október 23. A 5.ARBiH hadtest egységei Bihać várostól délre lévő Grmeč hegységben sikeresen végrehajtja „Grmeč 94” hadműveletét ,a VRS 2. KK védelmi vonala ellen. A támadás során megszerzik a szerbektől a hegységben lévő magaslatokat ,néhány száz négyzetkilométeren. Elfoglalják a korábbi szerb támaszpontot Grabež –t.
 
Az 5.ARBiH a Grabež platón megközelítőleg 200km2 von ellenőrzése alá. Déli irányba az Una folyó mentén pedig 50km2 von ellenőrzése alá ,köztük 25-én Kulen Vakuf várost.
1994. október 25.a 5.ARBiH felszabadította Grabež –t ,és elfoglalta a stratégiai állásokat Bihać-tól keletre. A 5.ARBiH egységei Bosanska Krupa irányába összpontosítják a térségben lévő erőiket, valamint áttörik Bihać-tól délre lévő szerb védelmi vonalakat és elfoglalják Kulen Vakuf települést.
 
1994.10.24. az 5. ARBiH célja a Bihać-ot nyomás alatt tartó szerb tüzérségi erők visszaszorítása , az Una folyó jobb partszakaszára való benyomulás. Ezzel a szerbek nehezebben ellenőrizhették a muszlim zónát. Az 5. ARBiH alábbi egységei vettek részt a műveletben:
 
501.bbr. ,502. sbbr., 503. bbr., 511.sbbr.(1.egység), 1.Bobr., 517.bbr. (2.csapat)5. katonai rendészet /bVP, 5.IDC (felderítő egység).
 
Az egységek műveleti parancsnokságait elhelyezték: Spahići településen az 501. és 503. , Zavalje/Medudraze/Skočaj területén pedig a 5.ARBiH és 502.egység irányítási vezetési pontjait.
 
A szembenálló boszniai szerb hadtest VRS 2. krajina hadtest (KK) alábbi erőiből állt:
 
17. Ključ város - könnyű gyalogos brigád (lpbr), 1 Drvar város -lpbr., 3. B. Petrovac város –lpbr., 11. B. Krupa város –lpbr., 6. Sanska egység és 9. B. Grahovo város lpbr.
 
Ellenőrizték a Cekriljska greda-tól a Alibegovića kosa magaslaton át - Grmusa településig a vonalat. Az intervenciós főerői a VRS 2KK-nak a Kupresko polje (mező) területén hajtott végre hadműveleteket, így a Grmeč hegységben lévő erői helyi önkéntes erőkből állt .
 
Október 24-én 12.00 órakor a támogató és harckocsizó muszlim erők Lohovska brda – Pritočki ,valamint Zaloski grabež –Grmusa vonalon indították meg a támadást. Az ötszáz fős főerő a Grabež (szerb laktanya) –Pritocki Grabež , és Ripač- Dubovsko- Lipa- Vrtoče támadott.
Az 501. bbr. Egység a Grmeč Turski Kozjen magaslat felől támadott támogatva a Kulen Vakuf felé előrre törő főerőket . Az 517. könnyű brigád (lbr) és az 1.BObr egy része a Grmeč masszívum északi részén támadott . Az 511. sbbr. egysége Orlovača – Veliki /Mali Radić támadott összhangban a Grmusa- Vučijak felé előre nyomuló 503. bbr. egységével.
 
A 2KK VRS erőit gyorsan megtörték a muszlim támadó erők. A szerb gyenge védelem és harci morál meghozta az 5.ARBiH-nak a sikert, mivel 25-én áttörték az Una jobb partszakaszán lévő szerb vonalat. Reggel 07.00 órakor az 502. muszlim brigád elfoglalta a Grabež szerb kaszárnyát. Az első fázisban eljutottak a Una folyó -Račić- Ripač- Grabež- 429m.magaslat Volarica- Turski Kozjen (939m.)- Drenovo Tijesno -Jankov magaslat -Novakovići- Grmusa- Una folyó vonalig. 60 km2 szabadítottak fel a muszlim erők első nap. A muszlim erők vesztesége 16.fő volt. Az 5. hadtest egységei gyors tempóban haladtak tovább és másnap 26-án megkezdték a Ripač és Račić területén lévő szerb állások támadást.
A környező falvakból a civil „szerb” lakosság evakuálása megkezdődött . Ripač ,Račić, Hrgat, Lohovo, Pritoka ,Gorjevac településeket a helyi szerbek ,Nebljusa -Donji Lapac (Horvátország) felé , és B.Petrovac felé elhagyták.
Golubič- Lohovo brdo vonalat védő 2KK szerb 15. Bihać-i egysége elhagyta vonalait és a horvátországi területen lévő VRSK 103. lapacko könnyű gyalogos brigád állásaihoz vonult.
A 103. lpbr. egység a Gradina- Zeljezno polje- Milosevac vonalon helyezkedtek el ,ahol az brigád 2. egysége és kb. ötven fő a 15. Bihać-i brigádbólerősítették a vonalat, ahol 105.mm-es „habuca” ágyúval lőtték a muszlim erőket Zeljezno polje-i állásokból.
 
Az 5. ARBiH erői a művelet második fázisaként ,26-ára elérték a Una folyó -Bosanki Doljani- Gorjevac- Jadovik hegyhát- Radićke uvala – Radić –Krivodo –Una folyó vonalat.
 
Az elkövetkező napokban a támadó mozgás gyors tempóban folytatódott . Bosanska Krupa térségében az Una folyó hídjának biztosítása mellett október 30-31-én az 505. brigád Ostroznica, Pučenik , Gudavac felé hajtott végre támadást . Október 28-29-én az 511. brigád eléri Vučjak települést ,az 503. brigád és az 1. BObr. pedig Vranjska települést és 348.m. magaslatot a településtől északra, valamint Radićke uvala –án át Stojanov vrh.magaslat felé nyomult, ahol az 501.brigádot elérik és Turska voda területén támadták a szer erőket. A támadás során elérték Gudavac, Suvaja településeket, ahonnan a későbbi szerb ellentámadás végett visszavonultak.
 
Az 502. és 501. brigád október 27-28-án gyors ütemben foglalta el Gorjevac—Vrtoče irányon a területeket. Az 502.brigád a Gorjevac – Lipa- Vrtoče vonalon támadott az 501. brigád pedig Bosanska Doljani –Ljutoč hegység - Orasko Brdo–Orasac-Klisa- Kulen Vakuf vonalon.
Az 502. brigád Lipa, Brusovo, Teoćak, Orasko Brdo az 501. pedig a Rajnovci ,Kulen Vakuf álklásait a szerb ellentámadás végett elhagyta és visszavonult Lohovo brdo-Vinica állásokba.
 
1994. november a VRS ellentámadásba , műveletbe ( Stit94) kezd a muszlim (Grmeč 94 ) offenzívára válaszként. Bihac-Bosanski Petrovac , Grabez plató irányom intéznek támadást az 5.ARBiH állásai ellen. November 1-én a VRS visszafoglalja Kulen Vakuf várost és környékét , és dél ,délkeleti irányból támadta az 5.ARBiH vonalait.
 
 
 

 

 

 

Oslobodenje Kupresa

 

  

(Nyugat-Hercegovina ,Kupres)

 

 
 
Az 1993-as évek és 1994-es évek nyaráig tartó boszniai horvát-muszlim „háború a háborúba” helyzet lezárultával, a két boszniai nemzet politikusai és egyben katonai vezérkara megállapodik az együttes ,közös fellépésről a szerb agresszor ellen. Ettől kezdve a közös arcvonalak ,frontvonalak mentén összehangolták a hadi tevékenységüket ,mely a szerbeknek nem kedvezett.
 
Ilyen közös akció volt az 1994-es év végén ( 1994. 11.01-11.03) végrehajtott Kupres-i akció.
 
Kupres város felszabadításában a helyi horvát erők HVO egységei mellett a ARBiH muszlim egységei is részt vettek. A szerb megszállás alatt álló Kupres visszafoglalására a HVO „Cincar” akciója keretén belül koordinálta az együttműködést a muszlim egységekkel,melyek részt vettek a harci feladatok végrehajtásában.
 
A muszlin 307. és 370 „dicsőséges „ brigádok a művelet első fázisában Bugojno és Gornji Vakuv körzetében ,járásában támadást intéztek a szerb VRS vonalai ellen . Szétválasztották a Bugojno és Kupreski Visoravan területeket egymástól. Megkezdték a stratégiai magaslatok elfoglalását Demirovac hegytől keresztül a Kupreski vrata aztán Vrane Velika és Mala Stozer, Viljicevca ,Lupoglave ,Stozerca magaslatokat a HVO erők vonalai felé. A HVO egységek megkezdték a Kupresko polje (mező) alsó és felső tájegységének kettéválasztását. 
 
Súlyos harcok közepette a ARBiH 307., 370. és 305. brigádjai sikeresen elérték a kitűzött céljukat. A hegyvidéki magaslatok elfoglalásával széles frontszakaszt vontak ellenőrzés alá. A 307. brigád elfoglalt néhány objektumot a Vran hegységen, a 305 „jajacka” brigád elfoglalta régi és új Tito villát ,és egyéb objektumokat, továbbá a bal szárnyon a 307. brigáddal gyors tempóban haladt a Velika Kupreska vrata magaslat felé. Ez lehetőséget adott a többi egységnek a 7..ARBiH hadosztályból, hogy rendezzék erőiket a további harci feladatokra.
 
A 305.brigád sikeres manőver során egy másik körzeten keresztül bevonta a 308.brigádot a harcokba. A jobb szárnyon a 370 „dicsőséges” brigád a frontzóna közepén a 307 brigád helyezkedett el. A bal szárnyon nagy szélességben a a 317 brigád helyezkedett el.
 
A 17 krajiska brigád parancsnoka ,Sakib Foric parancsot kapott a 7 hadtest parancsnokától, Mehmed Alagic –tól, hogy egységének egy részével a Vlasica zónából a Kupres körzetbe vonuljon. A körzetben a bal szárnyom kellett támadást indítaniuk a 7.hadosztály többi egységének előrejutása érdekében. A 17. egység Bugojno-Vesela- Gornji és Donji Mracaj vonalon kezdte meg a támadást a szerbek ellen. Fontos feladat volt, a Lupoglava és Stozerac elfoglalása , mivel innen a 7 hadtest egységeinek bal szárnya ellenőrizhette a Kupreska polja mezőt és támadhatták a Kupres város környéki félig bekerített szerb fegyveres egységeket .A 17.egység a szükséges felderítés és várakozást követően megkezdte Gornji és Donji Mracaj támadását. Az egység elfoglalta a falut ,és utat nyitott a Lupoglava és Stozerac –ra. Ezen magaslatokat a más egységek foglalták el. A jobb szárnyon a 17. egység támadást intézett a Vilicevac magaslat ellen.
 A 7. számú muzulmán diverzáns zászlóalj, Goran Cisic vezetésével a 37. muszlimán könnyű gyalogos brigáddal elfoglalta Jelin és Ravni Jelin magaslatokat.
 
A 7.ABiH brigádjai megkezdték a benyomulást a Kupresko polje-re . A 308.brigád a jobb szárnyon támadta sikeresen a Mala Kupreska Vrata –át, és benyomultak a Kupresko polje –re és Kupres várost bekerítették .A 317. brigád a bal szárnyom támadta sikeresen a a Mali és Veliki Silver magaslatot és benyomultak a Kupresko polje –re Radusa térségébe.
 
 "Silaskom jedinica"egység  gyors erőteljes a Kupresko polje –mezőn sikeresen támadták a szerb  harckocsikat. A központi frontszakaszon marad még néhány magaslat (Vrana) . A 17. egység és újabb egységek leváltották emberfeletti harcoktól megfáradt egységeket Vlasica körzetében.
 
Az új egységekkel   Vlasica –nál a 17.egység folytatta a támadást és elfoglalta a Crni Vrh, Javorak, Runjevica magaslatokat. A muszlim egységek a bal szárnyon túlteljesítették a támadási ütemtervet a Kupresko polje ,mező elfoglalását illetően .Rilic településnél találkoztak a HVO egységekkel.
 
A HVO egységek tankokkal megerősítve Crni Vrh, Runjevica, Javorak magaslatok és   Kukavice , Trifunovici települések irányából támadták Kupres várost.
 
ARBiH hadosztály egységeinek sikerült felszabadítani a Kupresko polje jelentős részét. A Kupres város visszafoglalásával közúti kapcsolat jöhetett létre a Suica (HVO) –Kupres –Bugojno között. Az ARBiH brigádjai felszabadították a mező ellenőrzése szempontjából fontos Velika Kupreska vrata, Stozer magaslatokat , egy részét a Demirovac hegységnek , Semesnica, Kriz részeket. A 7.hadtest pár száz méterre megállt Kupres várostól , és felkínálta a lehetőséget a horvát HVO-nak. A muszlimok és a HVO ,megállapodása alapján a felszabadított Kupres városba a HVO egységei vonultak be.
 
 

A mappában található képek előnézete HADMŰVELETEK


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.