Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOSNYÁK/MUSZLIM HADERŐK A HÁBORÚBAN (területvédelmi erők , Patrióta Liga ,Zöld Sapkások, rendőri erők -MUP)

 

A boszniai „bosnyák-muszlim „ fegyveres erőkről
 
Területvédelmi erők BiH
 
1988-ban a JNA struktúrájában lévő , az 1. Katonai Körzet (Beograd) irányítása alá tartozó boszniai területvédelmi erejét 1991. decemberig 86 362 főre csökkentette. Ezen területvédelmi erők szerb tábornokok vezetése alatt álltak ,kilenc körzetbe ,régióba, minden körzet tizenkét 12 önkormányzatot irányított ,összesen 109. önkormányzatot. Két- három területvédelmi brigád összlétszáma kitett 1800 főt, összesen huszonhat brigád volt. Mindegyik brigádban volt négy zászlóalj vagy „partizán „ egység. Ezen egységekben vegysen szolgáltak boszniai szerbek ,muzulmán –bosnyákok és horvátok. A képzett katonák a konfliktus elkezdődésekor megalakították saját nemzeti önkéntes területvédelmi egységeiket. A bosznai szerbek a szerb területvédelmi erőket , a muszlim –bosnyákok ,úgy a horvátok a sajátjukat, készülve a háborúra. A különbség annyi volt ,hogy a boszniai szerbeket támogatta JNA. A boszniai szerbek megkapták az „engedélyt „ az anya álamtól, Szerbiától ,és egyben a katonai támogatást is , hogy megalakítsák önálló boszniai államukat , független attól ,amit Alija Izetbegovic Republika BiH vezetője akart elérni. Izetbegovic 1990. év vélgén megalakuló politikai szervezetével ,pártjával létre akarta hozni az önálló független Boszniát , a BiH köztársaságot. A szerbek nem kívántak ebben részt venni hiszen még mindig Szerbia részének tekintették Boszniát . Az Alija Izetbegovic vezette politikai vezérkar döntött egy általuk vezetett katonai erő , un. Területvédelmi hadsereg felállításáról. 1991. márciusában a muszlim politikai szárny támogatására , pontosabban katonai árnyék szervezeteként megalakult Sefer Halilovic vezetésével a Patrióta Liga „ Patriotska Liga (PL)” mint önálló boszniai hadsereg, a független katonai területvédelmi (TO) erő.
1992. márciusáig a Patrióta Liga (PL) több mint 90 000 fős képzett katonával rendelkezett. A PL kilenc régióban és körzetben , 103 -109. önkormányzatban. Már 1991. novemberében a JNA és az általa támogatott boszniai szerb önkéntes területvédelmi erők támadást intéztek a boszniai muszlim és horvát városok ,települések, falvak ellen, Sarajevo fővárosban .1992. március 3-án Bosanski Brod városban kirobbantak a harcok.
 
1992.április 4-én Alija Izetbegovic muszlim elnök elrendelte az általános mozgósítást.Április 8-án Sarajevo lett a létrejövő önvédelmi ,területvédelmi (TO) erők központja , mely a TO BiH elnevezést kapta. A TO RBiH főparancsnoka ezredes Hasana Efendica volt ,helyettesei pedig ezredes Stejpan Siber és ezredes Jovan Divjak. Hét-kilenc központi körzet csatlakozott a TO RBiH katonai erőhöz, viszont azon körzetek ,mely vegyesen lakottak voltak , 73 járás ,mely bosnyák-muszlim és horvát , valamint 36 járás ,melyben boszniai szerbek éltek többségben (Doboj és Banja Luka járások ) nem csatlakoztak.
Hivatalosan 1992.április 15-én alakult meg a TO RBiH , mikor a PL egységei egyesültek.
 
1992.áprilisban a TO RBiH közel 75 000 képzett katonával rendelkezett. A Boszniai horvátok 7500 a szerbek 7500 fős erőt képviseltek. A muszlim –bosnyák vezérkar a meglévő TO RBiH erőket négy nagyobb központi körzetbe vonta össze : Bihac, Sarajevo, Tuzla és Zenica ,valamint két taktikai csoportba ,mely utóbbiakat a PL irányított. Az új egységek célja volt a Sarajevo körüli szerb katonai blokád áttörése, ezzel területi kapcsolatot teremteni a szomszédos muszlim központi körzetekkel. A terv nem sikerült, bár a város nagy részét ellenőrzés alatt tartották a muszlimok ,de a blokádot nem tudták áttörni. A muszlim katonai vezetés nemsokára huszonhat brigádot állított fel, melyek elnevezése magába hordozta az adott járás nevét. Létrehoztak néhány önálló zászlóaljat és egységet, katonai rendészetet és vegyes tüzér ütegeket valamint egy speciális egységet.
 
Előkészület a fegyveres ellenállásra ,a Patrióta Liga .
 
1991.évben a Sarajevo városban a rendőrség főépületében (Dom milicije) az SDA ( muszlim radikális párt) kongresszusán megszervezték a nemzet védelmére irányuló feladatok végrehajtását, és létrehozzák a Patrióta Ligát „ Patriotska liga” ,mely fegyveres ellenállás alapja lesz a hadsereg megalakításához vezető úton.
A Patrióta Liga (PL) fegyveres ellenálló nemzeti csoportjai ,mint zöldsapkások „Zelene beretke” híresültek el. A Liga 1992.02.07-08-án a Mehurići (Travnika járás) előkészítette a 60 000-70 000 főből álló fegyveres területvédelmi erők szervezeti ,lokális védelmi struktúráját. A cél az önálló, független BiH köztársaság megvédése a szerb agresszióval szemben . Ennek során a PL vezérkari stábja kilenc regionális stábot hozott létre , 103. járás stábot , és ezek alá tartózó különböző területvédelmi egységeket , melyek szakasz formációtól a brigádig alakították ki.. Ezzel létrehozták a területvédelmi un. TO katonai formációt, modellt.
 
 

Központi Területvédelmi Erők

 

(" Teritorialna Odbrana Armije Republike BIH" ) Sarajevo –i főparancsnokság.
 
1992. május-augusztusában megalakult muszlim-bosnyák területvédelmi erők " Teritorialna Odbrana Armije Republike BIH" .Központi TO erők főparancsnoksága , Sarajevo városában székelt , a főparancsnok Sefer Halilovic volt. Központi egysége az 1. Speciális Egység (SJ).
Sarajevo mellett Tuzla ,Zenica, Bihać , Nyugat –Hercegovina körzeteiben jöttek létre a Sarajevo-.i főparancsnokság alá tartozó TO erők.
 
Regionális központi TO egységek Sarajevo :
 
-1 Sanjak Brigada - (Szandzsák brigád)
-1 Dobrinja Brigada -( Dobrinja városrészen tevékenykedő brigád)
-1 Stup Brigada- ( Stup városrészen tevékenykedő brigád)
-1 Drinina Dolina Brigada -( Drinina völgyi brigád)
-1 Ilidža Brigada- (Ilidža városrészen tevékenykedő brigád)
-11 Pješadička Brigada "Zmaj od Bosne" -(Zmaj gyalogos brigád)
-12 Pješadička Brigada "Hadži Lojo" -(gyalogos brigád)
--13 Novo Sarajevo Brigada - ( Novo Sarajevo városrészen tevékenykedő brigád)
-14 Profalić-Velesić Pješadička Brigada -( Profalić-Velesić részen tevékenykedő gyalogos brigád)
-15 Novi Grad Pješadička Brigada - (Novi Grad részen tevékenykedő brigád)
-"Isa Beg Isaković" Brigada
- Sarajevska Općina Vojna Policija Bataljon -( Sarajevo járási katonai rendész zászlóalj)
- Nezavisni Odredi -(független egységek)
- Nezavisne Brigade -( független brigádok)
-2 Taktička Grupa (Hadžići-Trnovo) - Sarajevo -( 2. számú taktikai csoport Sarajevo ,Hadžići-Trnovo városrész)
-"Nijaz Kulenović" Puk - ( Nijaz Kulenović ezred)
-"Igman" Sjedinjeni Odred -( Igman speciális egység)
-"Igman" Mješoviti Artiljeski Bataljon (Hadžići) - ( Igman vegyes tüzérségi -zászlóalj - Hadžići városrész)
 
Regionális központi TO erők , Tuzla város ,járás - Észak BiH :
 
-1 Tuzlanska Brigada -(1. Tuzla-i brigád)
-2 Tuzlanska Brigada -(2. Tuzla-i brigád)
-3 Tuzlanska Brigada -(3. Tuzla-i brigád)
 -1 Lukovac Brigada - ( Lukovac -i brigád)
- Nezavisni Odredi -(független egységek)
- Nezavisne Brigade -( független brigádok)
 
 
Regionális központi TO erők, Zenica város ,járás- Közép BiH :
 
-1 Zenička Brigada -( 1. Zenica-i brigád)
-2 Zenička Brigada -( 2. Zenica-i brigád)
-1 Bosanska Krajinska Brigada -( Bosanska Krajina tájegység 1. számú brigádja)
-7 Bosanska Krajinska Brigada -( Bosanska Krajina tájegység 7. számú brigádja)
 -Nezavisni Odredi -(független egységek)
 -Nezavisne Brigade -( független brigádok)
 
 
Regionális központi TO erők Bihać város /Una-Sana járás -Operativna Grupa "USOG"( Operatív Csoport )- Észak-nyugat BiH :
 
-1 Bihačka Brigada - ( 1. Bihać-i brigád)
-2 Bihačka Brigada - ( 2. Bihać-i brigád)
 
-1 Cazinska Brigada - (Cazin városi/járási 1.brigád)
-10 Brigada -Velika Kladuša -( Velika Kladuša városi/járási 10. brigád)
-105 Brigada-Bužim - (Bužim városi /járási 105.brigád)
-111 Brigada -Bosanska Krupa - ( Bos. Krupa városi /járási 111.brigád)
-Specijalni Službeni Odred -Bihać - ( speciális szolgálati egység Bihać)
-1 Bihački Naouružani Bataljon - ( 1. Bihać-i fegyveres zászlóalj)
-14 Nezavisni Odreda -(14- számú független egység)
 
Nyugat -Hercegovina-i egységek:
-1.Taktička Grupa -Konjić -( 1. számú taktikai csoport Konjić város/járás)
-111 Brigada -Konjić -( 111. számú brigád Konjić város/járás)

 

1992.április hónapban szolgálatban álló TO erők BiH struktúrája
 
1992.április 15-én a Bosznia és Hercegovina Köztársasági Hadsereg erőinek struktúráját a területvévelmi TO egységek, civil paramilitariáns alakulatok. A civil fegyveres szervezetek közt fő erőt képviselt a Patrióta Liga , és Területvédelmi TO erők. A paramilitariáns csoportok közül pedig a Zöld Sapkások/Zelene Beretke (ZB), valamint néhány speciális egység, köztük a legismertebb a Fekete Hattyúk/Crni Labudovi és egyéb rendőri szolgálatok.
 
Sarajevo régió:
 
Staro Sarajevo provincia:
 Régiós Stáb-Területvédelmi erők (RgSTO) Sarajevo-
parancsnok:Mustafa Hajrulahovic Talijan
 -TO Centar – parancsnok: Enver Zejnilagic
 -TO Stari Grad – parancsnok: Hamid Bahto
- Speciális alakulat/ MUP BiH,parancsnok:Dragan Vikic
- Zöld Sapkások/Zelene Beretke –parancsnok: Emin Svrakic
- Katonai Rendészet – parancsnok: Kerim Lucarevic Doktor
 
Novo Sarajevo provincia :
 -TO Novo Sarajevo – parancsnok: Salko Idriz
 -TO Novi Grad – parancsnok: Osman Dzamalija
- TO Dobrinja – parancsnok: Hajriz Becirovic
- Pofalicki Egység – parancsnok: Habib Idrizovic
- Jukini Vukovi – parancsnok: Juka Prazina (3000 katona)
 
Ilidza provincia :
 -TO Ilidza – parancsnok: Enver Hadzihasanovic
 
Breza provincia :
 -TO Breza – parancsnok: Ismet Salcinovic
 -TO Ilijas – parancsnok: Hasim Spahic
 
Olovo provincia :
 -TO Olovo –  
 
Pazaric provincia :
 -TO Hadzici – parancsnok: Ramiz Dupovac
 
Trnovo provincia :
- TO Trnovo – parancsnok: Hamdo Karic
- Rendőri egység MUP Trnovo – parancsnok: Edo Godinjak
 
Rogatica provincia :
- TO Rogatica
 
Zenica régió:
 
Zenica provincia:
 -RgŠTO Zenica – parancsnok: Ramiz Suvalic
- TO Zenica – parancsnok: Jozo Jerkic
 
Kakanj provincia :
 -TO Kakanj – parancsnok: Elvedin Sehagic
 
Busovaca provincia :
 -TO Busovaca – parancsnok: Husein Hadzimejlic
 
Novi Travnik provincia :
 -TO Novi Travnik – parancsnok: Saban Mandzuka
 
Travnik provincia :
 -TO Travnik – parancsnok: Zijad Caber
 
Vitez provincia :
 -TO Vitez – parancsnok: Hakija Cengic
 
Gornji Vakuf provincia :
- TO Gornji Vakuf – parancsnok: Fahrudin Agic
 
Bugojno provincia :
- TO Bugojno – parancsnok: Senad Dautovic
 
Donji Vakuf provincia :
 -TO Donji Vakuf – parancsnok: Senad Alkic
 
Zepce provincia :
 -TO Zepce – parancsnok: Ahmet Delic
 
Zavidovici provincia :
 -TO Zavidovici – parancsnok: Mustafa Turkovic
 
 
Tuzla régió:
 
Tuzla provincia :
 -RgŠTO Tuzla – parancsnok: Zeljko Knez
 -TO Tuzla – parancsnok: Sead Delic
 
Zivinice provincia :
- TO Zivinice – Com. Hasan Muratovic
 
Kalesija provincia :
 -TO Kalesija – parancsnok: Sejo Omerbegovic
 
 
Kladanj provincia :
 -TO Kladanj – parancsnok: Sifet Krekic
 
Lukavac provincia :
- TO Lukavac – parancsnok: Dzevad Salihbasic
 
Banovici provincia :
 -TO Banovici – Com. Nermin Delalic
 
Gracanica provincia :
- TO Gracanica – parancsnok: Osman Puskar
 
Gradacac provincia :
 -TO Gradacac – parancsnok: Ivan Mijacevic
 
Srebrenik provincia :
- TO Srebrenik – parancsnok: Fadil Vikalo
 
Brcko provincia :
 -TO Brcko – parancsnok: Ferid Mujkanovic
 
Zvornik provincia :
 -egység Patrióta Liga (PL BiH) – parancsnok: Samir Nistovic
 
Srebrenica province:
 
Doboj régió:
 
Doboj provincia :
 -RgŠTO Doboj – parancsnok: Esad Halilbasic
 -TO Doboj – parancsnok: Borislav Pranjic
 
Tesanj provincia :
- TO Tesanj – parancsnok: Kemal Brka
 
Maglaj provincia :
- TO Maglaj – parancsnok: Sulejman Herceg
 
Teslic provincia :
- TO Teslic – parancsnok: Himzo Djogic
 
Bihac régió:
 
Bihac provincia :
 -RgŠTO Bihac – parancsnok: Hajrudin Osmanagic
 -TO Bihac – parancsnok: Ramiz Drekovic
 
Cazin provincia :
 -TO Cazin – parancsnok: Senad Murvic
 
Velika Kladusa provincia :
 -TO Velika Kladusa – parancsnok: Izet Latic
 
Bosanska Krupa provincia :
 -TO Bosanska Krupa – parancsnok: Hasim Djulic
 
Buzim provincia :
- TO Buzim – parancsnok: Izet Hamic
 
Mostar régió:
 
Stari Mostar provincia :
 -RgŠTO Mostar – parancsnok: Nijaz Kahrimanovic
 -TO Mostar – parancsnok: Semsudin Hasic
 -1. Önálló Mostar Zászlóalj (SMB) – parancsnok: Suad Cupina (700-1000 katona)
 
Konjic provincia :
- Rendőri egység/ MUP Konjic – parancsnok:Jasmin Guska
- Katonai Rendészet – parancsnok: Mitke Pirkic
- Speciális Egység ‘Zulfikar’ – parancsnok: Zulfikar Alispago
 
Gorazde régió:
 
Gorazde provincia :
 -RgŠTO Gorazde – parancsnok: Bajro Murguz
 -TO Gorazde – parancsnok: Hamed Risljanin
 
Visegrad provincia :
- alakulat PL BiH – parancsnok: Zijo Subasic
 
Tjentiste provincia :
 -zászlóalj ‘Sutjeska' – parancsnok: Zaim Besovic
 
 
FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZBEN
 

A mappában található képek előnézete ARBiH boszniai bosnyák/muszlim erők

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.