Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOSNYÁK/MUSZLIM HADERŐK A HÁBORÚBAN ( El Mudjahedin Odred -ISZLÁMISTA BRIGÁD

 Az „El-Mudjahedin” osztagok Bosznia.

 

 

„Előkészített terep”

 

Bosznia és Hercegovina (BiH) az Oszmán birodalomhoz köthető történelmi múltja révén egyfajta európai bástyát jelentett az iszlámista nagyhatalmak részére. Az iszlám boszniai térnyerésében nagy szerepet jelentett a polgárháborús időszakban a bosnyák nemzeti muszlim nézeteket képviselő radikális kormányzat, és Alija Izetbegovic, mint a függetlenedő, önálló államiságot célul kitűző BiH Köztársaság (később horvát-bosnyák föderáció) elnöke.

Alija Izetbegovic (Ali Izat) ápolta és előtérbe helyzete a muszlim hagyományokat , mint egykori  oszmán arisztokrata család sarja. Belépett a boszniai muszlim szervezetbe  (Al Hiyada), mely a muszlim ideológiai elveket képviselte. A Tito-i kommunista reszim időszakban politikai pályára lépett, ahol a bosnyák/ muszlim eszméket képviselve boszniai muszlim lakosság támogatásra alapozva muszlim pártot (Preporod) alapított. Ennek eredménye hosszú börtönévekkel járt. Szabadulását követően az 1970-es és 1980-as években már csak publikált, elsősorban iszlámista ideológiai, vallási tanulmányokat  ad ki bosnyák nyelven. Izetbegovics iszlámmal kapcsolatos műveiben kifejtette azon gondolatait, mely a Jugoszláv szövetségi állomon belül Bosznia tagköztársaságból iráni formán alapuló iszlámista köztársaságot kellene létrehozni. Ezen nézetei újabb börtönéveket eredményeztek, ahonnan 1980-as évek végére szabadul .

Az 1980-as évek végén és 1990-évek elején Jugoszlávia belpolitikailag némileg felengedett és sorra alakultak meg a pártok. Izetbegovic újabb politikai pályafutása innen egyenesen vezetett a polgárháborúban függetlenségét kivívó Bosznia és Hercegovina Köztársaság, majd Föderáció vezetői székébe. Izetbegovic 1990.05.26-án létrehozta Sarajevo-ban a bosnyák muszlim ideológiát hirdető és magába foglaló „nemzeti radikális „ Demokratikus Akció pártot (SDA-Stranka Demokratske Akcije), mely párt az 1990.éveben Boszniában történő szabad választások alkalmával megszerezte a választópolgárok többségi szavazatát. Ezzel a polgárháború kezdetével párhuzamosan Bosznia és Hercegovina Köztársaság elnöke a kormányalapító SDA párt vezére, Izetbegovic lett.

 

 alija.jpg

 Izetbegovics és bosnyák katonai parancsnokok külföldi mudzsahedinek körében

 Az SDA kormányzat a továbbiakban fontos szövetségesekre talált az iszlámista ideológiai, szakreális nézeteket Boszniába betápláló iszlámista országokban. Bosznia bosnyák/muszlim kormányzatát a síita Irán mellett a szunnita arab államok közösen támogatták NGO szervezeteiken keresztül. Ezen szervezetek nemcsak a humanitárius segélyeket juttatták be Boszniába a bosnáyk/muszlim kormányzatnak, hanem a létrejövő bosnyák/muszlim hadsereg alapjait jelentő hadianyagot és egyben képzett külföldi mudzsahedinjeit. Az iszlámista hatalmak (Irán, Szaud Arábia, Törökország, Perzsa öbölbeli országok, Szudán) célja volt a bosnyák SDA kormányzaton keresztül iszlamizálni BiH-t. Bár BiH bosnyák lakossági arányának kisebbsége képviselte a tradicionális iszlám, muszlim nézeteket,  mégis a háború végéig és azt követően a „Daytoni béke” után is erőnyerő volt az SDA.    

 

Iszlámisták Boszniában

 

Az első külföldi mudzsahedek „iszlám szent harcosai” 1992. évben érkeztek meg Bosznia harctereire, ahol a bosnyák-muszlimán hadsereg ARBiH oldalán részt vettek a harci feladatokban és közreműködtek a helyi erők katonáinak kiképzésében. Fő profiljuk a gerilla harcmodor oktatása volt. Többségük megjárta a külföldi harcmezőket Afganisztán, Irak, Csecsenföld, Ingusföld ,stb. Boszniába történő beutaztatásukban szerepet játszottak az iszlámista-dzsihádista , USA és a nyugat-európai nagyhatalmak által csak „terror szervezeteként” emlegetett és nyilvántartott észak –afrikai Al-Jama,ah al-Islamiyya al-Musallah Algeria (GIA) Al-Gama,ah al-Islamiyya Egyiptom , Egyptian Islam Jihad, Tunisian An-Nahdah csoportok vezetői, ideológiai és katonai vezetői. A GIA európai (Nagy Británia,Németország , Olaszország) központjainak vezetőinek feladata volt a mudzsahedek összegyűjtése nyugat-európai „gyűjtőpontokon” és főleg szárazföldi vagy vízi úton történő beutaztatása Szlovénián és Horvátországon keresztül Boszniába. Ők adták az első pillérét Boszniában az érkező „harcosoknak” ,akiket fogadtak és koordináltak, közvetítettek a helyi bosnyák/muszlim hadsereg- ARBiH (Armija Bosnija i Hercegovina) kötelékébe. Többen közülük ismert al-Káida tagként nyilvántartott mudzsahed volt.

 

muja.jpg

A „legális” beutaztatást a „nem kormány párti nemzetközi iszlámista segélyszervezeteken” (NGO) keresztül bonyolították le a legtöbb esetben. Az NGO létrehozták boszniai és horvátországi bázisaikat ,ahova mint segélyszervezeti munkatárs fogadhatták a mudzsahedineket. Elsőként Horvátországban létesítettek az NGO szervezetek „kirendeltségeket”:

 

 

-Maktab Al-Khidamat (MAK)-(Human Services Organization/Office (HSO), Al-Kifah)

-Benevolence International Foundation (BIF) AL BIR AL DAWALIA

-Al –Haramain Islamic Foundation (Mu'assasat al-Haramayn al-Khayriyya )

-Human Appeal International (HAI)( Hay'at Al-A'mal Al-Khayriyya

-Human Concern International (HCI)

-International Humanitaire Hilfs Organization (IHH)-(International Humanitarian Relief Organization-IHRO)

-.International Islamic Relief Organization (IIRO)-(Hay'at Al-Ighatha al-Islamiyya Al-'Alamiyya- Ighatha vagy Igasa)

-Islamic Relief Agency  (ISRA)- (IARA, YARA, African Islamic Relief            Agency)

-Kuwait Joint Relief Committee (KJRC)-( General Committee For Refugee Assistance)

-Lajnat  Al-Birr Al-Islamiyya(LBI)-(Islamic Charity Committee)

-Muwafaq Foundation –( „ Blessed Relief” Al-Muwafaq-Muwafaq, Muwafaq Foundation, and Muwafaq Al-Khayriyya Benevolent Foundation).

-Qatar Charitable Society/Committee-(Qatar Committee to Sponsor Orphans)

-Red Crescent –Irán ( Helal Ahmar, Iranian Red Crescent Society, Iranian Humanitarian Aid Organization.)

-Saudi High Commission /High Saudi Committee (HSC)

-Third World Relief Agency(TWRA)

-The Islamic World Committee or Commission (Lajnat Al-'alam Al-Islami)

-Benevolence International Foundation (BIF) AL BIR AL DAWALIA

-The “Global Relief Foundation” (GRF), AL-NAJDA-

-Taibah International Aid Association( Taibah)

-Maktab Al-Khidamat (MAK)-(Human Services Organization/Office (HSO), Al-Kifah)

-World Assembly of Muslim Youth 

 

Főleg Zagreb, Rijeka, Split városokban. Horvátországból  rendszerességgel biztosították hol hajózó, hol légi, hol pedig közúti közlekedési eszközök horvát igénybevételével a „szállítmányok” eljutását Boszniába. Ez kiváló politikai „mérleghintát” jelentett a horvát kormányzatnak (HDZ párt) a boszniai horvátok ügyében a boszniai muszlim avagy bosnyák kormányzattal szemben. A horvátok légi-bázisaik, kikötőik, légi szállító szolgálatuk  bosnyák érdekek rendelkezésre bocsátották, és közreműködtek a külföldi iszlámista NGO „szállítmányok” célba juttatásában. Az iszlámista NGO szervezetek aztán folyamatosan kezdték megvetni a lábukat irodáikkal Boszniában a bosnyák/muszlim kormányzat által irányított főleg muszlim/bosnyák lakosság számarányában többségben lakott térségekben.

 

Horvát-bosnyák/muszlim ütközőpont

 

1992.év végére főleg Közép-Boszniában és Hercegovinában területszerző törekvések végett folyamatosan romlott a viszony a boszniai horvát politikai elit és a Sarajevo központú Bosznia és Hercegovina Köztársaság kormányzata közt. A két fél közti területbirtoklási arány elsősorban közép-boszniai és közép,kelet-hercegovinai zónára terjedt ki.

A boszniai horvátokat védő –vegyesen lakott horvát-bosnyák/muszlim területeken bosnyák önkénteseket is magába foglaló- Horvát Felszabadító Erő (HOS) szembekerült a saját politikai vezetésével, mivel a boszniai horvát politikai erő, főleg hercegovinai és közép-boszniai vegyesen bosnyák/muszlim és horvátok lakta régióiban nem kívánt behódolni a Sarajevo-i bosnyák/muszlim köztársasági kormányzatnak.

A köztársasági kormányzat viszont mindenkép be akarta integrálni a boszniai horvát haderőt (HOS) az ARBiH alá. Már csak azért is mert voltak régiók, ahol a HOS-ba nemcsak horvátok, hanem helyi muszlim/bosnyákok is szolgáltak . A beintegrálás azon HOS erőknél sikerült is, ahol a bosnyákj/muszlim önkéntesek nagyobb számba voltak. Ezen erőknél a horvátok csatlakoztak a HVO-hoz, a bosnyákok pedig az ARBiH erőihez. Továbbá Sarajevo és Bihac területén a horvát kisebbséget védő HVO egységként szintén a Bihac-i és Sarajevo-i ARBiH koordinálása alá kerültek.

Ebben az akkori boszniai HOS vezérkari főnöke egyetértett  részben a bosnyák/muszlim vezérkarral, de a boszniai horvát önálló köztársaság irányába törekvő politikai erő nem. Horvátország kormányzata támogatásával a boszniai horvát politikai erő önálló köztársaságban gondolkodott Bosznián belül (Hrvatska Republika Herceg-Bosna) . Mivel a HOS nem volt ebben megfelelő partner ezért létrehozták saját önvédelmi katona szárnyukat a Horvát Védelmi Tanácsot (HVO), mely a HOS vezetőjének „likvidálása” után egyeduralkodóként magába kebelezte a HOS-t (horvát részét). A HOS-ból a muszlim/bosnyákok pedig csatlakoztak az ARBiH-hez.

A helyzet 1993.év elejére már annyira elmérgesedett, hogy a hercegovinai és közép-boszniai régiókban fegyveres konfliktus alakult ki a helyi horvát (HVO) és bosnyák/muszlim erők közt . Sőt az ARBiH „Neretva 93” offenzíva megindításával megkezdte Mostar-tól –Jablanica-án át Gornji Vakuf-ig a területszerzést. A boszniai polgárháborúban (szerb és horvát-bosnyák szövetség egymás elleni háború) kialakult a „háború a háborúba” (boszniai horvátok és bosnyákok „muszlimok” közti harc).  A helyzet kihatott Horvátország és a BiH Köztársaság Sarajevo-i bosnyák/muszlim kormányzat közti kapcsolatra is. A helyzet drámaiságát fokozta, hogy a közép-boszniai régióban azon iszlámista NGO által támogatott külföldi mudzshedinek  hajtottak végre a helyi horvát erők ellen katonai gerilla akciókat (ezekben az UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) háborús bűncselekmény végett vizsgálatot folytat), akiknek a kirendeltségei egy része Horvátországban voltak, illetve Horvátországon keresztül bonyolították fegyver és humanitárius szállítmányozásukat Boszniába. A mudzsahedin külföldi alakulatok 1993.áprilisában megtámadták Vitez, Busovac, Zenica területén lévő HVO katonai csoportokat, majd júniusban Travnik várost ahonnan horvát katonai alakulatok és helyi civil lakosok menekültek el. Júniusban a mudzsahedek részt vettek Maljina és Novi Travnik horvát lakosainak megtámadásában.

A mudzsahedinek az ARBiH 3.hadtest 6. muszlimán brigádjában és a „Krajiska „brigád-Travnik egységében önálló harcoló csoportokban tevékenykedtek, de csatlakoztak a 7. muszlimán brigádhoz is. . Harcmodoruk és taktikájuk szokatlan volt a horvátok számára. 1993.júniusban Travnik régióba algír, pakisztáni, afganisztáni, iráni mudzsahedinek érkeztek. A mudzsahedinek kiképző tábora a Busovaca régió Kacuni falu közelében lévő Mehurici településen jött létre Abu Abdel Aziz Amir arab parancsnok vezetésével.

02.png

A horvátok azonnal korlátozták az iszlámista NGO szervezetek horvátországi és Horvátországon keresztül folyó tevékenységét, illetve bevetették a helyi horvát HVO erők támogatására horvátországi központi gárdista dandárjaikat Bosznia területén, mindaddig, amíg 1994.évre megszületett a megállapodás a boszniai horvát politikai erők és a boszniai bosnyák/muszlim politikai hatalom közt a fegyveres ellenségeskedés beszüntetésére, és a szerbek, mint közös ellenség ellen irányuló szövetséges viszony rendezésében. Ezt követően újra indulhattak a horvátországi és azon átfutó iszlámista NGO „szállítmányozás” a boszniai bosnyák/muszlim kormányzat, hadsereg részére, mely 1995.őszére érte el csúcspontját .

 

Az 1993-1994.évi horvát –bosnyák/muszlim belviszály során több iszlámista NGO települt át Horvátországi irodáiból Boszniába, vagy hozott létre horvátországi irodái mellett boszniai kirendeltséget.  

 

 

Külföldi mudzsahedek a boszniai frontvonalon

"Naš put je džihad"

 

 

A harci zónákban a mudzsahedineket az első frontvonalakon vetették be, koordinálva a helyi képzetlen katonának az aktív védelmi és támadó műveletek sikeres végrehajtására. Több csatában is a szerb túlerő esetén meghátráló helyi bosnyákokkal szemben a külföldi mudzsahed önkéntesek tartották a tűzvonalat az első frontvonalban. Harci taktikájuk révén többször megtévesztették a szerb erőket, és ezzel megőrizték a védvonalakat a bosnyák erőknek, akik a már stabilizálódott helyzet után visszatértek az első vonalakba. Később már a „megedzett” helyi bosnyák harcosok, átvéve a mudzsahed gerilla harcmodort felvették a küzdelmet a haditechnikailag erősebb szerb támadásokkal szemben.  

delicmudzahediniv.jpg

A szerb erők elsőként az észak-boszniai Tesanj járásban lévő frontvonalon „találkoztak” elsőként a bosnyák hadsereg kötelékében szolgáló külföldi afrikai-ázsiai származású mudzsahedinekkel.

1992.augusztus 31 és szeptember 02. közti időszakban több mint 250 külföldi mudzsahedin érkezett Törökországból, Katar, Bahrein, Iránból Boszniába. Az önkénteseket a bosnyák/muszlim Zenica-i „zöld légiójába” és a Zenica-i HOS egységhez irányították az Arnauti kiképző bázisra.

 

1992. októberben Tishin –Doboj harcvonalon (Észak-Bosznia) Tazlaj településnél a Bandera hegységben 25 fős külföldi mudzsahed egység tartóztatta fel a gerilla harcmodor sikeres alkalmazásával a szerb hadsereg Vojska Republika Srpska 200 fős speciális egységét. Az eseményt csak „ A Tishin csata” néven emlegették. A Bandera hegységben húzódó védvonalán a bosnyák-muzulmán erőknek már 1992. év áprilisában elkezdődtek a szerb erők támadó műveletei. Első áldozata a mudzsahed egységnek a júniusi harcokban esett el.

 A támadó szerb erőkkel szemben a Bandera hegység védvonalon a bosnyák erőket támogató külföldi mudzsahedin 25 fős egysége állt szemben.

A bosnyák erők bázisa a hegységben lévő védvonalaiknál volt kihelyezve, az első vonalaktól megközelítőleg három óra járásra.

 

01.png

A védvonalakon lévő mudzsahed egység a szerb offenzíva előtt támadást intézett egy húsz fős szerb egység ellen. Ez a szerbek részéről provokációnak minősült és nem késlekedtették a választ. A szerbek három napra a mudzsahed akció után megindítottak egy támadó offenzívát, mely 72 órán át tartott. A szerb támadás kezdetekor a mudzsahedek behúzódtak a kiépített védbunkerekbe, mindaddig a helyi bosnyák katonák ,tapasztalatlanságuk és harci érintkezésben való járatlanságuk végett visszahúzódtak a másodlagos védvonalakba.

A szerb erők kiegészülve romániai és oroszországi ex-speciális erőkben szolgáló önkéntesekkel, összesen 200 fővel támadták meg a bosnyák elsődleges védvonalat. A szerb erők és mudzsahedek közt „közel harcig” fajultak a küzdelmek. Ennek során a mudzsahedek 25 fős egysége három szerb katonával végeztek, és haditechnikai eszközt zsákmányoltak .

 A szerbek folyamatos támadás alatt tartották a mudzsahedin egységet, ahol többen megsebesültek az első harci érintkezésben. Később hat fő vesztette életét, illetve volt aki fogságba esett az egységből, de a frontvonalat megtartották, ahova a helyzet stabilizálódása után a bosnyák helyi erők visszatértek. 

 

A későbbiekben a karizmatikus, katonai képzetségben jártas, iszlámista, dzsihádista ideológiai eszméket továbbító vezetők  Abdel Rahman al Dosari (Abu Abdel Aziz Amir, Barbaros) szaud-arábiai dzsihádista ,Anwar Shaaban ( Al-Gama'at Al-lslamiyya terrorista szervezetnek minősített erő vezetőségi tagja) ideológiai vezető összefogta a boszniai harcmezőkön harcoló külföldi mudzsahedeket , és megkezdték egy önálló, de a bosnyák ARBiH hadseregen belül működő El-Mudzsahedin osztag létrehozását. Az iszlámista, dszihádista ideológiai eszmék mellett sor került a gerilla harc elméleti és gyakorlati képzésére. Később egyre bővült a kiképző táborok száma, Travnik és Zenica városokra is kiterjesztve. A külföldi mudzsahedek mellett a helyi iszlámista nézeteket való, elsajátító önkéntesek képzésére is sor került. Jórészt a fiatal bosnyák/muszlim önkéntesekből jelentkeztek a számukra érdekes és példaértékű dzsihádista külföldi elit osztaghoz képzésre. A helyi katonák kiképzésére Duboko, Mehurici, Arnauti, Zivcici, Pogorelica, Zenica, Travnik településeken megalakított iszlámista  kiképzőtáborokban került sor. Ezen helyi önkéntesek száma egyre nőt.

Már az 1992.évben létező mudzshedin osztag 1993-ra besorolásra kerül az ARBiH 3.hadtest-Zenica erői közé, mint önálló elit osztag.    

 

herceg_bosna201011291442480.jpg

Ez alkalmat adott arra, hogy a sokasodó helyi iszlámista önkéntes az Enver Hadzihasanovic főparancsnok vezette 3.hadtesten belül önálló dandár szintű egységekbe sorolják. Már 1992. novembertől alkalom nyílt a 3.hadtesten belül létrehozni a 7. muszlimán (felszabadító) brigádot:

 

- 319. brigád

-330.brigád

-3.manőverező zászlóalj

-„zöld beret” század

- harckocsizó század

 

 Amir Kubura parancsnok vezetésével. A brigád a Zenica városban lévő „Bilmiste” kaszárnyában állomásozott. A dandárba szolgáló harcosok a Korán elsajátítása mellett, iszlám fejfedő és dzsihádista arab írással ellátott „fehér” gyakorló ruházat viselésével, iszlám szlogenek és jelképek használatával, a gerilla harcmodor begyakorlásával karakterisztikus alakulatot képzett az ARBiH erői közt. A 7. muszlimán brigád mellett hamarosan újabb iszlámista dandárok alakultak meg. A 3.hadtesten belül a Travnik városban lévő 9. muszlimán brigád (később csatlakozott a 2. hadtest-Tuzla parancsnoksághoz) és a  4. muszlimán brigád Konjic városkában (később csatlakozott a 6.hadtest Konjic és 4. hadtest-Mostar erőihez ).  Konjic régióban (Konjic-Jablanica vonal) Liscioi településen 100 fős muszlimán egység állomásozott Haso Hakalovic parancsnok vezetésével. Az egység 1993.februárban alakult meg koszovói muszlim önkéntesekből és az Igman hegységben harcoló „Crni labud” alakulta tagjaiból.Az egység 1993.áprilisban a horvátok lakta Trusina , májusban Vrci és júniusban a horvátok lakta Radesina, Doljani, Maljane, októberben pedig Kopjari ellen hajtottak végre katonai akciót. Mudzsahedinek szolgáltak az ARBiH Mostar-i egységében (4. hadtest), ahol Santic területén 1993. horvát-bosnyák/muszlim harcokban júniustól részt vettek egészen augusztusig.

images.jpg

  

 

 

A bosnyák/muszlim iszlámista dandárok kiképzésében kulcs szerepet vállalt az iráni titkos szolgálat (VEVAK) . Több száz kiképző érkezett Iránból Boszniába NGO (Mostazifin) szervezetek leplezése alatt. Irán Horvátországi külképviseletén keresztül már 1992-től aktivizálta boszniai műveleteit. Az iráni „Al Kuds” csoport intenzív kiképzési feladatokat látott el boszniai katonai bázisokon (Fojnica, Podgorelica).

 

 

A 3.hadtesten a 7. muszlimán brigádban a külföldi iszlámisták létrehozták az „Ansar” vagy „Kattebat Al-Mujahidden osztagot.

 

Kateebat Al-Mujahideen (Ansar)

 

Az ARBiH Operatív Csoport Bosanska Krajina 3.hadtest belül tevékenykedő külföldi mudzsahedeket vezető külföldi parancsnokok (Abu Abdel Aziz)  megállapodásra jutottak az ARBiH vezérkari stábjával egy önálló mudzsahedin fegyveres csoport felállításáról. 1993.07.23-i 1/297-54 parancs alapján kérelmezik egy mudzsahedin osztag ,mint „Kateebat Al-Mujahideen /El –Mudjahed Odred „ felállítását . A 3.hadtest (Zenica) akkori vezetője Enver Hadzihasanovic. parancsnok 1993.08.12-én a 05/900-90 számon továbbította az Ansar osztag  engedélyeztetésre a Sarajevo-i ARBiH SVK főparancsnokságnak.

Az SVK pedig engedélyeztetésre  1993.08.13-án továbbította az ARBiH főparancsnokának Rasim Delic-nek. R. Delic 14/75-86 parancsában 1993.10.13-án engedélyezte az „Ansar” osztag  létrehozatalát , mely „EM T-30030 VJ 5689” hadrendi számot kapott az ARBiH belül. Az Ansar osztag  hivatalos ARBiH belüli hadrendi megnevezése „El-Mudjahedin odred” lett. Az osztagot az „Ansar” brigád mellett még „ El-Dzihad „ egységnek is hívták. Az osztagban szolgáltak afgán, algír, egyiptomi, iráni, jemeni, katari, pakisztáni, szaúdi, tuniszi és török önkéntesek.

Az  „Ansar” mudzsahedin zászlóalj, mint elit egység Zenica-Travnik térségében 1992.évben kezdte meg működését 300-600 fővel Mehurica településen lévő bázison (iskola épülete). Később miután a településre érkezett a 306. brigád 3. hadtest 1. zászlóalja és ezen alakulatot az „Ansar” osztag bázisán szállásolták el, a mudzshedinek egy része áttelepülést Poljanice településre (kb. 100 fő).

1993.évben Zenica városban  a „Travničkoj ulici 34” zene iskola épületben alakította ki parancsnokságát a mudzsahed osztag. Akkor még Zenica városban a horvátokból álló HOS, majd HVO „Jure Francetic” brigád a Podbrijeza településen lévő „Vatrostalni”épületében állomásozott. A bosnyák-horvát konfliktus eredményeképpen a HVO brigád elhagyta Zenica-át, ekkor a mudzsahedinek elfoglalták, mint új parancsnokságot a „Vatrostalni” épületét.

  

Az önkéntes külföldi mudzsehedinek létszámának növekedése ( folyamatos feltöltés Mehurica településen lévő bázison, Travnik járás) végett „Mucenicki” néven egy újabb tábort alakítottak ki 1995.nyár elejétől. Az egység tagjai afganisztáni, pakisztáni és iráni iszlamisták voltak. 

A Mehurica bázis mint a külföldi önkénteseket összegyűjtő kiképző központ üzemelt, Moataz al-Bilah egyiptomi (korábban afganisztáni mudzsahed kiképző) parancsnok irányításával.

A mudzsahedin osztag népszerűsége, speciális taktikai és harcmodorbeli képzések és feladat végrehajtások végett a helyi bosnyák/muszlimok körében is előtérbe került. Akik vállalták a radikális fundamentalista iszlám nézetek követését és ehhez kapcsolódó életvitel béli szabályokat azok bekerülhettek a helyi bosnyák/muszlim parancsnok Vezir Jusufspasic vezette csoportba.

 Az Kateebat Al-Mujahideen /El –Mudjahed osztag vezetését 1993-ban Moataz al-Bilah „Vahudin” nevű egyiptomi származású parancsnokot kezdte meg, majd Dr Abu Haris nevezetű arab származású parancsnok vette át . Az osztag élére 1994-ben az algír származású  Abdel Kadir/Abdelkader Moktari  -alias Abu Maali/Mali Hasan ( Emir El-Mudjahedin odred „ Op.O.Vazal” ) katonai parancsnok került-GIA parancsnok-. Helyettese Fateh kamel parancsnok volt, az osztag fő ideológiai kulcsfigurája pedig az 1995-ben horvát katonák által lelőtt Anvar Saban (Milano Iszlám Központ vezetője). Mudzsahedek érkeztek az osztagba Szudánból, Pakisztánból és Afganisztánból, Iránból. Jórészük megjárta az afganisztáni csatamezőket így kellő tapasztalattal bírtak nemcsak a kiképzésekben hanem a harcokban is.

 75681135_bosnia-army-muslim-el-mudzahid-mujahedinrare-patch-ebay.jpg

További parancsnokok voltak:

- Evad Aiman (dervis) –belbiztonsági parancsnok

-Muhamad Said Masrur ( Abu Minah, Saeid Cosic kiképző -Orasac bázis)

-Abdul Sabur személyzeti parancsnok,

-Ezher Beganivic parancsnok ,

-Haroun Rashid Asout információs szolg. parancsnoka,

-Harasic Nedir sajtó szolg. parancsnoka

-Abu Hamza parancsnok

 -Nihad Kurtic (Abu Dzefer) parancsnok

-E. Isa, E. Ejud parancsnok

-Abu Sulaiman al Makki (Khalid Harabi) szaudi ideológiai vezető

-Al Husein Imad (Abu Hamza al -Suri) logisztikai és ideológiai parancsnok

 

Csoport parancsnokok:

-Ramulj Muniba Asim:1.csop. parancsnok,

-Ribo Srnaje Muris,:2.csop. parancsnoka ,helyettese:

                                               Haracic Fahrije Nedim

,-Pezo Camila Adnan:3.csop. parancsnoka, helyettese:

               Malik Basic (Abdul Malik ,Basic Mustafa Abdulmelik)

 

Az osztagon belül nemzetiség szerint alakultak csoportok, ilyen volt például a „Talak „ „egyiptomi” formáció. A csoportot Malik Basic és Bilal Kokic szervezte meg, Orasac –i bázison. Egyik parancsnoka a „Talak-nak” Abu Minah volt. Ismertebb tagja közt volt Ramulj Asim (Talha) . Ismert volt még a „török gerillák” csoport, mely Arnauti (Zenica járás) településen tevékenykedett a Zmajevac hegységben az 1992. -1993.évben. Zenica városban beléptek az El-Mudjahedin egységbe .

Kateebat Al-Mujahideen /El –Mudjahed osztag megalakulástól folyamatosan fenntartotta kiképző bázisait. Egyik ilyen bázis volt  Visoko körzetében Kondjilo falu „El Nasi „központ ,ahol több mint 100-200 katona tevékenykedett. A helyi fiatalok ide Foca, Visegrád,Visoko, Ilijas, Srebrenica, Gorazde településekről, városokból érkeztek. Hasonló bázis volt a Porjecani falunál a közép-boszniai régióban Mehurici, Orasac, Bijelo Polje, Podbrezje, Pogorelici, Arnauti, Gradiste, Nemila, Bistricak, Stranjenima, Kasapovic,  (Zenica járás), Orasac, Bijelo Buce (Travnik járás) ,Gostovici, Bocinje (Zavidovici járás), Jablanica,G.Koprivna, Zlopoljac  (Tesanj járás) Ravno Rostov (Bugojno járás) településeken.

 

  Az Kateebat Al-Mujahideen /El –Mudjahed  osztagot a 3.hadtest vezérkara irányította , elsősorban a kritikus frontzónákba helyzeték el őket. A 1993-as években  az Kateebat Al-Mujahideen /El –Mudjahed  harcosai az„OG Bosanska Krajina” 306.bbr brigád műveleti területén , Preocica, Poculica, Bukve területeken harcoltak a közép-boszniai régióban úgy a szerbek ,mint a horvátok ellen ( Dusina, Susnja, Krizancevo selo, Buhina kuca…..).1994-től az Ozren hegységben (Proljece 94 művelet) ,és Tesanj környékén. 1995-ben aktívan részt vettek  a szerb erők elleni harcokban Vozuca térségében (Uragan /Farz 95.- Fethul-Mubin és El-Kerama akciók).

A mudzsahedin osztag első 1995.évi akciója közé tartozott a május 27-én végrehajtott „Crni lav" művelet. Ennek során az Ozren hegységben lévő boszniai szerb erőket támadták meg a mudzsahedek és lényegében gyors ütemben el is foglalták a Vozuca környékén állomásozó szerbektől a stratégiailag fontos Podcjelovo magaslatot ( szerb elnevezése "vrata srpske Moskve"). A magaslaton lévő szerb egységet a mudzsahedinek foglyul ejtették. Foglyul ejtés körülményiről és a szerb katonák ellen végrehajtott háborús bűntettekkel kapcsolatban a hágai törvényszék és UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) eljárást kezdeményezett. A harcban a mudzsahedinek elvesztették parancsnokukat Abdulah Libi emirt. A mudzsahedinek 1995.júlusában Vozuca régióban tovább folytatták területszerző műveletüket  „Bitka ponosa” néven. Ezt követte a szeptember 10-én kezdődő az ARBiH 3. és 2. hadtest erői által és a mudzsahedin osztaggal és a „Crni labud” bosnyák speciális osztaggal meginduló „Uragan-95” átfogó hadművelet az Ozren hegység teljes ellenőrzés alá vonására, Vozuca szerb támaszpont megsemmisítésére. A hadműveletet az Operatív Csoport „Bosna” (Zepce, Zavidovici régió)  parancsnoka Refik Lendo irányította, a 3. hadtest főparancsnoka Sakib Mahmuljin és a 2. hadtest főparancsnoka Sead Delić  koordinálásával. Az Uragan-95 művelt során a mudzsahedin osztag elfoglalta Paljenik stratégiailag fontos  magaslatot, majd szétzúzták Vozuca szerb védelmét (4.Ozerb brigád VRS) és Kesten falu szerb védelmét, foglyul ejtve több szerb katonát, akiket a mudzsahedek Gostovac-i bázisukra szállítottak el. Foglyul ejtés körülményiről és a szerb katonák ellen végrehajtott háborús bűntettekkel kapcsolatban a hágai törvényszék és UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) eljárást kezdeményezett.  A harcban a mudzsahedin osztagból Abu Thabit Al-Masry emir, parancsnok életét vesztette több jemeni, török, algír, szaúd-arábiai, tuniszi, boszniai katonával együtt.

 

Az ARBiH főparancsnokság által koordinált hadműveletek során a mudzsahedinek részéről a háborús bűncselekményekre került sor. Ezen eseményekben az UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)  eljárást kezdeményezett. Az eljárásban nemcsak az elkövetőket próbálják felelőségre vonni és felderíteni, hanem az ARBiH akkori főparancsnoka  Rasim Delic –csel szemben is eljárást indítottak.

áll.

 

A harcmezőkön folytatott csatákban az Kateebat Al-Mujahideen /El –Mudjahed  több mint 2000 tagja sebesült meg és 506 katona vesztette életét ( 400 arab származású, 35 török, 10 pakisztáni, 8 afgán, 3 malajziai, 50 ismeretlen országbeli ) .Az 1995. évben egyes források alapján 2500-3000 fős mudzsahedin harcolt az ARBiH hadseregben.

 

Abdulatif egység

 

A Visoko közeli Dobrinja faluban működött önálló egységként a külföldi iszlámistákat magába foglaló „Abdulatif” alakulat. Az alakulat az 1993-as évre létszámilag elérte a 300-400 főt. Kiképzésükben kulcs szerepet töltöttek be iráni instruktorok. Az alakulatot az ARBiH 3. hadtest „Istok” operatív csoportjának katonai zónájába aktivizálták harci feladatok ellátására.

  

 Kataeb al-Munimi (Vernika bataljon)

 

A nyugat-boszniai Bihac-i enklávéhoz tartozó és az ARBiH 5. hadtest műveleti területén lévő Buzim járásban és a 2. hadtest műveleti területén lévő Tuzla járásban látott el speciális harci feladatokat a Kataeb al-Munimi zászlóalj szintű alakulat. Az alakulatban 300-600 fős, jórészt afganisztáni mudzsahedinek szolgáltak, pakisztáni és afgán parancsnokok irányításával.   csoportot főleg afganisztáni arab harcosok alkották, akik pakisztáni és afganisztáni parancsnokok irányítása alatt álltak. Az alakulat képzésében a többi osztaghoz hasonlóan iráni instruktorok is közreműködtek.

 

„Handzar „ divízió

 

Handzsár divízió -Zagreb

 1992.évben a horvátországi Zagreb régiójában lévő kiképző központban megkezdődött a boszniai bosnyák és horvátországi bosnyák önkéntesekből létrejött 100-150 fővel a „Handzsár” divízió első harcoló alakulata.

A "Handzsár" divízió a II.Világ Háborúban már jelen volt a boszniai hadszíntéren, mint a német hadsereg "SS" egysége,mely boszniai muszlim önkéntesekből állt

Az 1992-ben a történelmi hagyományok tükrében az újra létrejött "Handzsár" divízió elsőként a boszniai poszavinai Bosanski Brod és Derventa városoknál folyó harcokba vetették önálló erőként, de szövetségben a horvátországi és helyi horvát katonai erőkkel.  1992.05.20-tól 28-ig az alakulatban parancsnoki váltás révén némi szerkezeti átalakításra került sor. Ennek során a divízió két szakaszt hoztak létre (1. szakasz, 2.. szakasz) . Az 1. szakaszt 34 fővel alakult meg. A 2.szakasz Bosanski Brod mellett Derventa, Kofarsko, Odzak, Podnovlje területén tevékenykedett. 1992.07.03-tól az egész „Handzsár” divízió a poszavinai 101.HVO brigád (Bosanski Brod) parancsnoksága alá került. A divízió részt vett Gornji Visnjik környéki harcokban ahol június 25-től július 17-ig többen(19 katona) megsebesültek és négyen életüket vesztették, mindamellett, hogy jelentős haditechnikai és emberi  veszteséget okoztak a szerb erőknek.A „Handzsár” divízió észt vett a Derventa környéki harcokban (Johovac, Kotorsko, Polje, Kulen, Bijelo Brdo, Zeravac, Novo Selo, Koliba, Unka), ahol a megszerzett szerb haditechnikai eszközök mellett többen megsebesültek és életüket vesztették. Kotorsko településnél egy tíz fős „Handzsár” divíziós csoport hat szerb tankot, három szerb „Praga” páncélozott katonai járművet semmisített meg és könnyű fegyverzetet (Browing géppuska, OSA vállról indítható rakétavető, gyalogsági gépfegyver) zsákmányolt. Unka –nál pedig a „Handzsár” divízió katonát két szerb tankot és egy páncélozott szállító járművet semlegesítettek.

A poszavinai területek elvesztése után (Koridor szerb hadművelet) a „Handzsár” divízió 1992. novemberében elhagyta a 101. HVO parancsnokságát és önállóan a nyugat-boszniai Cazin régió (Cazinska krajina) területén folytatta harci tevékenységét.

 

 „Hadzsár” divízió Sarajevo

Külföldi pakisztáni és Afganisztáni, veterán mudzsahedek vezették az 1993. év közepén létrejött „Handzar „ divíziót . A divízióba 2500 – 3000 elit katona szolgált. Az egységet Sarajevo-ban alapították és a Sarajevo-i hadműveleti parancsnokság alá tartozott . Az egység egyik profilja volt , mit nemzeti elit gárda , hogy védje a kiemelten fontos politikai és katonai vezetőséget . A divízió két hadtestből állt , az egyik a Sarajevo-i „Handzar” elit egység 2500-3000 fővel , a  másik pedig a Fojnica járásban lévő 6000-7500 fős elit egység. Az egységbe jelentős számú albán érkezett kiképzésre , Raska és Koszovo részekről.

1995.év végére az ARBiH  három iszlámista szakreális és katonai elveken alapuló muszlim felszabadító brigádján kívül ( 7.brigád-Zenica, 9.brigád-Tuzla, 4.brigád-Konjic) további külföldi iszlámista önkénteseket magába foglaló egységeket  működtetett. 1995-re megalakult a negyedik muszlimán  dandár az 1. hadtest-Sarajevo belül, mint 17. muszlimán könnyű brigád. A dandár létszámát a korábbi „Handzsár” divízió képezte.

 A muszlimán felszabadító brigádok mellett 1995-1996. évre létrejöttek és működtek  közép-boszniai és hercegovinai operatív egység, a Bihac enklávé operatív egység, és a speciális titkos műveleteket végrehajtó egység.  Ezen erőket továbbra is iszlámista NGO támogatták a bosnyák kormányzat közreműködése révén, illetve a bosnyák titkosszolgálat (AID) felügyeletével.  Az operatív egységekbe és speciális titkos műveleti egységekbe jelentős számú külföldi mudzsahedin szolgált.

 

Közép-boszniai és hercegovinai operatív egységek:

 

-a 807.muszlimán brigád 1995.12.20-tól a 81.divízió-Gorazde erőinek egy részéből alakult meg.

- 117. brigád –„Dzemisetski golubovi”-Lukovac

- 119.brigád-speciális mudzsahedin egység-Banovica

                    ezen brigád két osztaga volt a „Tigrici” és „Zelena Strela”

- 203. brigád –Tesanj-ezen brigád három speciális mudzsahedin önálló osztaga volt:   „Krtice”, „Vitezovi”, „Tigrovi”.

- 204. könnyű brigád-„Citlucki Vukovi”-Citluk

- 115. muszlimán könnyű brigád (14.divízió 1. hadtest)- Pazarica

- 379. gépesítet brigád ( 37.divízió )-Tesanj

- Operatív Csoport „Zivinicke Ose”-Zivinica

-Operatív Csoport –Tuzla (2.hadtest), ezen csoport speciális osztaga volt :

                                                   „Janicari”, „Taut”

 

Az egységekben, brigádokban egyes források alapján 750-1500 külföldi mudzsahedin katona látott el szolgálatot.

1996.márciusban a 117. brigádból kiválik egy külföldi mudzsahedinek álló csoport a „Muharam” .

 

 Bihac enklávé, régió  operatív egységek:

 

- 501.brigádon belül a felderítő diverzáns csoport „Tigrovi”

- 503.brigádon belül a felderítő diverzáns csoport „Caruge”

- 505.brigádon belül a felderítő diverzáns csoport 

                                -„Hamza”, „Balija”,”Tajfun” egységek         

- 511.brigádon belül a felderítő diverzáns csoport „Apaci”

 

Az egységekben, brigádokban egyes források alapján 1200-1500 külföldi mudzsahedin katona látott el szolgálatot.

 

Speciális titkos műveleteket végrehajtó egységek:

 

Ezen egységek szabotázs, felderítés, diverzióra szakosodtak, illetve titkos akciókat hajtottak végre.

-          brigád „Nocne Ptice” (török, egyiptomi, afganisztáni, pakisztáni, libanoni külföldi önkéntesek „ Alah harcosai”)

-          3.hadtesten belül működő „G” osztag avagy „Gazija” osztag. Ezen osztagba integrálódott be az „Ansar” osztag és a „Mucenika” osztag

 

 

A háború vége és a külföldi mudzsahedek

 

 

A balkáni polgárháborút avagy a jugoszláviai háborút lezáró  1996. évi „Dayton egyezmény”kötelezte a bosnyák/muszlim kormányzatot hogy minden intézkedést tegyen meg a külföldi, nem boszniai születésű arab-ázsiai származású mudzsahedek  (AA Factor) Boszniából való elhagyásáról. Az ARBiH erőiben az egyezmény értelmében sorra szűntek meg „névlegesen” a mudzsahedin csoportok. A mudzsahedin osztagok tagjainak egy részét titokban az ARBiH speciális egységeibe és kiképzési részlegébe integrálják, de jelentős részük elhagyja az országot. Azok akiket a bosnyák/muszlim kormányzati körök és a titkos szolgálat, hadsereg felső vezető beintegráltak a „Dayton” után szerkezeti átalakuláson végbemenő ARBiH haderejének különböző titkos és speciális csoportjaiban állampolgárságot kaptak, ezáltal legalizálták boszniai tartózkodásukat. Voltak  mudzsahedek akik egy része Boszniában maradt otthagyva a katonáskodást, és civilként letelepedett. Egy részük még állampolgárságot is kapott, vagy a helyi bosnyák állampolgárokkal kötött házasság révén, vagy korábbi katonai szolgálatának elismerése végett. A mudzsahedinek követve az iszlám hit törvényeit, kolóniákat hoztak létre a „Zöld háromszög” elnevezéssel illetett Orasac-Guca Gora-Mehurici régióban, valamint Han Bil, Bocinja (Tesnaj)  területén. A nyugati hírszerzés és a boszniai nemzetközi békefenntartó erők vizsgálatai azonban továbbra is nyomást gyakoroltak a bosnyák/muszlim kormányzatra, annak érdekében, hogy az állampolgársággal „megajándékozott” mudzsahedineket (AA Faktor) utasítsa ki Boszniából. Ennek a végrehajtására az Izetbegovic vezetett SDA kormány és általa irányított hatóságok nem tettek eleget, továbbra is diplomata iratokkal , állampolgársággal látták el őket. Az 1996-os „Dayton” egyezmény ellenére a külföldi mudzsahed önkéntesek továbbra is Boszniában maradtak.

 

 

Forrás:

 

7th Brigade, loyal Islamic force
http://www.usnews.com/usnews/news/timbeat4.htm

Director of the U.S. Congress' Task Force on Terrorism and Unconventional warfare: "Some Call It Peace"
http://members.tripod.com/Balkania/resources/geostrategy/bodansky_peace/bp_part1.html

7th Muslim "Liberation" Brigade
http://www.wargamer.com/sp/military/bih/armija/foreign.asp

Washington Post - Iranians Form Terror Force in Bosnia
http://impact.users.netlink.co.uk/namir/sreport.htm

Bosnia losing the pluralistic character
http://www.bosnet.org/archive/bosnet.w3archive/9501/msg00252.html


No future for Muslims in Europe unless they have a state of their own
http://www.amber.ucsf.edu/homes/ross/public_html/bosnia_/mus.txt

US Senate Document; Clinton-Approved Iranian Arms Transfers Help Turn Bosnia into Militant Islamic Base
http://www.senate.gov/~rpc/releases/1997/iran.htm

A BOSNIAN VILLAGE'S TERRORIST
http://www.mfa.gov.yu/Aktuelno/BIVSE/BiH/wpost11032000_e.html


The Second Coming of Alija Izetbegovic
./index.php?index=/content/analysis/a15.incl

-Selling the Bosnian Myth to America: Part I-Buyer Beware
http://reagan.com/HotTopics.main/HotMike/document-12.11.2000.3.html


-Army suspects munitions manufactured for Bosnian army
http://archive.nandotimes.com/newsroom/nt/0204yugfff.html

-Similarity - The 13th Waffen-Gebirgs Division der SS Handschar
http://www.wssob.com/013divhnd.html

-Jihad - the "Holly War"
http://blaskic.croat.net/jihad.htm

 

http://caravansofmartyrs.atspace.com/html/Abu_Muslim_Al-Imaraati.htm

 

 gatesofvienna.blogspot.hu/2008/10/ss-division-handzar-revived-in-bosnia.html

 

-Andrew Hogg, «Arabs Join in Bosnia Battle», Sunday Times, 30 August 1992

 

 

 

 

-Mohamed Sid-Ahmad, «Muslim World Between Two Fires», War Report, January 1993, IHRLI Doc. No. 637

 

Andrew Hogg, «Terror Trail of the Mujahedin», Sunday Times, 27 June 1993.

 

Charles McLeod, ECMM, Report on Inter-Ethnic Violence in Vitez, Buscovaca and Zenica, April 1993, IHRLI Doc. No. 29043-29131, at 29064;

 

Biljaja Plavsic, Republic of Serbia Presidency, To Serbs All Over the World, 30 September 1992, IHRLI Doc. No. 48072- 48093, at 48081

http://www.hic.hr/ratni-zlocini/b-h/muslimani/osumnjiceni00.htm

 

 

 

A mappában található képek előnézete ARBiH boszniai bosnyák/muszlim erők

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.